Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIX/370/2009 z 23.06.2009 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXII/298/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 r. - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-29 11:11:56
Uchwała Nr XXIX/369/2009 z 23.06.2009 w spr. nadania nazwy urzędowej nowopowstałej ulicy w miejscowości Borzyszewo - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-29 11:11:55
Uchwała Nr XXIX/368/2009 z 23.06.2009 w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 144/3 położoną w obrębie geodezyjnym Rybokarty gmina Gryfice służebnością dogową - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-29 11:11:53
Uchwała Nr XXIX/367/2009 z 23.06.2009 w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 77/8 położoną w obrębie geodezyjnym 5 miasta Gryfice przy ul. Klasztornej służebnością drogową - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-29 11:11:52
Uchwała Nr XXIX/366/2009 z 23.06.2009 w spr. zmiany uchwały Nr XXXVI/380/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-29 11:11:50
Uchwała Nr XXIX/365/2009 z 23.06.2009 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Jasiel - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-29 11:11:49
Uchwała Nr XXIX/364/2009 z 23.06.2009 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Rotnowo - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-29 11:11:46
Uchwała Nr XXIX/363/2009 z 23.06.2009 w spr. zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-29 11:11:45
Uchwała Nr XXIX/362/2009 z 23.06.2009 w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfice - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-29 11:11:43
Uchwała Nr XXIX/361/2009 z 23.06.2009 w spr. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice w latach 2009-2013 - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-29 11:11:42
Uchwała Nr XXIX/360/2009 z 23.06.2009 w spr. przyjęcia "Regulaminu przyznawania, dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-29 11:11:40
Uchwała Nr XXIX/359/2009 z 23.06.2009 w spr. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gryfickiemu - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-29 11:11:39
Uchwała Nr XXIX/358/2009 z 23.06.2009 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-29 11:11:37
Uchwała Nr XXIX/357/2009 z 23.06.2009 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 r. - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-29 11:11:36
Uchwała Nr XXIX/357/2009 z 23.06.2009 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-06-29 09:46:18
Uchwała Nr XXIX/358/2009 z 23.06.2009 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-06-29 09:44:25
Uchwała Nr XXIX/359/2009 z 23.06.2009 w spr. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gryfickiemu - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-06-29 09:43:03
Uchwała Nr XXIX/360/2009 z 23.06.2009 w spr. przyjęcia "Regulaminu przyznawania, dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-06-29 09:41:58
Uchwała Nr XXIX/361/2009 z 23.06.2009 w spr. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice w latach 2009-2013 - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-06-29 09:39:16
Uchwała Nr XXIX/362/2009 z 23.06.2009 w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfice - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-06-29 09:37:41
Uchwała Nr XXIX/363/2009 z 23.06.2009 w spr. zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-06-29 09:35:35
Uchwała Nr XXIX/364/2009 z 23.06.2009 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Rotnowo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-06-29 09:33:57
Uchwała Nr XXIX/365/2009 z 23.06.2009 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Jasiel - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-06-29 09:32:30
Uchwała Nr XXIX/366/2009 z 23.06.2009 w spr. zmiany uchwały Nr XXXVI/380/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-06-29 09:31:08
Uchwała Nr XXIX/367/2009 z 23.06.2009 w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 77/8 położoną w obrębie geodezyjnym 5 miasta Gryfice przy ul. Klasztornej służebnością drogową - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-06-29 09:28:56
Uchwała Nr XXIX/368/2009 z 23.06.2009 w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 144/3 położoną w obrębie geodezyjnym Rybokarty gmina Gryfice służebnością dogową - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-06-29 09:26:32
Uchwała Nr XXIX/369/2009 z 23.06.2009 w spr. nadania nazwy urzędowej nowopowstałej ulicy w miejscowości Borzyszewo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-06-29 09:24:29
Uchwała Nr XXIX/370/2009 z 23.06.2009 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXII/298/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-06-29 09:22:39
Uchwała Nr XXIX/371/2009 z 23.06.2009 w spr. zmiany uchwały Nr XXVIII/348/2009 dotyczącej szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stwek dotacji na zadania oświatowe prowadzone na terenie Gminy Gryfice przez osoby prawne lub fizyczne - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-06-29 09:20:39
Uchwała Nr XXIX/371/2009 z 23.06.2009 w spr. zmiany uchwały Nr XXVIII/348/2009 dotyczącej szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe prowadzone na terenie Gminy Gryfice przez osoby prawne lub fizyczne - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-06-29 09:17:42
Uchwała Nr XXIX/371/2009 z 23.06.2009 w spr. zmiany uchwały Nr XXVIII/348/2009 dotyczącej szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe prowadzone na terenie Gminy Gryfice przez osoby prawne lub fizyczne - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-06-29 09:17:34
Sesja XXIX Alicja Misiecka 2009-06-29 09:14:07
Burmistrz Gryfic - Andrzej Szczygieł - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-26 09:51:28
Malczewski Tomasz Jerzy - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-26 09:49:51
Janowska Maria - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-26 09:47:55
Janowska Maria - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-26 09:47:47
Stankiewicz Ewa - Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-26 09:47:17
Borowiecka Janina - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-26 09:46:33
Pwoni Wanda - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-26 09:06:21
Czerwińska Grażyna - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-26 09:03:28