Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 575/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 28.04.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2006 rok Karina Markowska 2006-05-18 15:34:28
Sprzedaż nieruchomości położonej przy ul Piłsudskiego Karina Markowska 2006-05-16 11:56:28
Czerwiec 2006 r. Karina Markowska 2006-05-16 11:55:57
Wykonanie rozbudowy, modernizacji, konserwacji i dzierżawy łączy systemu monitoringu wizyjnego Karina Markowska 2006-05-15 14:50:19
Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego w Gryficach –II etap - Pełnienie nadzoru konserwatorskiego przy remoncie Kamiennej Bramy wraz z przyległą kamieniczką Karina Markowska 2006-05-08 10:37:57
Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego w Gryficach –II etap” - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy remoncie Kamiennej Bramy wraz z przyległą kamieniczką Karina Markowska 2006-05-08 10:36:55
Opracowanie koncepcji architekktoniczno-budowlanej na zmianę sposobu użytkowania 2 budynków powojskowych na funkcje mieszkalną i Ośrodka Opieki Społecznej Karina Markowska 2006-05-08 10:35:43
Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego w Gryficach – II etap - Remont Kamiennej Bramy wraz z przyległą kamieniczką Karina Markowska 2006-05-08 09:39:45
Rewitalizację obiektów dziedzictwa kulturowego w Gryficach – II etap - Remont Kaplicy Św. Jerzego Karina Markowska 2006-05-08 09:35:30
Rewitalizację obiektów dziedzictwa kulturowego w Gryficach –II etap” - Remont Kaplicy Św. Jerzego - dokument usunięty Karina Markowska 2006-05-08 09:04:13
Maj 2006 r. Karina Markowska 2006-05-08 09:03:59
Rewitalizację obiektów dziedzictwa kulturowego w Gryficach -II etap Karina Markowska 2006-04-28 14:39:15
Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2006 Karina Markowska 2006-04-28 11:48:13
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2005 rok Karina Markowska 2006-04-26 14:00:08
Uchwała Nr XXXIV/368/2006 z 4.04.2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm.Gryfice Karina Markowska 2006-04-26 13:58:49
Uchwała Nr XXXIV/367/2006 z 4.04.2006 w spr. planów pracy komisji stałych RM na 2006 r. Karina Markowska 2006-04-26 13:58:08
Uchwała Nr XXXIV/366/2006 z 4.04.2006 w spr. zm.uchwały Nr XXXII/324/2005 z 28.12.2005 dot. przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" Karina Markowska 2006-04-26 13:57:43
Uchwała Nr XXXIV/365/2006 z 4.04.2006 w spr. zm. uchwały Nr XXXII/330/2005 z 28.12.2005 r. dot. zgody na obciążenie gruntu gminnego w Rzęskowie służebnoscią drogową Karina Markowska 2006-04-26 13:57:22
Uchwała Nr XXXIV/364/2006 z 4.04.2006 w spr. nieodpłatnego przejęcia na własność gminy nieruchomości w Rotnowie i Ościęcinie Karina Markowska 2006-04-26 13:57:01
Uchwała Nr XXXIV/363/2006 z 4.04.2006 w spr.nieodpłatnego przejęcia na własność gminy nieruchomości polozonej w Prusinowie Karina Markowska 2006-04-26 13:56:40
Uchwała Nr XXXIV/362/2006 z 4.04.2006 w spr. przeniesienia w formie aportu nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice Karina Markowska 2006-04-26 13:56:17
Uchwała Nr XXXIV/361/2006 z 4.04.2006 w spr. zgody na obciązenie gruntu gminnego stanowiącego działkę Nr 74/9 przy ul.Wojska Polskiego służebnością drogową Karina Markowska 2006-04-26 13:55:56
Uchwała Nr XXXIV/360/2006 z 4.04.2006 w spr. sprzedaży na własność w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul.Jana Dąbskiego w Gryficach Karina Markowska 2006-04-26 13:55:35
Uchwała Nr XXXIV/359/2006 z 4.04.2006 w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego w Gryficach przy ul. Nadrzecznej 2 Karina Markowska 2006-04-26 13:55:13
Uchwała Nr XXXIV/358/2006 z 4.04.2006 w spr. nieodpłatnego przejęcia od PKP S.A. na własność Gminy nieruchomości w Gryficach przy ul.Kamieńskiej 40 Karina Markowska 2006-04-26 13:54:54
Uchwała Nr XXXIV/357/2006 z 4.04.2006 w spr. przejęcia na własność Gminy nieruchomości w Gryficach stanowiącej działkę 103/4 wykorzystywaną jako ciąg pieszy ul.Ks.St.Ruta Karina Markowska 2006-04-26 13:54:31
Uchwała Nr XXXIV/356/2006 z 4.04.2006 w spr. zbucia w drodze bezprzetargowej nieruchomości przy ul.Broniszewskiej na poprawę warunków nieruchomości przyległych Karina Markowska 2006-04-26 13:54:10
Uchwała Nr XXXIV/355/2006 z 4.04.2006 w spr. realizacji inwestycji (Rotnowo) Karina Markowska 2006-04-26 13:53:45
Uchwała Nr XXXIV/354/2006 z 4.04.2006 w spr. realizacji inwestycji (Ościęcin) Karina Markowska 2006-04-26 13:53:20
Uchwała Nr XXXIV/353/2006 z 4.04.2006 w spr. realizacji inwestycji (Prusinowo) Karina Markowska 2006-04-26 13:52:58
Uchwała Nr XXXIV/352/2006 z 4.04.2006 w spr. realizacji inwestycji (Trzygłów) Karina Markowska 2006-04-26 13:52:36
Uchwała Nr XXXIV/351/2006 z 4.04.2006 w spr. zmian do harmonogramu zadań i kosztów ich realizacji stanowiącego zał. nr 1 do Gm. Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Karina Markowska 2006-04-26 13:52:15
Uchwała Nr XXXIV/350/2006 z 4.04.2006 w spr. wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gryfice na okres od 1.01. - 31.12.2006 Karina Markowska 2006-04-26 13:51:24
Uchwała Nr XXXIV/349/2006 z 4.04.2006 w spr. uchylenia uchwały Nr XXXII/320/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn.28.12.2005 r. w spr. regulaminu wynagradzania nauczycieli Karina Markowska 2006-04-26 13:50:57
Uchwała Nr XXXIV/348/2006 z 4.04.2006 w spr. zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie za wodę Karina Markowska 2006-04-26 13:50:35
Uchwała Nr XXXIV/347/2006 z 4.04.2006 w spr. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Karina Markowska 2006-04-26 13:50:14
Uchwała Nr XXXIV/346/2006 z 4.04.2006 w spr. zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na 2006 r. Karina Markowska 2006-04-26 13:49:41
Uchwała Nr XXXIV/345/2006 z 4.04.2006 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006 r. Karina Markowska 2006-04-26 13:49:03
Uchwała Nr XXXIV/344/2006 z 4.04.2006 w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gryfic za 2005 rok Karina Markowska 2006-04-26 13:48:46
Sesja XXXIV Karina Markowska 2006-04-26 13:48:12