herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr LI z 27.06.2018 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-10-16 10:06:09
Protokół Nr LI z 27.06.2018 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-10-16 10:06:00
Sprostowanie Daniel Igielski 2018-10-16 09:46:22
Zawiadomienie o zwołaniu LVI sesji Rm w dn. 17.10.2018 r. o g. 11,oo Alicja Misiecka 2018-10-16 09:21:59
Projekty uchwał na LVI sesję RM w dn. 17.10.2018 r. o g. 11,oo Alicja Misiecka 2018-10-16 09:20:33
Projekty uchwał na LVI sesję RM w dn. 17.10.2018 r. o g. 11,oo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-10-16 09:19:55
Projekty uchwał na LVI sesję RM w dn. 17.10.2018 r. o g. 11,oo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-10-16 09:19:36
Projekty uchwał na LV sesję RM w dn. 12.10.2018 r. g. 10,oo Alicja Misiecka 2018-10-16 09:17:49
Prohjekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-10-16 09:14:29
Projekt uchwały w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego Alicja Misiecka 2018-10-16 09:13:37
Projekty uchwał na LV sesję RM w dn. 12.10.2018 r. g. 10,oo Alicja Misiecka 2018-10-16 09:12:16
Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-10-16 08:56:02
Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-10-16 08:53:44
Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-10-16 08:52:50
Uchwała Nr LV/546/2018 z 12.10.2018 r. w spr. zmiany bużetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-10-15 15:06:28
Uchwała Nr LV/547/2018 z 12.10.2018 r. w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego Alicja Misiecka 2018-10-15 15:05:00
Sesja LV w dn.12.10.2018 r. Alicja Misiecka 2018-10-15 15:03:01
Sesja LV w dn.12.10.2018 r. Alicja Misiecka 2018-10-15 15:02:46
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złączy kablowych 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego 15kV na działkach nr 128/4, 182/5, 129, 160 obręb geodezyjny Zielin, 4/3, 4/4 obręb geodezyjny Gryfice 3.. Aneta Chruścielewska 2018-10-15 13:22:58
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-10-15 12:56:38
Wykaz Nr WNOŚ. AŻ. 03/2018 Sławomir Pawlak 2018-10-15 10:55:29
Wykaz Nr WNOŚ.AŻ.02/2018 Sławomir Pawlak 2018-10-15 10:54:30
Konserwacja/przebudowa urządzeń melioracyjnych 4 obiekty - Gmina Gryfice Grzegorz Drążkowiak 2018-10-15 10:23:37
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-12 12:37:19
Formularz cenowo-ofertowy Daniel Igielski 2018-10-12 12:36:04
Zapytanie ofertowe Daniel Igielski 2018-10-12 12:33:47
Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Gryficach Daniel Igielski 2018-10-12 12:32:52
założenia wyjściowe do kosztorysowania Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-12 12:30:26
ogólna charakterystyka obiektu i robót budowlanych Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-12 12:29:18
mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem zadania Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-12 12:27:45
plan sytuacyjny Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-12 12:26:13
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-12 12:25:09
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-12 12:23:37
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-12 12:22:33
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-12 12:21:41
Remont nawierzchni chodników przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 8 i 9 przy ul. Brackiej w Gryficach na terenie działki gminnej nr 75/3 obr. Gryfice-5 jedn. ewid. Gryfice - miasto (III) Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-12 12:20:17
powiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-12 11:47:30
Zarządzenie Nr 1279/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 477/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2018-10-11 12:09:16
Zarządzenie Nr 1279/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 477/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2018-10-11 12:09:09
Zarządzenie Nr 1293/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 26 września 2018 r. w sprawie odwołania Drugiego Zastępcy Burmistrza Gryfic Luiza Kowalska 2018-10-11 11:55:50