Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenie o stanie zdrowia - druk Karina Markowska 2019-09-11 13:29:10
Zarządzenie Nr 276/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 376 obręb ewidencyjny Gryfice 1 położonej przy ul. Rubinowej w Gryficach, Gmina Gryfice, o powierzchni 0,1039 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą Luiza Kowalska 2019-09-11 13:28:39
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - druk Karina Markowska 2019-09-11 13:28:26
Zarządzenie Nr 275/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Wołczyno Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2019-09-11 13:26:57
Ogłoszenie o naborze - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej - dokument usunięty Karina Markowska 2019-09-11 13:26:50
Zarządzenie Nr 274/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 94/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie-użytecznych Luiza Kowalska 2019-09-11 13:25:48
Ogłoszenie o naborze - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej - dokument usunięty Karina Markowska 2019-09-11 13:25:32
Ogłoszenie o naborze - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej - dokument usunięty Karina Markowska 2019-09-11 13:24:57
Ogłoszenie o naborze - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej - dokument usunięty Karina Markowska 2019-09-11 13:22:16
Zarządzenie Nr 273/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Luiza Kowalska 2019-09-11 13:21:47
Nabór na Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej Karina Markowska 2019-09-11 13:20:24
Zarządzenie Nr 272/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Luiza Kowalska 2019-09-11 13:19:59
Zarządzenie Nr 272/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Luiza Kowalska 2019-09-11 13:19:57
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-09-11 12:48:39
Powiadomienie o wyborze oferty Daniel Igielski 2019-09-10 09:03:32
Formularz cenowo ofertowy Daniel Igielski 2019-09-09 15:06:08
Zapytanie ofertowe Daniel Igielski 2019-09-09 15:05:43
Dostawa sprzętu komputerowego do obsługi stanowisk monitoringu wizyjnego Daniel Igielski 2019-09-09 15:05:10
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-09-09 15:02:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GRYFIC WNOŚ.6220.16.2019 R. Katarzyna Młynarska 2019-09-06 13:59:45
DANE KONTAKTOWE ORAZ HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO GMINY GRYFICE Luiza Kowalska 2019-09-06 12:58:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GRYFIC WNOŚ.6220.15.2019 R. Katarzyna Młynarska 2019-09-06 12:45:58
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GRYFIC WNOŚ.6220.15.2019 R. Katarzyna Młynarska 2019-09-06 12:44:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 147, obręb geodezyjny Kukań, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-09-06 10:01:53
Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Wołczyno Luiza Kowalska 2019-09-06 09:58:01
Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Wołczyno Luiza Kowalska 2019-09-06 09:56:39
Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Miejskiej w Gryficach w dniu 12.09.2019 r. o g. 15,oo Alicja Misiecka 2019-09-06 09:55:17
Projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości objęte inwestycją pn. "Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Nichorska) i nr 105 (ul. Piastów) Alicja Misiecka 2019-09-06 09:54:13
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 05 września 2019 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Luiza Kowalska 2019-09-06 09:51:58
Projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Wałowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wysoka Brama w Gryficach" Alicja Misiecka 2019-09-06 09:50:51
XIII sesja Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 12.09.2019 r. o g. 15,oo Alicja Misiecka 2019-09-06 09:48:24
XIII sesja Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 12.09.2019 r. o g. 15,oo Alicja Misiecka 2019-09-06 09:48:09
XIII sesja Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 12.09.2019 r. o g. 15,oo Alicja Misiecka 2019-09-06 09:47:46
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na terenie działek nr 422/2, 451/1 przy ul. Sienkiewicza, obręb geodezyjny Gryfice 4. Aneta Chruścielewska 2019-09-05 10:57:11
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 sDR 11 na terenie działek nr 11, 14/1, 15/16, 18/34, 21/1, 21/2, obręb geodezyjny Lubin oraz na działce nr 78, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-09-05 10:56:07
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 125 PE i dn 40 PE na terenie działek nr 358/50, 358/49, 358/6, 358/14, 358/10, 358/42, 371, 302, 350, 355/21, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-09-05 10:55:20
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 88/2019 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 91/2019 Anna Żołnowska 2019-09-05 10:06:04
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 83/2019 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 87/2019 Anna Żołnowska 2019-09-05 10:04:11
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 78/2019 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 82/2019 Anna Żołnowska 2019-09-05 10:03:12
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 73/2019 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 77/2019 Anna Żołnowska 2019-09-05 10:01:54