herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1117/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Luiza Kowalska 2019-03-15 13:51:27
Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1117/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Luiza Kowalska 2019-03-15 13:51:24
Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach oraz w przy ulicy: M.J. Piłsudskiego Luiza Kowalska 2019-03-15 13:50:54
Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-03-15 13:48:08
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-03-15 12:53:11
Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Gryfice Luiza Kowalska 2019-03-15 11:19:41
Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gmine Gryfice Luiza Kowalska 2019-03-15 11:18:55
Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Gryfice Luiza Kowalska 2019-03-15 11:17:36
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA Grzegorz Szredziński 2019-03-15 09:16:23
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA Grzegorz Szredziński 2019-03-15 09:16:07
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej - postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Luiza Kowalska 2019-03-15 08:00:26
Zarządzenie Nr 790/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia podinspektora ds. windykacji i egzekucji administracyjnej do podpisywania w imieniu Burmistrza jako wierzyciela, wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych w administracji Luiza Kowalska 2019-03-14 12:50:28
Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej w Gryficach Grzegorz Szredziński 2019-03-14 12:43:55
Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Gryfice Luiza Kowalska 2019-03-14 12:31:47
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 150/2, 199, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2019-03-14 12:28:53
Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gryfic Nr 737/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do prowadzenia przetargów i negocjacji na najem lokali stanowiących własność komunalną Luiza Kowalska 2019-03-14 12:20:21
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2019-03-14 10:17:52
Zapytanie ofertowe Daniel Igielski 2019-03-14 09:23:37
Dostawa oprogramowania biurowego Daniel Igielski 2019-03-14 09:22:56
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Leszek Wójcikiewicz 2019-03-13 10:15:23
Dane teleadresowe Leszek Wójcikiewicz 2019-03-13 10:13:27
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2019-03-13 09:49:28
obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na terenie działek nr 27/1, 28/1, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2019-03-12 15:22:04
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na terenie działek nr 102, 111, 112, 113, 116, 440/14, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-03-12 15:20:20
Korekta Rb-NDS Małgorzata Gołąb 2019-03-12 13:23:47
Korekta Rb-27S Małgorzata Gołąb 2019-03-12 13:23:24
Korekta Rb-28S Małgorzata Gołąb 2019-03-12 13:22:48
Korekta Rb-N Małgorzata Gołąb 2019-03-12 13:22:14
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych Luiza Kowalska 2019-03-12 09:38:54
PKW nie patronuje stronom www zbierającym dane osobowe kandydatów na członków komisji wyborczych Luiza Kowalska 2019-03-12 09:36:12
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (po aktualizacji) Luiza Kowalska 2019-03-12 09:31:49
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Luiza Kowalska 2019-03-12 09:28:43
Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. Luiza Kowalska 2019-03-12 09:26:30
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. Luiza Kowalska 2019-03-12 09:22:00
Klauzula informacyjna RODO - Straż Miejska Leszek Wójcikiewicz 2019-03-08 11:33:14
Klauzula informacyjna RODO - Straż Miejska Leszek Wójcikiewicz 2019-03-08 11:32:58
Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej w Gryficach Grzegorz Szredziński 2019-03-08 11:00:54
Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gmine Gryfice Luiza Kowalska 2019-03-08 08:34:16
Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Gryfice Luiza Kowalska 2019-03-08 08:33:19
Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicach: Szafirowej, Perłowej, Litewskiej, Wesołej, Niepodległości w Gryficach oraz w Niekładziu, Wołczynie i Świeszewie Luiza Kowalska 2019-03-07 14:28:55