Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej kierowanej do rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej jak i rodzin, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także do rodzin z dziećmi, objętych procedurą Niebieska Karta Luiza Kowalska 2019-06-05 15:14:30
Zakup wraz z dostawą i montażem urzadzeń zabawowych Grzegorz Szredziński 2019-06-05 13:31:57
Przeprowadzenie remontu kawiarni Gryfickiego Domu Kultury Luiza Kowalska 2019-06-05 08:15:23
Zarządzenie Nr 171/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 117/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach boiska sportowego na dz. 82/2 w m. Kołomąć gm. Gryfice Luiza Kowalska 2019-06-05 08:13:01
Zarządzenie Nr 170/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-06-05 08:11:09
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2019-06-05 08:07:36
Raport o stanie Gminy Gryfice za rok 2018 Daniel Igielski 2019-06-04 14:59:42
Karina Markowska 2019-06-04 14:41:27
Zarządy i Rady Osiedli Miasta Gryfice 2019-2023 Karina Markowska 2019-06-04 14:37:57
Karina Markowska 2019-06-04 14:37:01
Karina Markowska 2019-06-04 14:28:00
Karina Markowska 2019-06-04 14:26:38
Karina Markowska 2019-06-04 14:22:23
Karina Markowska 2019-06-04 14:15:10
Karina Markowska 2019-06-04 14:08:40
Karina Markowska 2019-06-04 14:01:44
Karina Markowska 2019-06-04 13:51:10
Karina Markowska 2019-06-04 13:43:58
Karina Markowska 2019-06-04 13:37:42
Karina Markowska 2019-06-04 13:29:22
Luiza Kowalska 2019-06-04 13:28:38
Zarządy i Rady Osiedli Miasta Gryfice 2019-2023 Karina Markowska 2019-06-04 13:27:20
Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.05.2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2019-2040 Małgorzata Gołąb 2019-06-04 12:35:49
Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30.04.2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2019-2040 Małgorzata Gołąb 2019-06-04 12:34:54
Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.05.2019r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok Małgorzata Gołąb 2019-06-04 12:31:48
skan pozwolenia na budowę dotyczącego całego zakresu inwestycji Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-04 10:34:25
projekt organizacji ruchu dot. zakresu zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-04 10:32:46
dokumentacja projektowa Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-04 10:31:06
dokumentacja fotograficzna miejsc wykonywania zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-04 10:29:52
wersja graficzna zakresu zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-04 10:28:16
wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-04 10:25:35
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-04 10:23:50
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-04 10:22:49
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-04 10:21:34
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rzęskowo, dz. nr 424/207, 424/219, 424/257 obr. Rzęskowo jedn. ewid. Gryfice - obszar wiejski Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-04 10:20:11
Zarządzenie Nr 157/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 369/8 przy ulicy Dębowy Zagajnik, obręb geodezyjny Rzęskowo Luiza Kowalska 2019-06-04 08:13:03
Zarządzenie Nr 157/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 369/8 przy ulicy Dębowy Zagajnik, obręb geodezyjny Rzęskowo Luiza Kowalska 2019-06-04 08:12:58
Składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach VIII kadencji w latach 2018 -2023 Luiza Kowalska 2019-05-31 14:32:19
Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej w Gryficach (VIII kadencja: 2018-2023) Luiza Kowalska 2019-05-31 14:30:49
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w dn 28 czerwca 2019 Marzena Rusinowska 2019-05-31 09:14:26