herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-04-12 08:03:35
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-11 10:01:52
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-11 10:01:44
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 376/1 przy ul. J. Dabskiego 36 (dach budynku mieszkalnego wielorodzinnego), obręb geodezyjny Gryfice 7. Aneta Chruścielewska 2018-04-11 09:10:10
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-11 08:45:33
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-11 08:45:16
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 83 ul. Starogrodzka, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2018-04-10 08:49:29
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złączy kablowych 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego SN na działkach nr 53, 104, 87/2, 128/4 obręb geodezyjny Zielin, 4/2 obręb geodezyjny Gryfice 3, 7/1 obręb geodezyjny Gryfice 2. Aneta Chruścielewska 2018-04-10 08:48:05
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy Grzegorz Szredziński 2018-04-06 12:36:47
Ankieta dla klientów dotycząca kodeksu etyki pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-04-06 12:04:48
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - GDK Luiza Kowalska 2018-04-06 11:57:17
Pełny odpis z Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury - GDK Luiza Kowalska 2018-04-06 11:56:10
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-06 10:24:52
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-06 10:24:09
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. kwietniu 2018 r. Zbigniew Szuszkiewicz 2018-04-06 08:39:55
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-04-05 12:08:59
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30.03.2018 r. Katarzyna Młynarska 2018-04-05 10:51:25
Uchwała Nr XLVIII/489/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 marca 2018 r. w spr. zmiany Statutu gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-04-05 08:40:13
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-04 13:46:56
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-04 13:46:50
Zarządzenie Nr 1144/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy Luiza Kowalska 2018-04-04 12:37:51
Zarządzenie Nr 1143/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 424/104 przy ul. Leśna Ostoja w Rzęskowie Luiza Kowalska 2018-04-04 12:36:09
Zarządzenie Nr 1142/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2017 rok Luiza Kowalska 2018-04-04 12:34:43
Zarządzenie Nr 1141/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Luiza Kowalska 2018-04-04 12:33:05
Zarządzenie Nr 1140/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Luiza Kowalska 2018-04-04 12:32:08
Zarządzenie Nr 1139/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-04-04 12:30:58
Zarządzenie Nr 1138/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 230/3 obręb ewidencyjny 0006 Gryfice położonej w mieście Gryfice, o powierzchni 0,1411 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą Luiza Kowalska 2018-04-04 12:29:42
Zarządzenie Nr 1137/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 376/31 ul. Panoramiczna w Gryficach Luiza Kowalska 2018-04-04 12:27:37
Zarządzenie Nr 1136/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-04-04 12:26:24
Zarządzenie Nr 1135/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 447/2 obręb Borzyszewo Luiza Kowalska 2018-04-04 12:24:59
Zarządzenie Nr 1134/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania elementów siłowni zewnętrznej zlokalizowanych w m. Trzygłów, Smolęcin, Prusinowo, Borzęcin gmina Gryfice dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach Luiza Kowalska 2018-04-04 12:22:23
Zarządzenie Nr 1133/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania elementów placu zabaw zlokalizowanych w m. Brodniki, Zacisze, Smolęcin, Raduń, Skalin, Sikory, Mierzyn, Rzęsin, Rybokarty, Rotnowo, Otok, Barkowo, Baszewice, Dziadowo, Prusinowo, Niekładź, Borzyszewo, Trzygłów, gmina Gryfice dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach Luiza Kowalska 2018-04-04 11:09:55
Zarządzenie Nr 1132/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rotnowie Luiza Kowalska 2018-04-04 11:04:52
Zarządzenie Nr 1131/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-04-04 11:03:29
Zarządzenie Nr 1130/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Luiza Kowalska 2018-04-04 11:01:58
Zarządzenie Nr 1129/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty Luiza Kowalska 2018-04-04 10:45:23
Zarządzenie Nr 1128/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 258/3 o powierzchni 76 m2 położoną w Gryficach obręb nr 7, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej nr 172/4 Luiza Kowalska 2018-04-04 10:43:02
Zarządzenie Nr 1127/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 258/2 o powierzchni 72 m2 położoną w Gryficach obręb nr 7, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej nr 173 Luiza Kowalska 2018-04-04 10:39:24
Zarządzenie Nr 1126/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty Luiza Kowalska 2018-04-04 10:34:13
Zarządzenie Nr 1125/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-04-04 09:47:11