herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 1219/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-07-31 14:27:14
Powiadomienie o wyborze oferty Daniel Igielski 2018-07-31 09:33:29
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-31 08:21:07
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-31 08:14:53
powiadomienie o wyborze oferty - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-31 08:10:07
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-31 08:08:27
powiadomienie o wyborze oferty - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-31 07:59:23
Zarządzenie Nr 1244/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2018 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Luiza Kowalska 2018-07-30 12:54:03
Zarządzenie nr 1233/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17.07.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-07-27 08:32:54
Rb-NDS korekta nr 1 Małgorzata Gołąb 2018-07-25 14:33:55
Rb-27S korekta nr 1 Małgorzata Gołąb 2018-07-25 14:33:27
Rb-N korekta nr 1 Małgorzata Gołąb 2018-07-25 14:32:59
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działkach nr 199, 194, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2018-07-25 07:39:55
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 132, 134, 138, obręb geodezyjny Grądy, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-07-25 07:38:41
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 28 ul. Niekładzka, obręb geodezyjny Gryfice 2. Aneta Chruścielewska 2018-07-25 07:37:08
Remont budynku po przedszkolu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Trzygłowie gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-24 15:25:54
Uchwała nr XXXV.206.Z.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 25.04.2018r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gryfic sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Małgorzata Gołąb 2018-07-24 09:41:02
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r. Małgorzata Gołąb 2018-07-24 09:23:00
Rb-NDS Małgorzata Gołąb 2018-07-24 09:19:23
Rb-27S Małgorzata Gołąb 2018-07-24 09:18:53
Rb-28S Małgorzata Gołąb 2018-07-24 09:18:28
Rb-28NWS Małgorzata Gołąb 2018-07-24 09:18:06
Rb-N Małgorzata Gołąb 2018-07-24 09:17:46
Rb-Z Małgorzata Gołąb 2018-07-24 09:17:23
Sprawozdania II kwartał Małgorzata Gołąb 2018-07-24 09:16:59
Rb-NDS Małgorzata Gołąb 2018-07-24 09:16:41
Rb-27S Małgorzata Gołąb 2018-07-24 09:16:14
Rb-28S Małgorzata Gołąb 2018-07-24 09:15:48
Rb-28NWS Małgorzata Gołąb 2018-07-24 09:15:21
Rb-N Małgorzata Gołąb 2018-07-24 09:14:47
Rb-Z Małgorzata Gołąb 2018-07-24 09:14:22
Sprawozdania I kwartał Małgorzata Gołąb 2018-07-24 09:13:24
Sprawozdania budżetowe Małgorzata Gołąb 2018-07-24 09:12:34
Zaproszenie na konsultacje społeczne w sprawie projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy Gryfic połączenie dróg wojewódzkich Nr 110 (ul. Niechorska) i Nr 105 (ul. Piastów) Luiza Kowalska 2018-07-24 07:46:10
Zaproszenie na konsultacje społeczne w sprawie projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy Gryfic połączenie dróg wojewódzkich Nr 110 (ul. Niechorska) i Nr 105 (ul. Piastów) Luiza Kowalska 2018-07-24 07:45:13
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-23 19:41:29
założenia wyjściowe do kosztorysowania Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-23 19:40:41
ogólna charakterystyka obiektu i robót budowlanych Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-23 19:39:38
mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem zadania Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-23 19:38:03
plan sytuacyjny Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-23 19:35:57