herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remont lokali mieszkalnych przy ul. Orzeszkowej 13/8 i ul. Rapackiego 24/2 w Gryficach, wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-02 10:18:41
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-02 07:49:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działkach nr 199, 194, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2018-06-29 13:59:23
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działkach nr 8, 9/2, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-06-29 13:55:56
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 28 ul. Niekładzka, obręb geodezyjny Gryfice 2. Aneta Chruścielewska 2018-06-29 13:53:51
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 28 ul. Niekładzka, obręb geodezyjny Gryfice 2. Aneta Chruścielewska 2018-06-29 13:53:21
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 132, 134, 138, obręb geodezyjny Grądy, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-06-29 13:51:22
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 132, 134, 138, obręb geodezyjny Grądy, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-06-29 13:49:58
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 15/7 i 48 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. Aneta Chruścielewska 2018-06-29 13:42:44
Zarządzenie Nr 1211/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-06-29 10:54:44
Zarządzenie Nr 1210/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu Dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia z wyłączeniem wydawania decyzji Luiza Kowalska 2018-06-29 10:52:45
Zarządzenie Nr 1209/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu Dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Luiza Kowalska 2018-06-29 10:50:56
Zarządzenie Nr 1208/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu Dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Luiza Kowalska 2018-06-29 10:49:28
Zarządzenie Nr 1207/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 r. Luiza Kowalska 2018-06-29 10:47:52
Zarządzenie Nr 1206/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na przebudowę metodą zaprojektuj i wybuduj istniejącej kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-06-29 10:46:52
Zarządzenie Nr 1205/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia III edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza Luiza Kowalska 2018-06-29 10:45:18
Zarządzenie Nr 1204/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania pani Marzeny Gładkiej na sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach Luiza Kowalska 2018-06-29 10:43:41
Zarządzenie Nr 1203/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania pani Reginy Borowiak ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach Luiza Kowalska 2018-06-29 10:42:14
Zarządzenie Nr 1202/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 1/20 obręb Jabłonowo Luiza Kowalska 2018-06-29 10:40:54
Zarządzenie Nr 1201/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 355/6 obręb ewidencyjny Borzyszewo, Gmina Gryfice, o powierzchni 0,3102 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą Luiza Kowalska 2018-06-29 10:39:28
Zarządzenie Nr 1200/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-06-29 10:38:27
Zarządzenie Nr 1199/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Kukań z miejscowościami Wołczyno i Krakowice Luiza Kowalska 2018-06-29 10:36:49
Zarządzenie Nr 1198/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzygłowie Luiza Kowalska 2018-06-29 10:35:07
Zarządzenie Nr 1197/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Prusinowie Luiza Kowalska 2018-06-29 10:33:42
Zarządzenie Nr 1196/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górzycy Luiza Kowalska 2018-06-29 10:30:33
dokumentacja projektowa i STWiORB Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-28 14:11:31
wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-28 14:10:02
projekt (wzór) umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-28 14:08:21
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-28 14:07:14
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-28 14:06:04
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-28 14:04:57
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-28 14:03:59
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-28 14:03:40
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-28 13:07:25
Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice - Szkoły Podstawowej Nr 3 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej Nr 4 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Trzygłowie (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie. Jowita Piwoni 2018-06-28 12:44:42
Zarządzenie nr 1207/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 22.06.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-06-28 10:34:36
Zarządzenie nr 1200/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 15.06.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-06-28 10:32:13
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie zbiornika na paliwo ciekłe (ON) o poj. 30 m3 oraz zbiornika na dodatek do paliw (AdBlue) o pojemnosci 5m3 w m. Jasiel na terenie dz. nr 70/3 obręb Jasiel, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie. Katarzyna Młynarska 2018-06-27 13:24:16
Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice - Szkoły Podstawowej Nr 3 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej Nr 4 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Trzygłowie (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie. Jowita Piwoni 2018-06-27 12:26:43
Zarządzenie Nr 1205/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia III edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza Luiza Kowalska 2018-06-27 09:57:34