Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja XXIV Daniel Igielski 2009-05-27 09:09:45
Sesja XXVI Daniel Igielski 2009-05-27 09:09:33
Uchwała Nr XXVIII/343/2009 z 19.05.2009 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 r. Alicja Misiecka 2009-05-26 14:09:34
Uchwała Nr XXVIII/344/2009 z 19.05.2009 w spr. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gryfickiemu Alicja Misiecka 2009-05-26 14:07:48
Uchwała Nr XXVIII/345/2009 z 19.05.2009 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfickiemu Alicja Misiecka 2009-05-26 14:06:43
Uchwała Nr XXVIII/346/2009 z 19.05.2009 w spr. udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-05-26 14:04:39
Uchwała Nr XXVIII/347/2009 z 19.05.2009 w spr. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Policji Alicja Misiecka 2009-05-26 14:03:22
Uchwała Nr XXVIII/348/2009 z 19.05.2009 r. w spr. szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe prowadzone na terenie Gminy Gryfice przez osoby prawne i fizyczne Alicja Misiecka 2009-05-26 14:02:09
Uchwała Nr XXVIII/349/2009 z 19.05.2009 w spr. zmiany uchwały Nr VIII/56/2003 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 3 czerwca 2003 r. dotyczącej poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Alicja Misiecka 2009-05-26 13:59:50
Uchwała Nr XXVIII/350/2009 z 19.05.2009 w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Gryfice, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania Alicja Misiecka 2009-05-26 13:57:20
Uchwała Nr XXVIII/351/2009 z 19.05.2009 w spr. przystąpienia Gryfickiego Domu Kultury w Gryficach do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "GRYFLANDIA" Alicja Misiecka 2009-05-26 13:55:10
Uchwała Nr XXVIII/352/2009 z 19.05.2009 w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfice Alicja Misiecka 2009-05-26 13:53:15
Uchwała Nr XXVIII/353/2009 z 19.05.2009 w spr. wyrażenia zgody na zbycie własności nieruchomości położonej przy ul. Przestrzennej 2 w Gryficach o numerze geodezyjnym 664/2 na rzecz jej użytkownika wieczystego Alicja Misiecka 2009-05-26 13:50:03
Uchwała Nr XXVIII/354/2009 z 19.05.2009 w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Kościuszki 17b Alicja Misiecka 2009-05-26 13:47:43
Uchwała Nr XXVIII/355/2009 z 19.05.2009 w spr. zmiany uchwały Nr XXII/300/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2008 r. w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę Nr 424/13 położoną w obrębie geodezyjnym Rzęskowo gmina Gryfice służebnością drogową Alicja Misiecka 2009-05-26 13:45:47
Uchwała Nr XXVIII/356/2009 z 19.05.2009 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXII/298/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r. Alicja Misiecka 2009-05-26 13:42:39
Sesja XXVIII Alicja Misiecka 2009-05-26 13:39:31
Remont dachu papowego z przemurowaniem kominów oraz wymianą rynien i rur spustowych budynku nr 1 w Ościęcinie Grzegorz Szredziński 2009-05-26 12:56:48
Dostawa samochodu ratowniczo- gaśniczego lekkiego dla OSP Górzyca Grzegorz Szredziński 2009-05-26 10:53:31
Dostawa samochodu ratowniczo- gaśniczego lekkiego dla OSP Przybiernówko Grzegorz Szredziński 2009-05-26 10:52:16
Zarządzenie nr 696/2009 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 592/2009 Burmistrza Gryfic z dnia 19 stycznia 2009 roku na wykonanie remontów komunalnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS spółka z o. o. w 2009 roku w związku z przyznaniem dodatkowych środków finansowych w wysokości ? 20320,00 zł. Karina Markowska 2009-05-26 08:18:25
Zarządzenie nr 697/2009 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w m. BORZYSZEWO, obr. BORZYSZEWO Karina Markowska 2009-05-26 08:11:15
Zarządzenie nr 714/2009 z dnia 07.05.2009 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 205/2 o powierzchni 348 m2 położoną w Gryficach przy ul. Broniszewskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Karina Markowska 2009-05-26 08:09:30
Zarządzenie nr 719/2009 z dnia 11.05.2009 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w m. RZĘSKOWO, Obr. RZĘSKOWO Karina Markowska 2009-05-26 08:09:03
Informacja Burmistrza Gryfic w sprawie terminów składania wniosków dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego Daniel Igielski 2009-05-25 10:59:33
Informacja Burmistrza Gryfic w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Daniel Igielski 2009-05-25 10:51:43
Sprawozdanie Nr 4 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej od dnia 27 marca 2009r. do dnia 15 maja 2009r. Karina Markowska 2009-05-22 14:46:44
Sprawozdanie Nr 4 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej od dnia 27 marca 2009r. do dnia 15 maja 2009r. - dokument usunięty Karina Markowska 2009-05-22 14:45:32
Sprawozdanie Nr 4 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej od dnia 27 marca 2009r. do dnia 15 maja 2009r. - dokument usunięty Karina Markowska 2009-05-22 14:45:08
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2009-05-22 14:28:53
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2009-05-22 14:25:04
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2009-05-22 14:24:57
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2009-05-22 14:24:49
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- Baszewice, Lubin, Ościęcin, Waniorowo. Grzegorz Szredziński 2009-05-22 08:00:48
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o podjęciu przez Radę Miejską w Gryficach uchwały nr XVIII/254/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 110 w obrębie Rzęskowo w gminie Gryfice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. - dokument usunięty Grzegorz Szredziński 2009-05-22 07:57:33
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- Rzęskowo Grzegorz Szredziński 2009-05-22 07:55:53
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Grzegorz Szredziński 2009-05-22 07:54:18
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Grzegorz Szredziński 2009-05-22 07:52:23
Wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem komina i wymianą rynien i rur spustowych budynku przy ul. Nowy Świat 19 w Gryficach Grzegorz Szredziński 2009-05-22 07:47:20
Wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem komina i wymianą rynien i rur spustowych budynku przy ul. Nowy Świat 19 w Gryficach Grzegorz Szredziński 2009-05-22 07:46:22