Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVII/237/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 19.04.2005 r. w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2005 r. Daniel Igielski 2005-04-28 10:29:23
Uchwała Nr XXVII/236/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 19.04.2005 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działki położonej w Gryficach przy ul. Gdańskiej z przeznaczeniem pod budowę budynku Daniel Igielski 2005-04-28 10:29:00
Uchwała Nr XXVII/235/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 19.04.2005 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Gminy Gryfice. Daniel Igielski 2005-04-28 10:27:35
Przetargu nieograniczonym na organizację dowozu dzieci szkół w gminie Gryfice. Daniel Igielski 2005-04-28 10:25:38
Kwiecień 2005 r. Daniel Igielski 2005-04-28 10:25:14
Plan Gospodarki Odpadami - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-04-22 09:28:08
Kierunek transportu odpadów z terenu gmin do poszczególnych składowisk - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-04-21 16:53:14
Lokalizacja składowisk odpadów komunalnych na terenie gmin Związku - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-04-21 16:53:00
Podział Administracyjny Celowego Związku Gmin R-XXI - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-04-21 16:52:45
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych (ludność stała/sezonowa) na terenie poszczególnych gmin Związku. - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-04-21 16:52:24
Mapy - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-04-21 16:51:39
Załączniki do Planu Gospodarki Odpadami - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-04-21 16:50:45
Plan Gospodarki Odpadami - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-04-21 16:00:38
Program Ochrony Środowiska Gminy Gryfice Daniel Igielski 2005-04-21 15:59:43
Sprawozdanie nr 12 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami od dnia 16 marca 2005 r. do 12 kwietnia 2005 r. Daniel Igielski 2005-04-20 12:49:29
Uchwała Nr XXVI/222/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Daniel Igielski 2005-04-19 16:19:53
Uchwała Nr XXVI/223/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice, dla terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Og Daniel Igielski 2005-04-19 16:19:35
Zarządzenie Nr 310/2005 Burmistrza Gryfic z dnia 15.03.2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2005 rok Daniel Igielski 2005-04-18 15:42:13
Zarządzenie Nr 302/2005 Burmistrza Gryfic z dnia 28.02.2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2005 rok Daniel Igielski 2005-04-18 15:41:19
Zarządzenie Nr 302/2005 Burmistrza Gryfic z dnia 28.02.2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2005 rok - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-04-18 15:40:41
Zarządzenie Nr 287/2005 Burmistrza Gryfic z dnia 28.01.2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2005 rok Daniel Igielski 2005-04-18 15:39:48
Uchwała Nr XXVI/215/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22.03.2005 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok Daniel Igielski 2005-04-18 15:38:34
Uchwała Nr XXVI/231/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administ Daniel Igielski 2005-04-14 14:06:28
Uchwała Nr XXVI/228/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gryfice systemu monitoringu wizyjnego na rzece Redze Daniel Igielski 2005-04-14 14:05:34
Uchwała Nr XXVI/227/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 336/4, położonego w Gryficach przy ul. Niep Daniel Igielski 2005-04-14 14:05:08
Uchwała Nr XXVI/226/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie wystąpienia o zniesienie nazwy miejscowości ZIELINEK stanowiącej część miasta Gryfice Daniel Igielski 2005-04-14 14:04:36
Uchwała Nr XXVI/225/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie wystąpienia o zmianę nazw urzędowych miejscowości NIEKŁADZ i DOBRZYN oraz zmianę rodzaju miejscowości GROCHÓW . Daniel Igielski 2005-04-14 14:04:01
Uchwała Nr XXVI/230/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów Daniel Igielski 2005-04-14 14:02:40
Uchwała Nr XXVI/221/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Gryfi Daniel Igielski 2005-04-14 14:01:59
Uchwała Nr XXVI/220/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gryfice. Daniel Igielski 2005-04-14 14:00:19
Uchwała Nr XXVI/219/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Spółka z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na Daniel Igielski 2005-04-14 13:59:36
Uchwała Nr XXVI/218/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Daniel Igielski 2005-04-14 13:58:48
Uchwała Nr XXVI/224/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie przekazania ciepłociągu jako wkładu niepieniężnego (aport) do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z.o.o. w Gry Daniel Igielski 2005-04-14 13:58:10
Uchwała Nr XXVI/229/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005stanowiącego załącznik do uc Daniel Igielski 2005-04-14 13:55:52
Uchwała Nr XXVI/233/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005r. w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach Daniel Igielski 2005-04-14 13:54:21
Uchwała Nr XXVI/232/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005r. w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach Daniel Igielski 2005-04-14 11:09:24
Sprawozdanie nr 10 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami od dnia 16 grudnia 2004 r. do 05 lutego 2005 r. Daniel Igielski 2005-04-14 11:07:16
Sprawozdanie nr 11 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami od dnia 05 lutego 2005 r. do 15 marca 2005 r. Daniel Igielski 2005-04-14 11:05:47
Sprawozdania Burmistrza 2005 r. Daniel Igielski 2005-04-14 11:05:01
Uchwała Nr XXVI/217/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na 2005 rok Daniel Igielski 2005-04-14 11:03:25