Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 389/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice na rok 2020 Luiza Kowalska 2020-02-06 08:44:09
Zarządzenie Nr 389/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice na rok 2020 Luiza Kowalska 2020-02-06 08:44:07
Zarządzenie Nr 385/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2020 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Luiza Kowalska 2020-02-06 08:40:23
Zarządzenie Nr 385/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2020 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Luiza Kowalska 2020-02-06 08:29:04
Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2020-02-05 08:05:30
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia przedsięwzięciu polegającego na budowie ,, Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Gryfice I ? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Katarzyna Młynarska 2020-02-04 14:53:24
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku od km 13+100 do km 14+300??. Katarzyna Młynarska 2020-02-04 14:51:27
dokumentacja projektowa dotycząca robót budowlanych Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-03 14:02:47
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-03 13:58:02
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-03 13:56:10
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-03 13:54:29
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-03 13:52:57
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Remont nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 110 do wsi Rzęskowo - droga gminna nr 845013Z, 865014Z Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-03 13:51:09
Informacja o wynikach naboru - audytor wewnętrzny Karina Markowska 2020-02-03 13:32:43
Uchwała Nr XVIII/179/2020 z 28.01.2020 r. w spr. ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2020-02-03 11:12:02
Uchwała Nr XVIII/179/2020 z 28.01.2020 r. w spr. ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Gryfice - dokument usunięty Alicja Misiecka 2020-02-03 11:10:21
Uchwała Nr XVIII/176/2020 z 28.01.2020 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2020-2027 Alicja Misiecka 2020-02-03 11:10:05
Wykaz aktów prawa miejscowego - stan na dzień 03.06.2020 r. Luiza Kowalska 2020-01-31 15:18:00
Informacja o stanie mienia komunalnego w 2018r. Małgorzata Gołąb 2020-01-31 15:12:01
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2020-01-31 15:01:33
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2020-01-30 11:15:45
Uchwała Nr XVIII/175/2020 z 28.01.2020 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. Alicja Misiecka 2020-01-30 09:51:22
Uchwała Nr XVIII/176/2020 z 28.01.2020 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2020-2027 Alicja Misiecka 2020-01-30 09:49:43
Uchwała Nr XVIII/177/2020 z 28.01.2020 r. w spr. zaciagnięcia kredytu długoterminowego Alicja Misiecka 2020-01-30 09:48:02
Uchwała Nr XVIII/178/2020 z 28.01.2020 r. w spr. zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gryficach" Alicja Misiecka 2020-01-30 09:46:23
Uchwała Nr XVIII/179/2020 z 28.01.2020 r. w spr. ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Gryfice - dokument usunięty Alicja Misiecka 2020-01-30 09:43:24
Uchwała Nr XVIII/180/2020 z 28.01.2020 r. w spr. rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Alicja Misiecka 2020-01-30 09:41:46
Uchwała Nr XVIII/181/2020 z 28.01.2020 r. w spr. ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryficach na 2020 r. Alicja Misiecka 2020-01-30 09:39:49
Uchwała Nr XVIII/182/2020 z 28.01.2020 r. w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach na 2020 r. Alicja Misiecka 2020-01-30 09:38:01
- dokument usunięty Alicja Misiecka 2020-01-30 09:34:23
Sesja XVIII w dn. 28.01.2020 r. Alicja Misiecka 2020-01-30 09:34:12
Sesja XVIII w dn. 28.01.2020 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2020-01-30 09:33:53
- dokument usunięty Alicja Misiecka 2020-01-30 09:33:48
Sesja XVIII w dn. 28.01.2020 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2020-01-30 09:33:05
Uchwały 2020 r. Alicja Misiecka 2020-01-30 09:31:30
Uchwały 2020 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2020-01-30 09:31:03
Uchwały 2020 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2020-01-30 09:30:40
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości w dniu 5 marca 2020 r Anna Żołnowska 2020-01-30 08:37:02
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2020-01-30 07:51:54
Funkcjonowaie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. w Powiecie Gryfickim Luiza Kowalska 2020-01-29 11:57:24