Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje rolnicze - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:35:44
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i zastosowanie zwolnienia z podatku rolnego - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:29:39
Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:28:22
Zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej Daniel Igielski 2003-11-13 10:26:46
Zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:25:28
Wykonanie przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej Daniel Igielski 2003-11-13 10:24:52
Zamiana nieruchomości gruntowych Daniel Igielski 2003-11-13 10:24:09
Zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:22:53
Zaświadczenie potwierdzające dzierżawienie gruntów - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:22:12
Wydzierżawienie gruntu na okres powyżej trzech lat - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:21:31
Wydzierżawienie gruntu na okres do trzech lat - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:20:49
Przedłużenie umowy dzierżawy zawartej na okres do trzech lat - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:19:52
Usunięcie drzew i krzewów w przypadku gdy wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 15:57:09
Usunięcie drzew i krzewów - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 15:56:13
Usunięcie drzew i krzewów w przypadku gdy wnioskodawcą jest inwestor - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 15:55:27
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 13:13:58
Sporządzanie umów w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych pomiędzy osobami fizycznymi Daniel Igielski 2003-11-12 13:09:34
Rozgraniczenie nieruchomości - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 13:08:49
Podział nieruchomości gruntowej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 13:08:14
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej wolnym budynkiem stanowiącym własność Gminy Gryfice Daniel Igielski 2003-11-12 13:07:31
Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu Daniel Igielski 2003-11-12 13:06:46
Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy Daniel Igielski 2003-11-12 13:01:42
Sprzedaż gruntów w drodze bezprzetargowej Daniel Igielski 2003-11-12 11:40:12
Sprzedaż garażu na rzecz jednego dotychczasowego najemcy Daniel Igielski 2003-11-12 11:39:00
Bezprzetargowa sprzedaż wydzierżawionych gruntów zabudowanych Daniel Igielski 2003-11-12 11:38:07
Cesja umowy dzierżawy gruntu - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 11:37:00
Usunięcie drzew i krzewów w przypadku budowy domu lub infrastruktury technicznej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 11:35:56
Bonifikaty(ULGI) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 11:34:55
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 11:33:58
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 11:33:06
Rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego oraz umorzenie odsetek z tych należności (powstałych przed 01.01.1998r.) Daniel Igielski 2003-11-12 11:32:01
Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 11:29:53
Użytkowanie wieczyste Daniel Igielski 2003-11-12 11:23:04
Drzewa Daniel Igielski 2003-11-07 17:02:35
Dzierżawa gruntu Daniel Igielski 2003-11-07 17:01:59
NIERUCHOMOŚCI - obrót - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-07 17:01:39
NIERUCHOMOŚCI - pozostałe Daniel Igielski 2003-11-07 17:01:17
PSY-rasy uznawane za agresywne Daniel Igielski 2003-11-07 17:00:17
Rolnictwo Daniel Igielski 2003-11-07 16:59:51
Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-07 16:58:55