herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja VI w dn. 26.02.2019 r. Alicja Misiecka 2019-03-01 11:26:35
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WST-K.420.53.2018.AL.23 Katarzyna Młynarska 2019-03-01 10:32:08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WST-K.420.53.2018.AL.22 Katarzyna Młynarska 2019-03-01 10:31:41
Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 424/126 przy ul. Orlej, obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2019-02-28 14:02:09
Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 106 przy ul. Turkusowej, obręb Gryfice 1 Luiza Kowalska 2019-02-28 14:01:21
Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 86/8 obręb Trzygłów Luiza Kowalska 2019-02-28 14:00:25
Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-02-28 13:58:05
Sprawozdania Burmistrza 2019 r. Luiza Kowalska 2019-02-28 11:34:16
Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-02-28 10:12:42
Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Gryfice Luiza Kowalska 2019-02-28 10:11:25
Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizacje prac społecznie-użytecznych Luiza Kowalska 2019-02-28 10:07:33
Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gmine Gryfice Luiza Kowalska 2019-02-26 16:10:29
Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gmine Gryfice Luiza Kowalska 2019-02-26 15:39:00
Formularz cenowo-ofertowy Daniel Igielski 2019-02-25 10:19:14
Zapytanie ofertowe Daniel Igielski 2019-02-25 10:18:34
Dostawa sprzętu FortiSwitch i FortiAP wraz z instalacją i konfiguracją Daniel Igielski 2019-02-25 10:17:55
Rb-NDS Małgorzata Gołąb 2019-02-22 13:49:49
Rb-PDP Małgorzata Gołąb 2019-02-22 13:49:28
Rb-27S Małgorzata Gołąb 2019-02-22 13:49:05
Rb-28S Małgorzata Gołąb 2019-02-22 13:48:44
Rb-N Małgorzata Gołąb 2019-02-22 13:48:14
Rb-UZ Małgorzata Gołąb 2019-02-22 13:47:50
Rb-Z Małgorzata Gołąb 2019-02-22 13:47:23
Sprawozdania IV kwartał Małgorzata Gołąb 2019-02-22 13:46:39
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach - VI sesja 26.02. 2019 r. godz. 10.00 Zbigniew Szuszkiewicz 2019-02-21 14:48:09
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach - VI sesja 26.02. 2019 r. godz. 10.00I - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2019-02-21 14:46:31
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach - VI sesja 26.02. 2019 r. godz. 10.00I - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2019-02-21 14:45:34
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-02-21 11:42:17
Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji 4 garaży znajdujących się w budynku przy ulicy Nadrzecznej 1-2 w Gryficach, zlokalizowanych na działce o numerze geodezyjnym 14 o powierzchni 856 m2 Luiza Kowalska 2019-02-21 11:40:22
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 376/32 przy ul. Panoramicznej, obręb Gryfice 6 Luiza Kowalska 2019-02-21 10:21:59
Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-02-21 10:04:03
Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora de. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2019-02-21 10:02:59
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 15.02.2019 r. Katarzyna Młynarska 2019-02-21 10:02:33
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 15.02.2019 r. Katarzyna Młynarska 2019-02-21 10:02:06
Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Luiza Kowalska 2019-02-21 10:02:06
Projekt uchwały w spr. wyboru Wiceprzewodniczącego/ej Rady Miejskiej w Gryficach Alicja Misiecka 2019-02-21 08:54:59
Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach Alicja Misiecka 2019-02-21 08:52:45
Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gryfic Alicja Misiecka 2019-02-21 08:51:27
Projekt uchwały w spr. uznania wniosku za zasługujący ma uwzględnienie Alicja Misiecka 2019-02-21 08:50:19
Projekt uchwały w spr. przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na l. 2019-2023 Alicja Misiecka 2019-02-21 08:46:25