Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządy i Rady Osiedli Miasta Gryfice 2019-2023 Karina Markowska 2019-06-04 13:27:20
Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.05.2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2019-2040 Małgorzata Gołąb 2019-06-04 12:35:49
Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30.04.2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2019-2040 Małgorzata Gołąb 2019-06-04 12:34:54
Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.05.2019r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok Małgorzata Gołąb 2019-06-04 12:31:48
skan pozwolenia na budowę dotyczącego całego zakresu inwestycji Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-04 10:34:25
projekt organizacji ruchu dot. zakresu zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-04 10:32:46
dokumentacja projektowa Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-04 10:31:06
dokumentacja fotograficzna miejsc wykonywania zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-04 10:29:52
wersja graficzna zakresu zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-04 10:28:16
wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-04 10:25:35
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-04 10:23:50
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-04 10:22:49
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-04 10:21:34
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rzęskowo, dz. nr 424/207, 424/219, 424/257 obr. Rzęskowo jedn. ewid. Gryfice - obszar wiejski Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-04 10:20:11
Zarządzenie Nr 157/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 369/8 przy ulicy Dębowy Zagajnik, obręb geodezyjny Rzęskowo Luiza Kowalska 2019-06-04 08:13:03
Zarządzenie Nr 157/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 369/8 przy ulicy Dębowy Zagajnik, obręb geodezyjny Rzęskowo Luiza Kowalska 2019-06-04 08:12:58
Składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach VIII kadencji w latach 2018 -2023 Luiza Kowalska 2019-05-31 14:32:19
Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej w Gryficach (VIII kadencja: 2018-2023) Luiza Kowalska 2019-05-31 14:30:49
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w dn 28 czerwca 2019 Marzena Rusinowska 2019-05-31 09:14:26
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości w dn. 14 czerwca 2019 Marzena Rusinowska 2019-05-31 09:13:04
Wykaz WNOŚ.MR.NR 37/2019 Marzena Rusinowska 2019-05-31 09:04:24
Pełny odpis z Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury - GDK Luiza Kowalska 2019-05-31 08:21:01
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - GDK Luiza Kowalska 2019-05-31 08:20:05
Grzegorz Drążkowiak 2019-05-31 08:01:54
Obwieszczenie - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Grzegorz Drążkowiak 2019-05-31 08:00:53
Grzegorz Drążkowiak 2019-05-31 07:43:06
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego Grzegorz Drążkowiak 2019-05-31 07:42:49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn.,, Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych- Zadanie nr 1 - Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwie Raduń. Katarzyna Młynarska 2019-05-30 14:53:44
Grzegorz Drążkowiak 2019-05-30 11:45:34
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - RZGW w Szczecinie Grzegorz Drążkowiak 2019-05-30 11:45:13
Uchwała Nr IX/83/2019 z 28.05.2019 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. Alicja Misiecka 2019-05-30 09:53:06
Uchwała Nr IX/83/2019 z 28.05.2019 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. Alicja Misiecka 2019-05-30 09:52:47
Uchwała Nr IX/84/2019 z 28.05.2019 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2019-2040 Alicja Misiecka 2019-05-30 09:51:00
Uchwała Nr IX/85/2019 z 28.05.2019 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomrskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich Nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) Alicja Misiecka 2019-05-30 09:48:58
Uchwała Nr IX/86/2019 z 28.05.2019 r. w spr. upoważnienia Burmistrza Gryfic do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych Alicja Misiecka 2019-05-30 09:45:18
Uchwała Nr IX/86/2019 z 28.05.2019 r. w spr. upoważnienia Burmistrza Gryfic do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych Alicja Misiecka 2019-05-30 09:44:39
Uchwała Nr IX/87/2019 z 28.05.2019 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Alicja Misiecka 2019-05-30 09:40:21
Uchwała Nr IX/88/2019 z 28.05.2019 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXX/279/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi Alicja Misiecka 2019-05-30 09:37:06
Uchwała Nr IX/89/2019 z 28.05.2019 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/393/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Alicja Misiecka 2019-05-30 09:32:53
Uchwała Nr IX/91/2019 z 28.05.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Gryfice nieruchomości stanowiących działki o numerach 9/26 i 9/28 położonych wobrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego Alicja Misiecka 2019-05-30 09:29:24