Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-04-25 10:34:23
Kontrole zewnętrzne 2019 Luiza Kowalska 2019-04-25 10:26:20
L.SZ.410.031.03.2018 Luiza Kowalska 2019-04-25 10:24:22
L.SZ.410.031.03.2018 Luiza Kowalska 2019-04-25 10:23:47
WK.0913.1401.25.K.2018 Gmina Gryfice - wystąpienie pokontrolne z dnia 20 grudnia 2018 r. dot. kontroli kompleksowej Luiza Kowalska 2019-04-25 10:22:46
WK.0913.1401.25.K.2018 Gmina Gryfice - wystąpienie pokontrolne z dnia 20 grudnia 2018 r. dot. kontroli kompleksowej Luiza Kowalska 2019-04-25 10:22:29
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. kwietniu 2019 r. VIII sesja RM Zbigniew Szuszkiewicz 2019-04-25 09:23:31
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach informuje, że został włączony do Projektu Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w powiecie Gryfickim współfinansowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości. Luiza Kowalska 2019-04-25 08:58:40
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach informuje, że został włączony do Projektu Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w powiecie Gryfickim współfinansowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości. Luiza Kowalska 2019-04-25 08:58:10
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach informuje, że został włączony do Projektu Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w powiecie Gryfickim współfinansowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości. Luiza Kowalska 2019-04-25 08:57:47
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach informuje, że został włączony do Projektu Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w powiecie Gryfickim współfinansowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości. Luiza Kowalska 2019-04-25 08:57:07
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-04-25 08:50:07
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-04-25 08:49:51
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-04-25 08:46:50
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-04-25 08:39:38
Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B wytworzonej i zgromadzonej w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach Luiza Kowalska 2019-04-25 08:27:41
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie urządzenia wodnego - istniejącego rowu R-1G3 na działce nr 64 i 33/16, obręb geodezyjny Gryfice 1. Aneta Chruścielewska 2019-04-25 08:23:41
Projekt uchwały w spr. zmiany budzetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. Alicja Misiecka 2019-04-25 08:18:56
Zarządzenie nr 135/2019 Burmistrza Bryfic z dnia 15.04.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-04-25 07:43:12
Zarządzenie nr 122/2019 Burmistrza Bryfic z dnia 26.03.2019r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-04-25 07:40:26
Zarządzenie nr 113/2019 Burmistrza Bryfic z dnia 18.03.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-04-25 07:37:17
Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-04-25 07:33:38
Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-04-25 07:32:26
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w dniu 24.05.2019 Sławomir Pawlak 2019-04-24 13:16:37
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-04-24 12:38:32
Luiza Kowalska 2019-04-24 12:38:05
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-04-24 11:29:39
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-04-24 11:28:29
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-04-24 11:28:25
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. Alicja Misiecka 2019-04-24 11:28:13
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-04-24 11:27:39
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-04-24 11:25:04
Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji RM na dzień 30.04.2019 r. g. 10,oo Alicja Misiecka 2019-04-24 11:12:47
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 52/10 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2019-04-24 11:07:32
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczpnego lokalu miezkalnego nr 1 położonego w m. Wołczyno nr 6 gmina Gryfice Alicja Misiecka 2019-04-24 11:05:07
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 245/1 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Łąkowej na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2019-04-24 10:59:41
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 543/8 obręb nr 4 m. Gryfice polozonej przy ul. Barakowej Alicja Misiecka 2019-04-24 10:57:15
Projekt uchwały w spr. określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Gryfice Alicja Misiecka 2019-04-24 10:54:10
Projekt uchwały w spr. ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfice oraz określenie granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. Alicja Misiecka 2019-04-24 10:52:40
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-04-24 10:48:26