Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 381/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 r. w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2020-02-07 10:48:55
Zarządzenie Nr 380/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 roku w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2020-02-07 10:48:26
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ogrodowej i Zdrojowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Regi w m. Gryfice - Gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-06 13:49:10
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile S. A. na terenie działki nr 114, obręb Gryfice 9. Aneta Chruścielewska 2020-02-06 12:03:14
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile S. A. na terenie działki nr 219/1, obręb Gryfice 6. Aneta Chruścielewska 2020-02-06 12:02:30
Zarządzenie Nr 408/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2020 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Luiza Kowalska 2020-02-06 09:19:45
Zarządzenie Nr 407/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 253/9 przy ul. Pszennej, obręb Borzyszewo Luiza Kowalska 2020-02-06 09:18:59
Zarządzenie Nr 406/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 03 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 369/3 przy ul. Dębowy Zagajnik, obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2020-02-06 09:18:09
Zarządzenie Nr 554/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych grup pracowniczych Luiza Kowalska 2020-02-06 09:16:49
Zarządzenie Nr 405/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 554/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. dotyczącego częstotliwości i czasy trwania szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych grup pracowniczych Luiza Kowalska 2020-02-06 09:16:18
Zarządzenie Nr 404/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-02-06 09:14:45
Zarządzenie Nr 403/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 6/3 o powierzchni 0,9154 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2020-02-06 09:13:09
Zarządzenie Nr 402/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 1/8 o powierzchni 0,7702 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2020-02-06 09:12:14
Zarządzenie Nr 401/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 6/5 o powierzchni 0,7416 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2020-02-06 09:10:58
Zarządzenie Nr 400/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 6/6 o powierzchni 0,6637 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2020-02-06 09:09:54
Zarządzenie Nr 399/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 1/3 o powierzchni 0,5064 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2020-02-06 09:08:47
Zarządzenie Nr 398/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 1/4 o powierzchni 0,4948 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2020-02-06 09:08:00
Zarządzenie Nr 397/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 9 o powierzchni 0,8876 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2020-02-06 09:06:55
Zarządzenie Nr 396/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-02-06 09:04:31
Zarządzenie Nr 395/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości Luiza Kowalska 2020-02-06 08:46:32
Zarządzenie Nr 394/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 754/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem Luiza Kowalska 2020-02-06 08:45:29
Zarządzenie Nr 394/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 754/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem Luiza Kowalska 2020-02-06 08:45:26
Zarządzenie Nr 391/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 459/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych Luiza Kowalska 2020-02-06 08:45:16
Zarządzenie Nr 392/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 206/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu Dobry start Luiza Kowalska 2020-02-06 08:45:14
Zarządzenie Nr 393/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 912/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji Luiza Kowalska 2020-02-06 08:45:10
Zarządzenie Nr 393/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 912/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji Luiza Kowalska 2020-02-06 08:45:09
Zarządzenie Nr 392/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 206/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu Dobry start Luiza Kowalska 2020-02-06 08:44:42
Zarządzenie Nr 391/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 459/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych Luiza Kowalska 2020-02-06 08:44:32
Zarządzenie Nr 390/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 205/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 czerwca 2019 r. w upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania rozstrzygnięć i decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego Luiza Kowalska 2020-02-06 08:44:23
Zarządzenie Nr 390/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 205/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 czerwca 2019 r. w upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania rozstrzygnięć i decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego Luiza Kowalska 2020-02-06 08:44:21
Zarządzenie Nr 389/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice na rok 2020 Luiza Kowalska 2020-02-06 08:44:09
Zarządzenie Nr 389/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice na rok 2020 Luiza Kowalska 2020-02-06 08:44:07
Zarządzenie Nr 385/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2020 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Luiza Kowalska 2020-02-06 08:40:23
Zarządzenie Nr 385/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2020 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Luiza Kowalska 2020-02-06 08:29:04
Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2020-02-05 08:05:30
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia przedsięwzięciu polegającego na budowie ,, Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Gryfice I ? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Katarzyna Młynarska 2020-02-04 14:53:24
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku od km 13+100 do km 14+300??. Katarzyna Młynarska 2020-02-04 14:51:27
dokumentacja projektowa dotycząca robót budowlanych Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-03 14:02:47
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-03 13:58:02
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-03 13:56:10