Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
rysunki - materiały do wykorzystania przy projektowaniu Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-10 14:09:07
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-10 14:07:41
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-10 14:04:43
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-10 14:03:29
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-10 14:01:49
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-10 14:00:43
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z 03.07.2019 R. W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI NR 12/2019 Z03.07.2019 R. O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ POD NAZWĄ: "ROZBUDOWA DROGI wOJEWÓDZKIEJ NR 110 NA ODCINKU OD KM 13+100 DO KM 14+300" Mirosław Tyburski 2019-07-10 09:26:29
Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepompowni ścieków przy ul. Zdrojowej w Gryficach. Grzegorz Szredziński 2019-07-08 12:20:31
Zarządzenie Nr 215/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lipca 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 249 przy ul. Broniszewskiej, obręb 6 m. Gryfice Luiza Kowalska 2019-07-05 14:20:01
Przetarg nieograniczony na: Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice - Szkoły Podstawowej Nr 3 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej Nr 4 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Trzygłowie (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie. Jowita Piwoni 2019-07-05 14:01:18
Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-07-05 12:43:17
Zarządzenie Nr 209/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-07-05 12:42:40
Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-07-05 12:41:27
Informacja o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowalny i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn.,, Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie nr 1 - Budowa infrastruktury wodnej w leśnictwie Raduń na dizałkach nr 8/,, 279/2, 292, 275/4 obręb Lubieszewo gmina Gryfice powiat gryficki. Katarzyna Młynarska 2019-07-05 09:35:38
Zarządzenie Nr 214/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 75/6 o powierzchni 23 m2 położoną w Gryficach obręb numer 5 przy ul. Brackiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Luiza Kowalska 2019-07-05 08:47:19
Zarządzenie Nr 213/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 52/10 o powierzchni 20 m2 położoną w Gryficach obręb numer 5 przy ul. 11 Listopada przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Luiza Kowalska 2019-07-05 08:46:25
Zarządzenie Nr 212/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 230/13 o powierzchni 129 m2 położoną w Gryficach obręb numer 6 przy ul. Pogodnej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Luiza Kowalska 2019-07-05 08:45:34
Zarządzenie Nr 211/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 230/14 o powierzchni 1461 m2 położoną w Gryficach obręb numer 6 przy ul. Pogodnej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2019-07-05 08:44:32
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej w obrębie Rzęskowo. Aneta Chruścielewska 2019-07-04 15:08:30
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie zespołu trzech zbiorników retencyjnych wody na działkach o nr ewid. 8/1, 281, 279/2, 282, 292, 275/4 obręb Lubieszewo. Katarzyna Młynarska 2019-07-04 13:28:25
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO AP-1.747.8-8.2019.PM INFORMUJĄCE O WYDANIU PRZEZ WOJEWODĘ ZACHODNIOPOMORSKIEGO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU DLA INWESTYCJI PN.:"BUDOWA INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO OBSŁUGI MIĘDZYNARODOWEGO GAZOCIĄGU BAŁTYCKIEGO (BALTIC PIPE)STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I KRÓLESTWA DANII - CZĘŚĆ LĄDOWA: ETAP 1 , ETAP 2 ORAZ ETAP 3 (W ZAKRESIE PRZYŁĄCZENIA DO WĘZŁA PŁOTY" Mirosław Tyburski 2019-07-04 13:27:05
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-07-04 12:38:13
Zarządzenie Nr 210/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 107/2 w miejscowości Zacisze, obręb Zacisze Luiza Kowalska 2019-07-04 12:34:25
Zarządzenie Nr 209/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-07-04 12:33:30
Zarządzenie Nr 208/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-07-04 12:32:38
Zarządzenie Nr 208/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-07-04 12:32:36
Zarządzenie Nr 207/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania w zarządzanie czterech niewyodrębnionych lokali mieszkalnych o numerach 3,4,5 i 6 położonych w budynku mieszkalnym przy ul. Wiejskiej 4 posadowionym na działce o numerze geodezyjnym 252/42 obręb 5 Gryfice wraz z udziałem do 271/1000 w działce drogowej oznaczonej numerem 252/21 Luiza Kowalska 2019-07-04 12:32:16
Zarządzenie Nr 206/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu Dobry start Luiza Kowalska 2019-07-04 12:30:40
Zarządzenie Nr 206/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu Dobry start Luiza Kowalska 2019-07-04 12:30:24
Zarządzenie Nr 205/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania rozstrzygnięć i decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego Luiza Kowalska 2019-07-04 12:28:59
Zarządzenie Nr 204/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 433/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego Luiza Kowalska 2019-07-04 12:28:05
Zarządzenie Nr 203/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 432/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego Luiza Kowalska 2019-07-04 12:26:42
Zarządzenie Nr 202/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 samorządowej instytucji kultury Gryfickiego Domu Kultury Luiza Kowalska 2019-07-04 12:25:40
Zarządzenie Nr 201/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryfiach Luiza Kowalska 2019-07-04 12:24:49
Zarządzenie Nr 201/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryfiach Luiza Kowalska 2019-07-04 12:24:36
Zarządzenie Nr 200/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicy: M.J. Piłsudskiego Luiza Kowalska 2019-07-04 12:23:34
Zarządzenie Nr 200/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicy: M.J. Piłsudskiego Luiza Kowalska 2019-07-04 12:23:32
Zarządzenie Nr 199/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 239/15 przy ul. Zdrowej, obręb 8 m. Gryfice Luiza Kowalska 2019-07-04 12:18:28
WNOŚ.SP.NR 49/2019-WNOŚ.SP.NR 51/2019 do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej Sławomir Pawlak 2019-07-04 11:34:52
WNOŚ.SP.NR 48/2019 przeznaczona do sprzedaży w przetargu nieograniczonym Sławomir Pawlak 2019-07-04 11:31:30