Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Czynsze i dzierżawy Luiza Kowalska 2020-05-25 14:08:14
Czynsze i dzierżawy - dokument usunięty Luiza Kowalska 2020-05-25 14:07:59
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu pn.,, Eksploatacja kruszywa naturalnego złoża ,, Przybiernówko 1?? dz. nr 227 obręb Przybiernówko, gm. Gryfice??. Katarzyna Młynarska 2020-05-22 11:56:38
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2020 r. XXI sesja RM. Zbigniew Szuszkiewicz 2020-05-21 12:43:21
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2020 r. XXI sesja RM. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2020-05-21 12:40:32
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2020 r. XXI sesja RM. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2020-05-21 12:39:59
Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji RM w dn. 27.05.2020 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2020-05-20 10:15:35
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. Alicja Misiecka 2020-05-20 10:09:34
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. Alicja Misiecka 2020-05-20 10:09:18
Projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont DP 3137 Rzęsin-Baszewice na odcinku 3,8 km Rzęsin-Trzygłów" Alicja Misiecka 2020-05-20 10:07:56
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XLI/500/2010 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Alicja Misiecka 2020-05-20 10:04:31
Projekt uchwały w spr. zmiany Statutu Gminy Alicja Misiecka 2020-05-20 09:56:20
Projekt uchwały w spr. powołania Komisji Statutowej Alicja Misiecka 2020-05-20 09:55:23
Projekt uchwały w spr. wyznaczenia delegata Gminy Gryfice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Alicja Misiecka 2020-05-20 09:54:16
Projekt uchwały w spr. odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Alicja Misiecka 2020-05-20 09:52:32
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o nr 284/8 o pow. 0,0898 ha położonej w Borzyszewie, bedacej własnością osoby fizycznej, na rzecz Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2020-05-20 09:50:51
Projekt uchwały w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Alicja Misiecka 2020-05-20 09:50:30
Projekt uchwały w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Alicja Misiecka 2020-05-20 09:48:56
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/297/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. dot. przyjęcia "Programu usuwania wraz z inwentaryzacją stanowisk Barszczu Sosnowskiego ( Heracleum sosnowskyi manden.) na terenie Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2020-05-20 09:47:23
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o nr 284/8 o pow. 0,0898 ha położonej w Borzyszewie, bedacej własnością osoby fizycznej, na rzecz Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2020-05-20 09:44:41
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 102 (udział 3/4) obręb Borzyszewo położonej w Borzyszewie na rzecz współwłaściciela Alicja Misiecka 2020-05-20 09:42:11
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 56 obręb nr 6 m. Gryfice położonej przy ul. Broniszewskiej Alicja Misiecka 2020-05-20 09:39:21
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2020-05-20 09:35:12
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2020-05-20 09:34:41
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2020-05-20 09:33:36
XXI sesja Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 27.05.2020 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2020-05-18 11:43:03
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przedłużeniu terminu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu oraz terminu składania uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Aneta Chruścielewska 2020-05-14 14:11:03
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przedłużeniu terminu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu oraz terminu składania uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Aneta Chruścielewska 2020-05-14 14:08:56
Informacja o wydaniu decyzji odecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1037Z odc. od skrzyżowania Trzygłów do m. Kołomąć na długości około 2,7 km??. Katarzyna Młynarska 2020-05-14 13:29:24
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazociągu średniego ciśnienia dn125PF na działkach nr 8/3 obręb ewidencyjny 2 oraz nr 252/3 obręb ewidencyjny 5 miasta Gryfice, stanowiących tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S. A. Aneta Chruścielewska 2020-05-14 12:43:44
Zarządzenie Nr 462/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Luiza Kowalska 2020-05-14 11:44:14
Zarządzenie Nr 462/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Luiza Kowalska 2020-05-14 11:44:09
Zapytanie ofertowe Daniel Igielski 2020-05-14 10:26:56
Dostawa wraz z dodatkowymi usługami urządzenia sieci bezprzewodowej dla Urzędu Miejskiego w Gryficach Daniel Igielski 2020-05-14 10:26:09
Wzory deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości od osób prawnych oraz załączniki ZN-1 i ZN-2 Luiza Kowalska 2020-05-13 14:20:22
Grzegorz Drążkowiak 2020-05-13 13:10:44
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-05-13 13:10:01
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-05-13 13:07:33
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-05-13 13:06:16
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-05-13 13:04:18