Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Statut sołectwa Rybokarty Karina Markowska 2006-06-05 11:47:19
Statut sołectwa Rzęskowo Karina Markowska 2006-06-05 11:46:51
Statut sołectwa Sikory Karina Markowska 2006-06-05 11:46:26
Statut sołectwa Skalin Karina Markowska 2006-06-05 11:46:10
Statut sołectwa Smolęcin - dokument usunięty Karina Markowska 2006-06-05 11:45:45
Statut sołectwa Stawno Karina Markowska 2006-06-05 11:44:24
Statut sołectwa Świeszewo Karina Markowska 2006-06-05 11:43:48
Statut sołectwa Trzygłów Karina Markowska 2006-06-05 11:42:52
Statut sołectwa Waniorowo Karina Markowska 2006-06-05 11:40:36
Statut sołectwa Wilczkowo Karina Markowska 2006-06-05 11:40:09
Statut sołectwa Witno - dokument usunięty Karina Markowska 2006-06-05 11:39:38
Statut sołectwa Zaleszczyce Karina Markowska 2006-06-05 11:39:14
Statut sołectwa Zielin Karina Markowska 2006-06-05 11:38:42
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania w zakresie zadań własnych gminy, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok Karina Markowska 2006-06-01 14:02:17
Docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach. Karina Markowska 2006-06-01 13:02:36
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego na Wykonanie rozbudowy, modernizacji, konserwacji i dzierżawy łączy systemu monitoringu wizyjnego miejsc występowania niszczenia mienia publiczneg Karina Markowska 2006-06-01 13:01:56
Sprawozdanie Nr 20 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami od 21 marca 2006 r. do 20 maja 2006 r. Karina Markowska 2006-06-01 13:00:58
Załącznik nr 4 do uchwały - Statut osiedla nr 4 Karina Markowska 2006-06-01 13:00:02
Załącznik nr 3 do uchwały - Statut osiedla nr 3 Karina Markowska 2006-06-01 12:59:40
Załącznik nr 2 do uchwały - Statut osiedla nr 2 Karina Markowska 2006-06-01 12:59:09
Załącznik nr 1 do uchwały - Statut osiedla nr 1 Karina Markowska 2006-06-01 12:58:44
Statut Gminy Gryfice Karina Markowska 2006-06-01 12:53:17
Statuty osiedli m. Gryfice Karina Markowska 2006-06-01 12:52:47
Statuty Sołectw Gminy Gryfice Karina Markowska 2006-06-01 12:52:16
Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Karina Markowska 2006-05-31 10:43:30
Komisja Gospodarki i Rolnictwa Karina Markowska 2006-05-31 10:41:42
Komisja Budżetu i Finansów Karina Markowska 2006-05-31 10:40:09
Sesja XXXV Karina Markowska 2006-05-30 15:19:50
Uchwała Nr XXXV/369/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23.05.2006r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006r. Karina Markowska 2006-05-29 12:35:36
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, o długości 0,66 km, szer. jezdni 4,00-5,50 m-rodzaj budowy B, oznaczonej ewidencyjnie jako obręb 003 Karina Markowska 2006-05-24 15:51:01
Dostawa słupów i opraw oświetleniowych Karina Markowska 2006-05-24 15:50:26
Informuje o w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rewitalizację obiektów dziedzictwa kulturowego w Gryficach –II etap” - Pełnienie nadzoru konserwatorskiego przy rem Karina Markowska 2006-05-24 12:10:10
Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej zmiany sposobu użytkowania istniejących dwóch budynków koszarowych na budynek mieszkalny wielorodzinny i budynek kompleksu pomocy społecznej na działc Karina Markowska 2006-05-23 16:36:04
Ogłoszenie o przetargu nieruchomości położonych przy ul. Sportowej Karina Markowska 2006-05-23 12:20:40
Ogłoszenie o przetargu nieruchomości położonych przy ul. Bursztynowej i Szafirowej Karina Markowska 2006-05-23 12:20:00
Zarządzenie Nr 575/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 28.04.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2006 rok Karina Markowska 2006-05-18 15:34:28
Sprzedaż nieruchomości położonej przy ul Piłsudskiego Karina Markowska 2006-05-16 11:56:28
Czerwiec 2006 r. Karina Markowska 2006-05-16 11:55:57
Wykonanie rozbudowy, modernizacji, konserwacji i dzierżawy łączy systemu monitoringu wizyjnego Karina Markowska 2006-05-15 14:50:19
Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego w Gryficach –II etap - Pełnienie nadzoru konserwatorskiego przy remoncie Kamiennej Bramy wraz z przyległą kamieniczką Karina Markowska 2006-05-08 10:37:57