Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
przedmiar robót Małgorzata Bęgowska 2019-04-05 15:34:05
zapytanie ofertowe Małgorzata Bęgowska 2019-04-05 15:33:44
Budowa oświetlenia w miejscowości Gryfice na ul. Kamieńskiej-Trzygłowskiej (5 słupów od strony ul. Trzygłowskiej) Małgorzata Bęgowska 2019-04-05 15:33:16
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2019-04-05 12:12:24
Inicjatywa wspierania Mikroprzedsiębiorców - Mikroporady.pl Luiza Kowalska 2019-04-05 12:10:57
Petycje Luiza Kowalska 2019-04-05 12:10:15
Petycje Luiza Kowalska 2019-04-05 12:10:13
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2019-04-05 12:09:36
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2019-04-05 12:04:04
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych dla inwestycji poelgającej na "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i nr 105". Mirosław Tyburski 2019-04-04 14:53:50
Archiwum Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2019-04-04 13:29:07
Ewidencja dzierżaw nieruchomości gruntowych Luiza Kowalska 2019-04-04 13:27:42
Ewidencja ilościowo-wartościowa gminnego zasobu nieruchomości Luiza Kowalska 2019-04-04 13:27:33
Ewidencja lokali użytkowych i garaży oddanych w najem Luiza Kowalska 2019-04-04 13:27:25
Ewidencja Ludności Luiza Kowalska 2019-04-04 13:27:15
Ewidencja nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste Luiza Kowalska 2019-04-04 13:27:04
Ewidencja orzeczeń sądowych dot. eksmisji z lokali, wypłacania odszkodowań Luiza Kowalska 2019-04-04 13:26:46
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Luiza Kowalska 2019-04-04 13:26:30
Rejestr skarg i wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu Luiza Kowalska 2019-04-04 13:25:44
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Luiza Kowalska 2019-04-04 13:25:21
Rejestr wyborców Luiza Kowalska 2019-04-04 13:25:03
Rejestr aktów stanu cywilnego (urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób) Luiza Kowalska 2019-04-04 13:24:06
Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw Luiza Kowalska 2019-04-04 13:23:39
Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2019-04-04 13:21:13
powiadomienie o wyborze oferty Małgorzata Bęgowska 2019-04-04 11:56:17
Wykaz WNOŚ.MR.NR 15/2019 do Wykaz WNOŚ.MR. NR 20/2019 Sławomir Pawlak 2019-04-04 11:21:15
Wykaz WNOŚ.MR.NR 15/2019 do Wykaz WNOŚ.MR. NR 20/2019 Sławomir Pawlak 2019-04-04 11:19:55
Wykaz Nr WNOŚ.AŻ.01/2019 do Wykaz Nr WNOŚ.AŻ.02/2019 Sławomir Pawlak 2019-04-04 10:49:13
Wykaz Nr WNOŚ.AŻ.01/2019 do Wykaz Nr WNOŚ.AŻ.02/2019 Sławomir Pawlak 2019-04-04 10:48:53
Wykaz Nr WNOŚ.AŻ.01/2019 do Wykaz Nr WNOŚ.AŻ.02/2019 Sławomir Pawlak 2019-04-04 10:48:28
Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Luiza Kowalska 2019-04-04 08:58:28
Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2018 rok Luiza Kowalska 2019-04-04 08:57:31
Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-04-04 08:56:08
Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-04-04 08:55:51
Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza Luiza Kowalska 2019-04-04 08:54:38
Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na budowę oświetlenia na ul. Ogrodowej w Gryficach Luiza Kowalska 2019-04-04 08:52:28
Klauzula informacyjna Karina Semczuk 2019-04-03 13:22:00
Wzór umowy Karina Semczuk 2019-04-03 13:21:40
Formularz ofertowy Karina Semczuk 2019-04-03 13:21:19
Zapytanie ofertowe Karina Semczuk 2019-04-03 13:20:42