herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Dostawa i montaż urządzeń aktywnych sieci, a także wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej. Włodzimierz Rączkowiak 2017-12-14 14:50:29
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Dostawa i montaż urządzeń aktywnych sieci, a także wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej. Włodzimierz Rączkowiak 2017-12-14 14:50:13
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Dostawa i montaż urządzeń aktywnych sieci, a także wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej. Włodzimierz Rączkowiak 2017-12-14 14:49:36
Obwieszczenie Burmistrza Tryebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych na działkach nr 63 i 62/36 przy ul. Ogrodowej, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2017-12-14 11:11:55
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2017-12-14 10:56:47
Zawiadomienie o zwołaniu XLII sesji RM w dn. 20.12.2017 r. o g. 11,oo Alicja Misiecka 2017-12-14 09:54:32
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 r. Alicja Misiecka 2017-12-14 09:48:25
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice w rejonie ul. Piłsudskiego Alicja Misiecka 2017-12-14 09:47:31
Projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z fontann miejskich w gminie Gryfice Alicja Misiecka 2017-12-14 09:46:02
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 258/2 obręb działki przyległej nr 7 m. Gryfice na rzecz właścielela Alicja Misiecka 2017-12-14 09:44:46
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 258/3 obręb działki przyległej nr 7 m. Gryfice na rzecz właścielela Alicja Misiecka 2017-12-14 09:43:10
Projekt uchwały w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą Alicja Misiecka 2017-12-14 09:35:44
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/430/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na na terenie Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2017-12-14 09:33:25
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy urzedowej drodze wewnętrznej w obrębie Jabłonowo Alicja Misiecka 2017-12-14 09:31:32
Projekt uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryficach Alicja Misiecka 2017-12-14 09:29:28
Projekty uchwał na XLII sesję RM w dn. 20.12.2017 r. o g. 11,oo Alicja Misiecka 2017-12-14 09:27:46
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2017-12-14 09:16:32
Formularz cenowo-ofertowy Daniel Igielski 2017-12-13 14:50:45
Zapytanie ofertowe Daniel Igielski 2017-12-13 14:50:13
Rozbudowa macierzy dyskowej Urzędu Daniel Igielski 2017-12-13 14:49:46
Wykazy WNOŚ.KM1.NR 132/2017 do WNOŚ.KM1.NR 134/2017 Karolina Mikulin 2017-12-13 14:19:33
Powiadomienie o wyborze oferty Karina Semczuk 2017-12-13 14:18:48
- dokument usunięty Karina Semczuk 2017-12-13 14:15:30
- dokument usunięty Karina Semczuk 2017-12-13 14:15:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, użyczenia Karolina Mikulin 2017-12-13 14:13:51
Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Gryfice - Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2017-12-13 14:07:36
Zapytanie ofertowe - zmiana adresu e-mail Izabela Stachowska 2017-12-13 13:10:59
Zarządzenie Nr 1001/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2017-12-13 09:50:48
Zarządzenie Nr 1024/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 174/3 o powierzchni 48 m2 położoną w Gryficach obręb numer 7, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych o nr 174/2 i 192/1 Luiza Kowalska 2017-12-13 09:50:21
Zarządzenie Nr 1023/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 50/57 o powierzchni 21 m2 położoną przy ulicy Litewskiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2017-12-13 09:48:37
Zarządzenie Nr 1022/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 50/56 o powierzchni 21 m2 położoną przy ulicy Litewskiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2017-12-13 09:47:25
Zarządzenie Nr 1021/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 50/55 o powierzchni 21 m2 położoną przy ulicy Litewskiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2017-12-13 09:45:26
Zarządzenie Nr 1020/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 50/54 o powierzchni 21 m2 położoną przy ulicy Litewskiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2017-12-13 09:44:11
Zarządzenie Nr 1019/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 38/5 o powierzchni 622 m2 położoną w obrębie geodezyjnym Rotnowo, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego Luiza Kowalska 2017-12-13 09:42:41
Zarządzenie Nr 1018/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 24/41 o powierzchni 3323 m2 położoną przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2017-12-13 09:41:20
Zarządzenie Nr 1017/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 24/37 o powierzchni 6429 m2 położoną przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2017-12-13 09:40:00
Zarządzenie Nr 1016/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 724/3 o powierzchni 441 m2 położoną w Gryficach obręb numer 4, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej o nr 611/1 Luiza Kowalska 2017-12-13 09:36:25
Zarządzenie Nr 1015/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali użytkowych Luiza Kowalska 2017-12-13 09:33:48
Zarządzenie Nr 1014/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej lokal nr 1, położonej w miejscowości Borzyszewo 1 gmina Gryfice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Luiza Kowalska 2017-12-13 09:32:34
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2017-12-13 08:12:30