Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIX/359/2009 z 23.06.2009 w spr. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gryfickiemu Alicja Misiecka 2009-07-06 11:36:21
Uchwała Nr XXIX/360/2009 z 23.06.2009 w spr. przyjęcia "Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest" Alicja Misiecka 2009-07-06 11:10:30
Uchwała Nr XXIX/360/2009 z 23.06.2009 w spr. przyjęcia "Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-07-06 11:07:32
Uchwała Nr XXIX/360/2009 z 23.06.2009 w spr. przyjęcia "Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-07-06 11:07:16
Uchwała Nr XXIX/360/2009 z 23.06.2009 w spr. przyjęcia "Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-07-06 11:07:00
Uchwała Nr XXIX/360/2009 z 23.06.2009 w spr. przyjęcia "Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-07-06 10:51:07
Uchwała Nr XXIX/361/2009 z 23.06.2009 w spr. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice w latach 2009-2013 Alicja Misiecka 2009-07-06 10:48:28
Uchwała Nr XXIX/362/2009 z 23.06.2009 w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfice Alicja Misiecka 2009-07-06 10:45:46
Uchwała Nr XXIX/363/2009 z 23.06.2009 w spr. zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi Alicja Misiecka 2009-07-06 10:44:07
Uchwała Nr XXIX/364/2009 z 23.06.2009 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Rotnowo Alicja Misiecka 2009-07-06 10:42:51
Uchwała Nr XXIX/365/2009 z 23.06.2009 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Jasiel Alicja Misiecka 2009-07-06 10:41:19
Uchwała Nr XXIX/366/2009 z 23.06.2009 w spr. zmiany Uchwały Nr XXXVI/380/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Alicja Misiecka 2009-07-06 10:39:49
Uchwała Nr XXIX/367/2009 z 23.06.2009 w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 77/8 położoną w obrębie geodezyjnym 5 miasta Gryfice przy ul. Klasztornej służebnością drogową Alicja Misiecka 2009-07-06 10:37:52
Uchwała Nr XXIX/368/2009 z 23.06.2009 w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 144/3 położoną w obrębie geodezyjnym Rybokarty gmina Gryfice służebnością drogową Alicja Misiecka 2009-07-06 10:35:39
Uchwała Nr XXIX/369/2009 z 23.06.2009 r. w spr. nadania nazwy urzędowej nowopowstałej ulicy w miejscowości Borzyszewo Alicja Misiecka 2009-07-06 10:33:05
Uchwała Nr XXIX/370/2009 z 23.06.2009 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXII/298/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 r. Alicja Misiecka 2009-07-06 10:31:49
Uchwała Nr XXIX/371/2009 z 23.06.2009 w spr. zmiany uchwały Nr XXVIII/348/2009 dotyczącej szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe prowadzone na terenie Gminy Gryfice przez osoby prawne lub fizyczne Alicja Misiecka 2009-07-06 10:29:36
Program Funkcjonalno - Użytkowy dla kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce Grzegorz Szredziński 2009-07-03 12:41:15
Opracowanie studium wykonalności na kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce Grzegorz Szredziński 2009-07-03 12:04:43
Decyzje środowiskowe - dokument usunięty Alicja Bojówka 2009-07-03 10:01:03
Wydane decyzje środowiskowe - dokument usunięty Alicja Bojówka 2009-07-03 10:00:44
Wydane decyzje środowiskowe - dokument usunięty Alicja Bojówka 2009-07-03 10:00:42
Decyzje środowiskowe - dokument usunięty Alicja Bojówka 2009-07-03 09:57:06
Modernizacja stadionu miejskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2009-07-01 09:53:22
Zarządzenie nr 765/2009 z dnia 22.06.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników. Karina Markowska 2009-07-01 08:55:33
Zarządzenie nr 764/2009 z dnia 22.06.2009 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Gryficach. Karina Markowska 2009-07-01 08:54:32
Zarządzenie nr 763/2009 z dnia 18.06.2009 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w m. BORZYSZEWO - obr. BORZYSZEWO. Karina Markowska 2009-07-01 08:53:40
Zarządzenie nr 762/2009 z dnia 18.06.2009 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2009 przez organizacje pozarządowe przez ogłoszenie otwartego konkursu ofert. Karina Markowska 2009-07-01 08:52:47
Zarządzenie nr 761/2009 z dnia 17.06.2009 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 4 ul. GDYŃSKA Karina Markowska 2009-07-01 08:51:52
Zarzadzenie nr 760/2009 z dnia 17.06.2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2009 rok Karina Markowska 2009-07-01 08:51:00
Zarządzenie nr 759/2009 z dnia 17.06.2009 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do użytkowania drogi dojazdowej do garaży przy ul. Sportowej w Gryficach (dz. nr 263/3, 242/16) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach. Karina Markowska 2009-07-01 08:49:54
Zarządzenie nr 755/2009 z dnia 15.06.2009 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w m. GÓRZYCA - obr. GÓRZYCA. Karina Markowska 2009-07-01 08:48:11
Zarządzenie nr 757/2009 z dnia 15.06.2009 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w m. RZĘSKOWO - obr. RZĘSKOWO Karina Markowska 2009-07-01 08:47:18
Zarządzenie nr 756/2009 z dnia 15.06.2009 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do użytkowania elementów budowlanych likwidujących bariery architektoniczne w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach. Karina Markowska 2009-07-01 08:42:19
Zarządzenie nr 755/2009 z dnia 15.06.2009 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w m. GÓRZYCA - obr. GÓRZYCA. Karina Markowska 2009-07-01 08:41:18
Zarządzenie nr 754/2009 z dnia 10.06.2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach Karina Markowska 2009-07-01 08:31:24
Zarządzenie nr 753/2009 z dnia 04.06.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Przebudowę nawierzchni drogi łączącej miejscowości Popiele- Rzęsin Karina Markowska 2009-07-01 08:30:07
Przebudowa nawierzchni drogi Popiele- Rzęsin Grzegorz Szredziński 2009-06-30 14:37:48
Wyniki naboru Karina Markowska 2009-06-30 12:01:47
Uchwała Nr XXIX/371/2009 z 23.06.2009 w spr. zmiany uchwały Nr XXVIII/348/2009 dotyczącej szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stwek dotacji na zadania oświatowe prowadzone na terenie Gminy Gryfice przez osoby prawne lub fizyczne - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-29 11:12:00