herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
10.12.2018 - 24.12.2018 Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Luiza Kowalska 2018-12-10 15:14:18
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-12-10 14:10:29
Stawki podatku od niewruchomości na 2019r. Andrzej Szczepankiewicz 2018-12-10 11:15:20
Stawki podatku od nieruchomości 2019 r. - dokument usunięty Andrzej Szczepankiewicz 2018-12-10 11:12:14
Stawki podatku od nieruchomości 2019 r. - dokument usunięty Andrzej Szczepankiewicz 2018-12-10 11:11:09
Stawki podatku od nieruchomości 2019 r. - dokument usunięty Andrzej Szczepankiewicz 2018-12-10 11:07:48
Stawki podatku od nieruchomości 2019 r. - dokument usunięty Andrzej Szczepankiewicz 2018-12-10 11:02:56
Formularz cenowo-ofertowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr WOA.271.228.2018.AB z dnia 06.12.2018 r.) Luiza Kowalska 2018-12-10 10:26:48
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m grudniu 2018 r. Zbigniew Szuszkiewicz 2018-12-10 09:54:48
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m grudniu 2018 r. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2018-12-10 09:15:49
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m grudniu 2018 r. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2018-12-10 09:15:38
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m grudniu 2018 r. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2018-12-10 09:14:14
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m grudniu 2018 r. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2018-12-10 09:14:01
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m grudniu 2018 r. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2018-12-10 09:13:05
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m grudniu 2018 r. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2018-12-10 09:12:43
Luiza Kowalska 2018-12-07 15:27:43
Składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach VIII kadencji w latach 2018 -2023 Luiza Kowalska 2018-12-07 15:26:40
Składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach VIII kadencji w latach 2018 -2023 Luiza Kowalska 2018-12-07 15:24:52
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-II Grzegorz Szredziński 2018-12-07 12:19:50
Uchwała Nr II/2/2018 z 4.12.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-12-07 12:09:59
Uchwała Nr II/3/2018 z 4.12.2018 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2018-2040 Alicja Misiecka 2018-12-07 12:08:25
Uchwała Nr II/4/2018 z 4.12.2018 r. w spr. wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Gryficach Alicja Misiecka 2018-12-07 12:06:46
Uchwała Nr II/5/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Komisji Budżetu i Finansów Alicja Misiecka 2018-12-07 12:04:43
Uchwała Nr II/6/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska Alicja Misiecka 2018-12-07 12:00:42
Uchwała Nr II/7/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Alicja Misiecka 2018-12-07 11:59:28
Andrzej Wacław Szczygieł Leszek Wójcikiewicz 2018-12-07 11:53:36
Andrzej Wacław Szczygieł Leszek Wójcikiewicz 2018-12-07 11:53:32
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 58, obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-12-07 11:49:19
Dane teleadresowe Leszek Wójcikiewicz 2018-12-07 11:48:03
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 127, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-12-07 11:47:37
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 86/29 i 86/11, obręb geodezyjny Trzygłów, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-12-07 11:46:58
Uchwała Nr II/8/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołnia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Alicja Misiecka 2018-12-07 11:38:48
Uchwała Nr II/9/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Komisji Rewizyjnej Alicja Misiecka 2018-12-07 11:35:44
Uchwała Nr II/10/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Alicja Misiecka 2018-12-07 11:33:17
Uchwała Nr II/11/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska Alicja Misiecka 2018-12-07 11:31:15
Uchwała Nr II/11/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska Alicja Misiecka 2018-12-07 11:30:54
Uchwała Nr II/12/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Alicja Misiecka 2018-12-07 11:29:15
Uchwała Nr II/13/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Alicja Misiecka 2018-12-07 11:27:08
Uchwała Nr II/14/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Alicja Misiecka 2018-12-07 11:25:23
Uchwała Nr II/15/2018 z 4.12.2018 r. w spr. zmiany Statutu Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-12-07 11:23:46