Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr III/16/2006 z 28.12.2006 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. rozpoczęcia III etapu budowy kanalizacji sanitarnej w mieście. Karina Markowska 2007-01-08 14:33:15
Uchwała Nr III/17/2006 z 28.12.2006 w spr.wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. dokumentacji na adaptację budynków po jednostce wojskowej oraz na uzbrojenie terenu. Karina Markowska 2007-01-08 14:32:42
Uchwała Nr III/18/2006 z 28.12.2006 w spr.wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. budowy boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w m. TRZYGŁÓW Karina Markowska 2007-01-08 14:32:21
Uchwała Nr III/19/2006 z 28.12.2006 w spr.określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowyych prowadzonych przez Gminę Gryfice na okres od 1.01-31.12.2007 r. Karina Markowska 2007-01-08 14:32:01
Uchwała Nr III/20/2006 z 28.12.2006 w spr. ustalenia wysokości i sposobu podziału odpisów na fundusz zdrowotny nauczucieli na 2007 r. Karina Markowska 2007-01-08 14:31:34
Uchwała Nr III/21/2006 z 28.12.2006 w spr.wyrażenia zgody na uczestniczenie radnych w pracach Komisji Mieszkaniowej działającej przy Gryfickim TBS Spółka z o. Karina Markowska 2007-01-08 11:40:08
Uchwała Nr III-22-2006 z 28.12.2006 w spr.ustanowienia służebności drogowej w działce nr 95/19 przy ul. Strzeleckiej w Gryficach Karina Markowska 2007-01-08 11:39:43
Uchwała Nr III-23-2006 z 28.12.2006 w spr. nieodpłatnego przejęcia na własność gminy Gryfice nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym OTOK Karina Markowska 2007-01-08 11:39:12
Uchwała Nr III/24/2006 z 28.12.2006 w spr. nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gryfice nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Stawno-Sokołów Karina Markowska 2007-01-08 11:38:43
Uchwała Nr III/25/2006 z 28.12.2006 w spr. zmian do harmonogramu zadań i kosztów ich realizacji stanowiącego zał. nr 1 do Gm. Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 r. Karina Markowska 2007-01-08 11:38:12
Uchwała Nr III/26/2006 z 28.12.2006 w spr.uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 Karina Markowska 2007-01-08 11:37:44
Uchwała Nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.12.2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2007 - dokument usunięty Karina Markowska 2007-01-03 16:39:38
Uchwała Nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.12.2006 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006 rok - dokument usunięty Karina Markowska 2007-01-03 16:36:15
Sesja III Karina Markowska 2007-01-03 16:35:54
Zarządzenie Nr 743-2006 z Burmistrza Gryfic z dnia 11.12.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2006r. Karina Markowska 2007-01-03 12:50:04
Zarządzenie Nr 732/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 30.11.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2006r. Karina Markowska 2007-01-03 12:49:12
Zarządzenie Nr 732/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 30.11.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2006r. - dokument usunięty Karina Markowska 2007-01-03 12:48:50
Zarządzenie Nr 732/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 30.11.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2006r. - dokument usunięty Karina Markowska 2007-01-03 12:48:33
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie konkursu na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2007 roku w drodze zlecenia Karina Markowska 2007-01-02 15:34:16
Bieżacy begotówkowy zakup paliw do pojazdów będących własnością gminy Gryfice przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 31.12.2007 r. Karina Markowska 2006-12-22 14:56:25
Wykonanie obsługi urbanistycznej w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu Karina Markowska 2006-12-21 13:49:08
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi - zajęcia terapeutyczne Karina Markowska 2006-12-13 12:54:54
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi Karina Markowska 2006-12-13 12:54:03
Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Gryfice Karina Markowska 2006-12-12 14:19:51
Komisje stałe Karina Markowska 2006-12-11 11:06:51
Komisje stałe Karina Markowska 2006-12-11 11:06:06
V kadencja: 2006 - 2010 Karina Markowska 2006-12-11 11:03:33
IV kadencja: 2002 - 2006 Karina Markowska 2006-12-11 11:03:24
Uchwała Nr II/2/2006 z 5.12.2006 r. w spr.stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 4 Karina Markowska 2006-12-08 10:43:02
Uchwała Nr II/3/2006 z 5.12.2006 r. w spr. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gryficach Karina Markowska 2006-12-08 10:42:38
Uchwała Nr II/4/2006 z 5.12.2006 r. w spr. powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach Karina Markowska 2006-12-08 10:42:17
Uchwała Nr II/5/2006 z 5.12.2006 r. w spr. powołania Komisji Statutowej Karina Markowska 2006-12-08 10:42:00
Uchwała Nr II/6/2006 z 5.12.2006 r. w spr. wyznaczenia Delegata gminy Gryfice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Karina Markowska 2006-12-08 10:41:40
Uchwała Nr II/7/2006 z 5.12.2006 r. w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gryfic Karina Markowska 2006-12-08 10:41:15
Uchwała Nr II/8/2006 z 5.12.2006 r. w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego Karina Markowska 2006-12-08 10:40:02
Uchwała Nr II/9/2006 z 5.12.2006 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Karina Markowska 2006-12-08 10:39:35
Sesja II Karina Markowska 2006-12-08 10:39:11
Uchwała Nr I/1/2006 z 27.11.2006 w spr. wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej w Gryficach Karina Markowska 2006-12-08 10:38:52
Sesja I Karina Markowska 2006-12-08 10:38:35
Wykaz Radnych Rady Miejskiej w Gryficach (V kadencja: 2006 - 2010) - dokument usunięty Karina Markowska 2006-12-07 16:57:03