herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
założenia wyjściowe do kosztorysowania Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 14:00:00
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,, Budowa zespołu trzech zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 8/1, 281, 297/2, 282, 292, 275/4 obręb Lubieszewo??. Katarzyna Młynarska 2018-11-09 13:55:29
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:44:23
założenia wyjściowe do kosztorysowania Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:43:22
założenia wyjściowe do kosztorysowania Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:43:01
założenia wyjściowe do kosztorysowania Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:42:27
ogólna charakterystyka obiektu i robót budowlanych Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:40:42
mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem zadania Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:38:22
plan sytuacyjny Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:37:20
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:35:57
projekt umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:35:12
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:34:26
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:33:36
Remont nawierzchni chodników wraz z wymianą krawężników ulicznych po obydwu stronach jezdni ulicy Orkana w Gryficach, w pasie działek drogowych nr 91 i 92 obr. Gryfice-4 jedn. ewid. Gryfice - miasto Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:31:07
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:14:19
projekt umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:13:40
formularz cenowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:12:52
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:11:21
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:10:29
Zakup i dostawa materiałów drogowych na potrzeby Gminy Gryfice, udzielane w dwóch częściach. Część 2. zamówienia: zakup i dostawa materiałów na potrzeby Sołectwa Świeszewo Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:09:41
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:00:58
projekt umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 12:59:18
formularz cenowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 12:56:52
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 12:55:01
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 12:54:12
Zakup i dostawa materiałów drogowych na potrzeby Gminy Gryfice, udzielane w dwóch częściach. Część 1. zamówienia: zakup i dostawa materiałów na potrzeby Sołectwa Trzygłów Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 12:53:04
Zarządzenie Nr 1340/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 05 listopad 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Barakowej Luiza Kowalska 2018-11-09 12:05:20
Zarządzenie Nr 1339/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-11-09 12:02:50
Protokół z przeprowadzonego postępowania - ponowny wybór oferty Leszek Wójcikiewicz 2018-11-09 11:57:28
Rezygnacja oferenta Leszek Wójcikiewicz 2018-11-09 11:56:57
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2018-11-09 09:53:19
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2018-11-09 09:50:59
Zawiadomienie o zwołaniu LVII sesji RM w dn. 14.11.2018 r. o g. 14,oo Alicja Misiecka 2018-11-09 08:56:59
Zawiadomienie o zwołaniu LVII sesji RM w dn. 14.11.2018 r. o g. 14,oo Alicja Misiecka 2018-11-09 08:55:22
powiadomienie o unieważnieniu postępowania Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-08 14:11:23
powiadomienie o unieważnieniu postępowania Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-08 14:06:22
powiadomienie o unieważnieniu postępowania - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-08 14:05:20
Zarządzenie Nr 1338/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-11-08 13:29:50
powiadomienie o unieważnieniu postępowania - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-08 12:39:27
Kontrole zewnętrzne 2018 Luiza Kowalska 2018-11-08 10:09:54