herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Fabrycznej, Sportowej i Sienkiewicza Grzegorz Szredziński 2018-09-04 14:22:37
Klauzula informacyjna Daniel Igielski 2018-09-04 11:51:23
Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2018-09-04 11:20:47
Uchwała Nr LIII/537/2018 z 29.08.2018 r. w spr. zmiany uchwały Nr XIV/177/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Alicja Misiecka 2018-09-03 14:36:34
Uchwała Nr LIII/537/2018 z 29.08.2018 r. w spr. zmiany uchwały Nr XIV/177/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-09-03 14:33:44
Uchwała Nr LIII/533/2018 z 29.08.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Alicja Misiecka 2018-09-03 14:30:01
Uchwała Nr LIII/534/2018 z 29.08.2018 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2018-2040 Alicja Misiecka 2018-09-03 14:28:33
Uchwała Nr LIII/535/2018 z 29.08.2018 r. w spr. udzielenia dotacji na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Gryficach, Ościęcinie, Górzycy, Rybokartach oraz remontu strażnicy OSP w Świeszewie Alicja Misiecka 2018-09-03 14:24:49
Uchwała Nr LIII/535/2018 z 29.08.2018 r. w spr. udzielenia dotacji na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Gryficach, Ościęcinie, Górzycy, Rybokartach oraz remontu strażnicy OSP w Świeszewie Alicja Misiecka 2018-09-03 14:23:26
Uchwała Nr LIII/536/2918 z 29.08.2018 r. w spr. opracowania i przekazania do organu regulacyjnego projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" obowiązującego na terenie Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-09-03 14:20:00
Uchwała Nr LIII/537/2018 z 29.08.2018 r. w spr. zmiany uchwały Nr XIV/177/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-09-03 14:14:56
Uchwała Nr LIII/538/2018 z 29.08.2018 r. w spr. utworzenia odrębnych obwodów glosowania w zakładzie leczniczym i domu pomocy społecznej Alicja Misiecka 2018-09-03 14:07:33
Sesja LIII w dn. 29.08.2018 r. Alicja Misiecka 2018-09-03 14:04:55
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Fabrycznej, Sportowej i Sienkiewicza Grzegorz Szredziński 2018-09-03 14:03:39
Grzegorz Drążkowiak 2018-09-03 13:00:22
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2018-09-03 13:00:00
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2018-09-03 12:59:55
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2018-09-03 12:59:48
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2018-09-03 12:59:08
Grzegorz Drążkowiak 2018-09-03 12:23:34
Wycinka 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały z dz. nr 199 obr. Rotnowo Grzegorz Drążkowiak 2018-09-03 12:21:20
Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2018-09-03 10:44:16
Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2018-09-03 10:43:28
Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2018-09-03 10:43:15
Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-08-30 11:46:05
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2018-08-29 11:13:49
skan petycji 152.2 Luiza Kowalska 2018-08-29 11:13:05
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2018-08-29 11:11:40
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21.08.2018 r. Katarzyna Młynarska 2018-08-28 14:57:49
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21.08.2018 r. Katarzyna Młynarska 2018-08-28 14:56:15
Zarządzenie Nr 1260/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-08-28 13:37:03
Zarządzenie Nr 1259/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-08-28 12:02:54
Zarządzenie Nr 1258/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-08-28 12:00:26
Zarządzenie Nr 1257/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 65/37 obręb 7 m. Gryfice ul. Dębowa Luiza Kowalska 2018-08-28 11:57:44
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Luiza Kowalska 2018-08-27 16:24:36
Obwieszczenie Starosty Gryfickiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich numerach i granicach liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryficach do przeprowadzenia wyborów samorządowych do Rady Powiatu Gryfickiego w 2018 r. Luiza Kowalska 2018-08-27 16:20:54
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach w wyborach do Rady Miejskiej w Gryficach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Luiza Kowalska 2018-08-27 16:14:55
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach w wyborach do Rady Miejskiej w Gryficach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Luiza Kowalska 2018-08-27 16:14:16
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach w wyborach do Rady Miejskiej w Gryficach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Luiza Kowalska 2018-08-27 16:10:06
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach w wyborach do Rady Miejskiej w Gryficach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Luiza Kowalska 2018-08-27 16:06:15