Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XVI/209/2008 z 22.04.2008 w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Gryfice na l. 2005-2020 Daniel Igielski 2008-05-08 12:11:56
Uchwała Nr XVI/210/2008 z 22.04.2008 w spr. aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Gryfice na l. 2004-2006 oraz 2007-2013 Daniel Igielski 2008-05-08 12:05:12
Uchwała Nr XVI/211/2008 z 22.04.2008 w spr. zmiany uchwały Nr VI/32/99 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 lutego 1999 r. dot. przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. WOPK w Gryficach Daniel Igielski 2008-05-08 12:04:29
Uchwała Nr XVI/212/2008 z 22.04.2008 w spr. zmiany uchwały Nr VI/33/99 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 lutego 1999 r. dot. przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. I Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii w Gryficach. Daniel Igielski 2008-05-08 12:03:52
Uchwała Nr XVI/213/2008 z 22.04.2008 w spr. zmiany uchwały Nr VI/39/99 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 lutego 1999 r. dot. założenia publicznego Gimnazjum Nr 1 w Gryficach Daniel Igielski 2008-05-08 12:02:46
Uchwała Nr XVI/214/2008 z 22.04.2008 w spr. zmiany uchwały Nr VI/40/99 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 lutego 1999 r. dot. założenia publicznego Gimnazjum Nr 2 w Gryficach Daniel Igielski 2008-05-08 12:01:10
Uchwała Nr XVI/215/2008 z 22.04.2008 w spr. zatwierdzenia projektu "Gimnazjum Nr 1 - Centrum Integracji Środowiska szkół podstawowych i gimnazjów miasta Gryfice". Daniel Igielski 2008-05-08 12:00:25
Uchwała Nr XVI/216/2008 z 22.04.2008 w spr. zatwierdzenia projektu "Więcej wiesz to więcej umiesz i potrafisz - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Gryfice". Daniel Igielski 2008-05-08 11:58:56
Uchwała Nr XVI/217/2008 z 22.04.2008 w spr. zatwierdzenia projektu "Elektroniczny Doradca Zawodowy". Daniel Igielski 2008-05-08 11:57:32
Uchwała Nr XVI/218/2008 z 22.04.2008 w spr. zatwierdzenia projektu "Wzorce lekcji". Daniel Igielski 2008-05-08 11:56:31
Uchwała Nr XVI/218/2008 z 22.04.2008 w spr. zatwierdzenia projektu "Wzorce lekcji". - dokument usunięty Daniel Igielski 2008-05-08 11:55:33
Uchwała Nr XVI/217/2008 z 22.04.2008 w spr. zatwierdzenia projektu . "Elektroniczny Doradca Zawodowy". - dokument usunięty Daniel Igielski 2008-05-08 11:55:30
Uchwała Nr XVI/216/2008 z 22.04.2008 w spr. zatwierdzenia projektu "Więcej wiesz to więcej umiesz i potrafisz - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Gryfice". - dokument usunięty Daniel Igielski 2008-05-08 11:55:25
Uchwała Nr XVI/218/2008 z 22.04.2008 w spr. zatwierdzenia projektu "Wzorce lekcji". - dokument usunięty Daniel Igielski 2008-05-08 11:52:43
Uchwała Nr XVI/217/2008 z 22.04.2008 w spr. zatwierdzenia projektu . "Elektroniczny Doradca Zawodowy". - dokument usunięty Daniel Igielski 2008-05-08 11:52:32
Uchwała Nr XVI/216/2008 z 22.04.2008 w spr. zatwierdzenia projektu "Więcej wiesz to więcej umiesz i potrafisz - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Gryfice". - dokument usunięty Daniel Igielski 2008-05-08 11:50:57
Uchwała Nr XVI/217/2008 z 22.04.2008 w spr. zatwierdzenia projektu . "Elektroniczny Doradca Zawodowy". - dokument usunięty Daniel Igielski 2008-05-08 11:49:37
Uchwała Nr XVI/218/2008 z 22.04.2008 w spr. zatwierdzenia projektu "Wzorce lekcji". - dokument usunięty Daniel Igielski 2008-05-08 11:47:59
