Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową w powiązaniu z istniejącą kanalizacją deszczową w m. Górzyca gmina Gryfice - dokument usunięty Mirosław Tyburski 2019-09-23 09:06:15
Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową w powiązaniu z istniejącą kanalizacją deszczową w m. Górzyca gmina Gryfice - dokument usunięty Mirosław Tyburski 2019-09-23 09:03:56
Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową w powiązaniu z istniejącą kanalizacją deszczową w m. Górzyca gmina Gryfice - dokument usunięty Mirosław Tyburski 2019-09-23 08:59:51
Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową w powiązaniu z istniejącą kanalizacją deszczową w m. Górzyca gmina Gryfice - dokument usunięty Mirosław Tyburski 2019-09-23 08:55:08
Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową w powiązaniu z istniejącą kanalizacją deszczową w m. Górzyca gmina Gryfice - dokument usunięty Mirosław Tyburski 2019-09-23 08:49:24
Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową w powiązaniu z istniejącą kanalizacją deszczową w m. Górzyca gmina Gryfice - dokument usunięty Mirosław Tyburski 2019-09-23 08:47:52
Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową w powiązaniu z istniejącą kanalizacją deszczową w m. Górzyca gmina Gryfice - dokument usunięty Mirosław Tyburski 2019-09-23 08:47:22
Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową w powiązaniu z istniejącą kanalizacją deszczową w m. Górzyca gmina Gryfice - dokument usunięty Mirosław Tyburski 2019-09-23 08:02:39
Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową w powiązaniu z istniejącą kanalizacją deszczową w m. Górzyca gmina Gryfice - dokument usunięty Mirosław Tyburski 2019-09-23 07:56:07
Zarządzenie Nr 279/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-09-20 12:04:51
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2019-09-20 11:56:14
Zarządzenie Nr 266/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach do utrzymania urządzeń zabawowych placów zabaw w m. Kołomąć, Lubieszewo, Niedźwiedziska, Prusinowo, Niekładź, Przybiernówko, Sikory, Lubin, Łopianów, Barkowo, Kukań, Wołczyno, Wilczkowo Luiza Kowalska 2019-09-18 13:40:18
Zarządzenie Nr 266/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach do utrzymania urządzeń zabawowych placów zabaw w m. Kołomąć, Lubieszewo, Niedźwiedziska, Prusinowo, Niekładź, Przybiernówko, Sikory, Lubin, Łopianów, Barkowo, Kukań, Wołczyno, Wilczkowo Luiza Kowalska 2019-09-18 13:40:13
Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Miejskiej w Gryficach w dniu 24.09.2019 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2019-09-18 12:44:57
Projekt uchwały w spr. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice Alicja Misiecka 2019-09-18 12:43:22
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. Alicja Misiecka 2019-09-18 12:41:31
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowdzonych przez Gminę Gryfice" Alicja Misiecka 2019-09-18 12:39:50
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 marca 2019 r. w sprrawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinanasowaniem w 2019 r. Alicja Misiecka 2019-09-18 12:36:51
Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego Alicja Misiecka 2019-09-18 12:32:52
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczaowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-09-18 12:31:42
XIV sesja Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 24.09.2019 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2019-09-18 12:29:25
XIV sesja Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 24.09.2019 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2019-09-18 12:28:56
XIV sesja Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 24.09.2019 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2019-09-18 12:28:28
Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2019-09-18 11:28:21
wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówiania Włodzimierz Rączkowiak 2019-09-17 10:02:33
wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2019-09-17 10:01:14
Informacja o terminie dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym Luiza Kowalska 2019-09-16 13:43:45
Informacja o terminie dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym Luiza Kowalska 2019-09-16 13:43:00
Informacja dla pełnomocników wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gryfice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r. oraz miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania w celu ustalenia tych składów Luiza Kowalska 2019-09-16 13:19:07
wzory oświadczeń dotyczących powołania się wykonawcy na zasoby innych podmiotów przy realizacji zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-09-13 15:27:20
wzory oświadczeń dotyczących powołania się wykonawcy na zasoby innych podmiotów przy realizacji zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-09-13 15:24:40
wzory oświadczeń dotyczących powołania się wykonawcy na zasoby innych podmiotów przy realizacji zamówienia - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2019-09-13 15:22:42
wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2019-09-13 15:20:55
plan sytuacyjny Włodzimierz Rączkowiak 2019-09-13 15:13:52
kosztorys nakładczy w formacie ath Włodzimierz Rączkowiak 2019-09-13 15:12:21
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2019-09-13 15:10:17
wzory oświadczeń dotyczących powołania się wykonawcy na zasoby innych podmiotów przy realizacji zamówienia - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2019-09-13 15:08:45
wzory oświadczeń dotyczących powołania się wykonawcy na zasoby innych podmiotów przy realizacji zamówienia - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2019-09-13 15:07:45
wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2019-09-13 15:06:13
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-09-13 15:04:17