herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kowalska Ewa Monika - p.o. Kierownik sekcji pomocy środowiskowej Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:35:53
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:35:27
Mazurek Jolanta Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:35:22
Skarbnik Gminy Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:35:02
Bojówka Alicja Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:34:56
Sekretarz Gminy Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:34:25
Charyton Jolanta - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Gryficach Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:34:08
Czerniak Sławomir - Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Gryficach Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:33:54
Daniłów Jan - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:33:37
Fornal Marek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górzycy Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:33:23
Kołodziejczyk Jerzy - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:33:10
Krawczyk Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prusinowie Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:32:56
Kubalica Przemysław - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:32:44
Mackojć Agnieszka Róża - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:32:30
Inspektor ochrony danych Luiza Kowalska 2018-06-21 10:32:12
Inspektor ochrony danych Luiza Kowalska 2018-06-21 10:31:42
Małek Iwona Jolanta - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:31:38
Przybyłek Katarzyna - Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Gryficach Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:31:17
Rafałowicz Katarzyna Barbara - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gryficach Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:31:01
Rospondek Sławomir Stanisław - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzygłowie Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:30:45
Szuster Róża - Dyrektor Gryfickiego Domu Kultury Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:30:31
Tyburski Mirosław - Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:30:14
Wierzchowski Tadeusz - Prezes Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:29:56
Kierownicy jednostek organizacyjnych Leszek Wójcikiewicz 2018-06-21 10:29:23
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego Luiza Kowalska 2018-06-21 10:27:35
Doradca ds. oświaty - dokument usunięty Luiza Kowalska 2018-06-21 10:25:49
Zadania Wydziału Ogólno-Administracyjnego, Biura Rady Miejskiej Luiza Kowalska 2018-06-21 10:25:01
Radca Prawny Luiza Kowalska 2018-06-21 10:21:11
Radca Prawny - dokument usunięty Luiza Kowalska 2018-06-21 10:20:58
Radca Prawny - dokument usunięty Luiza Kowalska 2018-06-21 10:20:41
Radca Prawny - dokument usunięty Luiza Kowalska 2018-06-21 10:14:15
Zarządzenie Nr 1183/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gryfic nr 1118/2018 z dn. 28 lutego 2018 r. w spawie zasad działania systemu ewidencji finansowo-księgowej SIGID Luiza Kowalska 2018-06-21 09:24:08
Zarządzenie Nr 1199/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Kukań z miejscowościami Wołczyno i Krakowice Luiza Kowalska 2018-06-21 09:16:11
Zarządzenie Nr 1195/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu nr 2 o powierzchni 16,97 m2 usytuowanego na części działki nr 117/1, obręb nr 5, położonego w m. Gryfice, ul. Wiejska 8 przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2018-06-21 09:12:45
Zarządzenie Nr 1194/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu nr 1 o powierzchni 16,97 m2 usytuowanego na części działki nr 117/1, obręb nr 5, położonego w m. Gryfice, ul. Wiejska 8 przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2018-06-21 09:11:33
Zarządzenie Nr 1193/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie konsultacji społecznych zadania pn. Budowa obwodnicy Gryfic połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) Luiza Kowalska 2018-06-21 09:03:35
Zarządzenie Nr 1193/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie konsultacji społecznych zadania pn. Budowa obwodnicy Gryfic połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) Luiza Kowalska 2018-06-21 09:02:30
Zarządzenie Nr 1192/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej lokal nr 1, położonej w miejscowości Wołczyno gmina Gryfice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Luiza Kowalska 2018-06-21 08:55:43
Zarządzenie Nr 1191/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-06-21 08:53:49
Zarządzenie Nr 1190/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek prognozowany do wybudowania) tj. działki numer 82/15 obręb Zaleszczycach Luiza Kowalska 2018-06-21 08:52:15