Uchwała Nr XVI/219/2008 z 22.04.2008 w spr. zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r. Daniel Igielski 2008-05-08 11:46:48
Uchwała Nr XVI/220/2008 z 22.04.2008 w spr. nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gmina Gryfice, a gminą Gryfów Śląski Daniel Igielski 2008-05-08 11:46:00
Uchwała Nr XVI/221/2008 z 22.04.2008 w spr. wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach Daniel Igielski 2008-05-08 11:45:02
Uchwała Nr XVI/222/2008 z 22.04.2008 w spr. powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej d/s ustalenia listy osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Koszarowej 4 w Gryficach. Daniel Igielski 2008-05-08 11:44:07
Uchwała Nr XVI/223/2008 z 22.04.2008 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice Daniel Igielski 2008-05-08 11:41:53
Uchwała Nr XVI/224/2008 z 22.04.2008 w spr. wyrażenia zgody na obciążenie gruntu gminnego stanowiącego działkę Nr 398 położoną w obrębie geodezyjnym Rzęskowo jedn.ewid. Gryfice - gmina, służebnością drogową Daniel Igielski 2008-05-08 11:41:04
Uchwała Nr XVI/225/2008 z 22.04.2008 w spr. odwołania ławnika Sądu Pracy w Gryficach Daniel Igielski 2008-05-08 11:35:21
Uchwała Nr XV/186/2008 z 18.03.2008 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 rok Daniel Igielski 2008-05-08 11:30:26
- dokument usunięty Daniel Igielski 2008-05-08 11:28:21
- dokument usunięty Daniel Igielski 2008-05-08 11:28:18
- dokument usunięty Daniel Igielski 2008-05-08 11:28:15
- dokument usunięty Daniel Igielski 2008-05-08 11:27:56
Uchwała Nr XV/187/2008 z 18.03.2008 w spr. przystąpienia Gminy Gryfice do tworzonej Lokalnej Grupy Działania oraz udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Szczygłowi Burmistrzowi Gryfic do pełnego reprezentowania Gminy Gryfice w Lokalnej Grupie Działania Daniel Igielski 2008-05-08 11:27:44
XV Uchwała Nr XV/188/2008 z 18.03.2008 w spr. zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Gryfice Daniel Igielski 2008-05-08 11:23:12
Uchwała Nr XV/189/2008 z 18.03.2008 w spr. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Gryficach Daniel Igielski 2008-05-08 11:21:23
XV Uchwała Nr XV/190/2008 z 18.03.2008 w spr. określenia zasad udzielania doatacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Daniel Igielski 2008-05-08 11:19:01
Uchwała Nr XV/191/2008 z 18.03.2008 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów w gminie Gryfice Daniel Igielski 2008-05-08 11:17:19
Uchwała Nr XV/192/2008 z 18.03.2008 w spr. przekazania nieruchomości polożonej w Gryficach przy ul. Piastów przeznaczonej na poszerzenie drogi wojewódzkiej 105 Daniel Igielski 2008-05-08 11:15:37
Uchwała Nr XV/193/2008 z 18.03.2008 w spr. przejęcia przez Gminę Gryfice nakładów poniesionych przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską na nieruchomość położoną w Świeszewie w zamian za zobowiązania podatkowe Daniel Igielski 2008-05-08 11:13:41
Uchwała Nr XV/194/2008 z 18.03.2008 w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości położonej w Ościęcinie Daniel Igielski 2008-05-08 11:11:54
Uchwała Nr XV/195/2008 z 18.03.2008 w spr. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych przy ul. Sportowej w Gryficach Daniel Igielski 2008-05-08 11:10:41
Uchwała Nr XV/196/2008 z 18.03.2008 w spr. zgody na obciążenie gruntu gminnego stanowiącego działkę nr 136/34 położoną w Gryficach przy ul. 3 Maja 2 w obrębie geodezyjnym nr 5 służebnością gruntową Daniel Igielski 2008-05-08 11:08:32