Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXI/262/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Spółdzielni Produkcji Rolnej "Za Regą" w Smolęcinie nieruchomości nierolniczych poł. w miejscowości Smolęcin Daniel Igielski 2005-06-30 10:58:56
Uchwała Nr XXI/269/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie poszerzenia składu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Zapobiegania Bezrobociu oraz Ochrony Środowiska. Daniel Igielski 2005-06-30 10:52:07
Uchwała Nr XXI/278/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie likwidacji KZC GPZ „Pomerania” oraz wytycznych dla Delegatów do Zgromadzenia KZC GPZ „Pomerania” Daniel Igielski 2005-06-30 10:51:20
Uchwała Nr XXI/263/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów AWRSP Oddziału Terenowego w Szczecinie na własność Gminy Gryfice nieruchomości nierolniczych. Daniel Igielski 2005-06-30 10:50:17
Uchwała Nr XXI/266/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie przeniesienia prawa własności części gruntu na którym wzniesiony został budynek-garaż położony przy ul. Kościuszki w Gryficach Daniel Igielski 2005-06-30 10:48:40
Sprawozdanie z pracy Burmistrz Gryfic w okresie między sesjami od dnia 13 kwietnia 2005 do dnia 20 czerwca 2005 r. Daniel Igielski 2005-06-30 10:47:46
Uchwała Nr XXX/393/2002 z dnia 12.02.2002 r. w sprawie odpłatnego przejęcia do zasobów komunalnych terenu prywatnego, objętego zmianami w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego, położonego Daniel Igielski 2005-06-30 10:46:54
Uchwała Nr XXX/397/2002 z dnia 12.02.2002 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Daniel Igielski 2005-06-30 10:46:02
Uchwała Nr XXI/281/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie sprawie stawek opłat pobieranych przez Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Województwa Zachodniopomorskiego w Goleniowie na tere Daniel Igielski 2005-06-30 10:45:34
Przetarg nieograniczony na przygotowanie i wydawanie posiłków a placówkach szkolnych z terenu gminy Gryfice - szkoły podstawowe w Trzygłowie, Prósinowie i Górzycy. Daniel Igielski 2005-06-23 13:56:14
Uchwała Nr XXI/266/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie przeniesienia prawa własności części gruntu na którym wzniesiony został budynek-garaż położony przy ul. Kościuszki w Gryficach. - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-06-23 13:55:51
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację dowozu dzieci do szkół w gminie Gryfice Daniel Igielski 2005-06-23 13:11:11
Ogłoszenie o wyborze oferty na udzielenie kredytu dla Urzędu Miejskiego w Gryficach - przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EUR Daniel Igielski 2005-06-23 13:10:45
Uchwała Nr XXX/384/2002 z dnia 12.02.2002 r. w sprawie przeniesienia prawa własności działki na której wzniesiony został budynek garażowy położony przy ulicy Kościuszki w Gryficach. Daniel Igielski 2005-06-13 14:07:32
Uchwała Nr XXX/380/2002 z dnia 12.02.2002 r. w sprawie przeniesienia prawa własności działki na której wzniesiony został budynek garażowy położony przy ulicy Kościuszki w Gryficach Daniel Igielski 2005-06-13 14:07:14
Uchwała Nr XXX/383/2002 z dnia 12.02.2002 r. w sprawie przeniesienia Daniel Igielski 2005-06-13 14:06:51
Zarządzenie Nr 334/2005 Burmistrza Gryfic z dnia 31.05.2005 w sprawie zmian Karina Markowska 2005-06-13 14:05:02
Uchwała Nr XXX/387/2002 z dnia 12.02.2002 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gryfice nieruchomości położonej w Trzygłowie Daniel Igielski 2005-06-13 14:04:30
