herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 1105/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-02-28 10:18:40
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2017 roku przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową Luiza Kowalska 2018-02-28 09:55:26
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 23/3 i 7/1 przy ul. J. Piłsudskiego, obręb geodezyjny Gryfice 2. Aneta Chruścielewska 2018-02-27 13:54:09
Manifestacja przeciwko alienacji rodzicielskiej Leszek Wójcikiewicz 2018-02-27 11:41:02
Rok 2018 Leszek Wójcikiewicz 2018-02-27 11:37:36
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy wraz z prowadzeniem gminnego PSZOK Grzegorz Szredziński 2018-02-26 11:08:01
Zarządzenie Nr 1083/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-02-23 11:55:01
Zarządzenie Nr 1083/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-02-23 11:53:30
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie parkingów oraz dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 15/7 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1 Aneta Chruścielewska 2018-02-23 11:04:58
Zarządzenie Nr 1084/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki godzinowego wynagrodzenia dla opiekunów dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych w Gryficach i świetlicy środowiskowej w Trzygłowie Luiza Kowalska 2018-02-22 14:44:20
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym XLVII sesja RM Zbigniew Szuszkiewicz 2018-02-22 14:03:12
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-02-22 09:56:40
Zarządzenie Nr 1104/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 65/8 obręb 7 m. Gryfice Luiza Kowalska 2018-02-22 09:54:51
Zarządzenie Nr 1084/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki godzinowego wynagrodzenia dla opiekunów dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych w Gryficach i świetlicy środowiskowej w Trzygłowie Luiza Kowalska 2018-02-22 09:45:39
Zarządzenie Nr 908/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach Luiza Kowalska 2018-02-22 09:34:19
2018 Sławomir Pawlak 2018-02-22 09:10:06
informacja o wyniku przetargów zorganizowanych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach w dniu 15 lutego 2018 r. Sławomir Pawlak 2018-02-22 09:08:37
2018 Sławomir Pawlak 2018-02-22 09:02:53
2018 Sławomir Pawlak 2018-02-22 09:01:13
Ogłoszenie o naborze - inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Karina Markowska 2018-02-21 15:05:31
Nabór na inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Karina Markowska 2018-02-21 15:04:09
Zawiadomienie o zwołaniu XLVII sesji RM w dn. 28.02.2018 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2018-02-21 13:11:17
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania Włodzimierz Rączkowiak 2018-02-21 12:20:30
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania Włodzimierz Rączkowiak 2018-02-21 12:20:14
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego położonego w miejscowości Rotnowo numer 29, gmina Gryfice wraz z przynależnym udziałem do 2942/10000 części w częściach wspólnych budynku i działki o numerze geodezyjnym 255 o powierzchni 0,1552 ha w drodze przetargu ograniczonego Alicja Misiecka 2018-02-21 11:19:01
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego położonego w miejscowości Rotnowo numer 29, gmina Gryfice wraz z przynależnym udziałem do 2942/10000 części w częściach wspólnych budynku i działki o numerze geodezyjnym 255 o powierzchni 0,1552 ha w drodze przetargu ograniczonego Alicja Misiecka 2018-02-21 11:17:13
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. Ks. St. Ruta 22 w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Alicja Misiecka 2018-02-21 11:13:49
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku usytuowanym przy Pl. Zwycięstwa 37 w Gryficach stanowiącego kotłownię, będącego własnością Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, na rzecz Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-02-21 11:11:31
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Z DNIA 12.02.2018 R.. Katarzyna Młynarska 2018-02-21 10:56:06
Projekt uchwały w spr. ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wyychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gryfice Alicja Misiecka 2018-02-21 09:59:53
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 106, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-02-21 09:58:19
Projekt uchwały w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gryfice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego Alicja Misiecka 2018-02-21 09:56:21
Projekt uchwały w spr. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Gminy Gryfice na lata 2018-2021 eksploatowanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o.o. w Goleniowie Alicja Misiecka 2018-02-21 09:51:48
Projekt uchwały w spr. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Gminy Gryfice na lata 2018-2021 eksploatowanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o.o. w Goleniowie Alicja Misiecka 2018-02-21 09:50:51
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci gruntowej o numerze geodezyjnym 426/1 ob. nr 0029 Świeszewo Alicja Misiecka 2018-02-21 09:48:50
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 515/20 ob. nr 4 m. Gryfice o powierzchni 0,0402 ha Alicja Misiecka 2018-02-21 09:47:02
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 106, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-02-21 09:43:13
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 111/1,111/15 ob. nr 5 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2018-02-21 09:36:59
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 204/1 obręb nr 8 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2018-02-21 09:36:37
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 111/1,111/15 ob. nr 5 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2018-02-21 09:34:46