Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach VIII kadencji w latach 2018 -2023 Luiza Kowalska 2020-05-29 15:11:02
Uchwała Nr XXI/212/2020 z 27.05.2020 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. Alicja Misiecka 2020-05-29 14:27:42
Uchwała Nr XXI/213/2020 z 27.05.2020 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2020-2027 Alicja Misiecka 2020-05-29 14:26:26
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019r. Małgorzata Gołąb 2020-05-29 13:09:59
Uchwała Nr XXI/214/2020 z 27.05. 2020 w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Remont DP 3137Z Rzęsin-Baszewice, na odcinku 3,8 km Rzęsin-Trzygłów" Alicja Misiecka 2020-05-28 14:26:15
Uchwała Nr XXI/215/2020 z 27.05.2020 r. w spr. zmiany uchwały Nr XLI/500/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mjących charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Alicja Misiecka 2020-05-28 14:22:51
Uchwała Nr XXI/216/2020 z 27.05.2020 r. w spr. zmiany Statutu Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2020-05-28 14:18:36
Uchwała Nr XXI/217/2020 z 27.05.2020 r. w spr. Powołania Komisji Statutowej Alicja Misiecka 2020-05-28 14:17:13
Uchwała Nr XXI/218/2020 z 27.05.2020 r. w spr. wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gryfice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Alicja Misiecka 2020-05-28 14:15:39
Uchwała Nr XXI/219/2020 z 27.05.2020 r. w spr. odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Alicja Misiecka 2020-05-28 14:12:55
Uchwała Nr XXI/220/2020 z 27.05.2020 r. w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Alicja Misiecka 2020-05-28 14:10:58
Uchwała Nr XXI/221/2020 z 27.05.2020 r. w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Alicja Misiecka 2020-05-28 14:09:28
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej od dnia 28 grudnia 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r. Luiza Kowalska 2020-05-28 13:45:25
Uchwała Nr XXI/222/2020 z 27.05.2020 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXX/297/2016 Rady Miejskiej w Grficach z dnia 28 grudnia 2016 r. dot. przyjęcia "Programu usuwania wraz z inwentaryzacją stanowisk Barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi manden.) na terenie Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2020-05-28 13:42:29
Uchwała Nr XXI/223/2020 z 27.05.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 284/8 o pow. 0,0898 ha położonej w Borzyszewie będącą własnością osoby fizycznej na rzecz Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2020-05-28 13:38:24
Uchwała Nr XXI/224/2020 z 27.05.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 102 (udział 3/4) obręb Borzyszewo położonej w Borzyszewie na rzecz współwłaściciela Alicja Misiecka 2020-05-28 13:34:18
Uchwała Nr XXI/225/2020 z 27.05.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 56 obręb nr 6 m. Gryfice położonej przy ul. Broniszewskiej Alicja Misiecka 2020-05-28 13:31:19
Uchwała Nr XXI/226/2020 z 27.05.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów zierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2020-05-28 13:28:05
Uchwała Nr XXI/227/2020 z 27.05.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2020-05-28 13:26:12
Zarządzenie Nr 546/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych grup pracowniczych Luiza Kowalska 2020-05-28 13:21:29
Zarządzenie Nr 353/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z komputerów przenośnych Luiza Kowalska 2020-05-28 12:45:46
Sesja XXI w dn. 27.05.2020 r. Alicja Misiecka 2020-05-28 11:44:22
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości w dniu 9 lipca 2020 r. Anna Żołnowska 2020-05-28 08:23:17
Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 47/2020 Anna Żołnowska 2020-05-28 08:18:37
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na? rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn. 0,4kV na terenie działek nr 291/31, 291/33, 291/28, 291/14, 291/56, 291/16, 291/7, 291/8, 291/9, 291/10, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2020-05-27 11:42:36
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn125/63PE na terenie działek nr 544/4, 516, 512/2, 513, 553 obręb geodezyjny Gryfice -4, oraz działek nr 241, 228/4, 229, 307, 306/1 obręb geodezyjny Gryfice -5. Aneta Chruścielewska 2020-05-27 11:40:16
Zarządzenie Nr 465/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego, satnowiącego własność Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2020-05-27 09:53:46
Zarządzenie Nr 479/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 435/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2020-05-27 09:53:25
Zarządzenie Nr 478/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 214/17 przy ul. Tęczowej, obręb nr 6 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2020-05-27 09:52:11
Zarządzenie Nr 477/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 338/35 w miejscowości Borzyszewo przy ul. Rolnej, obręb Borzyszewo Luiza Kowalska 2020-05-27 09:51:18
Zarządzenie Nr 476/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Likwidację stanowisk barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice zgodnie z harmonogramem określonym w Programie usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2020-05-27 09:50:17
Zarządzenie Nr 475/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Konserwację urządzeń melioracyjnych - miasto Gryfice - 6 obiektów Luiza Kowalska 2020-05-27 09:49:28
Zarządzenie Nr 474/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 68/11 w miejscowości Brodniki, obręb Brodniki Luiza Kowalska 2020-05-27 09:48:26
Zarządzenie Nr 465/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego, satnowiącego własność Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2020-05-27 09:28:40
Zarządzenie Nr 465/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego, satnowiącego własność Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2020-05-27 09:28:31
Dane teleadresowe Leszek Wójcikiewicz 2020-05-26 10:26:41
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2020-05-25 14:32:52
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2020-05-25 14:31:53
Dostawa laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfice w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Włodzimierz Rączkowiak 2020-05-25 14:28:23
Uchwała Nr XX/206/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie nie dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Gryfice i jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2361 z 21 maja 2020 r.) Luiza Kowalska 2020-05-25 14:11:36