herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
plan sytuacyjny Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 11:15:21
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 11:13:43
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 11:12:21
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 11:11:36
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 11:10:48
Remont nawierzchni chodników wraz z wymianą krawężników ulicznych po obydwu stronach jezdni ulicy Orkana w Gryficach, w pasie działek drogowych nr 91 i 92 obr. Gryfice-4 jedn. ewid. Gryfice - miasto (II) Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 11:09:21
Sprostowanie do zapytania ofertowego na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, w zakresie szczegółowego opisu defibrylatora Luiza Kowalska 2018-09-11 17:02:34
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków Luiza Kowalska 2018-09-11 15:49:36
Załącznik nr 3 - wzór umowy Leszek Wójcikiewicz 2018-09-11 11:48:02
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków Leszek Wójcikiewicz 2018-09-11 11:47:45
Załącznik nr 1 - formularz cenowo-ofertowy Leszek Wójcikiewicz 2018-09-11 11:46:56
Zapytanie ofertowe Leszek Wójcikiewicz 2018-09-11 11:46:13
Usługi introligatorskie wykonywane na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach polegające na oprawie (regeneracji) ksiąg aktów cywilnych Leszek Wójcikiewicz 2018-09-11 11:45:50
Poprawka omyłki pisarskiej Leszek Wójcikiewicz 2018-09-11 11:43:43
Wzór umowy Luiza Kowalska 2018-09-10 15:50:06
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr 254 i 244/19 przy ul. Łąkowej, obręb geodezyjny Gryfice 4 Aneta Chruścielewska 2018-09-10 11:38:38
Oświadczenie o spełnieniu warunków (wersja doc) Luiza Kowalska 2018-09-07 21:57:26
Zapytanie ofertowe dot. zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Luiza Kowalska 2018-09-07 21:57:09
Oświadczenie o spełnieniu warunków (wersja doc) Luiza Kowalska 2018-09-07 21:54:00
Oświadczenie o spełnieniu warunków (wersja pdf) Luiza Kowalska 2018-09-07 21:53:22
Oświadczenie o spełnieniu warunków (wersja pdf) Luiza Kowalska 2018-09-07 21:52:38
Formularz cenowo-ofertowy (wersja pdf) Luiza Kowalska 2018-09-07 21:51:39
Formularz cenowo-ofertowy (wersja doc) Luiza Kowalska 2018-09-07 21:51:27
Formularz cenowo-ofertowy (wersja pdf) Luiza Kowalska 2018-09-07 21:50:07
Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Luiza Kowalska 2018-09-07 21:48:40
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr 254 i 244/19 przy ul. Łąkowej, obręb geodezyjny Gryfice 4 Aneta Chruścielewska 2018-09-07 15:08:48
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 15:03:28
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 28 maja 2018 r., znak: DLI.2.6621.1.2018.MLi.5 utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2018 z dnia 24.11.2017 r., znak: AP-1.7820.139-5.2017.TT, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów- Płoty?, Aneta Chruścielewska 2018-09-07 13:18:24
Protokół z przeprowadzonych konsultacji dot. projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) (I) Luiza Kowalska 2018-09-07 09:57:57
Protokół z przeprowadzonych konsultacji dot. projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) (II) Luiza Kowalska 2018-09-07 09:57:42
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 09:34:28
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 09:27:58
projekt zagospodarowania terenu Smolęcin Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 08:50:30
projekt zagospodarowania terenu Dziadowo Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 08:49:38
projekt zagospodarowania terenu Brodniki Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 08:12:32
projekt zagospodarowania terenu Gryfice ogród japoński Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 08:11:27
projekt zagospodarowania terenu Gryfice ul. Łąkowa Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 08:09:54
projekt umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 08:08:16
formularz cenowo- ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 08:07:42
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 08:06:45