Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr III/15/2002r. w sprawie przyjęcia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice" Daniel Igielski 2003-09-22 14:34:18
Uchwałą Nr V/44/2003r. - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-09-22 14:33:14
Uchwałą Nr XXXVI/437/2002r w sprawie sprzedaży na własność w drodze przetargu Daniel Igielski 2003-09-22 14:31:46
Uchwałą Nr XXXIII/409/2002r. w sprawie sprzedaży na własność w drodze przetargu Daniel Igielski 2003-09-22 14:30:46
Sesja XXXIII Daniel Igielski 2003-09-22 14:30:22
Uchwałą Nr XXX/386/2002 r. w sprawie sprzedaży na własność w drodze przetargu Daniel Igielski 2003-09-22 14:29:47
Sesja XXX Daniel Igielski 2003-09-22 14:29:16
Uchwałą Nr V/45/2003r. w sprawie sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej Daniel Igielski 2003-09-22 14:28:50
Uchwałą Nr XXXV/423/2002r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców, pawilonów handlowych położonych w Gryficach przy ulicy Kościelnej. Daniel Igielski 2003-09-22 14:27:51
Sesja XXXV Daniel Igielski 2003-09-22 14:27:22
Uchwałą Nr IX/73/2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości komunalnej położonej w Gryficach przy ul. Kościuszki 52. Daniel Igielski 2003-09-22 14:23:47
Sesja IX Daniel Igielski 2003-09-22 14:23:12
Uchwałą Nr XXXVI/436/2002r... w sprawie określenia zasad odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Daniel Igielski 2003-09-22 14:21:03
Sesja XXXVI Daniel Igielski 2003-09-22 14:19:59
Sesja XXXVI - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-09-22 14:19:51
Uchwałą Nr XXIII/295/2001r... w sprawie określenia zasad odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-09-22 14:18:58
Sesja XXIII Daniel Igielski 2003-09-22 14:17:00
Uchwałą Nr XXXIV/418/2002r.. w sprawie określenia zasad odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Daniel Igielski 2003-09-22 14:12:31
Sesja XXXIV Daniel Igielski 2003-09-22 14:11:39
Uchwałą Nr II/5/2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Daniel Igielski 2003-09-22 14:11:17
Uchwałą Nr XXVIII /353 / 2001r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania Daniel Igielski 2003-09-22 14:09:25
Uchwałą Nr II/4/2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Daniel Igielski 2003-09-22 14:07:09
Uchwała Nr XXVIII/352/2001 r. w sprawie opłaty targowej Daniel Igielski 2003-09-22 13:56:07
Sesja XXVIII Daniel Igielski 2003-09-22 13:55:17
Uchwała II/7/2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Daniel Igielski 2003-09-22 13:54:09
Uchwała II/6/2003 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego Daniel Igielski 2003-09-22 13:51:54
Uchwała II/8/2003 w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny Daniel Igielski 2003-09-22 13:50:40
Uchwała X/78/2003 Daniel Igielski 2003-09-22 13:48:45
Uchwała X/76/2003 Daniel Igielski 2003-09-22 13:43:51
Uchwała X/75/2003 Daniel Igielski 2003-09-22 13:43:01
Uchwała X/77/2003 Daniel Igielski 2003-09-22 13:40:10
Uchwała X/80/2003 Daniel Igielski 2003-09-22 13:38:22
Uchwała X/79/2003 Daniel Igielski 2003-09-22 13:36:36
Opracowanie dokumentacji technicznej na wybrane odcinki kanalizacji Daniel Igielski 2003-09-22 11:22:32
Uchwała budżetowa na 2003 r. Daniel Igielski 2003-09-17 11:13:28
Sesja III Daniel Igielski 2003-09-17 11:07:26
Uchwała Nr X/81/2003 r. w sprawie likwidacji Gryfickiego Centrum Przedsiębiorczości w Gryficach. Daniel Igielski 2003-09-17 11:06:30
Uchwała Nr X/82/2003 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Celowego Związku Gmin R – XXI z siedzibą w Nowogardzie. Daniel Igielski 2003-09-17 11:06:02
Uchwała Nr X/83/2003 r. w sprawie powołania Zespołu do wydania opinii o kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Gryficach na okres kadencji 2004-2007 Daniel Igielski 2003-09-17 11:05:25
Sesja X Daniel Igielski 2003-09-17 11:04:51