herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr V/44/2019 z 29.01.2019 r. w spr. powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej ds. ustalenia listy osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkanlnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach Alicja Misiecka 2019-02-01 09:04:04
Uchwała Nr V/45/2019 z 29.01.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności niertuchomości gruntowej zabudowanej nr 280/5 obręb nr 6 m. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości Alicja Misiecka 2019-02-01 09:01:21
Uchwała Nr V/46/2019 z 20.01.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-02-01 08:58:47
Uchwała Nr V/47/2018 z 29.01.2019 r. w spr. ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryficach na 2019 r. Alicja Misiecka 2019-02-01 08:56:58
Uchwała Nr V/48/2019 z 29.01.2019 r. w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach na 2019 r. Alicja Misiecka 2019-02-01 08:55:25
Sesja V w dn. 29.01.2019 r. Alicja Misiecka 2019-02-01 08:53:27
Sesja V w dn. 29.01.2019 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-02-01 08:52:53
Uchwały 2019 r. Alicja Misiecka 2019-02-01 08:52:31
Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-01-31 15:36:03
informacja z otwarcia ofert Włodzimierz Rączkowiak 2019-01-31 15:35:51
Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-01-31 15:35:24
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-01-31 15:34:05
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-01-31 15:33:49
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2019-01-31 14:38:37
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2019-01-31 14:37:45
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2019-01-31 14:37:33
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2019-01-31 14:37:22
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2019-01-31 14:37:11
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2019-01-31 14:37:02
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2019-01-31 14:36:43
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2019-01-31 14:36:32
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2019-01-31 14:36:20
Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-01-31 14:10:09
Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 366 przy ul. Perłowej, obręb Gryfice 1 Luiza Kowalska 2019-01-31 14:08:51
Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 79/10, obręb Rotnowo Luiza Kowalska 2019-01-31 14:07:40
Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/81 przy ul. Leśna Ostoja, obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2019-01-31 14:06:50
Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 272 przy ul. Klonowej, obręb Gryfice 7 Luiza Kowalska 2019-01-31 14:05:45
Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 424/132 przy ul. Orlej, obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2019-01-31 14:04:44
Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 399/2 przy ul. Bursztynowej, obręb Gryfice 1 Luiza Kowalska 2019-01-31 14:03:11
Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Wycinkę 19 szt. topoli z terenu Parku Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2019-01-31 14:01:44
Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, na rok szkolny 2019/2020 Luiza Kowalska 2019-01-31 13:58:11
Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/71 oraz 424/72 przy ul. Leśna Ostoja, obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2019-01-31 13:56:12
Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 1/81 przy ul. Żytniej, obręb Jabłonowo Luiza Kowalska 2019-01-31 13:55:52
Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-01-31 13:24:27
Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 48/6 przy ul. Kościuszki, obręb Gryfice 5 Luiza Kowalska 2019-01-31 13:23:34
Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia inspektora Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach do podpisywania protokołów granicznych i protokołów wznowienia granic. Luiza Kowalska 2019-01-31 13:22:20
Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2019-01-31 12:36:51
Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-01-31 12:35:42
Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 97/16 przy ul. Leśnej, obręb Zaleszczyce Luiza Kowalska 2019-01-31 12:34:35
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 237/3 obręb Otok Luiza Kowalska 2019-01-31 12:33:34