Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sierpień 2005r. Karina Markowska 2005-08-02 14:24:55
Uchwała Nr XXIV/304/2001 z 27.03.2001 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zm. w miejscowym planie zagospodarowania gm. Gryfice Karina Markowska 2005-08-01 12:32:26
Uchwała Nr XXIV/303/2001 z 27.03.2001 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zm. w miejscowym planie zagospodarowania m.Gryfice Karina Markowska 2005-08-01 12:31:40
Uchwała Nr XI/94/2003 z 21.10.2003 w sprawie przewozu osób i bagażu tasówkami na terenie gm.Gryfice Karina Markowska 2005-08-01 12:30:16
Uchwała Nr XI/90/2003 z 21.10.2003 w sprawie zm. Statutu Gminy Gryfice Karina Markowska 2005-08-01 12:29:34
Uchwała Nr IV/29/2003 z 28.01.2003 w sprawie zm. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gm.Gryfice (Prusinowo Karina Markowska 2005-08-01 12:28:34
Uchwała Nr V/38/2003 z 11.03.2003 w sprawie Statutu Instytucji Kultury pn."Gryficki Dom Kultury". Karina Markowska 2005-08-01 12:27:54
Uchwała Nr XI/93/2003 z 21.10.2003 w sprawie zm. trybu udzielania i rozlicznania dotacji dla szkół Karina Markowska 2005-08-01 12:16:25
Uchwała Nr XIV/151/2000 z 22.02.2000 w sprawie planów pracy Komisji RM na 2000 r. Karina Markowska 2005-08-01 12:14:42
Uchwała Nr XIV/152/2000 z 22.02.2000 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2000 r. Karina Markowska 2005-08-01 12:14:04
Uchwała Nr XVIII/183/2000 z 11.07.2000 w sprawie zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Karina Markowska 2005-08-01 12:12:53
Uchwała Nr XVIII/182/2000 z 11.07.2000 w sprawie zm. w miejscowym planie zagospodarowania gm.Gryfice Karina Markowska 2005-08-01 12:12:16
Uchwała Nr XVI/165/2000 z 19.05.2000 w sprawie przystapienia do sporządzenia zm. w planie zagospod.gm.Gryfice Karina Markowska 2005-08-01 12:09:26
Uchwała Nr XVI/162/2000 z 19.05.2000 w sprawie utworzenia obwodów głosowania Karina Markowska 2005-08-01 12:08:07
Uchwała Nr XXXV/426/2002 z 10.09.2002 w sprawie stwierdzenia wygasnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 3 Karina Markowska 2005-08-01 12:06:32
Uchwała Nr XVIII/184/2000 z 11.07.2000 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych Karina Markowska 2005-08-01 11:55:37
Uchwała Nr XXXV/425/2002 z 10.09.2002 w sprawie odrzucenia zarzutu złożonego do zm. w planie zagospodarowania przestrzennego gm.Gryfice Karina Markowska 2005-08-01 11:54:34
Uchwała Nr XXXV/424/2002 z 10.09.2002 w sprawie przeniesienia prawa własności działej przy ul. Kościelnej w Gryficach Karina Markowska 2005-08-01 11:53:58
Uchwała Nr 35/422/2002 z 10.09.2002 w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Przestrzennej w Gryficach Karina Markowska 2005-08-01 11:53:16
Uchwała Nr XVIII/180/2000 z 11.07.2000w sprawie utworzenia Jednostki Budżetowej pn.Gryfickie Centrum Przedsiębiorczości Karina Markowska 2005-08-01 11:49:33
Uchwała Nr XXXIV/419/2002 z 25.06.2002 w sprawie przeniesienia w formie aportu nieruchomości komunalnej połozonej w Gryficach przy ul. Akacjowej Karina Markowska 2005-08-01 11:48:18
Uchwała Nr XXXIV/417/2002 z 25.06.2002 w sprawie przystapienia do spoprzadzenia zm. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Gryfice Karina Markowska 2005-08-01 11:42:54
Uchwała Nr XXXIV/416/2002 z 25.06.2002 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo gm. Gryfice Karina Markowska 2005-08-01 11:42:31
Uchwała Nr XXXIV/415/2002 z 25.06.2002 w sprawie przystapienia do sporządzenia zm. miejscowego planu zagospodarowanian przestrzennego gm.Gryfice Karina Markowska 2005-08-01 11:41:52
Uchwała Nr XXXIV/414/2002 z 25.06.2002 w sprawie zm.Uchwały o upowaznieniu ZM i Burmistrza Gm.do wyk.zadań wynikajacych z Karty Nauczyciela Karina Markowska 2005-08-01 11:41:05
Uchwała Nr XX/235/2000 z 24.10.2000 w sprawie zaopiniowania wykazu osób uznanych za niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zakładów i instytucji na terenie gminy Gryfice, które mogą otrzymać zamien - dokument usunięty Karina Markowska 2005-08-01 11:38:18
Uchwała Nr XXXIV/413/2002 z 25.06.2002 w sprawie utworzenia okręgów wyborczych na terenie gminy Gryfice, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu Karina Markowska 2005-08-01 11:37:07
Uchwała Nr XX/254/2000 z 24.10.2000 w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej RM ds. ustalenia listy osób uprawnionych do otrzymania mieszkań w nowo wybudowanym budynku komunalnym przy ul. T Karina Markowska 2005-08-01 11:36:12
Uchwała Nr XXXIII/411/2002 z 21.05.2002 w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia pn. "Budowa hali sportowej w Gryficach" i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla "in blanco" Karina Markowska 2005-08-01 11:35:01
Uchwała Nr XXXIII/408/2002 z 21.05.2002 w sprawie utworzenia zakmniętych obwodów głosowania na terenie gminy Gryfice, numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Karina Markowska 2005-08-01 11:31:56
Uchwała Nr XXXIII/407/2002 z 21.05.2002 w sprawie utworzenia okręgów na terenie gminy Gryfice, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu Karina Markowska 2005-08-01 11:31:22
Uchwała Nr XXX/399/2002 z 12.02.2002 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2002 r. Karina Markowska 2005-08-01 11:30:10
Uchwała Nr XXX/398/2002 z 12.02.2002 w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach na I półrocze 2002 r. Karina Markowska 2005-08-01 11:29:25
Uchwała Nr XXI-271-2000 z 12.12.2000 w sprawie stawek opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Karina Markowska 2005-08-01 11:27:57
Uchwała Nr XXXIII/406/2002 z 21.05.2002 w sprawie utworzenia okręgu wyborczego do wyboru rady powiatu w 2002 r. - dokument usunięty Karina Markowska 2005-08-01 11:26:58
Uchwała Nr XXXII/403/2002 z 23.04.2002 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla ZGK w Gryficach Karina Markowska 2005-08-01 11:26:18
Uchwała Nr XXXII/405/2002 z 23.04.2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Gryfice Karina Markowska 2005-08-01 11:25:39
Uchwała Nr XXXII/404/2002 z 23.04.2002 w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego i przyjęcie gruntów do zasobów gminnych Karina Markowska 2005-08-01 11:19:14
Sesja XXXII Karina Markowska 2005-08-01 11:18:50
Uchwała Nr XXXI/401/2002 z 26.03.2002 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Lucyny Kurczak z Gryfic Karina Markowska 2005-08-01 11:17:55