Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 165/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek prognozowany do wybudowania) zlokalizowanej na działce nr 231/19, obręb Przybiernówko Luiza Kowalska 2019-05-29 08:28:21
Zarządzenie Nr 165/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek prognozowany do wybudowania) zlokalizowanej na działce nr 231/19, obręb Przybiernówko Luiza Kowalska 2019-05-29 08:28:19
Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Konserwację urządzeń melioracyjnych, miasta Gryfice, 6 obiektów Luiza Kowalska 2019-05-29 08:27:49
Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Konserwację urządzeń melioracyjnych, miasta Gryfice, 6 obiektów Luiza Kowalska 2019-05-29 08:27:26
Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Konserwację urządzeń melioracyjnych, miasta Gryfice, 6 obiektów Luiza Kowalska 2019-05-29 08:27:09
Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-05-29 08:25:59
Zarządzenie Nr 162/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicy: M.J. Piłsudskiego Luiza Kowalska 2019-05-29 08:24:23
Zarządzenie Nr 161/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu o powierzchni 16,22 m2 usytuowanego na części działki nr 542/24, obręb nr 5, położonego w m. Gryfice, ul. Ks. St. Ruta przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2019-05-29 08:22:18
28.05.2019 - 07.06.2019 Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Grębocin w sprawie zebrania uwag, opinii i wniosków na temat projektu Statutu Sołectwa Grębocin Luiza Kowalska 2019-05-28 14:46:08
Zarządzenie Nr 168/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Grębocin Luiza Kowalska 2019-05-28 14:45:31
Zarządzenie nr 163/2019 Burmistrza Bryfic z dnia 23.05.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Małgorzata Gołąb 2019-05-28 10:26:34
powiadomienie o wyborze oferty Małgorzata Bęgowska 2019-05-28 07:46:06
Zarządzenie Nr 167/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Lubin Luiza Kowalska 2019-05-27 21:33:35
Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Wołczyno i Krakowice Luiza Kowalska 2019-05-27 21:30:57
Zarządzenie Nr 168/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Grębocin Luiza Kowalska 2019-05-27 21:30:13
Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Wołczyno i Krakowice Luiza Kowalska 2019-05-27 21:22:19
Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Wołczyno i Krakowice Luiza Kowalska 2019-05-27 21:21:21
Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Wołczyno i Krakowice Luiza Kowalska 2019-05-27 21:20:36
Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Wołczyno i Krakowice Luiza Kowalska 2019-05-27 21:12:21
28.05.2019 - 07.06.2019 Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Wołczyno i Krakowice w sprawie zebrania uwag, opinii i wniosków na temat projektu Statutu Sołectwa Wołczyno Luiza Kowalska 2019-05-27 21:10:04
Zarządzenie Nr 167/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Lubin Luiza Kowalska 2019-05-27 21:07:53
28.05.2019 - 07.06.2019 Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Lubin w sprawie zebrania uwag, opinii i wniosków na temat projektu Statutu Sołectwa Lubin Luiza Kowalska 2019-05-27 21:06:04
Zarządzenie Nr 168/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Grębocin Luiza Kowalska 2019-05-27 21:03:14
28.05.2019 - 07.06.2019 Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Grębocin w sprawie zebrania uwag, opinii i wniosków na temat projektu Statutu Sołectwa Grębocin Luiza Kowalska 2019-05-27 21:00:33
Obwieszczenie Mirosław Tyburski 2019-05-27 08:26:51
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwpleniu na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku od km 13+100 do km 14+300 Mirosław Tyburski 2019-05-27 08:24:51
Serwisowanie monitoringu miejskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2019-05-24 09:29:07
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych oraz informacja o godzinach pracy w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r. Luiza Kowalska 2019-05-24 08:35:42
Postanowienie Nr 192/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Gryfice Luiza Kowalska 2019-05-24 07:52:26
Postanowienie Nr 191/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Gryfice Luiza Kowalska 2019-05-24 07:50:50
Wykonywanie bankowej obsługi budżeu Gminy Gryfice oraz jej jednostek organizacyjnych Grzegorz Szredziński 2019-05-23 15:09:53
Rozkład jazdy - bezpłatny transport w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r. Luiza Kowalska 2019-05-23 10:53:37
Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej kierowanej do rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej jak i rodzin, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także do rodzin z dziećmi, objętych procedurą Niebieska Karta Luiza Kowalska 2019-05-23 10:50:32
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-22 13:50:45
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXX/279/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi Alicja Misiecka 2019-05-22 12:18:50
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Alicja Misiecka 2019-05-22 12:15:42
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXX/279/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 listopada 2016 r., w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-05-22 12:12:50
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-05-22 12:12:37
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXX/279/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 listopada 2016 r., w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-05-22 12:08:06
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2019 r.- IX sesja RM. Zbigniew Szuszkiewicz 2019-05-22 10:57:25