Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 432/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicy: M.J. Piłsudskiego Luiza Kowalska 2020-03-05 08:46:09
Zarządzenie Nr 432/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicy: M.J. Piłsudskiego Luiza Kowalska 2020-03-05 08:46:06
Zarządzenie Nr 433/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie odwołania Pani Wioletty Grygorowicz ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach Luiza Kowalska 2020-03-05 08:45:21
Zarządzenie Nr 432/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicy: M.J. Piłsudskiego Luiza Kowalska 2020-03-05 08:43:40
Zarządzenie Nr 432/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicy: M.J. Piłsudskiego Luiza Kowalska 2020-03-05 08:43:38
Zarządzenie Nr 431/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-03-05 08:43:10
Zarządzenie Nr 431/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-03-05 08:43:07
Zarządzenie Nr 430/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 352/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/86 przy ul. Leśna Ostoja, obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2020-03-05 08:42:36
Zarządzenie Nr 430/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 352/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/86 przy ul. Leśna Ostoja, obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2020-03-05 08:42:33
Uchwałą Nr XIX/183/2020 z 25.02.2020 r. w spr. odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryficach Alicja Misiecka 2020-03-04 12:23:55
Uchwała Nr XIX/184/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryficach Alicja Misiecka 2020-03-04 12:22:33
Uchwała Nr XIX/185/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gryficach Alicja Misiecka 2020-03-04 12:20:05
Uchwała Nr XIX/186/2020 z 25.02.2020 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. Alicja Misiecka 2020-03-04 12:18:17
Uchwała Nr XIX/187/2020 z 25.02.2020 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszeego Serca pana Jezusa w Gryficach na wykonanie 30 ławek do kościoła parafialnego w Gryficach Alicja Misiecka 2020-03-04 12:16:54
Uchwała Nr XIX/188/2020 z 25.02.2020 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie na dezynsekcję budynku kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Ościęcinie Alicja Misiecka 2020-03-04 12:14:03
Uchwała Nr XIX/189/2020 z 25.02.2020 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie na malowanie elewacji i wieży koscioła parafialnego w Świeszewie Alicja Misiecka 2020-03-04 12:10:57
Uchwała Nr XIX/190/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice na lata 2020-2024 Alicja Misiecka 2020-03-04 12:08:08
Uchwała Nr XIX/191/2020 z 25.02.2020 r. w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2020-03-04 12:05:31
Uchwała Nr XIX/192/2020 z 25.02.2020 r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gryfice na lata 2020-2022 Alicja Misiecka 2020-03-04 12:03:45
Uchwała Nr XIX/193/2020 z 25.02.2020 r. w spr. zmiany uchwały Nr XX/216/2000 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24 października 2000 .r. w sprawie ustalenia wysokości diet w formie ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2020-03-04 12:01:47
Uchwała Nr XIX/193/2020 z 25.02.2020 r. w spr. zmiany uchwały Nr XX/216/2000 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24 października 2000 .r. w sprawie ustalenia wysokości diet w formie ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2020-03-04 12:01:20
Uchwała Nr XIX/194/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 608 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Kraszewskiego Alicja Misiecka 2020-03-04 11:58:38
Uchwała Nr XIX/195/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 609 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Kraszewskiego Alicja Misiecka 2020-03-04 11:54:51
Uchwała Nr XIX/196/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 610/1 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Gdańskiej na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2020-03-04 11:43:20
Uchwała Nr XIX/197/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 83/11 obręb nr 5 m. Gryfice położonej przy ul. Szewskiej Alicja Misiecka 2020-03-04 11:39:39
Uchwała Nr XIX/197/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 83/11 obręb nr 5 m. Gryfice położonej przy ul. Szewskiej Alicja Misiecka 2020-03-04 11:39:23
Uchwała Nr XIX/197/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 83/11 obręb nr 5 m. Gryfice położonej przy ul. Szewskiej Alicja Misiecka 2020-03-04 11:39:05
Uchwała Nr XIX/198/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej rolnej o numerze geodezyjnym 54 obręb Kukań położonej w Kukaniu Alicja Misiecka 2020-03-04 11:36:25
Uchwała Nr XIX/199/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2020-03-04 11:33:59
Uchwała Nr XIX/200/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2020-03-04 11:32:29
Uchwała Nr XIX/201/2020 z 25.02.2020 r. w spr. zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Nr 3 w Gryficach i wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 3 w Gryficach Alicja Misiecka 2020-03-04 11:25:39
Sesja XIX w dn. 25.02.2020 r. Alicja Misiecka 2020-03-04 11:22:44
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2020-03-03 10:16:03
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2020-03-02 23:09:50
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2020-03-02 23:09:37
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2020-03-02 23:09:21
Usługa zapewnienia prawidłowego funkcjonowania technologii uzdatniania wody oraz stacji uzdatniania wody, wykonywania czynności sprzątających na terenie pływalni oraz dostarczania środków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pływalni przy ul. Sienkiewicza w Gryficach w latach 2020-2021-? Gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-28 15:37:21
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-28 14:11:27
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-27 21:30:33
Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Krytej Pływalni w Gryficach w roku 2020 - Gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2020-02-27 21:27:08