Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa i wymiana stolaki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryficach Karina Markowska 2007-04-05 15:03:44
Przemurowanie główek kominowych (ponad dachem) w budynkach komunalnych zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryficach w roku 2007 Karina Markowska 2007-04-05 15:01:04
Przemurowanie główek kominowych (ponad dachem) w budynkach komunalnych zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryficach w roku 2007 Karina Markowska 2007-04-05 15:00:44
Przemurowanie główek kominowych (ponad dachem) w budynkach komunalnych zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryficach w roku 2007 Karina Markowska 2007-04-05 15:00:27
Dostawa materiałów oświetleniowych do siedziby Zamawiającego Karina Markowska 2007-04-05 14:09:03
Dostawa materiałów oświetleniowych do siedziby Zamawiającego Karina Markowska 2007-04-03 15:50:41
Dostawa materiałów oświetleniowych do siedziby Zamawiającego Karina Markowska 2007-04-03 14:53:30
Rozbiórka budynku stodoły w m. Rzęskowo Karina Markowska 2007-04-03 14:52:58
Uchwała Nr V/37/2007 z 27.03.2007 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 1 Karina Markowska 2007-04-03 14:50:53
Uchwała Nr V/38/2007 z 27.03.2007 w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gryfic za 2006 rok Karina Markowska 2007-04-03 14:50:13
Uchwała Nr V/39/2007 z 27.03.2007 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2007 r. Karina Markowska 2007-04-03 14:49:36
Uchwała Nr V/40/2007 z 27.03.2007 w spr. zasilenia funduszu zapasowego i zmiany budżetu gminy na 2007 r. Karina Markowska 2007-04-03 14:48:57
Uchwała Nr V/41/2007 z 27.03.2007 w spr. zaciągnięcia pożyczki w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Karina Markowska 2007-04-03 14:48:03
Uchwała Nr V/43/2007 z 27.03.2007 w spr. zm. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice obejmującej działkę Nr 103/8 Karina Markowska 2007-04-03 14:47:05
Uchwała Nr V-42-2007 z 27.03.2007 w spr. zaciagnięcia pożyczki w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - dokument usunięty Karina Markowska 2007-04-03 14:46:30
Uchwała Nr V-42-2007 z 27.03.2007 w spr. zaciagnięcia pożyczki w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - dokument usunięty Karina Markowska 2007-04-03 14:46:16
Uchwała Nr V/42/2007 z 27.03.2007 w spr. zaciagnięcia pożyczki w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Karina Markowska 2007-04-03 14:45:42
Uchwała Nr V/44/2007 z 27.03.2007 w spr. zm. uchwały w spr. określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Gryfice na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Karina Markowska 2007-04-03 14:44:42
Uchwała Nr V/45/2007 z 27.03.2007 w spr. ustalenia wysokości odpisu na fundusz zdrowotny nauczycieli na 2007 r. Karina Markowska 2007-04-03 14:42:10
Uchwała Nr V/46/2007 z 27.03.2007 w spr. ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice Karina Markowska 2007-04-03 14:41:24
Uchwała Nr V/47/2007 z 27.03.2007 w spr. uchylenia uchwały Nr VIII/65/99 RM w Gryficach z dn. 11.09.1999 r. w spr. regulaminu placu targowego w Gryficach przy ul. Rapackiego 14a Karina Markowska 2007-04-03 14:40:46
Uchwała Nr V/48/2007 z 27.03.2007 w spr. uchylenia uchwały Nr IX/91/99 RM w Gryficach z dn. 29.06.1999 r. w spr. regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sportowej w Gryficach Karina Markowska 2007-04-03 14:37:44
Uchwała Nr V/49/2007 z 27.03.2007 w spr. zm. załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/352/2001 RM w Gryficach z dn. 30.10.2001 r. w spr. opłaty targowej Karina Markowska 2007-04-03 14:34:37
Uchwała Nr V/50/2007 z 27.03.2007 w spr. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach Karina Markowska 2007-04-03 14:33:58
Uchwała Nr V/51/2007 z 27.03.2007 w spr. zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gm. Gryfice Karina Markowska 2007-04-03 14:33:28
Uchwała Nr V/52/2007 z 27.03.2007 w spr. zm. w harmonogramie zadań i kosztów ich realizacji stanowiącego zał. Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r. Karina Markowska 2007-04-03 14:32:20
Uchwała Nr V/54/2007 z 27.03.2007 w spr. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia państwowego przejmowanego na własność Gminy jako mienia komunalnego Karina Markowska 2007-04-03 14:30:31
Uchwała Nr V/53/2007 z 27.03.2007 w spr. wyboru delegatów do reprezentowania Gminy Gryfice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA Karina Markowska 2007-04-03 14:29:52
Uchwała Nr V/55/2007 z 27.03.2007 w spr. nieodpłatnego przejęcia do zasobów komunalnych nieruchomości prywatnych zabudowanych położonych w Rzęskowie Karina Markowska 2007-04-03 14:29:28
Uchwała Nr V/56/2007 z 27.03.2007w spr. sprzedaży na własność bez przetargu nieruchomości położonej przy ul. Małej w Gryficach Karina Markowska 2007-04-03 14:28:49
Uchwała Nr V/57/2007 z 27.03.2007 w spr. sprzedaży na własność w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości polożonej przy ul. Kościuszki w Gryficach Karina Markowska 2007-04-03 14:28:23
Uchwała Nr V/58/2007 z 27.03.2007 w spr. sprzedaży na własność w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki w Gryficach Karina Markowska 2007-04-03 14:27:52
Uchwała Nr V/59/2007 z 27.03.2007 w spr. sprzedaży na własność bez przetargu nieruchomości polożonej w Gryficach przy ul. Kościuszki Karina Markowska 2007-04-03 14:27:25
Uchwała Nr V/60/2007 z 27.03.2007 w spr. przeniesienia prawa własności działki, na której wzniesiony został pawilon położonej przy ul. Kościuszki w Gryficach Karina Markowska 2007-04-03 14:26:57
Uchwała Nr V/61/2007 z 27.03.2007 w spr. przeniesienia prawa własności działki, na której wzniesiony został pawilon położonej przy ul. Niepodległości w Gryficach Karina Markowska 2007-04-03 12:56:53
Uchwała Nr V/62/2007 z 27.03.2007 w spr. przeniesienia prawa własności działki, na której wzniesiony został pawilon położonej przy ul. Niepodległości w Gryficach Karina Markowska 2007-04-03 12:52:48
Uchwała Nr V/63/2007 z 27.03.2007 w spr. nabycia przez Gminę Gryfice nieruchomości polozonej w obrębie geodezyjnym Rzęskowo stanowiącej działkę Nr 424/4 zabudowaną budynkiem wartowni oraz obiektem obronnym Karina Markowska 2007-04-03 12:52:09
Uchwała Nr V/64/2007 z 27.03.2007 w spr. nabycia przez Gminę Gryfice nieruchomości polożonej w obrębie miasta stanowiącej działkę Nr 2/4 zabudowana budynkiem warsztatowo-magazynowym Karina Markowska 2007-04-03 12:50:31
Uchwała Nr V/65/2007 z 27.03.2007 w spr. zm.uchwały określającej zasady prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfice Karina Markowska 2007-04-03 12:49:49
Uchwała Nr V/66/2007 z 27.03.2007 w spr. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie m. Gryfice Karina Markowska 2007-04-03 12:48:50