Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego i kuchenki gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Prusinowie 12 (działki o numerach ewid. 23/2 i 31/21 obr. ewid. Prusinowo, jedn. ewid. Gryfice - obszar wiejski) Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-08 13:41:17
powiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-07 09:35:56
Zapytanie ofertowe na Strefa sportowej aktywności na działce nr 78/2 wyposażenie w grę piłkarzyki i stół do gier planszowych - wraz z montażem na miękkim podłożu w m. Górzyca gm. Gryfice?. Mirosław Tyburski 2019-10-04 14:55:43
Unieważnienie postępowania na Strefę sportowej aktywności na działce nr 78/2 wyposażenie w grę piłkarzyki i stół do gier planszowych - wraz z montażem na miękkim podłożu w m. Górzyca gm. Gryfice?. Mirosław Tyburski 2019-10-04 14:53:04
Unieważnienie postępowania na Strefę sportowej aktywności na działce nr 78/2 wyposażenie w grę piłkarzyki i stół do gier planszowych - wraz z montażem na miękkim podłożu w m. Górzyca gm. Gryfice?. Mirosław Tyburski 2019-10-04 14:52:32
Uchwała Nr XIV/129/2019 z 24.09.2019 r. w spr. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmny Gryfice Leszek Wójcikiewicz 2019-10-04 11:32:26
Zarządzenie Nr 284/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicy: M.J. Piłsudskiego Luiza Kowalska 2019-10-03 15:17:35
Unieważnienie postępowania na "Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową w powiązaniu z istniejącą kanalizacją deszczową w m. Górzyca gmina Gryfice" Mirosław Tyburski 2019-10-03 11:58:26
Unieważnienie postępowania na ?Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową w powiązaniu z istniejącą kanalizacją deszczową w m. Górzyca gmina Gryfice? - dokument usunięty Mirosław Tyburski 2019-10-03 11:55:20
Unieważnienie postępowania na ?Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową w powiązaniu z istniejącą kanalizacją deszczową w m. Górzyca gmina Gryfice? - dokument usunięty Mirosław Tyburski 2019-10-03 11:51:33
Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Luiza Kowalska 2019-10-03 08:28:00
DANE KONTAKTOWE ORAZ HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO GMINY GRYFICE Luiza Kowalska 2019-10-03 08:18:39
Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2019-10-02 14:57:50
Rozkład jazdy - bezpłatny transport w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Luiza Kowalska 2019-10-02 14:55:09
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2019-10-02 14:13:56
Uchwała Nr XIV/129/2019 z 24.09.2019 r. w spr. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmny Gryfice Alicja Misiecka 2019-10-02 10:32:42
Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku Gminy Gryfice i ustalenia procedur jej funkcjonowania Luiza Kowalska 2019-10-02 08:06:24
Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku Gminy Gryfice i ustalenia procedur jej funkcjonowania Luiza Kowalska 2019-10-02 08:06:12
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 147, obręb geodezyjny Kukań, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-10-01 14:36:16
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-10-01 09:12:20
Informacja o wynikach naboru - Naczelnik Wydziału Karina Markowska 2019-09-30 14:41:28
Zarządzenie Nr 288/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-09-30 13:59:14
Zarządzenie Nr 288/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-09-30 13:59:10
Uchwała Nr XIV/130/2019 z 24.09.2019 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w buddżecie gminy na 2019 r. Alicja Misiecka 2019-09-30 09:05:00
Uchwała Nr XIV/131/2019 z 24.09.2019 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2019-2040 Alicja Misiecka 2019-09-30 09:03:35
Uchwała Nr XIV/132/2019 z 24.09.2019 r. w spr. zmiany Uchwały Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfice" Alicja Misiecka 2019-09-30 09:02:08
Uchwała Nr XIV/133/2019 z 24.09.2019 r. w spr. zmiany uchwały Nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r. Alicja Misiecka 2019-09-30 08:59:14
Uchwała Nr XIV/134/2019 z 24.09.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczaowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-09-30 08:55:11
Uchwała Nr XIV/135/2019 z 24.09.2019 r. w spr. rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego Alicja Misiecka 2019-09-30 08:53:23
Sesja XIV w dn.24.09.2019 r. Alicja Misiecka 2019-09-30 08:51:28
Zarządzenie Nr 292/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Luiza Kowalska 2019-09-27 12:48:42
Zarządzenie Nr 291/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone jest do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2019-09-27 12:45:54
Zarządzenie Nr 290/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 września 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone jest do realizacji w 2019 roku w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2019-09-27 12:44:19
Zarządzenie Nr 289/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 277/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 6 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok Luiza Kowalska 2019-09-27 12:43:35
Zarządzenie Nr 289/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 277/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 6 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok Luiza Kowalska 2019-09-27 12:43:33
Zarządzenie Nr 288/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-09-27 12:43:22
Zarządzenie Nr 288/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-09-27 12:43:21
Zarządzenie Nr 287/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach elementu placu zabaw w m. Prusinowo, gmina Gryfice Luiza Kowalska 2019-09-27 12:42:40
Zarządzenie Nr 286/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach elementów placu zabaw przy ul. Akacjowej 4-8 w Gryficach, gmina Gryfice Luiza Kowalska 2019-09-27 12:22:58
Zarządzenie Nr 285/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia pomieszczeń w budynku B Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, gmina Gryfice Luiza Kowalska 2019-09-27 12:20:35