herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 1167/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23.04.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-05-10 08:33:15
Zarządzenie nr 1168/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25.04.2018r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-05-10 08:32:05
Uchwała Nr XLIX/506/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na lata 2018-2040 Luiza Kowalska 2018-05-10 08:24:47
Uchwała Nr XLIX/505/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2018 r. Luiza Kowalska 2018-05-10 08:20:07
Uchwała Nr XLIX/505/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2018 r. Luiza Kowalska 2018-05-10 08:18:55
Wykazy WNOŚ.SP.NR 37/2018 do WNOŚ.SP.NR 38/2018 Sławomir Pawlak 2018-05-10 08:05:31
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi wewnętrznej na działce nr 285/4 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. Aneta Chruścielewska 2018-05-08 15:29:41
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 15/7 i 285/4 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1 Aneta Chruścielewska 2018-05-08 15:28:19
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-08 11:00:53
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-08 11:00:14
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złączy kablowych 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego SN na działkach nr 53, 104, 87/2, 128/4 obręb geodezyjny Zielin, 4/2 obręb geodezyjny Gryfice 3, 7/1 obręb geodezyjny Gryfice 2. Aneta Chruścielewska 2018-05-07 13:10:44
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 83 ul. Starogrodzka, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2018-05-07 13:09:59
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 376/1 przy ul. J. Dabskiego 36 (dach budynku mieszkalnego wielorodzinnego), obręb geodezyjny Gryfice 7. Aneta Chruścielewska 2018-05-07 13:09:11
INFORMACJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - zgłoszenie wodnoprawne m. Kukań Grzegorz Drążkowiak 2018-05-07 10:33:46
INFORMACJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - zgłoszenie wodnoprawne m. Kukań Grzegorz Drążkowiak 2018-05-07 10:32:23
INFORMACJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - zgłoszenie wodnoprawne m. Kukań Grzegorz Drążkowiak 2018-05-07 10:31:19
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-07 07:44:24
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-07 07:44:10
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-07 07:36:59
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-04 13:30:49
Przebudowa drogi o nawierzchni z brukowca, w ramach projektu pn. 'Przebudowa drogi gminnej na działce nr 28 wraz z budową miejsca parkingowego na 8 stanowisk w m. Górzyca gm. Gryfice' (II) Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-04 13:10:28
powiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-04 13:07:44
powiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-04 13:06:31
dokumentacja projektowa Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-04 12:41:46
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-04 12:40:46
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-04 12:39:50
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-04 12:38:34
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-04 12:37:54
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-04 12:36:56
Przebudowa drogi o nawierzchni z brukowca, w ramach projektu pn. 'Przebudowa drogi gminnej na działce nr 28 wraz z budową miejsca parkingowego na 8 stanowisk w m. Górzyca gm. Gryfice' (II) Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-04 12:35:57
powiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-04 12:23:38
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-02 14:58:02
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-02 13:58:10
Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Gryfice. Katarzyna Młynarska 2018-05-02 13:18:17
Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Gryfice. Katarzyna Młynarska 2018-05-02 13:17:28
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-02 10:51:06
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-02 10:50:26
przedmiar robót - budynek przy ul. Gdyńskiej 15 Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-02 10:49:40
przedmiar robót - budynek przy ul. Gdyńskiej 13 Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-02 10:48:40
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-02 10:47:21