Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr VIII/60/2003 z dnia 03.06.2003 r.w sprawie utworzenia zamkniętych obwodów glosowania na terenie gminy Gryfice, numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-06-02 15:22:23
Uchwała Nr IX/69/2003 z dnia 27.06.2003 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/329/2001 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2001 r., dotyczącej ustalenia wysokości opłaty miesięcznej za świadczenia prowadzo Daniel Igielski 2005-06-02 15:06:50
Uchwała Nr VIII/60/2003 z dnia 03.06.2003 r.w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Gminy Daniel Igielski 2005-06-02 15:06:19
Uchwała Nr XXIX/375/2001 z dnia 20.12.2001 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Daniel Igielski 2005-06-02 14:58:13
Uchwała Nr XXIX/364/2001 z dnia 20.12.2001 r.w sprawie uzupełnienia Daniel Igielski 2005-06-02 14:57:28
Uchwała Nr XXVIII/347/2001 z dnia 30.10.2001 r.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 1w Gryficach Daniel Igielski 2005-06-02 14:56:39
Uchwała Nr XXIV/308/2001 z dnia 27.03.2001 r.w sprawie w sprawie - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-06-02 14:55:42
Uchwała Nr XXIV/302/2001 z dnia 27.03.2001 r.w sprawie w sprawie - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-06-02 14:54:27
Uchwała Nr XXIV/301/2001 z dnia 27.03.2001 r.w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice. - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-06-02 14:53:42
Uchwała Nr XXIV/307/2001 z dnia 27.03.2001 r.w sprawie w sprawie sprzedazy nieruchomości połozonej w Gryficach przy ul. Niepodległości 49 - dokument usunięty Karina Markowska 2005-05-31 11:01:28
Uchwała Nr XXIII/299/2001 z dnia 30.01.2001 r.w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia niezgodności z prawem § 2 uchwały Nr VII/66/99 Rady Miejskiej z dnia 11 maja 1999 r. Karina Markowska 2005-05-31 11:00:45
Majątek gminy Karina Markowska 2005-05-27 14:17:16
Uchwała Nr XII/109/2003 z dnia 09.12.2003 r.w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działek położonych w Gryficach w obrębie geodezyjnym 1 i 5 zabudowanych budynkami stacji transformatorowych. - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-05-27 13:32:53
Uchwała Nr XII/109/2003 z dnia 09.12.2003 r.w sprawie uzupełnienia składu zespołu roboczego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Gryfic Nr 122/XXVIII/2003 z dnia 18 listopada 2003r. do opracowania wiel Daniel Igielski 2005-05-27 13:30:34
Zarządzenie Nr 326/2005 Burmistrza Gryfic z dnia 29.04.2005 w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2005 rok Daniel Igielski 2005-05-27 13:27:10
Zarządzenie Nr 326/2005 Burmistrza Gryfic z dnia 29.04.2005 w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2005 rok Daniel Igielski 2005-05-27 13:22:55
Uchwała Nr XII/113/2003 z dnia 09.12.2003 r.w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Boruka z Gryfic Daniel Igielski 2005-05-24 12:50:34
Uchwała Nr XII/112/2003 z dnia 09.12.2003 r.w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Gryfic Pana Andrzeja Szczygła Daniel Igielski 2005-05-24 12:50:09
Uchwała Nr XIII/118/2003 z dnia 30.12.2003 r.w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice w latach 2004-2008 Daniel Igielski 2005-05-24 12:49:07
Uchwała Nr XV/133/2004 z dnia 30.03.2004 r.w sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszen Daniel Igielski 2005-05-24 12:48:18
Uchwała Nr XV/131/2004 z dnia 30.03.2004 r.w sprawie „Planu modernizacji i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2004-2006 Daniel Igielski 2005-05-24 12:47:34
Uchwała Nr XV/131/2004 z dnia 30.03.2004 r.w sprawie „Planu modernizacji i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2004-2006 - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-05-24 12:46:22
Uchwała Nr XIV/127/2004 z dnia 20.01.2004 r.w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2004r. Daniel Igielski 2005-05-24 12:45:16
Uchwała Nr XIV/127/2004 z dnia 20.01.2004 r.w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2004r. Daniel Igielski 2005-05-24 12:43:54
Sesja XIV - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-05-24 12:43:35
Uchwałla Nr XXX/395/2002 z dnia 12.02.2002 r. Rady Miejskiej w Gryficach Daniel Igielski 2005-05-19 14:49:32
Uchwała Nr XV/130/2004 z dnia 30.03.2004 r.w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach. Daniel Igielski 2005-05-18 16:52:30
Uchwała Nr XV/128/2004 z dn. 30.03.2004 r. w sprawie zmian do harmonogramu działań stanowiącego załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004. Karina Markowska 2005-05-17 15:21:55
Uchwała Nr XV/132/2004 z dn. 30.03.2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Spółka z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Gryfice Karina Markowska 2005-05-17 15:21:17
Uchwała Nr XV/138/2004 z dn. 30.03.2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gryfice w latach 2004-2008 Karina Markowska 2005-05-17 15:20:29
Uchwała Nr XVIII/155/2004 z dn. 22.06.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z częściowego lub całkowitego zwolnienia Karina Markowska 2005-05-17 15:16:59
Uchwała Nr XVIII/150/2004 z dn. 22.06.2004 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej Karina Markowska 2005-05-17 15:16:07
Uchwała Nr XVI/147/2004 z dn. 20.04.2004 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Juchniewicz z Gryfic Karina Markowska 2005-05-17 15:15:21
Uchwała Nr XVI/145/2004 z dn. 20.04.2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej. Karina Markowska 2005-05-17 15:13:38
Uchwała Nr XXV/213/2005 z dn. 22.02.2005 r. w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli w 2005 r. Karina Markowska 2005-05-17 15:10:34
Uchwała Nr XXV/207/2005 z dn. 22.02.2005 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej ds. ustalenia listy osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym Karina Markowska 2005-05-17 15:09:13
Uchwała Nr XVI/146/2004 z dn. 20.04.2004 r. w sprawie uzupełnienia składu zespołu, który zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza Gryfic do opracowania programu rewitalizacji obszarów miejskich dla m Karina Markowska 2005-05-17 15:07:57
Zarządzenie Nr 313/2005 Burmistrza Gryfic z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2005 rok Karina Markowska 2005-05-17 15:06:33
Zarządzenie Nr 313/2005 Burmistrza Gryfic z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2005 rok Karina Markowska 2005-05-17 15:02:08
Uchwała Nr XXII/182/2004 z dn. 07.12.2004 r. w sprawie nadania imienia Karola Kucharskiego Stadionowi Miejskiemu przy ul. Tenisowej 4 w Gryficach. Karina Markowska 2005-05-17 15:00:02