herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Radni Leszek Wójcikiewicz 2019-01-28 10:15:52
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - początek VIII kadencji Leszek Wójcikiewicz 2019-01-28 10:15:15
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - początek VIII kadencji Leszek Wójcikiewicz 2019-01-28 10:14:43
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 Leszek Wójcikiewicz 2019-01-28 10:07:58
Oświadczenia majątkowe - rok 2013 Leszek Wójcikiewicz 2019-01-28 10:07:52
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2019-01-25 14:14:10
Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną dla inwestycji polegającej na "Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miejscowości Ościecin". Aneta Chruścielewska 2019-01-25 13:18:51
Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacyjnego dla inwestycji polegającej na "Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miejscowości Ościecin". Aneta Chruścielewska 2019-01-25 13:17:06
Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na "Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miejscowości Ościecin". - dokument usunięty Aneta Chruścielewska 2019-01-25 13:15:04
Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na "Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miejscowości Ościecin". - dokument usunięty Aneta Chruścielewska 2019-01-25 13:14:28
Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na "Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miejscowości Ościecin". - dokument usunięty Aneta Chruścielewska 2019-01-25 13:04:49
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie zbiornika naziemnego na paliwo płynne (ON) wraz z dystrybutorem o pojemności 50.000 litrów planowanego do realizacji przy ul. J. Piłsudskiego 25A w Gryficach na dz. oznacz. nr geod. 3/7 w obrębi ewid. Gryfice- 3, na terenie zakładu ,, TRANSGRYF?? Transport i Handel Dariusz Piotrowski z/s w Gryficach przy ul. J. Piłsudskiego 25A. Katarzyna Młynarska 2019-01-25 11:04:56
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 10.01.2019 r.dot. planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika naziemnego na paliwo płynne (ON) wraz z dystrybutorem o pojemności 50.000 litrów planowanego do realizacji przy ul. J. Piłsudskiego 25A w Gryficach na dz. oznacz. nr geod. 3/7 w obrębi ewid. Gryfice- 3, na terenie zakładu ,, TRANSGRYF?? Transport i Handel Dariusz Piotrowski z/s w Gryficach przy ul. J. Piłsudskiego 25A. - dokument usunięty Katarzyna Młynarska 2019-01-25 11:02:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek administracji publicznej i biurowy, budowie kotłowni gazowej wraz z kominem zewnętrznym oraz dobudowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego na dziłkach nr 11/12, 11/26 przy ul. Koszarowej, obręb geodezyjny Gryfice 2. Aneta Chruścielewska 2019-01-24 15:27:17
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie zaplecza socjalnego boiska sportowego na działce nr 86/28, obręb geodezyjny Trzygłów, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-01-24 15:24:51
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Grzegorz Drążkowiak 2019-01-24 13:14:32
Wyjaśnienie nr 1 Małgorzata Bęgowska 2019-01-24 13:01:39
wyjaśnienie nr 1 - dokument usunięty Małgorzata Bęgowska 2019-01-24 13:01:05
wyjaśnienie nr 1 - dokument usunięty Małgorzata Bęgowska 2019-01-24 13:00:38
Przedszkole nr 2 w Gryficach Leszek Wójcikiewicz 2019-01-24 11:30:06
Przedszkole nr 1 w Gryficach Leszek Wójcikiewicz 2019-01-24 11:29:52
Uchwała Nr IV/40/2018 z 31.12.2018 r. w spr. przyjęcia Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. Luiza Kowalska 2019-01-24 11:01:21
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. styczniu 2019 r. Zbigniew Szuszkiewicz 2019-01-24 10:33:07
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 4 grudnia 2018 r. w spr. zmiany Statutu Gminy Gryfice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 66 z 03.01.2019 r.) Luiza Kowalska 2019-01-24 09:58:26
Kontrole zewnętrzne 2018 Luiza Kowalska 2019-01-24 09:48:06
SO-1-431-29-2018-PK Luiza Kowalska 2019-01-24 09:46:58
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2019 roku w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2019-01-24 09:40:26
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2019 roku w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2019-01-24 09:39:59
Interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej Luiza Kowalska 2019-01-24 09:32:35
Test - dokument usunięty Luiza Kowalska 2019-01-24 08:56:14
Test - dokument usunięty Luiza Kowalska 2019-01-24 08:56:12
Rok 2018 Luiza Kowalska 2019-01-24 08:56:01
Rok 2018 Luiza Kowalska 2019-01-24 08:54:58
Test - dokument usunięty Luiza Kowalska 2019-01-24 08:53:46
Interpelacje 2018-2023 Luiza Kowalska 2019-01-24 08:53:13
Interpelacje 2018-2023 Luiza Kowalska 2019-01-24 08:53:10
Rok 2018 Luiza Kowalska 2019-01-24 08:52:26
Rok 2019 Luiza Kowalska 2019-01-24 08:39:39
Rok 2018 Luiza Kowalska 2019-01-24 08:38:09
Rok 2019 Luiza Kowalska 2019-01-24 08:36:00