herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Pojekt umowy Karina Semczuk 2018-03-05 13:39:06
Formularz ofertowy Karina Semczuk 2018-03-05 13:38:40
Zapytanie ofertowe Karina Semczuk 2018-03-05 13:38:14
Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych i tonerów w roku 2018 Karina Semczuk 2018-03-05 13:37:33
ogłoszenia Burmistrza Gryfic o przetargach na najem nieruchomości Sławomir Pawlak 2018-03-05 11:24:00
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-05 09:36:39
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-05 09:36:30
Uchwała Nr XLVII/472/2018 z 28.02.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-03-05 09:11:44
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. marcu 2018 r. Zbigniew Szuszkiewicz 2018-03-02 14:37:04
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w gryficach w m. marcu 2018 r. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2018-03-02 14:34:42
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w gryficach w m. marcu 2018 r. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2018-03-02 14:34:34
Uchwała Nr XLVII/474/2018 z 28.02.2018 r. w spr. ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-02 13:47:19
Uchwała Nr XLVII/475/2018 z 28.02.2018 r. w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gryfice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowwych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego Alicja Misiecka 2018-03-02 13:42:03
Uchwała Nr XLVII/476/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy, stanowiącej działkę nr 306 położoną w obrębie geodezyjnym nr 1 m. Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-02 13:37:46
Uchwała Nr XLVII/477/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 426/1 obręb nr 0029 Świeszewo Alicja Misiecka 2018-03-02 13:35:19
Uchwała Nr XLVII/478/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 515/20 ob. nr 4 m. Gryfice o powierzchni 0,0402 ha Alicja Misiecka 2018-03-02 13:32:30
Uchwała Nr XLVII/478/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 515/20 ob. nr 4 m. Gryfice o powierzchni 0,0402 ha Alicja Misiecka 2018-03-02 13:31:56
Uchwała Nr XLVII/479/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 204/1 obręb nr 8 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2018-03-02 13:29:31
Uchwała Nr XLVII/480/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 111/11, 111/15 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2018-03-02 13:26:50
Uchwała Nr XLVII/484/2018 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2018-03-02 13:24:02
Uchwała Nr XLVII/481/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. Ks. St. Ruta 22, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Alicja Misiecka 2018-03-02 13:23:44
Uchwała Nr XLVII/482/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku usytuowanym przy Placu Zwycięstwa w Gryficach, stanowiącego kotłownię, będącego własnością Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, na rzecz Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-02 13:21:27
Uchwała Nr XLVII/483/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego położonego w miejscowości Rotnowo numer 29, gmina Gryfice wraz z pryznależnym udziałem do 2942/10000 części w częściach wspólnych budynku i działki o numerze geodezyjnym 255 o powierzchni 0,1552 ha w drodze przetargu ograniczonego Alicja Misiecka 2018-03-02 13:14:22
Uchwała Nr XLVII/484/2018 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2018-03-02 13:10:19
Uchwała Nr XLVII/485/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą Alicja Misiecka 2018-03-02 13:08:10
Uchwała Nr XLVII/486/2018 z 28.02.2018 r. w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działania Burmistrza Gryfic Alicja Misiecka 2018-03-02 13:06:16
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2018-03-02 12:46:23
Sesja XLVII w dn. 28.02.2018 r. Alicja Misiecka 2018-03-02 09:09:53
Zarządzenie nr 1105/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 20.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-03-01 11:52:43
Zarządzenie nr 1092/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 08.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-03-01 11:51:51
Zarządzenie nr 1085/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 31.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-03-01 11:51:06
Uchwała nr XLIV/464/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24.01.2018r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-03-01 11:49:31
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy wraz z prowadzeniem gminnego PSZOK Grzegorz Szredziński 2018-03-01 10:11:51
Uchwała Nr XXX/282/2016 z 28.11.2016 r. w spr. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2017". Alicja Misiecka 2018-03-01 09:48:45
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2018-02-28 10:36:07
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2018-02-28 10:35:49
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2018-02-28 10:35:29
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2018-02-28 10:35:21
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2018-02-28 10:35:12
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2018-02-28 10:35:03