Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 429/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie-użytecznych Luiza Kowalska 2020-02-27 12:36:59
Zarządzenie Nr 428/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-02-27 12:35:39
Zarządzenie Nr 427/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 roku Luiza Kowalska 2020-02-27 12:34:40
Zarządzenie Nr 426/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych dla Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2020-02-27 12:32:27
Zarządzenie Nr 426/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych dla Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2020-02-27 12:32:25
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2019 roku przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową Luiza Kowalska 2020-02-27 12:27:57
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 08/2020 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 10/2020 Anna Żołnowska 2020-02-27 09:31:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, użyczenia,najmu Anna Żołnowska 2020-02-27 09:29:43
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem garaży oraz lokalu użytkowego w dniu 18 marca 2020 r Anna Żołnowska 2020-02-27 09:27:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, użyczenia,najmu Anna Żołnowska 2020-02-27 09:25:03
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem garaży oraz lokalu użytkowego w dniu 18 marca 2020 r - dokument usunięty Anna Żołnowska 2020-02-27 09:24:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, użyczenia,najmu Anna Żołnowska 2020-02-27 09:22:52
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem garaży oraz lokalu użytkowego w dniu 18 marca 2020 r - dokument usunięty Anna Żołnowska 2020-02-27 09:22:03
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej n.n. 0,44 kV na terenie działek nr388/1, 140/14, 140/15, 140/16, 140/18, 140/19, 140/20, 140/21, 140/22, 140/23, 140/24, obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2020-02-27 08:22:08
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej n.n. 0,44 kV na terenie działek nr 66, 65/39, 65/40, 65/41, 65/43, 65/44, 65/45, 65/46, 65/47, 65/48, 65/49, 65/50, 65/31, obręb geodezyjny Gryfice 7. Aneta Chruścielewska 2020-02-27 08:20:43
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi z kostki betonowej na terenie działki nr 1/8, obręb geodezyjny Jabłonowo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2020-02-27 08:18:35
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Aneta Chruścielewska 2020-02-27 08:11:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Aneta Chruścielewska 2020-02-27 08:10:55
Zarządzenie nr 425/2020 Burmistrza Bryfic z dnia 20.02.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok Małgorzata Gołąb 2020-02-26 15:27:42
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-26 15:24:57
Zarządzenie Nr 374/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 350/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2020-02-26 14:12:36
Zarządzenie Nr 390/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 205/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 czerwca 2019 r. w upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania rozstrzygnięć i decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego Luiza Kowalska 2020-02-26 14:09:43
Zarządzenie Nr 390/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 205/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 czerwca 2019 r. w upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania rozstrzygnięć i decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego Luiza Kowalska 2020-02-26 14:09:34
Zarządzenie Nr 390/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 205/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 czerwca 2019 r. w upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania rozstrzygnięć i decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego Luiza Kowalska 2020-02-26 14:09:17
Zarządzenie Nr 391/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 459/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych Luiza Kowalska 2020-02-26 14:04:57
Zarządzenie Nr 391/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 459/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych Luiza Kowalska 2020-02-26 14:04:49
Zarządzenie Nr 392/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 206/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu Dobry start Luiza Kowalska 2020-02-26 14:02:40
Zarządzenie Nr 392/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 206/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu Dobry start Luiza Kowalska 2020-02-26 14:02:28
Zarządzenie Nr 393/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 912/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji Luiza Kowalska 2020-02-26 13:59:47
Zarządzenie Nr 393/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 912/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji Luiza Kowalska 2020-02-26 13:59:37
Zarządzenie Nr 394/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 754/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem Luiza Kowalska 2020-02-26 13:56:50
Zarządzenie Nr 394/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 754/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem Luiza Kowalska 2020-02-26 13:56:41
Zarządzenie Nr 425/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-02-26 13:53:01
Zarządzenie Nr 424/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 254/8 w miejscowości Borzyszewo przy ul. Rumiankowej, obręb Borzyszewo Luiza Kowalska 2020-02-26 13:52:02
Zarządzenie Nr 423/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania elementów placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Wałowej, Wesołej, w m. Borzęcin i m. Lubin dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach Luiza Kowalska 2020-02-26 13:50:56
Zarządzenie Nr 421/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 102/4 (udział 3/4) o powierzchni 1614 m2 położoną w Borzyszewie obręb Borzyszewo przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Luiza Kowalska 2020-02-26 13:50:08
Zarządzenie Nr 422/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia sekretarza Gminy Gryfice do wykonywania czynności związanych z organizacją na terenie Gminy Gryfice wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Luiza Kowalska 2020-02-26 13:49:53
Zarządzenie Nr 421/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 102/4 (udział 3/4) o powierzchni 1614 m2 położoną w Borzyszewie obręb Borzyszewo przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Luiza Kowalska 2020-02-26 13:48:56
Zarządzenie Nr 420/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 610/1 o powierzchni 120 m2 położoną w Gryficach obręb numer 4 przy ul. Gdańskiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Luiza Kowalska 2020-02-26 13:48:03
Zarządzenie Nr 419/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 83/11 zabudowaną o powierzchni 263 m2 położoną w Gryficach obręb numer 5 przy ul. Szewskiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2020-02-26 13:47:12