Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XIII/150/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących realizacji Daniel Igielski 2007-12-31 11:40:12
Uchwała Nr XIII/151/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących udziału gminy w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Daniel Igielski 2007-12-31 11:39:46
Uchwała Nr XIII/152/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących wykonania wiaty technologicznej do segregacji odpadów Daniel Igielski 2007-12-31 11:39:20
Uchwała Nr XIII/153/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących wykonania dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Brodniki - Trzygłów Daniel Igielski 2007-12-31 11:38:53
Uchwała Nr XIII/154/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących rewitalizacji zabytków - Plac Zwycięstwa Daniel Igielski 2007-12-31 11:38:27
Uchwała Nr XIII/155/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących remontu ul.Łąkowej Daniel Igielski 2007-12-31 11:36:34
Uchwała Nr XIII/156/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących wykonania dokumentacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Daniel Igielski 2007-12-31 11:35:59
Uchwała Nr XIII/157/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących zagospodarowania terenu pod rowerowy tor przeszkód POUR CROOS (4x) wraz z infrastrukturą Daniel Igielski 2007-12-31 11:34:42
Uchwała Nr XIII/158/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących wykonania dokumentacji na budowę drogi łączącej 5 miejscowości na terenie Gminy Gryfice Daniel Igielski 2007-12-31 11:27:49
Uchwała Nr XIII/159/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących przebudowy budynku po Jednostce Wojskowej na "Kompleks Pomocy Społecznej" Daniel Igielski 2007-12-31 11:27:09
Uchwała Nr XIII/160/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku powojskowego na budynek mieszkalny wielorodzinny komunalny Daniel Igielski 2007-12-31 11:26:42
Uchwała Nr XIII/161/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących budowy Daniel Igielski 2007-12-31 11:26:13
Uchwała Nr XIII/162/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego w Gryficach Daniel Igielski 2007-12-31 11:25:37
Uchwała Nr XIII/163/2007 z 18.12.2007 w spr. wyrażenia zgody na umorzenie zaległości finansowych przekraczających 2.000 zł. Daniel Igielski 2007-12-31 11:25:12
Uchwała Nr XIII/164/2007 z 18.12.2007 w spr. określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Daniel Igielski 2007-12-31 11:24:49
Uchwała Nr XIII/165/2007 z 18.12.2007 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r. Daniel Igielski 2007-12-31 11:24:19
Uchwała Nr XIII/166/2007 z 18.12.2007 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Daniel Igielski 2007-12-31 11:23:51
Uchwała Nr XIII/166/2007 z 18.12.2007 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Daniel Igielski 2007-12-31 11:23:31
Uchwała Nr XIII/167/2007 z 18.12.2007 w spr. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku" Daniel Igielski 2007-12-31 11:23:00
Uchwała Nr XIII/168/2007 z 18.12.2007 w spr. zatwierdzenia projektu pn. "Rozwój usług edukacyjnych na terenach wiejskich Gminy Gryfice poprzez wprowadzenie nauki języków obcych" Daniel Igielski 2007-12-31 11:22:38
Uchwała Nr XIII/169/2007 z 18.12.2007 w spr. zatwierdzenia projektu pn. "Szkolenie animatorów czasu wolnego dzieci z obszarów wiejskich prowadzone na podbudowie świetlic wiejskich" Daniel Igielski 2007-12-31 11:22:03
Uchwała Nr XIII/170/2007 z 18.12.2007 w spr. sprzedaży na własność bez przetargu nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Daniel Igielski 2007-12-31 11:21:34
Uchwała Nr XIII/171/2007 z 18.12.2007 w spr. sprzedaży na własność bez przetargu nieruchomości położonej przy ul. Szewskiej w Gryficach Daniel Igielski 2007-12-31 11:20:55
Uchwała Nr XIII/172/2007 z 18.12.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w m. Sikory Daniel Igielski 2007-12-31 11:20:31
Uchwała Nr XIII/173/2007 z 18.12.2007 w spr. wydzierżawienia gruntu na okres 10 lat położonego przy ul.Klasztornej 13A w Gryficach Daniel Igielski 2007-12-31 11:19:59
Sesja XIII Daniel Igielski 2007-12-31 11:19:34
Sesja XIII Daniel Igielski 2007-12-31 11:19:23
Sesja XIII Daniel Igielski 2007-12-31 11:19:10
Obsługa urbanistyczna Daniel Igielski 2007-12-28 11:24:45
Zarządzenie Nr 289/2007 Burmistrza Gryfic z dnia 19.12.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 rok Daniel Igielski 2007-12-24 14:06:41
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Daniel Igielski 2007-12-21 15:17:51
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Daniel Igielski 2007-12-21 14:16:16
Uchwała Nr XIII/147/2007 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18.12.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2008 Daniel Igielski 2007-12-20 13:57:01
Uchwała Nr XIII/148/2007 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18.12.2007r w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 rok Daniel Igielski 2007-12-20 13:55:59
Zarządzenie Nr 279/2007 Burmistrza Gryfic z dnia 12.12.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 rok Daniel Igielski 2007-12-20 13:54:32
Formularz ofertowy Daniel Igielski 2007-12-20 12:58:30
II Ogłoszenie Daniel Igielski 2007-12-20 12:58:18
Wykonanie projektu technicznego ścieżki rowerowej na trasie Brodniki-Trzygłów... Daniel Igielski 2007-12-20 12:57:58
S P R A W O Z D A N I E z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami od dnia 22 listopada 2007r. do dnia 14 grudnia 2007r. Daniel Igielski 2007-12-20 12:50:16
Zarządzenie nr 232/2007 z dnia 16 października 2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2007 rok. Daniel Igielski 2007-12-20 12:23:48