herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-09 10:09:34
Sprostowanie Daniel Igielski 2018-03-09 08:34:32
Wykaz WNOŚ.KM.09.2018 Sławomir Pawlak 2018-03-08 14:29:01
Wykazy WNOŚ.KM.03.2018 - WNOŚ.KM.08.2018 Sławomir Pawlak 2018-03-08 14:28:17
Wykazy WNOŚ.KM.01.2018 - WNOŚ.KM.02.2018 Sławomir Pawlak 2018-03-08 14:25:53
Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Karina Markowska 2018-03-08 14:12:08
Wykazy WNOŚ.SP.NR 20/2018 do WNOŚ.SP.NR 21/2018 Sławomir Pawlak 2018-03-08 14:07:55
Wykazy WNOŚ.SP.NR 15/2018 do WNOŚ.SP.NR 19/2018 Sławomir Pawlak 2018-03-08 14:06:07
Formularz ofertowo-cenowy Daniel Igielski 2018-03-08 13:51:42
Zapytanie ofertowe Daniel Igielski 2018-03-08 13:47:15
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Gryficach Daniel Igielski 2018-03-08 13:46:03
Zarządzenie Nr 1112/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Luiza Kowalska 2018-03-08 11:26:27
Wykaz Nr WNOŚ.DR.09.2018 Dagmara Ratajczak 2018-03-08 11:14:29
Zarządzenie Nr 1116/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych Luiza Kowalska 2018-03-08 09:27:07
Zarządzenie Nr 1115/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-03-08 09:18:52
Zarządzenie Nr 1114/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-03-08 09:17:04
Zarządzenie Nr 1113/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty Luiza Kowalska 2018-03-08 09:14:12
Zarządzenie Nr 1112/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Luiza Kowalska 2018-03-08 09:12:38
Zarządzenie Nr 1111/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy wraz z prowadzeniem gminnego PSZOK Luiza Kowalska 2018-03-08 09:09:49
Zarządzenie Nr 1110/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie-użytecznych Luiza Kowalska 2018-03-08 09:08:34
Zarządzenie Nr 1109/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie Luiza Kowalska 2018-03-08 09:06:28
Formularz ofertowo-cenowy Daniel Igielski 2018-03-07 09:45:36
Zapytanie ofertowe Daniel Igielski 2018-03-07 09:45:02
Dostawa aktualizacji Fortinet wraz z asystą techniczną Daniel Igielski 2018-03-07 09:44:08
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-07 07:59:18
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-07 07:59:04
Uchwała Nr XLVII/473/2018 z 28.02.2018 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2018-2040 Alicja Misiecka 2018-03-06 08:16:21
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-05 18:07:53
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-05 18:07:37
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-05 18:07:06
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-05 18:06:32
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-05 18:05:56
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-05 17:58:02
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-05 17:57:12
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-05 17:56:00
Pojekt umowy Karina Semczuk 2018-03-05 13:39:06
Formularz ofertowy Karina Semczuk 2018-03-05 13:38:40
Zapytanie ofertowe Karina Semczuk 2018-03-05 13:38:14
Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych i tonerów w roku 2018 Karina Semczuk 2018-03-05 13:37:33
ogłoszenia Burmistrza Gryfic o przetargach na najem nieruchomości Sławomir Pawlak 2018-03-05 11:24:00