herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 1323/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 54/1 obręb Sikory Luiza Kowalska 2018-11-02 14:22:18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22.10.2018 r., znak: WST-K.420.6.2018.MK.26 w sprawie przedsięwziecia pn. "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)". Aneta Chruścielewska 2018-11-02 13:47:27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 23.10.2018 r., znak: WST-K.420.25.2018.NK.16 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Gryfice na działce nr 82, obręb Stawno-Sokołów, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie". Aneta Chruścielewska 2018-11-02 12:37:45
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 23.10.2018 r., znak: WST-K.420.25.2018.NK.16 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Gryfice na działce nr 82, obręb Stawno-Sokołów, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie". Aneta Chruścielewska 2018-11-02 12:35:20
Zarządzenie Nr 1336/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 października 2018 r. w sprawie upoważnienia sekretarza Gminy Gryfice do odbioru kopii protokołów z ponownego głosowania w wyborach na Burmistrza Gryfic zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r. Luiza Kowalska 2018-10-31 15:23:07
Zarządzenie Nr 1335/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 4 listopada 201 8 r. Luiza Kowalska 2018-10-31 15:22:11
Zarządzenie Nr 1334/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1159/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2018 r. dla przedszkola niepublicznego ? Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2018-10-31 15:21:02
Zarządzenie Nr 1334/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1159/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2018 r. dla przedszkola niepublicznego ? Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2018-10-31 15:20:40
Zarządzenie Nr 1333/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-31 15:20:03
Zarządzenie Nr 1333/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-31 15:20:01
Zarządzenie Nr 1332/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu magazynu o powierzchni 72,48 m2 usytuowanego na części działki nr 117/1, obręb nr 5, położonego w m. Gryfice, ul. Wiejska 8 przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2018-10-31 15:19:11
Zarządzenie Nr 1332/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu magazynu o powierzchni 72,48 m2 usytuowanego na części działki nr 117/1, obręb nr 5, położonego w m. Gryfice, ul. Wiejska 8 przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2018-10-31 15:18:37
Zarządzenie Nr 1331/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu o powierzchni 22,21 m2 usytuowanego na części działki nr 117/1, obręb nr 5, położonego w m. Gryfice, ul. Wiejska 8 przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2018-10-31 15:17:40
Zarządzenie Nr 1330/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 24 października 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na wykonanie metodą zaprojektuj i wybuduj przebudowy pomieszczeń po kotłowni opalanej węglem na kotłownię opalaną gazem ziemnym w budynku po byłym Gimnazjum przy ul. 3-go Maja 8 w Gryficach Luiza Kowalska 2018-10-31 15:16:18
Zarządzenie Nr 1329/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 24 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach chodnika we wsi Rzęskowo, gm. Gryfice z kostki polbrukowej, w drodze gminnej na dz. nr 305 obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2018-10-31 15:15:01
Zarządzenie Nr 1328/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Szkoły Podstawowej w Prusinowie pieca c.o. o mocy 50 kW wraz z niezbędną armaturą w Szkole Podstawowej w Prusinowie gmina Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-31 15:13:54
Zarządzenie Nr 1327/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 22 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych 2 szt. tablic ogłoszeniowych zamontowanych na ul. Akacjowej 4-8 (dz. nr 225/1, obręb Gryfice 7) i na ul. Sportowej (dz. nr 103, obręb Gryfice 7) w Gryficach Luiza Kowalska 2018-10-31 15:12:49
Zarządzenie Nr 1326/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/225 ul. Żurawia, obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2018-10-31 15:11:37
Zarządzenie Nr 1325/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 214/11 ul. Tęczowa, obręb Gryfice 6 Luiza Kowalska 2018-10-31 15:10:32
Zarządzenie Nr 1324/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 92/2 obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2018-10-31 15:09:23
Zarządzenie Nr 1323/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 54/1 obręb Sikory Luiza Kowalska 2018-10-31 15:08:23
Zarządzenie Nr 1322/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 października 2018 r. w sprawie upoważnienia sekretarza Gminy Gryfice do odbioru kopii protokołów z głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Gryficach i na Burmistrza Gryfic zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Luiza Kowalska 2018-10-31 15:07:03
Zarządzenie Nr 1321/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-10-31 15:05:56
Zarządzenie Nr 1320/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-10-31 15:04:58
Zarządzenie Nr 1319/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej lokal nr 1, położonej w miejscowości Wołczyno 6 gmina Gryfice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Luiza Kowalska 2018-10-31 15:03:46
Zarządzenie Nr 1318/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych ogrodzenia panelowego wraz z bramką w m. Grębocin na dz. 22/20, sołectwo Brodniki gmina Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-31 15:02:26
Zarządzenie Nr 1317/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przekazania wyposażenia i urządzeń ratownictwa, stanowiących własność Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-31 15:01:04
Zarządzenie Nr 1317/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przekazania wyposażenia i urządzeń ratownictwa, stanowiących własność Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-31 15:01:02
Informacja o dyżurze Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach w dniu 4 listopda 2018 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-10-31 11:06:30
Informacja o dyżurze Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach w dniu 4 listopda 2018 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-10-31 11:05:34
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Grzegorz Drążkowiak 2018-10-30 13:01:58
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Grzegorz Drążkowiak 2018-10-30 13:01:17
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Grzegorz Drążkowiak 2018-10-30 13:00:48
INFORMACJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Grzegorz Drążkowiak 2018-10-30 12:59:52
INFORMACJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Grzegorz Drążkowiak 2018-10-30 12:59:32
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 25 październik 2018 r. o wynikach wyborów wojtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze wojwództwa zachodniopomorskiego Leszek Wójcikiewicz 2018-10-30 12:13:06
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 25 październik 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze wojwództwa zachodniopomorskiego Leszek Wójcikiewicz 2018-10-30 12:12:41
Zarządzenie nr 1335/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-10-29 09:31:46
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-10-26 14:33:38
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-10-26 12:45:03