Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic dot. planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa fermy drobiu w Baszewicach polegającego na budowie infrastruktury nowego zakładu (fermy brojlerów kurzych) i jego wyposażenie w niezbędne instalacje na części działki nr 3 obręb Baszewice gmina Gryfice (planowana maksymalna obsada w sztukach rzeczywistych wynosi 1.050.000 kur - 15 kurników x 70.000 sztuk.) Katarzyna Młynarska 2019-06-24 13:53:15
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic dot. planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa fermy drobiu w Baszewicach polegającego na budowie infrastruktury nowego zakładu (fermy brojlerów kurzych) i jego wyposażenie w niezbędne instalacje na części działki nr 3 obręb Baszewice gmina Gryfice (planowana maksymalna obsada w sztukach rzeczywistych wynosi 1.050.000 kur - 15 kurników x 70.000 sztuk.) Katarzyna Młynarska 2019-06-24 13:52:40
powiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-24 13:36:51
powiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-24 13:16:03
Sesja X w dn. 18.06.2019 r. Alicja Misiecka 2019-06-24 13:03:58
Przetarg nieograniczony na: Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice - Szkoły Podstawowej Nr 3 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej Nr 4 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Trzygłowie (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie. Jowita Piwoni 2019-06-19 15:32:59
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie sieci napowietrznych SN i nN na kablowe wraz z budową nowej stacji transformatorowej kompaktowej do zasilania elektrowni wodnej i okolicznych odbiorców na terenie działek nr 60/1, 76, 77, 413/5, 413/8, 413/9 obręb geodezyjny Stawno-Sokołów oraz 1, 2, 31, 98/8, 98/1, 98/23, 98/16, 98/21, 98/15, 98/20, 98/18, 9, 8, 7, 3, obręb geodezyjny Smolęcin, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-06-18 15:35:44
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 370, 371 obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2019-06-18 15:34:08
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 111, 126, 131 obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-06-18 15:32:31
Zakup wraz z dostawą i montażem urzadzeń zabawowych Grzegorz Szredziński 2019-06-18 08:43:49
Montaż wraz z dostawą lamp solarnych do m. Rotnowo, Dobrzyń, Brodniki- Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2019-06-18 08:43:23
Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-06-17 14:02:19
Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-06-17 14:02:14
Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-06-17 13:59:59
Projekt uchwały w spr. utworzenia sołectwa Wołczyno oraz zmiany niektórych uchwał Alicja Misiecka 2019-06-13 14:13:10
Wykazy WNOŚ.MR.45/2019 - WNOŚ.MR.47/2019 nieruchomości przeznaczone na sprzedaż w drodze bezprzetargowej Karolina Mikulin 2019-06-13 10:43:34
Wykazy WNOŚ.MR.43/2019 - WNOŚ.MR.44/2019 nieruchomości przeznaczone na sprzedaż w przetargach nieograniczonych Karolina Mikulin 2019-06-13 10:42:30
Wykazy WNOŚ.MR.41/2019 - WNOŚ.MR.42/2019 nieruchomości przeznaczone na sprzedaż w przetargach ograniczonych Karolina Mikulin 2019-06-13 10:39:20
Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr2/Grc w Gryficach w sprawie listy członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej. Anna Żołnowska 2019-06-13 08:01:30
Zawiadomienie o zwołaniu X sesji RM w dn. 18.06.2019 r. g. 10.oo Alicja Misiecka 2019-06-12 14:11:51
Zawiadomienie o zwołaniu X sesji RM w dniu 18.06.2019 r. g.10,oo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-06-12 14:09:49
Zawiadomienie o zwołaniu X sesji RM w dniu 18.06.2019 r. g.10,oo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-06-12 14:09:23
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. Alicja Misiecka 2019-06-12 13:30:40
Projekt uchwały w spr. przyznania dotacji dla Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gryficach na remont wieży głównej i wieżyczki bocznej, wykonanie instalacji odgromowej oraz remont stropów klatek schodowych Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gryficach Alicja Misiecka 2019-06-12 13:28:31
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XLVII/475/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidlowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu gminy Gryfice dla publicznych i niepublicznych : szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego Alicja Misiecka 2019-06-12 13:24:15
Zarządzenie Nr 177/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dz. Nr 239/22 ul. Zdrojowa, Gryfice 8, Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2019-06-12 13:20:57
Zarządzenie Nr 177/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dz. Nr 239/22 ul. Zdrojowa, Gryfice 8, Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2019-06-12 13:20:49
Projekt uchwały w spr. przekształcenia Przedszkola nr 1 w Gryficach poprzez zmianę adresu siedziby tego przedszkola Alicja Misiecka 2019-06-12 13:16:34
Projekt uchwały w spr. utworzenia sołectwa Grębocin oraz zmiany niektórych uchwał Alicja Misiecka 2019-06-12 13:14:37
Projekt uchwały w spr. utworzenia sołectwa Lubin oraz zmiany niektórych uchwał Alicja Misiecka 2019-06-12 13:14:18
Projekt uchwały w spr. utworzenia sołectwa Grębocin oraz zmiany niektórych uchwał Alicja Misiecka 2019-06-12 13:13:04
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego położonego w budynku przy ul. Rapackiego 22 w Gryficach wraz z przynależnym udziałem do 330/10000 w częściach wspólnych budynku i działki o numerze geodezyjnym 20/3 o powierzchni 0,0906 ha w drodze przetargu ograniczonego Alicja Misiecka 2019-06-12 13:11:33
Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Najpiękniejszy balkon, posesja, zagroda, teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej Luiza Kowalska 2019-06-12 13:10:46
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego położonego w budynku przy ul. Rapackiego 22 w Gryficach wraz z przynależnym udziałem do 330/10000 w częściach wspólnych budynku i działki o numerze geodezyjnym 20/3 o powierzchni 0,0906 ha w drodze przetargu ograniczonego Alicja Misiecka 2019-06-12 13:10:37
Zarządzenie Nr 192/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza Luiza Kowalska 2019-06-12 13:10:15
Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Najpiękniejszy balkon, posesja, zagroda, teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej Luiza Kowalska 2019-06-12 13:08:24
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 75/6 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości Alicja Misiecka 2019-06-12 13:07:32
Zarządzenie Nr 192/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza Luiza Kowalska 2019-06-12 13:06:57
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice stanowiącej działkę nr 75/7 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 m. Gryfice, służebnością gruntową Alicja Misiecka 2019-06-12 13:05:06
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 347 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości Alicja Misiecka 2019-06-12 13:02:22