herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2017-12-12 14:00:21
Uchwała nr XLI/421/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.11.2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2017-2040 Małgorzata Gołąb 2017-12-12 11:02:30
Zarządzenie nr 1010/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 30.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok Małgorzata Gołąb 2017-12-12 11:01:14
Uchwała nr XLI/420/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.11.2017r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok Małgorzata Gołąb 2017-12-12 10:59:20
Zarządzenie nr 1000/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 23.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok Małgorzata Gołąb 2017-12-12 10:58:34
Zarządzenie nr 995/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 15.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok Małgorzata Gołąb 2017-12-12 10:57:46
Usługa zapewnienia prawidłowego funkcjonowania technologii uzdatniania wody oraz stacji uzdatniania wody, wykonywania czynności sprzątających na terenie pływalni oraz dostarczenia środków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pływalni przy ulicy Sienkiewicza w Gryficach w latach 2018-2019- Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2017-12-12 09:50:26
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 89 i 154, obręb geodezyjny Dziadowo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2017-12-11 15:38:14
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 7/7 i 17, obręb geodezyjny Raduń, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2017-12-11 15:37:34
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 23/3 i 7/1 przy ul. J. Piłsudskiego, obręb geodezyjny Gryfice 2. Aneta Chruścielewska 2017-12-11 15:36:22
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 99 przy ul. Osadniczej, obręb geodezyjny Gryfice 9. Aneta Chruścielewska 2017-12-11 15:35:01
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 119 przy ul. Sosnowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. Aneta Chruścielewska 2017-12-11 15:34:11
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 1/5 i 21 przy ul. Starogrodzkiej, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2017-12-11 15:33:14
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 221 przy ul. Brzozowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. Aneta Chruścielewska 2017-12-11 15:32:34
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 206/2 i 220/4 przy ul. Sportowej oraz 274/4, 275/1, 275/2, 2736 przy ul. Brzozowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. Aneta Chruścielewska 2017-12-11 15:31:34
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 19, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2017-12-11 15:29:51
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 19, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2017-12-11 15:29:15
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2017-12-11 14:10:29
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2017-12-11 14:10:22
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2017-12-11 14:10:15
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2017-12-11 14:10:07
Zapytanie ofertowe Izabela Stachowska 2017-12-11 13:52:23
- dokument usunięty Izabela Stachowska 2017-12-11 13:51:52
- dokument usunięty Izabela Stachowska 2017-12-11 13:51:49
Zakup i dostawa karmy dla zwierząt w roku 2018 Izabela Stachowska 2017-12-11 13:51:44
Zapytanie ofertowe Izabela Stachowska 2017-12-11 13:51:08
Świadczenie usług odławiania i transportu zwierząt w roku 2018 Izabela Stachowska 2017-12-11 13:48:41
Zapytanie ofertowe Izabela Stachowska 2017-12-11 13:47:34
Świadczenie usług weterynaryjnych w roku 2018 Izabela Stachowska 2017-12-11 13:45:34
Zarządzenie Nr 1010/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok Luiza Kowalska 2017-12-11 12:14:38
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Włodzimierz Rączkowiak 2017-12-11 11:38:26
Zarządzenie Nr 1013/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ulicach Ogrodowej, Malinowej, Liliowej, Kamieńskiej, Wesołej, Niechorskiej, Witosa, Podgórnej, Niepodległości, Szafirowej oraz w miejscowościach Niekładź, Grądy i Wołczyno Luiza Kowalska 2017-12-08 13:40:44
Zarządzenie Nr 1012/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Gryfice Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Luiza Kowalska 2017-12-08 13:38:32
Zarządzenie Nr 1011/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice na rok 2018 Luiza Kowalska 2017-12-08 13:36:20
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach ogłasza ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż autobusu Autosan Barbara Leszczuk 2017-12-08 13:10:46
Usługa zapewnienia prawidłowego funkcjonowania technologii uzdatniania wody oraz stacji uzdatniania wody, wykonywania czynności sprzątających na terenie pływalni oraz dostarczenia środków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pływalni przy ulicy Sienkiewicza w Gryficach w latach 2018-2019- Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2017-12-08 12:18:24
Usługa zapewnienia prawidłowego funkcjonowania technologii uzdatniania wody oraz stacji uzdatniania wody, wykonywania czynności sprzątających na terenie pływalni oraz dostarczenia środków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pływalni przy ulicy Sienkiewicza w Gryficach w latach 2018-2019- Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2017-12-08 12:03:31
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2017-12-08 09:47:01
Przedszkole nr 1 - Zakup i dostawa świeżych warzyw, owoców i podobnych produktów, artykułów ogólnospożywczych, produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, oleju i tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych, ryb i produktów z ryb, świeżego mleka i produktów mlecznych Grzegorz Szredziński 2017-12-08 09:08:46
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Dostawa i montaż żaluzji okiennych PCV do sali konferencyjnej i aneksu kuchennego Włodzimierz Rączkowiak 2017-12-08 08:43:45