Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 418/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 54 o powierzchni 0,6346 ha położoną w Kukaniu obręb Kukań przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2020-02-26 13:46:16
Zarządzenie Nr 417/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 609 o powierzchni 288 m2 położoną w Gryficach obręb numer 4 przy ul. Kraszewskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2020-02-26 13:44:45
Zarządzenie Nr 416/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 608 o powierzchni 454 m2 położoną w Gryficach obręb numer 4 przy ul. Kraszewskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2020-02-26 13:43:51
Zarządzenie Nr 415/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 86/2 w miejscowości Brodniki przy ul. Lawendowej, obręb Brodniki Luiza Kowalska 2020-02-26 13:42:46
Zarządzenie Nr 414/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 441/6 w miejscowości Jabłonowo przy ul. Kalinowej, obręb Jabłonowo Luiza Kowalska 2020-02-26 13:41:43
Zarządzenie Nr 414/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 441/6 w miejscowości Jabłonowo przy ul. Kalinowej, obręb Jabłonowo Luiza Kowalska 2020-02-26 13:15:08
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2020-02-26 13:13:21
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-26 12:27:21
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-26 09:49:12
Uchwała nr XCI.354.Z.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gryfic informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice za pierwsze półrocze 2019r. Małgorzata Gołąb 2020-02-26 09:23:23
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfice za pierwsze półrocze 2019r. Małgorzata Gołąb 2020-02-26 09:19:31
Sprawozdania z wykonania budżetu Małgorzata Gołąb 2020-02-26 09:10:29
Uchwała nr XXXV.179.Z.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gryfic sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Małgorzata Gołąb 2020-02-26 09:09:14
Uchwała nr LXII.384.Z.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice za pierwsze półrocze 2018 roku Małgorzata Gołąb 2020-02-26 09:06:27
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ogrodowej i Zdrojowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Regi w m. Gryfice - Gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-24 13:58:16
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Luiza Kowalska 2020-02-24 13:51:31
Wybory Prezydenta RP 2020 r. Luiza Kowalska 2020-02-24 13:48:46
Remont nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 110 do wsi Rzęskowo - droga gminna nr 845013Z, 845014Z Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-24 12:06:39
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-24 11:03:43
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-24 11:03:17
Rb-NDS Małgorzata Gołąb 2020-02-21 15:05:41
Rb-27S - korekta nr 1 Małgorzata Gołąb 2020-02-21 15:05:14
Rb-27S Małgorzata Gołąb 2020-02-21 15:04:37
Rb-28S Małgorzata Gołąb 2020-02-21 15:04:07
Rb-PDP Małgorzata Gołąb 2020-02-21 15:03:33
Rb-ST Małgorzata Gołąb 2020-02-21 15:03:06
Rb-N Małgorzata Gołąb 2020-02-21 15:02:31
Rb-UZ Małgorzata Gołąb 2020-02-21 15:02:04
Rb-Z Małgorzata Gołąb 2020-02-21 15:01:33
Sprawozdania IV kwartał Małgorzata Gołąb 2020-02-21 15:00:25
informacja z otwarcia ofert Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-20 14:18:03
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na terenie działek 66 i 65/40 w ul. Wierzbowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. Aneta Chruścielewska 2020-02-20 12:44:24
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem wodnym wylotem wód deszczowych na terenie działek 81/1, 158, 166/7, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2020-02-20 12:43:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem wodnym wylotem wód deszczowych na terenie działek 81/1, 158, 166/7, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2020-02-20 12:42:42
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 06/2020 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 07/2020 Anna Żołnowska 2020-02-20 08:38:23
OBWIESZCZENIE - Państwowego Gospodarstwa Wodnego RZGW W Szczecinie - Baltic Pipe Grzegorz Drążkowiak 2020-02-19 14:15:30
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-02-19 14:15:05
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2020-02-19 14:15:00
OBWIESZCZENIE - Państwowego Gospodarstwa Wodnego RZGW W Szczecinie - Baltic Pipe Grzegorz Drążkowiak 2020-02-19 14:14:35
Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji RM w dn. 25.02.2020 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2020-02-19 11:51:24