Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na terenie działek 244/21 i 256/13, obręb geodezyjny Gryfice 4. Aneta Chruścielewska 2020-02-13 13:21:18
informacja z otwarcia ofert Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-13 09:55:04
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-12 22:54:00
zapytanie ofertowe - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-12 22:52:27
dokumentacja projektowa Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-12 14:27:30
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-12 14:26:07
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-12 14:23:27
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-12 14:22:13
zapytanie ofertowe - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-12 14:20:56
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ogrodowej i Zdrojowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Regi w m. Gryfice - Gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-12 14:18:52
Zarządzenie nr 413/2020 Burmistrza Bryfic z dnia 11.02.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2020 rok Małgorzata Gołąb 2020-02-11 14:45:13
Zarządzenie Nr 385/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2020 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Luiza Kowalska 2020-02-11 12:53:41
Zarządzenie Nr 385/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2020 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Luiza Kowalska 2020-02-11 12:53:14
Uchwała nr V.70.Z.2020 składu Orzekającego RIP w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Gryfice na 2020 rok Małgorzata Gołąb 2020-02-10 12:59:38
Uchwała nr V.69.Z.2020 składu Orzekającego RIP w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawodłowości planowanej kwoty długu Gminy Gryfice Małgorzata Gołąb 2020-02-10 12:57:36
Uchwała nr XVIII/176/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.01.2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2020-2027 Małgorzata Gołąb 2020-02-10 12:44:32
Uchwała nr XVII/165/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30.12.2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2020-2027 Małgorzata Gołąb 2020-02-10 12:42:07
WPF Małgorzata Gołąb 2020-02-10 12:39:06
Zarządzenie nr 404/2020 Burmistrza Bryfic z dnia 30.01.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok Małgorzata Gołąb 2020-02-10 12:38:40
Uchwała nr XVIII/175/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.01.2020r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok Małgorzata Gołąb 2020-02-10 12:37:45
Zarządzenie nr 383/2020 Burmistrza Bryfic z dnia 17.01.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok Małgorzata Gołąb 2020-02-10 12:36:26
Zmiany budżetu Małgorzata Gołąb 2020-02-10 12:35:13
Zarządzenie nr 375/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02.01.2020r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok Małgorzata Gołąb 2020-02-10 12:34:34
Uchwała nr XVII/164/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2020 Małgorzata Gołąb 2020-02-10 12:32:48
Uchwała nr CXXIV.545.Z.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfice na 2020r. Małgorzata Gołąb 2020-02-10 12:30:56
Uchwała nr CXXIV.546.Z.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfice na 2020 rok Małgorzata Gołąb 2020-02-10 12:30:26
Uchwała nr CXXIV.547.Z.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2020 - 2027 Małgorzata Gołąb 2020-02-10 12:30:00
Uchwała nr CXXIV.546.Z.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfice na 2020 rok Małgorzata Gołąb 2020-02-10 12:27:06
Uchwała nr CXXIV.545.Z.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfice na 2020r. Małgorzata Gołąb 2020-02-10 12:25:17
Projekt budżetu Gminy Gryfice na 2020r. Małgorzata Gołąb 2020-02-10 12:21:15
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji przeładunkowej w Słajsinie wraz z prowadzeniem gminnego PSZOK Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-07 15:21:12
Budżet Małgorzata Gołąb 2020-02-07 15:21:01
Budżet 2020r. Małgorzata Gołąb 2020-02-07 15:20:41
Zarządzenie nr 373/2019 Burmistrza Bryfic z dnia 31.12.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Małgorzata Gołąb 2020-02-07 15:19:06
Uchwała nr XVII/163/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30.12.2019r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego Małgorzata Gołąb 2020-02-07 15:18:04
Uchwała nr XVII/161/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30.12.2019r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok Małgorzata Gołąb 2020-02-07 15:16:30
Zarządzenie nr 369/2019 Burmistrza Bryfic z dnia 18.12.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok Małgorzata Gołąb 2020-02-07 15:15:18
Zarządzenie nr 367/2019 Burmistrza Bryfic z dnia 10.12.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Małgorzata Gołąb 2020-02-07 15:14:07
Zarządzenie Nr 389/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice na rok 2020 Luiza Kowalska 2020-02-07 12:00:11
Zarządzenie Nr 389/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice na rok 2020 Luiza Kowalska 2020-02-07 12:00:03