Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2019 rok dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Terapeutycznego TOP LINK, dla której Gmina Gryfie nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2019-05-08 10:57:32
Zarządzenie Nr 147/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2019 rok dla szkoły niepublicznej Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfie nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2019-05-08 10:55:26
Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2019 rok dla szkoły niepublicznej Gimnazjum dla Dorosłych TOM, dla której Gmina Gryfie nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2019-05-08 10:51:36
Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2019 rok dla szkoły niepublicznej Gimnazjum dla Dorosłych TOM, dla której Gmina Gryfie nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2019-05-08 10:51:19
Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2019 rok dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Językowego TOP LINK, dla której Gmina Gryfie nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2019-05-08 10:48:10
Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2019 rok dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Językowego TOP LINK, dla której Gmina Gryfie nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2019-05-08 10:47:53
Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2019 rok dla szkoły niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gryficach, dla której Gmina Gryfie nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2019-05-08 10:44:12
Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2019 rok dla szkoły niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gryficach, dla której Gmina Gryfie nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2019-05-08 10:43:17
Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Gryfic z dnia kwietnia 2019 r. w sprawie Luiza Kowalska 2019-05-08 10:40:48
Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Gryfic z dnia kwietnia 2019 r. w sprawie Luiza Kowalska 2019-05-08 10:40:44
Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w 10 Sołectwach Gminy Gryfice w związku ze zmianą osoby pełniącej funkcję Sołtysa wg stanu na dzień 30.04.2019 r. Luiza Kowalska 2019-05-08 10:37:44
Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w 10 Sołectwach Gminy Gryfice w związku ze zmianą osoby pełniącej funkcję Sołtysa wg stanu na dzień 30.04.2019 r. Luiza Kowalska 2019-05-08 10:37:40
Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2019 rok dla szkoły niepublicznej ? Szkoły Podstawowej w Gryficach, dla której Gmina Gryfie nie jest organem prowadzącym - dokument usunięty Luiza Kowalska 2019-05-08 10:36:27
Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok - dokument usunięty Luiza Kowalska 2019-05-08 10:36:23
Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 141/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań mieszkańców miasta Gryfice w celu wyboru Rad i Zarządów Osiedli - dokument usunięty Luiza Kowalska 2019-05-08 10:36:18
Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2019 rok dla szkoły niepublicznej ? Szkoły Podstawowej w Gryficach, dla której Gmina Gryfie nie jest organem prowadzącym - dokument usunięty Luiza Kowalska 2019-05-08 10:35:24
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2019-05-08 09:54:57
Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok - dokument usunięty Luiza Kowalska 2019-05-08 09:50:06
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2019 r. Zbigniew Szuszkiewicz 2019-05-08 07:58:02
Postanowienie Nr 156/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gryfice Luiza Kowalska 2019-05-07 15:15:17
Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Gryfice na rok 2019 obejmującego promocję zdrowia oraz działania w obszarze aktywności fizycznej Luiza Kowalska 2019-05-07 14:08:51
Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Gryfice na rok 2019 obejmującego promocję zdrowia oraz działania w obszarze aktywności fizycznej Luiza Kowalska 2019-05-07 14:07:49
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA Grzegorz Szredziński 2019-05-07 13:21:23
Luiza Kowalska 2019-05-07 12:30:13
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-07 12:07:55
Uchwała Nr VIII/71/2019 z 30.04.2019 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-05-07 11:12:43
Uchwała Nr VIII/72/2019 z 30.04.2019 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2019-2040 Alicja Misiecka 2019-05-07 11:11:13
Uchwała Nr VIII/73/2019 z 30.04.2019 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach na wymienę pokrycią dachowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach. Alicja Misiecka 2019-05-07 10:53:28
Uchwała Nr VIII/73/2019 z 30.04.2019 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach na wymienę pokrycią dachowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach. Alicja Misiecka 2019-05-07 10:53:02
Uchwała Nr VIII/74/2019 z 30.04.2019 r. w spr. ustalenia planu sieci publicznych osmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfice oraz określenia granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. Alicja Misiecka 2019-05-07 10:50:00
Uchwała Nr VIII/75/2019 z 30.04.2019 r. w spr. określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Gryfice Alicja Misiecka 2019-05-07 10:46:36
Uchwała Nr VIII/76/2019 z 30.04.2019 r. w spr. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. Alicja Misiecka 2019-05-07 10:44:34
Uchwała Nr VIII/77/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 245/1 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Łąkowej na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2019-05-07 10:31:53
Uchwała Nr VIII/78/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 543/8 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Barakowej Alicja Misiecka 2019-05-07 10:28:56
Uchwała Nr VIII/78/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 543/8 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Barakowej Alicja Misiecka 2019-05-07 10:28:04
Uchwała Nr VIII/79/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 52/10 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2019-05-07 10:25:28
Uchwała Nr VIII/80/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego niegraniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości WOŁCZYNO nr 6 gmina Gryfice6 Alicja Misiecka 2019-05-07 10:22:23
- dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-05-07 10:19:05
Uchwała Nr VIII/80/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego niegraniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości WOŁCZYNO nr 6 gmina Gryfice6 - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-05-07 10:18:59
Uchwała Nr VIII/80/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego niegraniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości WOŁCZYNO nr 6 gmina Gryfice6 - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-05-07 10:18:33