herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 1118/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad działania systemu ewidencji finansowo-księgowej SIGID Luiza Kowalska 2018-06-01 09:57:45
Zarządzenie Nr 1118/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad działania systemu ewidencji finansowo-księgowej SIGID Luiza Kowalska 2018-05-30 15:15:29
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-30 14:01:31
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-29 10:04:40
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-29 10:03:21
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-29 10:02:26
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Skrajnej obr. Borzyszewo na podstawie art. 11b i art. 11d ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 z dnia 2015.12.03) Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-29 10:00:53
Zarządzenie Nr 1117/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Luiza Kowalska 2018-05-28 11:55:08
Zarządzenie Nr 1177/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Prusinowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górzycy Luiza Kowalska 2018-05-25 14:19:48
Zarządzenie Nr 1176/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej - udziału do 1/2 części działek numer 424/78,424/80,424/89,424/90,424/96 i udziału do 22/220 części działki numer 424/113 obręb ewidencyjny Rzęskowo położonej w gminie Gryfice o powierzchni 0,4125 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą Luiza Kowalska 2018-05-25 14:17:24
Zarządzenie Nr 1175/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 355/13 i udziału do 1/11 części działki numer 355/8 obręb ewidencyjny Borzyszewo położonej w gminie Gryfice o powierzchni 0,3020 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą Luiza Kowalska 2018-05-25 14:16:25
Zarządzenie Nr 1174/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 447/3 i udziału do 250/1000 części działki numer 447/4 obręb ewidencyjny Borzyszewo położonej w gminie Gryfice o powierzchni 0,0895 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą Luiza Kowalska 2018-05-25 14:15:25
Zarządzenie Nr 1173/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie likwidacji stanowisk barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-05-25 14:14:14
Zarządzenie nr 1172/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 16.05.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-05-25 14:12:32
Zarządzenie Nr 1172/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-05-25 14:11:21
Zarządzenie nr 1177/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Prusinowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górzycy Karina Markowska 2018-05-25 10:24:24
Szkoły Podstawowe Karina Markowska 2018-05-25 10:00:03
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2018-05-25 08:27:44
Karta Kąpieliska Katarzyna Młynarska 2018-05-24 14:38:17
Przetarg ustny ograniczony na zbycie lokalu niemieszkalnego położonego w budynku numer 29 w miejscowości Rotnowo. Dagmara Ratajczak 2018-05-24 09:29:25
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 206/2 i 218/6 ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. Aneta Chruścielewska 2018-05-23 15:27:36
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 206/2 i 218/6 ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. Aneta Chruścielewska 2018-05-23 15:24:10
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-23 14:26:47
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-23 11:31:08
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-23 11:30:50
Projekt uchwały w spr. opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie podziału Powiatu Gryfickiego na okręgi wyborcze Alicja Misiecka 2018-05-22 12:10:30
Projekty uchwał na L sesję RM w dn. 28.05.2018 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2018-05-22 12:08:35
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Grzegorz Szredziński 2018-05-21 11:23:24
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m.maju - L sesja RM. - Zbigniew Szuszkiewicz 2018-05-18 09:15:36
Uchwała Nr XLIX/505/2018 z 25.04.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-05-17 13:41:35
Uchwała Nr XLIX/505/2018 z 25.04.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2018 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-05-17 13:40:40
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-16 15:30:14
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2018-05-16 13:07:09
skan petycji 04.05.2018 Luiza Kowalska 2018-05-16 13:05:30
powiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-15 09:58:34
powiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-05-15 09:57:56
Obwieszczenie Starosty Gryfickiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Szewskiej w Gryficach. Aneta Chruścielewska 2018-05-14 14:38:59
Informacja Burmistrz o odwołaniu przetargu na dz. nr 24/37,24/41 ul. MJ Piłsudskiego - dokument usunięty Sławomir Pawlak 2018-05-14 09:29:26
Informacja Burmistrz o odwołaniu przetargu na dz. nr 24/37,24/41 ul. MJ Piłsudskiego - dokument usunięty Sławomir Pawlak 2018-05-14 09:28:31
Informacja Burmistrz o odwołaniu przetargu na dz. nr 24/37,24/41 ul. MJ Piłsudskiego Sławomir Pawlak 2018-05-14 09:28:30