Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr I/2/2002 z dnia 19.11.2002 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryficach Daniel Igielski 2005-07-05 10:31:05
Uchwała Nr I/1/2002 z dnia 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryficach Daniel Igielski 2005-07-05 10:30:43
Sesja I Daniel Igielski 2005-07-05 10:30:32
Uchwała Nr IV/23/2003 z dnia 28.01.2003 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Karina Markowska 2005-07-04 12:43:16
Uchwała Nr IV/22/2003 z dnia 28.01.2003 r. w sprawie opłat za korzystanie z lokalnego transportu zbiorowego w Gminie Gryfice. Karina Markowska 2005-07-04 12:42:45
Uchwała Nr IV/22/2003 z dnia 28.01.2003 r. w sprawie opłat za korzystanie z lokalnego transportu zbiorowego w Gminie Gryfice. - dokument usunięty Karina Markowska 2005-07-04 12:39:44
Uchwała Nr XXXVI/440/2002 z dnia 8.10.2002 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Gminy Karina Markowska 2005-07-04 12:37:12
Uchwała Nr XXXVI/439/2002 z dnia 8.10.2002 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Karina Markowska 2005-07-04 12:35:53
Uchwała Nr XXXVI/438/2002 z dnia 8.10.2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych z wyjątkiem podatków, które nie są związane z prowadzeniem działa Karina Markowska 2005-07-04 12:34:44
Uchwała Nr XXXVI/435/2002 z dnia 8.10.2002 r. w sprawie zmian do harmonogramu działań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Karina Markowska 2005-07-04 12:31:03
Uchwała Nr XXXVI/434/2002 z dnia 8.10.2002 r. w sprawie przedłużenia na rok 2003 ważności list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych. Karina Markowska 2005-07-04 12:30:21
Uchwała Nr XXXVI/432/2002 z dnia 8.10.2002 r. w sprawie powołania Instytucji Kultury pn. „Gryficki Dom Kultury” Karina Markowska 2005-07-04 12:29:38
Uchwała Nr XXXVI/433/2002 z dnia 8.10.2002 r. w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian w budżecie Gminy Gryfice oraz rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi bu Karina Markowska 2005-07-04 12:28:37
Uchwała Nr XXXVI/431/2002 z dnia 08.10.2002 r. w sprawie powołania Instytucji Kultury pn. „Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach” Karina Markowska 2005-07-04 12:27:30
Uchwała Nr XV/156/2000 z dnia 11.04.2000 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania przyłącza energetycznego przy ul. 11 Listopada 5 w Gryficach. Karina Markowska 2005-07-04 12:24:34
Uchwała Nr XV/161/2000 z dnia 11.04.2000 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/59/99 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 11 maja 1999r. o planie sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzony Karina Markowska 2005-07-04 12:23:45
Uchwała Nr XV/160/2000 z dnia 11.04.2000 r. w sprawie ustanowienia służebności drogowej w działce numer 193/2 przy ulicy Broniszewskiej w Gryficach Karina Markowska 2005-07-04 12:23:11
Uchwała Nr XV/157/2000 z dnia 11.04.2000 r. w sprawie sprzedaży na własność, użytkownikowi wieczystemu działki położonej w Niekładziu Karina Markowska 2005-07-04 12:21:46
Uchwała Nr XV/155/2000 z dnia 11.04.2000 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania przyłącza telefonicznego przy ul. 11 Listopada 5 w Gryficach. Karina Markowska 2005-07-04 12:20:51
Uchwała Nr XV/154/2000 z dnia 11.04.2000 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania przyłącza gazowego przy ul. 11 Listopada 5 w Gryficach. Karina Markowska 2005-07-04 12:20:22
Uchwała Nr XV/153/2000 z dnia 11.04.2000 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Gryficach za 1999 rok Karina Markowska 2005-07-04 12:13:36
Przetarg nieograniczony pisemny na wydzierżawienie stołówki w Gimnazjum Nr 1 w Gryficach Karina Markowska 2005-07-04 11:45:29
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Gryficach przy ul. Niechorskiej Daniel Igielski 2005-07-01 15:34:41
Lipiec 2005r. Daniel Igielski 2005-07-01 15:34:32
Uchwała Nr XXX/392/2002 z dnia 12.02.2002 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobów komunalnych od CUKROWNI GRYFICE S. A. lokalu mieszkalnego położonego w Gryficach przy ul. Armii Krajowej 27. Daniel Igielski 2005-06-30 14:10:48
Uchwała Nr XXX/396/2002 z dnia 12.02.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej Daniel Igielski 2005-06-30 11:27:50
Uchwała Nr XXX/394/2002 z dnia 12.02.2002 r. w sprawie przystąpienia dosporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice Daniel Igielski 2005-06-30 11:27:31
Uchwała Nr XXVIII/361/2001 z dnia 30.10.2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice, na obszarze obejmującym część terenu oznaczonego w planie symbolem RP Daniel Igielski 2005-06-30 11:01:34
Uchwała Nr XXX/391/2002 z dnia 12.02.2002 r. w sprawie uchylenia uchwały z dnia 28 grudnia 2000 roku Nr XXII/291/2000 Daniel Igielski 2005-06-30 11:00:07
Uchwała Nr XXI/270/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie opłat za korzystanie z lokalnego transportu zbiorowego w mieście Gryfice Daniel Igielski 2005-06-30 10:59:25
Uchwała Nr XXI/262/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Spółdzielni Produkcji Rolnej "Za Regą" w Smolęcinie nieruchomości nierolniczych poł. w miejscowości Smolęcin Daniel Igielski 2005-06-30 10:58:56
Uchwała Nr XXI/269/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie poszerzenia składu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Zapobiegania Bezrobociu oraz Ochrony Środowiska. Daniel Igielski 2005-06-30 10:52:07
Uchwała Nr XXI/278/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie likwidacji KZC GPZ „Pomerania” oraz wytycznych dla Delegatów do Zgromadzenia KZC GPZ „Pomerania” Daniel Igielski 2005-06-30 10:51:20
Uchwała Nr XXI/263/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów AWRSP Oddziału Terenowego w Szczecinie na własność Gminy Gryfice nieruchomości nierolniczych. Daniel Igielski 2005-06-30 10:50:17
Uchwała Nr XXI/266/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie przeniesienia prawa własności części gruntu na którym wzniesiony został budynek-garaż położony przy ul. Kościuszki w Gryficach Daniel Igielski 2005-06-30 10:48:40
Sprawozdanie z pracy Burmistrz Gryfic w okresie między sesjami od dnia 13 kwietnia 2005 do dnia 20 czerwca 2005 r. Daniel Igielski 2005-06-30 10:47:46
Uchwała Nr XXX/393/2002 z dnia 12.02.2002 r. w sprawie odpłatnego przejęcia do zasobów komunalnych terenu prywatnego, objętego zmianami w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego, położonego Daniel Igielski 2005-06-30 10:46:54
Uchwała Nr XXX/397/2002 z dnia 12.02.2002 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Daniel Igielski 2005-06-30 10:46:02
Uchwała Nr XXI/281/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie sprawie stawek opłat pobieranych przez Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Województwa Zachodniopomorskiego w Goleniowie na tere Daniel Igielski 2005-06-30 10:45:34
Przetarg nieograniczony na przygotowanie i wydawanie posiłków a placówkach szkolnych z terenu gminy Gryfice - szkoły podstawowe w Trzygłowie, Prósinowie i Górzycy. Daniel Igielski 2005-06-23 13:56:14