Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie Grzegorz Drążkowiak 2019-10-15 11:46:41
Grzegorz Drążkowiak 2019-10-15 11:44:58
Grzegorz Drążkowiak 2019-10-15 11:44:33
Zawiadomienie - dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2019-10-15 11:44:13
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2019-10-15 11:44:01
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2019-10-15 11:43:34
dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-10 15:13:20
część graficzna: lokalizacja budynku Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-10 15:11:57
wzór kalkulacji ceny oferty Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-10 15:10:26
wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-10 15:08:34
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-10 15:06:47
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-10 15:05:44
formularz cenoao-ofertowy - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-10 15:03:24
formularz cenoao-ofertowy - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-10 15:02:39
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-10 15:01:38
Remont pokrycia dachu nad świetlicą wiejską w miejscowości Rybokarty (dz. nr 94/2 obr. Rybokarty) II Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-10 14:59:48
Wykaz aktów prawa miejscowego - stan na dzień 09.10.2019 r. Luiza Kowalska 2019-10-10 07:54:52
Wykaz aktów prawa miejscowego - stan na dzień 09.10.2019 r. Luiza Kowalska 2019-10-10 07:53:55
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic z dnia 7 października 2019 r. o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadania publicznego Luiza Kowalska 2019-10-10 07:48:15
Zarządzenie Nr 289/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 277/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 6 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok Luiza Kowalska 2019-10-09 15:26:29
Zarządzenie Nr 289/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 277/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 6 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok Luiza Kowalska 2019-10-09 15:26:22
Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Gryfice w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Luiza Kowalska 2019-10-09 11:12:56
Zarządzenie Nr 298/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 07 października 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 244/23 przy ul. Wincentego Witosa, obręb 4 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2019-10-09 11:08:55
Zarządzenie Nr 297/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 04 października 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/19 przy ul. Sowiej, obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2019-10-09 11:05:59
Zarządzenie Nr 296/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 04 października 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 347/42, obręb Borzyszewo Luiza Kowalska 2019-10-09 11:05:01
Zarządzenie Nr 295/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 03 października 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 440/4 przy ul. Żytniej, obręb Jabłonowo Luiza Kowalska 2019-10-09 11:03:43
Zarządzenie Nr 294/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy: Szafirowej, Perłowej, Morelowej, Malinowej, Niepodległości, Barakowej oraz Pogodnej w Gryficach Luiza Kowalska 2019-10-09 10:30:37
Zarządzenie Nr 293/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-10-09 10:29:42
powiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-09 10:16:26
powiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-09 10:09:42
skan pozwolenia na budowę Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-08 14:06:32
skan projektu budowlanego Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-08 13:48:52
mapy sytuacyjne miejsca realizacji zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-08 13:47:46
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-08 13:46:41
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-08 13:44:19
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-08 13:43:32
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-08 13:42:34
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego i kuchenki gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Prusinowie 12 (działki o numerach ewid. 23/2 i 31/21 obr. ewid. Prusinowo, jedn. ewid. Gryfice - obszar wiejski) Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-08 13:41:17
powiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-07 09:35:56
Zapytanie ofertowe na Strefa sportowej aktywności na działce nr 78/2 wyposażenie w grę piłkarzyki i stół do gier planszowych - wraz z montażem na miękkim podłożu w m. Górzyca gm. Gryfice?. Mirosław Tyburski 2019-10-04 14:55:43