Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2019-04-12 11:20:54
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na terenie działek nr 102, 111, 112, 113, 116, 440/14, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-04-12 10:41:04
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na terenie działek nr 27/1, 28/1, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2019-04-12 10:40:25
odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 11.04.2019 r. Włodzimierz Rączkowiak 2019-04-12 10:36:07
Pełny odpis z Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury - GDK Luiza Kowalska 2019-04-12 10:35:07
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - GDK Luiza Kowalska 2019-04-12 10:33:57
Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Gryfice na rok 2019 obejmującego promocję zdrowia oraz działania w obszarze aktywności fizycznej Luiza Kowalska 2019-04-11 13:31:28
Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2019-04-11 13:26:26
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w dniu 16.05.2019 Sławomir Pawlak 2019-04-11 12:21:37
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Aneta Chruścielewska 2019-04-11 08:02:49
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA Grzegorz Szredziński 2019-04-10 11:11:16
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA Grzegorz Szredziński 2019-04-10 11:11:06
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA Grzegorz Szredziński 2019-04-10 11:09:29
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA Grzegorz Szredziński 2019-04-10 11:09:14
Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie-użytecznych Luiza Kowalska 2019-04-10 09:03:30
Uchwała Nr VII/68/2019 z 26.03.2019 r. w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Gryfice w 2019 r. Alicja Misiecka 2019-04-10 08:58:40
Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26.03.2019 26r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2019-2040 Luiza Kowalska 2019-04-10 08:56:17
Zarządzenie nr 125/2019 Burmistrza Bryfic z dnia 29.03.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-04-10 08:53:03
Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26.03.2019 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. Luiza Kowalska 2019-04-10 08:52:12
Zarządzenie nr 125/2019 Burmistrza Bryfic z dnia 29.03.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok - dokument usunięty Luiza Kowalska 2019-04-10 08:50:14
Zarządzenie nr 125/2019 Burmistrza Bryfic z dnia 29.03.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok - dokument usunięty Luiza Kowalska 2019-04-10 08:48:48
Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-04-10 08:46:44
wydruk poglądowy dot. działki nr 515/19 obr. ewid. Gryfice-4, jedn. ewid. Gryfice-miasto Włodzimierz Rączkowiak 2019-04-09 15:02:27
wydruk poglądowy dot. działki nr 515/19 obr. ewid. Gryfice-4, jedn. ewid. Gryfice-miasto Włodzimierz Rączkowiak 2019-04-09 14:48:55
wydruk mapy w skali 1:500 z systemu informacji przestrzennej Włodzimierz Rączkowiak 2019-04-09 14:46:32
wzór protokółu zdawczo-odbiorczego Włodzimierz Rączkowiak 2019-04-09 14:44:53
wykaz wykonanych usług Włodzimierz Rączkowiak 2019-04-09 14:43:39
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Włodzimierz Rączkowiak 2019-04-09 14:42:51
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-04-09 14:40:56
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-04-09 14:39:55
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2019-04-09 14:38:46
Opracowanie koncepcji w 2 wariantach, przygotowanie wniosków z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwoleń oraz kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola ze żłobkiem na działce geod. o nr ewid. 515/19 obr. ewid. Gryfice-4 jedn. ewid. Gryfice - miasto Włodzimierz Rączkowiak 2019-04-09 14:37:26
Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej w Gryficach Grzegorz Szredziński 2019-04-09 14:19:36
Formularz ofertowy - wersja edytowalna Karina Semczuk 2019-04-09 14:17:15
projekt umowy Małgorzata Bęgowska 2019-04-05 15:40:30
projekt umowy Małgorzata Bęgowska 2019-04-05 15:40:12
projekt umowy Małgorzata Bęgowska 2019-04-05 15:36:31
projekt budowlany Małgorzata Bęgowska 2019-04-05 15:36:02
SWiOR Małgorzata Bęgowska 2019-04-05 15:35:27
SWiOR, pozwolenie na budowę, projekt budowlany Małgorzata Bęgowska 2019-04-05 15:34:36