Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 705/2009 z dnia 04.05.2009 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. - dokument usunięty Karina Markowska 2009-05-18 12:08:08
Zarządzenie nr 705/2009 z dnia 04.05.2009 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. - dokument usunięty Karina Markowska 2009-05-18 11:41:57
Zarządzenie nr 704/2009 z dnia 30.04.2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice Karina Markowska 2009-05-18 11:39:30
Zarządzenie nr 703/2009 z dnia 30.04.2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2009 rok Karina Markowska 2009-05-18 11:38:33
Zarządzenie nr 701/2009 z dnia 30.04.2009 r. W sprawie przywrócenia uprawnień najemcy do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ks.St.Ruta 11 /2 w Gryficach. Karina Markowska 2009-05-18 10:14:19
Zarządzenie nr 700/2009 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 5 ul. KOŚCIUSZKI Karina Markowska 2009-05-18 10:13:27
Zarządzenie nr 699/2009 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 5 ul. NIEPODLEGŁOŚCI Karina Markowska 2009-05-18 10:12:32
Zarządzenie nr 698/2009 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 5 ul. NIEPODLEGŁOŚCI Karina Markowska 2009-05-18 10:11:36
Zarządzenie nr 697/2009 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w m. BORZYSZEWO, obr. BORZYSZEWO Karina Markowska 2009-05-18 10:10:30
Zarządzenie nr 696/2009 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 592/2009 Burmistrza Gryfic z dnia 19 stycznia 2009 roku na wykonanie remontów komunalnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS spółka z o. o. w 2009 roku w związku z przyznaniem dodatkowych środków finansowych w wysokości ? 20320,00 zł. Karina Markowska 2009-05-18 10:09:02
Sprawozdanie z wykonania budżetu Małgorzata Gołąb 2009-05-18 08:18:51
Sprawozdanie z wykonania budżetu - dokument usunięty Małgorzata Gołąb 2009-05-18 08:16:19
Sprawozdanie z wykonania budżetu - dokument usunięty Małgorzata Gołąb 2009-05-18 08:16:14
Dostawa samochodu ratowniczo- gaśniczego lekkiego dla OSP Górzyca Grzegorz Szredziński 2009-05-15 13:07:29
Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku. Daniel Igielski 2009-05-15 12:43:12
Dostawa samochodu ratowniczo- gaśniczego lekkiego dla OSP Przybiernówko Grzegorz Szredziński 2009-05-15 12:36:00
Zarządzenie nr 695/2009 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa. Karina Markowska 2009-05-15 11:48:34
Zarządzenie nr 694/2009 z dnia 27.04.2009 r. W sprawie prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Cukrowniczej w Gryficach. Karina Markowska 2009-05-15 11:47:22
Zarządzenie nr 693/2009 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przyjęcia dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Gryficach na rok szkolny 2009/2010 Karina Markowska 2009-05-15 11:46:09
Zarządzenie nr 692/2009 z dnia 27.04.2009 r.w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przyjęcia dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gryficach na rok szkolny 2009/2010 Karina Markowska 2009-05-15 11:45:08
Zarządzenie nr 691/2009 z dnia 24.04.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Szmaragdowej, Brylantowej i Turkusowej. Karina Markowska 2009-05-15 11:43:52
Zarządzenie nr 691/2009 z dnia 24.04.2009 r. w sprawie przekazania Gryfickiemu Domowi Kultury w Gryficach kominka wraz z osprzętem z przeznaczeniem do świetlicy wiejskiej w Ościęcinie. - dokument usunięty Karina Markowska 2009-05-15 11:40:56
Zarządzenie nr 691/2009 z dnia 24.04.2009 r. w sprawie przekazania Gryfickiemu Domowi Kultury w Gryficach kominka wraz z osprzętem z przeznaczeniem do świetlicy wiejskiej w Ościęcinie. - dokument usunięty Karina Markowska 2009-05-15 11:37:47
Zarządzenie nr 690/2009 z dnia 23.04.2009 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 1 ul. Perłowa Karina Markowska 2009-05-15 10:45:53
Zarządzenie nr 689/2009 z dnia 23.04.2009 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 1ul. Szafirowa Karina Markowska 2009-05-15 10:41:02
Zarządzenie nr 688/2009 z dnia 22.04.2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek i zakładów budżetowych Gminy Gryfice Karina Markowska 2009-05-15 10:35:51
Zarządzenie nr 687/2009 z dnia 22.04.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2009/2010 Karina Markowska 2009-05-15 10:10:39
Zarządzenie nr 686/2009 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie przekazania aparatu fotograficznego, kaset i pamięci Gimnazjum Nr 1 w Gryficach Karina Markowska 2009-05-15 10:09:07
Zarządzenie nr 685/2009 z dnia 20.04.2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 444/2008 Burmistrza Gryfic z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zakładowych zasad polityki rachunkowości Karina Markowska 2009-05-15 10:02:28
Opracowanie studium wykonalności na kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce Grzegorz Szredziński 2009-05-15 08:22:40
Program Funkcjonalno - Użytkowy dla kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce Grzegorz Szredziński 2009-05-15 08:22:25
Program Funkcjonalno - Użytkowy dla kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce Daniel Igielski 2009-05-13 15:10:20
Opracowanie studium wykonalności na kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce Daniel Igielski 2009-05-13 15:08:00
Opracowanie studium wykonalności na kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce Daniel Igielski 2009-05-13 15:06:27
Figura Piotr - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-05-11 10:30:07
Gliźniewicz Władysław - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-05-11 10:29:30
Głos Edward - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-05-11 10:28:53
Głos Edward - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-05-11 10:28:25
Głos Edward - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-05-11 10:28:23
- dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-05-11 10:28:14