Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
projekt umowy Małgorzata Bęgowska 2019-07-02 11:10:58
Brodniki Małgorzata Bęgowska 2019-07-02 11:10:23
ul. Akacjowa Małgorzata Bęgowska 2019-07-02 11:10:06
ul. Śniadeckich Małgorzata Bęgowska 2019-07-02 11:09:43
ul. Wesoła Małgorzata Bęgowska 2019-07-02 11:09:20
wykazy i mapy Małgorzata Bęgowska 2019-07-02 11:08:45
mapa ul. Wałowa Małgorzata Bęgowska 2019-07-02 11:08:19
projekt zagospodarowania terenu ul. Wałowa Małgorzata Bęgowska 2019-07-02 11:07:58
ul. Wałowa Małgorzata Bęgowska 2019-07-02 11:07:30
mapa ul. Bursztynowa Małgorzata Bęgowska 2019-07-02 11:06:27
projekt zagospodarowania terenu ul. Bursztynowa Małgorzata Bęgowska 2019-07-02 11:06:07
ul. Bursztynowa Małgorzata Bęgowska 2019-07-02 11:05:28
projekty zagospodarowania terenu Małgorzata Bęgowska 2019-07-02 11:05:10
formularz ofertowo-cenowy Małgorzata Bęgowska 2019-07-02 11:04:45
zapytanie ofertowe Małgorzata Bęgowska 2019-07-02 11:04:11
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych przy ul. Bursztynowej, Wałowej, Wesołej, Śniadeckich, Akacjowej w Gryficach oraz w m. Brodniki Małgorzata Bęgowska 2019-07-02 11:03:21
projekt budowlany - skan Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:39:37
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:37:46
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:36:15
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:33:17
zapytanie ofertowe - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:29:24
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:29:17
zapytanie ofertowe - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:23:01
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Górzyca 6 gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:21:30
dokumentacja fotograficzna Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:05:23
plan sytuacyjny Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:03:54
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:02:12
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:00:36
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 07:55:39
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 07:54:08
Projekt wykonawczy przebudowy istniejących piłkochwytów oraz roboty budowlane polegające na przebudowie dwóch piłkochwytów z siatki polipropylenowej na ogrodzenie panelowe 2D SPORT lub o właściwościach równoważnych, na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Sportowej w Gryficach, znajdującym się na działce nr 232 obr. ewid. Gryfice-7 jedn. ewid. Gryfice - miasto Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 07:52:13
IL-1 Informacja o lasach Leszek Wójcikiewicz 2019-07-01 11:44:38
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu Leszek Wójcikiewicz 2019-07-01 11:44:17
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania Leszek Wójcikiewicz 2019-07-01 11:44:00
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników Leszek Wójcikiewicz 2019-07-01 11:43:21
Wzór informaccji IL-1 w sprawie podatku leśnego Leszek Wójcikiewicz 2019-07-01 11:42:06
Informacja o lasach - osoby fizyczne - druk IL-1 wraz z załącznkami Leszek Wójcikiewicz 2019-07-01 11:41:56
Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-06-28 13:15:22
Przetarg nieograniczony na: Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice - Szkoły Podstawowej Nr 3 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej Nr 4 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Trzygłowie (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie. Jowita Piwoni 2019-06-28 12:45:26
Zarządzenie Nr 197/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-06-27 15:16:10