Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIX/405/2006 z 24.10.2006 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006 r. Karina Markowska 2006-11-06 15:25:00
Uchwała Nr XXXIX/405/2006 z 24.10.2006 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006 r. Karina Markowska 2006-11-06 15:24:16
Uchwała Nr XXXIX/406/2006 z 24.10.2006 w spr. zm. uchwały Nr VIII/56/2003 RM w Gryficach z dn. 3.06.2003 w spr. poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Karina Markowska 2006-11-06 15:23:40
Uchwała Nr XXXIX/407/2006 z 24.10.2006 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Karina Markowska 2006-11-06 15:22:29
Uchwała Nr XXXIX/407/2006 z 24.10.2006 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Karina Markowska 2006-11-06 15:22:19
Uchwała Nr XXXIX/408/2006 z 24.10.2006 w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego Karina Markowska 2006-11-06 15:21:51
Uchwała Nr XXXIX-409-2006 z 24.10.2006 w spr. przyjęcia zmiany w Statucie Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Karina Markowska 2006-11-06 15:21:26
Uchwała Nr XXXIX-410-2006 z 24.10.2006 w spr.zm. uchwały dot. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Karina Markowska 2006-11-06 09:11:14
Uchwała Nr XXXIX-410-2006 z 24.10.2006 w spr.zm. uchwały dot. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Karina Markowska 2006-11-06 09:11:05
Uchwała Nr XXXIX-411-2006 z 24.10.2006 w spr. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Gryfice obejmującego teren w rejonie ulic Niepodleglości i Wałowej działka 156/4 Karina Markowska 2006-11-06 08:54:32
Uchwała Nr XXXIX/412/2006 z 24.10.2006 w spr. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Gryfice obejmującego działkę Nr 103/8 Karina Markowska 2006-11-06 08:54:12
Uchwała Nr XXXIX/413/2006 z 24.10.2006 w spr.przejęcia przez gminę Gryfice nieruchomości PKP położonej w Gryficach Karina Markowska 2006-11-06 08:53:28
Uchwała Nr XXXIX-414-2006 z 24.10.2006 w spr. sprzedaży na własność bez Karina Markowska 2006-11-06 08:53:03
Uchwała Nr XXXIX/415/2006 z 24.10.2006 w spr. nieodpłatnego przejęcia do Karina Markowska 2006-11-06 08:52:43
Uchwała Nr XXXIX/416/2006 z 24.10.2006 w spr. rozpatrzenia skargi lokatorów nieruchomości przy ul. Armii Krajowej Nr 1 i 2 w Gryficach Karina Markowska 2006-11-06 08:52:24
Uchwała Nr XXXIX/417/2006 z 24.10.2006 w spr. rozpatrzenia skargi Tadeusza Żelaznowskiego z Gryfic Karina Markowska 2006-11-06 08:51:39
Sesja XXXIX Karina Markowska 2006-11-06 08:51:26
Zarządzenie Nr 713/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 26.10.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2006r. Karina Markowska 2006-11-03 12:30:44
Uchwała XXXIX/405/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24.10.2006r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006r. Karina Markowska 2006-11-03 12:28:43
Uchwała XXXIX/405/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24.10.2006r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006r. Karina Markowska 2006-11-03 12:28:17
Zarządzenie Nr 676/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 29.09.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2006r. Karina Markowska 2006-11-03 11:01:25
Zarządzenie Nr 676/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 29.09.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2006r. - dokument usunięty Karina Markowska 2006-11-03 11:00:54
Zarządzenie Nr 676/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 29.09.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2006r. - dokument usunięty Karina Markowska 2006-11-03 11:00:41
Roman Łobożewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach - KOREKTA - dokument usunięty Karina Markowska 2006-10-31 15:11:28
Iwona Jolanta Małek - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach - dokument usunięty Karina Markowska 2006-10-31 15:10:39
Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2006 Karina Markowska 2006-10-31 15:07:38
Opracowanie projektu kompleksu pomocy społecznej i projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Koszarowej w Gryficach Karina Markowska 2006-10-31 15:05:00
Modernizacja z wymianą wyposażenia Gryfickiego Domu Kultury, gmina Gryfice Karina Markowska 2006-10-23 16:21:47
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Karina Markowska 2006-10-23 14:13:28
Obwieszczenie Burmistrza Gryfice z dnia 20 października 2006 r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. Karina Markowska 2006-10-23 14:12:55
Wyniki konkursu Karina Markowska 2006-10-19 13:40:48
Opracowanie projektu Kompleksu pomocy społecznej i projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Koszarowej w Gryficach Karina Markowska 2006-10-19 12:56:28
Wyniki konkursu Karina Markowska 2006-10-18 08:46:04
Przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. M.J. Piłsudskiego (dawna wartownia) Karina Markowska 2006-10-16 10:58:14
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. M.J. Piłsudskiego (dawna wartownia) Karina Markowska 2006-10-16 10:57:44
Andrzej Szczygieł - dokument usunięty Karina Markowska 2006-10-13 14:06:01
Burmistrz - dokument usunięty Karina Markowska 2006-10-13 14:05:09
Władysław Gliźniewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej - dokument usunięty Karina Markowska 2006-10-13 14:02:57
Danuta Teresa Bezeczyńska - dokument usunięty Karina Markowska 2006-10-13 14:00:26
Teresa Błaszczyk-Kowalonek - dokument usunięty Karina Markowska 2006-10-13 13:58:31