Uchwała Nr XXX/381/2002 z dnia 12.02.2002 r. w sprawie przeniesienia prawa własności działki na której wzniesiony został budynek garażowy położony przy ulicy Kościuszki w Gryficach. Daniel Igielski 2005-06-13 14:04:04
Uchwała Nr XXX/385/2002 z dnia 12.02.2002 r. w sprawie przeniesienia prawa własności działki na której wzniesiony został budynek garażowy położony przy ulicy Kościuszki w Gryficach Daniel Igielski 2005-06-13 14:02:47
Uchwała Nr XXX/382/2002 z dnia 12.02.2002 r. w sprawie przeniesienia prawa własności działki na której wzniesiony został budynek garażowy położony przy ulicy Kościuszki w Gryficach. Daniel Igielski 2005-06-13 14:02:21
Uchwała Nr XXX/378/2002 z dnia 12.02.2002 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne Daniel Igielski 2005-06-13 14:01:31
Uchwała Nr XXIX/369/2001 z dnia 20.12.2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Daniel Igielski 2005-06-13 14:01:03
Uchwała Nr XXIV/312/2001 z dnia 27.03.2001 r. w sprawie powołania - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-06-13 14:00:09
Uchwała Nr XXVIII/359/2001 z dnia 30.10.2001 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów AWRSP Oddziału Terenowego w Szczecinie na własność Gminy Gryfice nieruchomości nierolniczych położonych w ob Daniel Igielski 2005-06-13 13:59:38
Uchwała Nr XXIV/310/2001 z dnia 27.03.2001 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej Energetyce Szczecińskiej nieruchomości położonej w Gryficach przy ulicy Broniszewskiej Daniel Igielski 2005-06-13 13:58:32
Uchwała Nr XXIX/371/2001 z dnia 20.12.2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożyci Daniel Igielski 2005-06-13 13:57:53
Uchwała Nr XXIX/372/2001 z dnia 20.12.2001 r. w sprawie budowy pawilonu handlowego na działce nr 221 w Gryficach po przeprowadzonej konsultacji z mieszkańcami Gminy Gryfice Daniel Igielski 2005-06-13 13:57:36
Uchwała Nr XXVIII/358/2001 z dnia 30.10.2001 r. w sprawie określenia warunków sprzedaży na własność udziałów w nieruchomości komunalnej o numerze geodezyjnym 144 położonej w Rybokartach Daniel Igielski 2005-06-13 13:56:59
Uchwała Nr XXVIII/360/2001 z dnia 30.10.2001 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości i ustanowienia odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku nr 2 położonym w Baszewi Daniel Igielski 2005-06-13 13:56:41
Uchwała Nr XXVIII/356/2001 z dnia 30.10.2001 r. w sprawie sprzedaży Daniel Igielski 2005-06-13 13:56:19
Uchwała Nr XXVIII/354/2001 z dnia 30.10.2001 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach za dostawę wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia i za ścieki wprowad Daniel Igielski 2005-06-13 13:56:00
Uchwała Nr XXVIII/357/2001 z dnia 30.10.2001 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobów komunalnych terenu prywatnego położonego przy ul. Niepodległości 50 w Gryficach Daniel Igielski 2005-06-13 13:55:39
Uchwała Nr XXVIII/363/2001 z dnia 30.10.2001 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Gminy Daniel Igielski 2005-06-13 13:55:12
Uchwała Nr XXVIII/355/2001 z dnia 30.10.2001 r. w sprawie sprzedaży na własność bez przetargu nieruchomości położonej przy ul. Brackiej w Gryficach Daniel Igielski 2005-06-13 13:54:46
Władysław Gliźniewicz Daniel Igielski 2005-06-02 15:55:29
Andrzej Szczygieł - Burmistrz Gryfic Daniel Igielski 2005-06-02 15:43:41
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Smolęcinie Daniel Igielski 2005-06-02 15:25:31
Czerwiec 2005r Daniel Igielski 2005-06-02 15:25:10
Uchwała Nr V/47/2003 z dnia 11.03.2003 r.w sprawie przeniesienia prawa Daniel Igielski 2005-06-02 15:23:41