Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXI/226/2020 z 27.05.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów zierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2020-05-28 13:28:05
Uchwała Nr XXI/227/2020 z 27.05.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2020-05-28 13:26:12
Zarządzenie Nr 546/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych grup pracowniczych Luiza Kowalska 2020-05-28 13:21:29
Zarządzenie Nr 353/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z komputerów przenośnych Luiza Kowalska 2020-05-28 12:45:46
Sesja XXI w dn. 27.05.2020 r. Alicja Misiecka 2020-05-28 11:44:22
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości w dniu 9 lipca 2020 r. Anna Żołnowska 2020-05-28 08:23:17
Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 47/2020 Anna Żołnowska 2020-05-28 08:18:37
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na? rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn. 0,4kV na terenie działek nr 291/31, 291/33, 291/28, 291/14, 291/56, 291/16, 291/7, 291/8, 291/9, 291/10, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2020-05-27 11:42:36
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn125/63PE na terenie działek nr 544/4, 516, 512/2, 513, 553 obręb geodezyjny Gryfice -4, oraz działek nr 241, 228/4, 229, 307, 306/1 obręb geodezyjny Gryfice -5. Aneta Chruścielewska 2020-05-27 11:40:16
Zarządzenie Nr 465/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego, satnowiącego własność Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2020-05-27 09:53:46
Zarządzenie Nr 479/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 435/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2020-05-27 09:53:25
Zarządzenie Nr 478/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 214/17 przy ul. Tęczowej, obręb nr 6 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2020-05-27 09:52:11
Zarządzenie Nr 477/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 338/35 w miejscowości Borzyszewo przy ul. Rolnej, obręb Borzyszewo Luiza Kowalska 2020-05-27 09:51:18
Zarządzenie Nr 476/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Likwidację stanowisk barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice zgodnie z harmonogramem określonym w Programie usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2020-05-27 09:50:17
Zarządzenie Nr 475/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Konserwację urządzeń melioracyjnych - miasto Gryfice - 6 obiektów Luiza Kowalska 2020-05-27 09:49:28
Zarządzenie Nr 474/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 68/11 w miejscowości Brodniki, obręb Brodniki Luiza Kowalska 2020-05-27 09:48:26
Zarządzenie Nr 465/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego, satnowiącego własność Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2020-05-27 09:28:40
Zarządzenie Nr 465/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego, satnowiącego własność Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2020-05-27 09:28:31
Dane teleadresowe Leszek Wójcikiewicz 2020-05-26 10:26:41
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2020-05-25 14:32:52
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2020-05-25 14:31:53
Dostawa laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfice w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Włodzimierz Rączkowiak 2020-05-25 14:28:23
Uchwała Nr XX/206/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie nie dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Gryfice i jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2361 z 21 maja 2020 r.) Luiza Kowalska 2020-05-25 14:11:36
Czynsze i dzierżawy Luiza Kowalska 2020-05-25 14:08:14
Czynsze i dzierżawy - dokument usunięty Luiza Kowalska 2020-05-25 14:07:59
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu pn.,, Eksploatacja kruszywa naturalnego złoża ,, Przybiernówko 1?? dz. nr 227 obręb Przybiernówko, gm. Gryfice??. Katarzyna Młynarska 2020-05-22 11:56:38
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2020 r. XXI sesja RM. Zbigniew Szuszkiewicz 2020-05-21 12:43:21
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2020 r. XXI sesja RM. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2020-05-21 12:40:32
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2020 r. XXI sesja RM. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2020-05-21 12:39:59
Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji RM w dn. 27.05.2020 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2020-05-20 10:15:35
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. Alicja Misiecka 2020-05-20 10:09:34
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. Alicja Misiecka 2020-05-20 10:09:18
Projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont DP 3137 Rzęsin-Baszewice na odcinku 3,8 km Rzęsin-Trzygłów" Alicja Misiecka 2020-05-20 10:07:56
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XLI/500/2010 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Alicja Misiecka 2020-05-20 10:04:31
Projekt uchwały w spr. zmiany Statutu Gminy Alicja Misiecka 2020-05-20 09:56:20
Projekt uchwały w spr. powołania Komisji Statutowej Alicja Misiecka 2020-05-20 09:55:23
Projekt uchwały w spr. wyznaczenia delegata Gminy Gryfice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Alicja Misiecka 2020-05-20 09:54:16
Projekt uchwały w spr. odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Alicja Misiecka 2020-05-20 09:52:32
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o nr 284/8 o pow. 0,0898 ha położonej w Borzyszewie, bedacej własnością osoby fizycznej, na rzecz Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2020-05-20 09:50:51
Projekt uchwały w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Alicja Misiecka 2020-05-20 09:50:30