herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
posiadane dokumenty formalno-prawne Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-26 11:49:59
program funkcjonalno-użytkowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-26 11:48:33
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-26 11:45:00
zakres obowiązków inspektora nadzoru Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-26 11:43:26
projekt umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-26 11:42:19
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-26 11:41:04
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-26 11:40:00
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-26 11:38:56
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-26 09:42:07
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-26 09:41:51
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-25 15:29:25
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-25 15:17:26
ogłoszenia Burmistrza Gryfic o przetargach na najem nieruchomości Sławomir Pawlak 2018-06-25 13:06:18
Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice - Szkoły Podstawowej Nr 3 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej Nr 4 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Trzygłowie (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie. Jowita Piwoni 2018-06-25 09:56:35
Przebudowa metodą zaprojektuj i wybuduj istniejącej kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2018-06-25 07:58:04
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-II Grzegorz Szredziński 2018-06-25 07:57:34
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gryfic Alicja Misiecka 2018-06-22 10:53:22
Zawiadomienie o zwołaniu LI sesji RM w dn. 27.06.2018 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2018-06-22 09:30:33
Zawiadomienie o zwołaniu LI sesji RM w dn. 27.06.2018 r. o g. 10,oo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-06-22 09:29:46
Zawiadomienie o zwołaniu LI sesji RM w dn. 27.06.2018 r. o g. 10,oo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-06-22 09:29:37
Projekt uchwały w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice w 2018 r. Alicja Misiecka 2018-06-21 14:17:39
Projekt uchwały w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice w 2018 r. Alicja Misiecka 2018-06-21 14:17:10
Zarządzenie nr 1191/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 08.06.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-06-21 14:17:10
Zarządzenie nr 1184/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30.05.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-06-21 14:15:48
Projekt uchwały w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficachna dezynsekcję części drewnianej konstrukcji w kościele pw. Świętego Józefa Robotnika w Rybokartach Alicja Misiecka 2018-06-21 14:15:16
Uchwała nr L/512/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.05.2018r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok - dokument usunięty Małgorzata Gołąb 2018-06-21 14:12:15
Uchwała nr L/512/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.05.2018r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-06-21 14:12:05
Projekt uchwały w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie na dezynsekcję części drewnianej konstrukcji w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie Alicja Misiecka 2018-06-21 14:10:50
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XIV/177/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Alicja Misiecka 2018-06-21 13:23:18
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XIV/177/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Alicja Misiecka 2018-06-21 13:22:09
Projekt uchwały w spr. przystąpienia Gminy Gryfice do Gminnej Spółki Wodnej "REGA" Alicja Misiecka 2018-06-21 13:20:29
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci gruntowej o numerze geodezyjnym 189 ob. nr 1 m. Gryfice położonej przy ul. Szafirowej Alicja Misiecka 2018-06-21 13:18:59
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci gruntowej o numerze geodezyjnym 289 ob. nr 1 m. Gryfice położonej przy ul. Szafirowej Alicja Misiecka 2018-06-21 13:17:51
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci gruntowej o numerze geodezyjnym 396 ob. nr 1 m. Gryfice położonej przy ul. Szafirowej Alicja Misiecka 2018-06-21 13:16:24
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku usytuowanym przy Pl. Zwycięstwa 37 w Gryficach, stanowiącego kotłownię oraz udziałów w gruncie pod tym budynkiem, będących własnością Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na rzecz Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-06-21 13:14:01
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą Alicja Misiecka 2018-06-21 13:11:08
Uchwała nr L/513/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.05.2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2018-2040 Małgorzata Gołąb 2018-06-21 11:43:34
Uchwała nr L/512/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.05.2018r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok - dokument usunięty Małgorzata Gołąb 2018-06-21 11:41:32
Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice - Szkoły Podstawowej Nr 3 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej Nr 4 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Trzygłowie (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie. Jowita Piwoni 2018-06-21 11:31:29
Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice - Szkoły Podstawowej Nr 3 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej Nr 4 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Trzygłowie (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie. Jowita Piwoni 2018-06-21 11:31:17