herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08.05.2018 r. Katarzyna Młynarska 2018-05-11 15:17:59
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.05.2018 r. Katarzyna Młynarska 2018-05-11 15:17:08
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-05-11 15:12:03
Budowa przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem przy ul. Sportowej w Gryficach- II Grzegorz Szredziński 2018-05-11 15:09:53
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2018-05-11 13:28:54
Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Luiza Kowalska 2018-05-11 12:03:42
Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Luiza Kowalska 2018-05-11 12:03:22
Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Luiza Kowalska 2018-05-11 12:02:34
Informacja o terminie dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym Luiza Kowalska 2018-05-10 15:01:25
Informacja o terminie dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym Luiza Kowalska 2018-05-10 15:01:05
Informacja o terminie dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym Luiza Kowalska 2018-05-10 15:00:42
Informacja o terminie dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym Luiza Kowalska 2018-05-10 14:59:48
Informacja o terminie dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym Luiza Kowalska 2018-05-10 14:58:47
Kontrole zewnętrzne 2018 Luiza Kowalska 2018-05-10 14:55:49
Kontrole zewnętrzne 2018 Luiza Kowalska 2018-05-10 14:55:15
KRP-RPZP.01.10.00-32-0001.16-02 Luiza Kowalska 2018-05-10 14:51:39
- dokument usunięty Luiza Kowalska 2018-05-10 14:50:56
- dokument usunięty Luiza Kowalska 2018-05-10 14:50:52
Zarządzenie Nr 1171/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie tworzenia formacji ogólnej obrony cywilnej na terenie Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-05-10 14:50:30
Zarządzenie Nr 1170/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 02 maja 2018 r. w sprawie powołanie komisji dla wyboru oferty na budowę budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Luiza Kowalska 2018-05-10 14:49:27
Zarządzenie Nr 1169/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-05-10 14:48:05
Zarządzenie Nr 1168/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-05-10 14:46:56
Zarządzenie Nr 1167/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-05-10 14:45:33
Zarządzenie Nr 1166/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania z tytułu utraty prawa własności do działek o numerach geodezyjnych 175/1, 175/3, 177/1 obręb Górzyca, 44/1, 51/1, 53/1, 105/1 obręb Zielin, 154/1 obręb Dziadowo i 23/1 obręb Barkowo Luiza Kowalska 2018-05-10 14:43:47
Zarządzenie Nr 1165/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania z tytułu utraty prawa własności do 1/2 udziału w działce nr 103/1 o powierzchni 0,0050 ha oraz działki 103/3 o powierzchni 0,0044 ha, położonych w obrębie Górzyca Luiza Kowalska 2018-05-10 14:42:28
Zarządzenie Nr 1165/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania z tytułu utraty prawa własności do 1/2 udziału w działce nr 103/1 o powierzchni 0,0050 ha oraz działki 103/3 o powierzchni 0,0044 ha, położonych w obrębie Górzyca Luiza Kowalska 2018-05-10 14:42:05
Wykazy WNOŚ od Nr 32/2018.KM do 35/2018.KM Sławomir Pawlak 2018-05-10 12:47:01
Wykazy WNOŚ od Nr 29/2018.KM do 31/2018.KM Sławomir Pawlak 2018-05-10 12:44:49
Wykazy WNOŚ od Nr 27/2018.KM do 28/2018.KM Sławomir Pawlak 2018-05-10 12:40:59
Wykazy od WNOŚ Nr 27.2018.KM do 28.2018.KM - dokument usunięty Sławomir Pawlak 2018-05-10 12:39:06
Wykazy od WNOŚ Nr 27.2018.KM do 28.2018.KM - dokument usunięty Sławomir Pawlak 2018-05-10 12:38:42
Zarządzenie nr 1169/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30.04.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-05-10 11:52:33
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Grzegorz Szredziński 2018-05-10 10:49:56
Zarządzenie Nr 1164/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-05-10 08:35:26
Zarządzenie nr 1167/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23.04.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-05-10 08:33:15
Zarządzenie nr 1168/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25.04.2018r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-05-10 08:32:05
Uchwała Nr XLIX/506/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na lata 2018-2040 Luiza Kowalska 2018-05-10 08:24:47
Uchwała Nr XLIX/505/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2018 r. Luiza Kowalska 2018-05-10 08:20:07
Uchwała Nr XLIX/505/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2018 r. Luiza Kowalska 2018-05-10 08:18:55
Wykazy WNOŚ.SP.NR 37/2018 do WNOŚ.SP.NR 38/2018 Sławomir Pawlak 2018-05-10 08:05:31