Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 79/2007 z dnia 09 maja 2007 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, ul. Piastów obręb Nr 9 m. Gryfice. Daniel Igielski 2007-06-18 10:15:33
Dostawa materiałów oświetleniowych do siedziby Zamawiającego Daniel Igielski 2007-06-15 10:32:52
Nabór pracownika na wolne stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Gryficach Daniel Igielski 2007-06-14 14:00:02
Nabór pracownika na wolne stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Gryficach Daniel Igielski 2007-06-14 13:59:53
Konkurs na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Gryficach Daniel Igielski 2007-06-14 13:59:39
Ogłoszenie - dokument usunięty Daniel Igielski 2007-06-14 13:59:31
Ogłoszenie - dokument usunięty Daniel Igielski 2007-06-14 13:59:03
Konkurs na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Gryficach Daniel Igielski 2007-06-14 13:58:51
Przebudowa rurociągu drenarskiego w m. Świeszewo(II przetarg) Karina Markowska 2007-06-12 15:35:42
Wykonanie kolorystyki elewacji i wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku uslugowo- mieszkalnego przy ulicy Wojska Polskiego 107 w Gryficach Karina Markowska 2007-06-12 15:26:05
Wykonanie kolorystyki elewacji i wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku uslugowo- mieszkalnego przy ulicy Wojska Polskiego 107 w Gryficach Karina Markowska 2007-06-12 15:25:56
Projekt budowy toru rowerowego FOUR CROSS Karina Markowska 2007-06-12 12:25:16
Projekt budowy toru rowerowego FOUR CROSS Karina Markowska 2007-06-12 11:24:02
Wyniki konkursu Karina Markowska 2007-06-11 14:52:25
Przebudowa rurociągu drenarskiego w m. Świeszewo(II przetarg) Karina Markowska 2007-06-11 13:44:29
Dostawa sprzętu komputerowego Karina Markowska 2007-06-11 09:17:46
Zarządzenie nr 77/2007 z dnia 08 maja 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2007/2008 Karina Markowska 2007-06-11 09:16:57
Zarządzenie nr 76/2007 z dnia 08 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przyjęcia dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Gryficach na rok szkolny 2007/2008 Karina Markowska 2007-06-11 09:13:40
Zarządzenie nr 75/2007 z dnia 08 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przyjęcia dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gryficach na rok szkolny 2007/2008 Karina Markowska 2007-06-11 09:13:02
Zarządzenie nr 72/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej w Prusinowie mikroskopu Biolux Erudit Karina Markowska 2007-06-11 09:12:24
Zarządzenie nr 71/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice Karina Markowska 2007-06-11 09:11:34
WYKONANIE POMIARÓW OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GRYFICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Karina Markowska 2007-06-08 10:34:55
WYKONANIE POMIARÓW OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GRYFICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Karina Markowska 2007-06-08 10:34:33
WYKONANIE POMIARÓW OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GRYFICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Karina Markowska 2007-06-08 10:34:13
Przebudowa rurociągu drenarskiego w m. Świeszewo(II przetarg) Karina Markowska 2007-06-06 16:11:01
Przebudowa rurociągu drenarskiego w m. Świeszewo(II przetarg) Karina Markowska 2007-06-06 16:10:54
Przebudowa rurociągu drenarskiego w m. Świeszewo(II przetarg) Karina Markowska 2007-06-06 16:10:46
Przebudowa rurociągu drenarskiego w m. Świeszewo(II przetarg) Karina Markowska 2007-06-06 16:10:39
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, którego przedmiotem jest organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej Karina Markowska 2007-06-06 12:00:39
Informacja o stanie mienia komunalnego w 2006r. Karina Markowska 2007-06-05 13:29:54
Informacja o stanie mienia komunalnego w 2006r. Karina Markowska 2007-06-05 13:28:29
Usługi przewozowe polegające na przywozie i odwozie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Gryfice w dniach nauki szkolnej Karina Markowska 2007-06-05 13:27:46
Przebudowa rurociągu drenarskiego w m. Świeszewo Karina Markowska 2007-06-05 13:27:12
Zarządzenie Nr 97/2007 Burmistrza Gryfic z dnia 31.05.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 rok Karina Markowska 2007-06-05 13:26:21
Zarządzenie Nr 97/2007 Burmistrza Gryfic z dnia 31.05.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 rok - dokument usunięty Karina Markowska 2007-06-05 13:25:55
Zarządzenie Nr 97/2007 Burmistrza Gryfic z dnia 31.05.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 rok - dokument usunięty Karina Markowska 2007-06-05 13:25:48
Uchwała Nr VII/78/2007 z 29.05.2007 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r. Karina Markowska 2007-06-05 13:24:48
Uchwała Nr VII/78/2007 z 29.05.2007 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r. Karina Markowska 2007-06-05 13:23:37
Uchwała Nr VII/79/2007 z 29.05.2007 w spr. zakresu i formy informacji Burmistrza Gryfic o przebiegu wykonania budżetu gminy Gryfice za I półrocze roku budżetowego Karina Markowska 2007-06-05 13:23:07
Uchwała Nr VII/80/2007 z 29.05.2007 w spr. zm. uchwały Nr VIII/56/2003 RM w Gryficach z dn. 3.06.2003 dot. poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Karina Markowska 2007-06-05 13:22:38