Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr V/52/2007 z 27.03.2007 w spr. zm. w harmonogramie zadań i kosztów ich realizacji stanowiącego zał. Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r. Karina Markowska 2007-04-03 14:32:20
Uchwała Nr V/54/2007 z 27.03.2007 w spr. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia państwowego przejmowanego na własność Gminy jako mienia komunalnego Karina Markowska 2007-04-03 14:30:31
Uchwała Nr V/53/2007 z 27.03.2007 w spr. wyboru delegatów do reprezentowania Gminy Gryfice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA Karina Markowska 2007-04-03 14:29:52
Uchwała Nr V/55/2007 z 27.03.2007 w spr. nieodpłatnego przejęcia do zasobów komunalnych nieruchomości prywatnych zabudowanych położonych w Rzęskowie Karina Markowska 2007-04-03 14:29:28
Uchwała Nr V/56/2007 z 27.03.2007w spr. sprzedaży na własność bez przetargu nieruchomości położonej przy ul. Małej w Gryficach Karina Markowska 2007-04-03 14:28:49
Uchwała Nr V/57/2007 z 27.03.2007 w spr. sprzedaży na własność w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości polożonej przy ul. Kościuszki w Gryficach Karina Markowska 2007-04-03 14:28:23
Uchwała Nr V/58/2007 z 27.03.2007 w spr. sprzedaży na własność w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki w Gryficach Karina Markowska 2007-04-03 14:27:52
Uchwała Nr V/59/2007 z 27.03.2007 w spr. sprzedaży na własność bez przetargu nieruchomości polożonej w Gryficach przy ul. Kościuszki Karina Markowska 2007-04-03 14:27:25
Uchwała Nr V/60/2007 z 27.03.2007 w spr. przeniesienia prawa własności działki, na której wzniesiony został pawilon położonej przy ul. Kościuszki w Gryficach Karina Markowska 2007-04-03 14:26:57
Uchwała Nr V/61/2007 z 27.03.2007 w spr. przeniesienia prawa własności działki, na której wzniesiony został pawilon położonej przy ul. Niepodległości w Gryficach Karina Markowska 2007-04-03 12:56:53
Uchwała Nr V/62/2007 z 27.03.2007 w spr. przeniesienia prawa własności działki, na której wzniesiony został pawilon położonej przy ul. Niepodległości w Gryficach Karina Markowska 2007-04-03 12:52:48
Uchwała Nr V/63/2007 z 27.03.2007 w spr. nabycia przez Gminę Gryfice nieruchomości polozonej w obrębie geodezyjnym Rzęskowo stanowiącej działkę Nr 424/4 zabudowaną budynkiem wartowni oraz obiektem obronnym Karina Markowska 2007-04-03 12:52:09
Uchwała Nr V/64/2007 z 27.03.2007 w spr. nabycia przez Gminę Gryfice nieruchomości polożonej w obrębie miasta stanowiącej działkę Nr 2/4 zabudowana budynkiem warsztatowo-magazynowym Karina Markowska 2007-04-03 12:50:31
Uchwała Nr V/65/2007 z 27.03.2007 w spr. zm.uchwały określającej zasady prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfice Karina Markowska 2007-04-03 12:49:49
Uchwała Nr V/66/2007 z 27.03.2007 w spr. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie m. Gryfice Karina Markowska 2007-04-03 12:48:50
Uchwała Nr V/67/2007 z 27.03.2007 w spr. powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia dot. pracy lub służby w org. bezpieczeństwa państwa lub wspólpracy z tymi organami Karina Markowska 2007-04-03 12:48:03
Uchwała Nr V/68/2007 z 27.03.2007 w spr. powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia dot. pracy lub słuzby w org. bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami. Karina Markowska 2007-04-03 12:47:20
Sesja V Karina Markowska 2007-04-03 12:46:34
Wynik postępowania Karina Markowska 2007-04-02 16:07:20
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Niekładzkiej 6 Karina Markowska 2007-04-02 15:34:33
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Niekładzkiej 6 Karina Markowska 2007-04-02 15:34:06
Dostawa materiałów oświetleniowych do siedziby Zamawiającego Karina Markowska 2007-03-30 13:43:04
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami od dnia 20 stycznia 2007 r. do dnia 15 marca 2007 r. Karina Markowska 2007-03-28 15:47:27
Adaptacja połaczona z remontem budynku w Trzygłowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Karina Markowska 2007-03-28 09:51:52
Ogłoszenie o naborze Karina Markowska 2007-03-27 15:14:49
Konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej Karina Markowska 2007-03-27 15:14:11
Dostawa i wymiana stolaki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryficach Karina Markowska 2007-03-23 15:00:46
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Bursztynowej i Karina Markowska 2007-03-23 14:03:21
Adaptacja połaczona z remontem budynku w Trzygłowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Karina Markowska 2007-03-21 13:57:18
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie budynku mieszkalnego 24 rodzinnego przy ulicy Trzygłowskiej w Gryficach Karina Markowska 2007-03-21 13:55:37
Budowa budynku mieszkalnego 24 rodzinnego przy ulicy Trzygłowskiej w Gryficach Karina Markowska 2007-03-21 13:55:22
Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gryficach od dnia 01.02.2007 r. - dokument usunięty Karina Markowska 2007-03-21 10:14:28
Bogdan Janowski - p.o. Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Gryficach - Oświadczenie z dnia 31.01.2007 r. (KOREKTA) - dokument usunięty Karina Markowska 2007-03-21 10:13:44
Bogdan Janowski - p.o. Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Gryficach - Oświadczenie z dnia 31.01.2007 r. - dokument usunięty Karina Markowska 2007-03-21 10:13:04
euro-Projekt budowy toru rowerowego FOUR CROSS (4x) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewidencyjny 585 i 586 o pow. 2,9 ha przy ul. Nowy Świat w Gryficach II-Ogłoszenie i SIWZ Karina Markowska 2007-03-20 13:20:50
Dostawa i wymiana stolaki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryficach Karina Markowska 2007-03-20 12:49:44
Dostawa i wymiana stolaki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryficach Karina Markowska 2007-03-15 15:04:45
Przemurowanie główek kominowych (ponad dachem) w budynkach komunalnych zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryficach w roku 2007 Karina Markowska 2007-03-15 15:02:40
Przemurowanie główek kominowych (ponad dachem) w budynkach komunalnych zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryficach w roku 2007 Karina Markowska 2007-03-15 13:07:27
Przemurowanie główek kominowych (ponad dachem) w budynkach komunalnych zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryficach w roku 2007 Karina Markowska 2007-03-15 13:07:10