herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Formularz ofertowo-cenowy Daniel Igielski 2017-12-18 15:12:11
Zapytanie ofertowe Daniel Igielski 2017-12-18 15:09:35
Dostawa aktualizacji Fortinet wraz z asystą techniczną Daniel Igielski 2017-12-18 15:09:02
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2017-12-18 13:31:54
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Dostawa i montaż urządzeń aktywnych sieci, a także wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej. Włodzimierz Rączkowiak 2017-12-18 13:27:14
Zarządzenie Nr 1035/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2017-12-18 11:34:38
Zarządzenie Nr 1034/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy Luiza Kowalska 2017-12-18 11:32:59
Zarządzenie Nr 1033/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na usługę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania technologii uzdatniania wody oraz stacji uzdatniania wody, wykonywania czynności sprzątających na terenie pływalni oraz dostarczenia środków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pływalni przy ulicy Sienkiewicza 14 w Gryficach w latach 2018-2019 Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2017-12-18 11:31:34
Zarządzenie Nr 1032/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty Luiza Kowalska 2017-12-18 11:29:51
Zarządzenie Nr 1031/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty Luiza Kowalska 2017-12-18 11:28:44
Zarządzenie Nr 1030/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Krytej Pływalni w Gryficach w latach 208 i 2019 Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2017-12-18 11:27:14
Zarządzenie Nr 1028/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany procedury określającej sposób postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń biurowych, urządzeń i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2017-12-18 11:25:19
Zarządzenie Nr 1029/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 477/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2017-12-18 11:24:09
Zarządzenie Nr 1028/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany procedury określającej sposób postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń biurowych, urządzeń i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2017-12-18 11:20:26
Zarządzenie Nr 1027/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 930/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji obowiązującej od września 2017 roku dla szkoły niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2017-12-18 11:14:58
Zarządzenie Nr 1026/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok Luiza Kowalska 2017-12-18 11:12:49
Zarządzenie Nr 1025/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 63/10 obręb nr 7 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2017-12-18 11:09:17
Ewidencja ilościowo-wartościowa gminnego zasobu nieruchomości Luiza Kowalska 2017-12-18 10:27:40
Ewidencja nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste Luiza Kowalska 2017-12-18 10:27:14
Ewidencja lokali użytkowych i garaży oddanych w najem Luiza Kowalska 2017-12-18 10:26:54
Ewidencja dzierżaw nieruchomości gruntowych Luiza Kowalska 2017-12-18 10:26:34
Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2017-12-18 10:24:23
Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2017-12-18 10:23:29
Usługa zapewnienia prawidłowego funkcjonowania technologii uzdatniania wody oraz stacji uzdatniania wody, wykonywania czynności sprzątających na terenie pływalni oraz dostarczenia środków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pływalni przy ulicy Sienkiewicza w Gryficach w latach 2018-2019- Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2017-12-18 09:32:30
Usługa zapewnienia prawidłowego funkcjonowania technologii uzdatniania wody oraz stacji uzdatniania wody, wykonywania czynności sprzątających na terenie pływalni oraz dostarczenia środków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pływalni przy ulicy Sienkiewicza w Gryficach w latach 2018-2019- Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2017-12-18 09:32:06
Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Krytej Pływalni w Gryficach Grzegorz Szredziński 2017-12-15 13:53:47
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Dostawa i montaż żaluzji okiennych PCV do sali konferencyjnej i aneksu kuchennego Włodzimierz Rączkowiak 2017-12-15 13:25:53
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Dostawa i montaż żaluzji okiennych PCV do sali konferencyjnej i aneksu kuchennego Włodzimierz Rączkowiak 2017-12-15 13:24:45
Powiadomienie o wyborze oferty. Katarzyna Młynarska 2017-12-15 10:41:17
Pytanie Wykonawcy Daniel Igielski 2017-12-15 09:57:45
Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Krytej Pływalni w Gryficach w latach 2018 i 2019 - Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2017-12-15 09:08:12
Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Krytej Pływalni w Gryficach w latach 2018 i 2019 - Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2017-12-15 09:07:58
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Dostawa i montaż urządzeń aktywnych sieci, a także wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej. Włodzimierz Rączkowiak 2017-12-14 14:50:29
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Dostawa i montaż urządzeń aktywnych sieci, a także wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej. Włodzimierz Rączkowiak 2017-12-14 14:50:13
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Dostawa i montaż urządzeń aktywnych sieci, a także wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej. Włodzimierz Rączkowiak 2017-12-14 14:49:36
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych na działkach nr 63 i 62/36 przy ul. Ogrodowej, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2017-12-14 11:11:55
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2017-12-14 10:56:47
Zawiadomienie o zwołaniu XLII sesji RM w dn. 20.12.2017 r. o g. 11,oo Alicja Misiecka 2017-12-14 09:54:32
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 r. Alicja Misiecka 2017-12-14 09:48:25
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice w rejonie ul. Piłsudskiego Alicja Misiecka 2017-12-14 09:47:31