Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-03 13:54:29
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-03 13:52:57
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Remont nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 110 do wsi Rzęskowo - droga gminna nr 845013Z, 865014Z Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-03 13:51:09
Informacja o wynikach naboru - audytor wewnętrzny Karina Markowska 2020-02-03 13:32:43
Uchwała Nr XVIII/179/2020 z 28.01.2020 r. w spr. ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2020-02-03 11:12:02
Uchwała Nr XVIII/179/2020 z 28.01.2020 r. w spr. ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Gryfice - dokument usunięty Alicja Misiecka 2020-02-03 11:10:21
Uchwała Nr XVIII/176/2020 z 28.01.2020 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2020-2027 Alicja Misiecka 2020-02-03 11:10:05
Wykaz aktów prawa miejscowego - stan na dzień 03.06.2020 r. Luiza Kowalska 2020-01-31 15:18:00
Informacja o stanie mienia komunalnego w 2018r. Małgorzata Gołąb 2020-01-31 15:12:01
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2020-01-31 15:01:33
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2020-01-30 11:15:45
Uchwała Nr XVIII/175/2020 z 28.01.2020 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. Alicja Misiecka 2020-01-30 09:51:22
Uchwała Nr XVIII/176/2020 z 28.01.2020 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2020-2027 Alicja Misiecka 2020-01-30 09:49:43
Uchwała Nr XVIII/177/2020 z 28.01.2020 r. w spr. zaciagnięcia kredytu długoterminowego Alicja Misiecka 2020-01-30 09:48:02
Uchwała Nr XVIII/178/2020 z 28.01.2020 r. w spr. zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gryficach" Alicja Misiecka 2020-01-30 09:46:23
Uchwała Nr XVIII/179/2020 z 28.01.2020 r. w spr. ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Gryfice - dokument usunięty Alicja Misiecka 2020-01-30 09:43:24
Uchwała Nr XVIII/180/2020 z 28.01.2020 r. w spr. rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Alicja Misiecka 2020-01-30 09:41:46
Uchwała Nr XVIII/181/2020 z 28.01.2020 r. w spr. ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryficach na 2020 r. Alicja Misiecka 2020-01-30 09:39:49
Uchwała Nr XVIII/182/2020 z 28.01.2020 r. w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach na 2020 r. Alicja Misiecka 2020-01-30 09:38:01
- dokument usunięty Alicja Misiecka 2020-01-30 09:34:23
Sesja XVIII w dn. 28.01.2020 r. Alicja Misiecka 2020-01-30 09:34:12
Sesja XVIII w dn. 28.01.2020 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2020-01-30 09:33:53
- dokument usunięty Alicja Misiecka 2020-01-30 09:33:48
Sesja XVIII w dn. 28.01.2020 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2020-01-30 09:33:05
Uchwały 2020 r. Alicja Misiecka 2020-01-30 09:31:30
Uchwały 2020 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2020-01-30 09:31:03
Uchwały 2020 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2020-01-30 09:30:40
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości w dniu 5 marca 2020 r Anna Żołnowska 2020-01-30 08:37:02
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2020-01-30 07:51:54
Funkcjonowaie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. w Powiecie Gryfickim Luiza Kowalska 2020-01-29 11:57:24
Zarządzenie Nr 388/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 22/5, obręb Grębocin Luiza Kowalska 2020-01-29 10:01:02
Zarządzenie Nr 387/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 477/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2020-01-29 09:58:40
Zarządzenie Nr 383/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-01-29 09:55:58
Zarządzenie Nr 383/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-01-29 09:55:55
Zarządzenie Nr 381/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 r. w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2020-01-29 09:53:50
Zarządzenie Nr 380/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 roku w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2020-01-29 09:53:27
Zarządzenie Nr 381/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 r. w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2020-01-29 09:53:09
Zarządzenie Nr 381/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 r. w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2020-01-29 09:53:04
Konsultacje społeczne projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego Luiza Kowalska 2020-01-29 09:27:26
OBWIESZCZENIE - Państwowego Gospodarstwa Wodnego RZGW W Szczecinie - Baltic Pipe Grzegorz Drążkowiak 2020-01-28 10:11:07