herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 1194/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu nr 1 o powierzchni 16,97 m2 usytuowanego na części działki nr 117/1, obręb nr 5, położonego w m. Gryfice, ul. Wiejska 8 przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2018-06-21 09:11:33
Zarządzenie Nr 1193/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie konsultacji społecznych zadania pn. Budowa obwodnicy Gryfic połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) Luiza Kowalska 2018-06-21 09:03:35
Zarządzenie Nr 1193/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie konsultacji społecznych zadania pn. Budowa obwodnicy Gryfic połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) Luiza Kowalska 2018-06-21 09:02:30
Zarządzenie Nr 1192/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej lokal nr 1, położonej w miejscowości Wołczyno gmina Gryfice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Luiza Kowalska 2018-06-21 08:55:43
Zarządzenie Nr 1191/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-06-21 08:53:49
Zarządzenie Nr 1190/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek prognozowany do wybudowania) tj. działki numer 82/15 obręb Zaleszczycach Luiza Kowalska 2018-06-21 08:52:15
Zarządzenie Nr 1189/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach sprzętu audio Luiza Kowalska 2018-06-21 08:51:11
Zarządzenie Nr 1188/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1064/2018 z dnia 04.01.2018 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2018 roku Luiza Kowalska 2018-06-21 08:48:56
Zarządzenie Nr 1188/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1064/2018 z dnia 04.01.2018 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2018 roku Luiza Kowalska 2018-06-21 08:43:30
Zarządzenie Nr 1187/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 212/48 obręb Borzyszewo Luiza Kowalska 2018-06-21 08:41:55
Zarządzenie Nr 1186/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 1/57 obręb Jabłonowo ul. Kalinowa Luiza Kowalska 2018-06-21 08:40:45
Zarządzenie Nr 1185/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ulicach Ogrodowej, Liliowej, Szafirowej, Litewskiej, M.J Piłsudskiego, Wesołej, Witosa, Podgórnej, Niepodległości oraz w miejscowościach Niekładź, Grądy i Wołczyno Luiza Kowalska 2018-06-21 08:39:14
Zarządzenie Nr 1185/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ulicach Ogrodowej, Liliowej, Szafirowej, Litewskiej, M.J Piłsudskiego, Wesołej, Witosa, Podgórnej, Niepodległości oraz w miejscowościach Niekładź, Grądy i Wołczyno Luiza Kowalska 2018-06-21 08:38:40
Zarządzenie Nr 1184/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-06-21 08:37:10
Zarządzenie Nr 1183/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gryfic nr 1118/2018 z dn. 28 lutego 2018 r. w spawie zasad działania systemu ewidencji finansowo-księgowej SIGID Luiza Kowalska 2018-06-21 08:35:42
Zarządzenie Nr 1182/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 341 obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2018-06-21 08:33:13
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2018 r. LI sesja RM Zbigniew Szuszkiewicz 2018-06-21 08:16:37
Zarządzenie Nr 1181/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-06-21 08:15:59
Zarządzenie Nr 1180/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2018-06-21 08:14:54
Zarządzenie Nr 1179/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-06-21 08:13:49
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 04.06.2018 r. Katarzyna Młynarska 2018-06-20 14:34:34
Remont budynku po przedszkolu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Trzygłowie gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-20 14:34:10
Zarządzenie Nr 1193/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie konsulatcji społecznych zadania pn. Budowa obwodnicy Gryfic połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) Luiza Kowalska 2018-06-20 11:30:42
Remont budynku po przedszkolu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Trzygłowie gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-20 11:24:42
Remont budynku po przedszkolu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Trzygłowie gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-20 11:24:17
Remont budynku po przedszkolu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Trzygłowie gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-20 11:19:04
Remont budynku po przedszkolu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Trzygłowie gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-20 11:17:32
Remont budynku po przedszkolu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Trzygłowie gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-20 11:17:19
Remont budynku po przedszkolu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Trzygłowie gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-20 11:17:07
Remont budynku po przedszkolu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Trzygłowie gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-20 11:16:53
Remont budynku po przedszkolu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Trzygłowie gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-20 11:16:21
Remont budynku po przedszkolu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Trzygłowie gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-20 11:16:00
Załącznik nr 1 do karty informacyjnej przedsięwzięcia Luiza Kowalska 2018-06-20 11:10:19
Karta informacyjna przedsięwzięcia Luiza Kowalska 2018-06-20 11:08:04
Przedmiot konsultacji społecznych Luiza Kowalska 2018-06-20 11:06:06
Ogłoszenie w sprawie ogłoszonych konsultacji dot. inwestycji pn. Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) Luiza Kowalska 2018-06-20 11:03:11
28.06.2018 - 16.08.2018 Inwestycja pn. Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) Luiza Kowalska 2018-06-20 11:01:26
Zarządzenie Nr 1179/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-06-20 10:53:59
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-20 07:54:09
- dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-20 07:52:55