Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXII/333/2005 z 28.12.2005 w spr. zgody na udzielenie bonifikat przy zbywaniu na rzecz użytkowników wieczystych gruntów na cele mieszkalne Karina Markowska 2006-01-16 12:00:20
Uchwała Nr XXXII/329/2005 z 28.12.2005 w spr. zgody na obciążenie gruntu gm.przy ul.K.S.Ruta służebnoscia drogową Karina Markowska 2006-01-16 11:59:45
Uchwała Nr XXXII/326/2005 z 28.12.2005 w spr. sprzedaży nieruchomości przy ul. Kościuszki 52 w Gryficach Karina Markowska 2006-01-16 11:59:02
Uchwała Nr XXXII/321/2005 z 28.12.2005 w s pr. podziału odpisów na fundusz zdrowotny nauczycieli w 2006r. Karina Markowska 2006-01-16 11:56:58
Uchwała Nr XXXII/319/2005 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2005r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na 2006 rok Karina Markowska 2006-01-16 11:52:18
Uchwała Nr XXXII-324-2005 z 28.12.2005 w spr. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Karina Markowska 2006-01-16 11:50:59
Uchwała Nr XXXII/311/2005 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2005r w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005 rok Karina Markowska 2006-01-16 11:45:45
Uchwała Nr XXXII/314/2005 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2005r w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Karina Markowska 2006-01-16 11:42:45
Uchwała Nr XXXII/315/2005 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2005r w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ... Karina Markowska 2006-01-16 11:40:27
Uchwała Nr XXXII/317/2005 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2005r w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ... Karina Markowska 2006-01-16 11:38:59
Uchwała Nr XXXII/316/2005 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2005r w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Karina Markowska 2006-01-16 11:37:13
Uchwała Nr XXXII/313/2005 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2005r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Karina Markowska 2006-01-16 11:35:09
Uchwała Nr XXXII/312/2005 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2005r w sprawie wykazy ydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Karina Markowska 2006-01-16 11:33:17
Uchwała Nr XXXI/303/2005 z 29.11.2005 w spr. zmian do harmonogramu zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 Karina Markowska 2006-01-11 12:00:04
Uchwała Nr XXXI/302/2005 z 29.11.2005 w spr. zasad usytuowania na terenie gminy Gryfice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Karina Markowska 2006-01-11 11:59:31
Uchwała Nr XXXII/332/2005 z 28.12.2005 w spr. przeniesienia prawa własności działki zabudowanej garażem przy ul. Litewskiej Karina Markowska 2006-01-11 11:57:35
Uchwała Nr XXXII/331/2005 z 28.12.2005 w spr. przejęcia na własność gm.nieruchomości w obrębie Raduń Karina Markowska 2006-01-11 11:55:59
Uchwała Nr XXXII/330/2005 z 28.12.2005 w spr.zgody na obciążenie gruntu w Rzęskowie służebnością drogową Karina Markowska 2006-01-11 11:55:23
Uchwała Nr XXXII/328/2005 z 28.12.2005 w spr. nieruchomości położonych w Wołczynie Karina Markowska 2006-01-11 11:54:20
Uchwała Nr XXXII/327/2005 z 28.12.2005 w spr. sprzedaży nieruchomości przy ul. Broniszewskiej w Gryficach Karina Markowska 2006-01-11 11:53:56
Uchwała Nr XXXII/325/2005 z 28.12.2005 w spr. nadania imienia Szkole Podstawowej w Trzygłowie Karina Markowska 2006-01-11 11:53:30
Uchwała Nr XXXII/322/2005 z 28.12.2005 w spr. programu wpółpracy z org. pozarządowymi na 2006 r. Karina Markowska 2006-01-11 11:52:02
Uchwała Nr XXXII/320/2005 z 28.12.2005 w spr.regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 r. Karina Markowska 2006-01-11 11:50:58
Sesja XXXII Karina Markowska 2006-01-11 11:47:26
Ogłoszenie o wyborze oferty na obsłuę urbanistyczną w zakresie przygotowania decyzji o warukach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i opinii w spawie podziału nieruchomości Karina Markowska 2006-01-05 13:37:07
Luty 2006 r. Karina Markowska 2006-01-05 13:36:05
Styczeń 2006 r. Karina Markowska 2006-01-05 13:35:58
Przetargi 2006r. Karina Markowska 2006-01-05 13:35:41
Uchwała Nr XXXI/296/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29.11.2005r w sprawie zaciągnięcia pożyczki Karina Markowska 2006-01-05 13:34:32
Uchwała Nr XXXI/297/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29.11.2005r w sprawie upoważnienia Burmistrza Gryfic do podejmowania zobowiązań inwestycyjnych Karina Markowska 2006-01-05 13:33:33
Uchwała Nr XXXI/298/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29.11.2005r w sprawie współfinansowania przygotowania wstępnego studium wykonalności Karina Markowska 2006-01-05 13:32:59
Spazwozdanie Nr 17 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami od dnia 24 listopada 2005 do dnia 20 grudnia 2005 r. Karina Markowska 2006-01-05 13:31:30
Konkursy Karina Markowska 2005-12-23 12:26:38
Zarządzenie Burmistrza Gryfic Nr 380/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 w sprawie wprowadzenia procedury naboru na stanowiska urzędnicze. - dokument usunięty Karina Markowska 2005-12-23 12:25:36
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2006 roku w drodze zlecenia. Karina Markowska 2005-12-23 11:45:38
Uchwała nr XXXI/300/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29.11.2005 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-12-23 08:57:49
Uchwała nr XXXI/299/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-12-23 08:56:07
Uchwała nr XXXI/299/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Daniel Igielski 2005-12-23 08:55:44
Uchwała Nr XXXI/301/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Daniel Igielski 2005-12-23 08:55:13
Wynik konkursu - dokument usunięty Karina Markowska 2005-12-21 14:10:09