Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIX/372/2001 z dnia 20.12.2001 r. w sprawie budowy pawilonu handlowego na działce nr 221 w Gryficach po przeprowadzonej konsultacji z mieszkańcami Gminy Gryfice Daniel Igielski 2005-06-13 13:57:36
Uchwała Nr XXVIII/358/2001 z dnia 30.10.2001 r. w sprawie określenia warunków sprzedaży na własność udziałów w nieruchomości komunalnej o numerze geodezyjnym 144 położonej w Rybokartach Daniel Igielski 2005-06-13 13:56:59
Uchwała Nr XXVIII/360/2001 z dnia 30.10.2001 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości i ustanowienia odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku nr 2 położonym w Baszewi Daniel Igielski 2005-06-13 13:56:41
Uchwała Nr XXVIII/356/2001 z dnia 30.10.2001 r. w sprawie sprzedaży Daniel Igielski 2005-06-13 13:56:19
Uchwała Nr XXVIII/354/2001 z dnia 30.10.2001 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach za dostawę wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia i za ścieki wprowad Daniel Igielski 2005-06-13 13:56:00
Uchwała Nr XXVIII/357/2001 z dnia 30.10.2001 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobów komunalnych terenu prywatnego położonego przy ul. Niepodległości 50 w Gryficach Daniel Igielski 2005-06-13 13:55:39
Uchwała Nr XXVIII/363/2001 z dnia 30.10.2001 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Gminy Daniel Igielski 2005-06-13 13:55:12
Uchwała Nr XXVIII/355/2001 z dnia 30.10.2001 r. w sprawie sprzedaży na własność bez przetargu nieruchomości położonej przy ul. Brackiej w Gryficach Daniel Igielski 2005-06-13 13:54:46
Władysław Gliźniewicz Daniel Igielski 2005-06-02 15:55:29
Andrzej Szczygieł - Burmistrz Gryfic Daniel Igielski 2005-06-02 15:43:41
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Smolęcinie Daniel Igielski 2005-06-02 15:25:31
Czerwiec 2005r Daniel Igielski 2005-06-02 15:25:10
Uchwała Nr V/47/2003 z dnia 11.03.2003 r.w sprawie przeniesienia prawa Daniel Igielski 2005-06-02 15:23:41
Uchwała Nr V/46/2003 z dnia 11.03.2003 r.w sprawie przeniesienia prawa własności działki, na której wzniesiony został garaż położonej przy ul. Leśnej w Gryficach Daniel Igielski 2005-06-02 15:23:19
Uchwała Nr VI/52/2003 z dnia 08.04.2003 r.w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mieczysława Nowaka z Gryfic Daniel Igielski 2005-06-02 15:22:51
Uchwała Nr VIII/60/2003 z dnia 03.06.2003 r.w sprawie utworzenia zamkniętych obwodów glosowania na terenie gminy Gryfice, numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-06-02 15:22:23
Uchwała Nr IX/69/2003 z dnia 27.06.2003 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/329/2001 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2001 r., dotyczącej ustalenia wysokości opłaty miesięcznej za świadczenia prowadzo Daniel Igielski 2005-06-02 15:06:50
Uchwała Nr VIII/60/2003 z dnia 03.06.2003 r.w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Gminy Daniel Igielski 2005-06-02 15:06:19
Uchwała Nr XXIX/375/2001 z dnia 20.12.2001 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Daniel Igielski 2005-06-02 14:58:13
Uchwała Nr XXIX/364/2001 z dnia 20.12.2001 r.w sprawie uzupełnienia Daniel Igielski 2005-06-02 14:57:28
Uchwała Nr XXVIII/347/2001 z dnia 30.10.2001 r.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 1w Gryficach Daniel Igielski 2005-06-02 14:56:39
Uchwała Nr XXIV/308/2001 z dnia 27.03.2001 r.w sprawie w sprawie - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-06-02 14:55:42
Uchwała Nr XXIV/302/2001 z dnia 27.03.2001 r.w sprawie w sprawie - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-06-02 14:54:27
Uchwała Nr XXIV/301/2001 z dnia 27.03.2001 r.w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice. - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-06-02 14:53:42
Uchwała Nr XXIV/307/2001 z dnia 27.03.2001 r.w sprawie w sprawie sprzedazy nieruchomości połozonej w Gryficach przy ul. Niepodległości 49 - dokument usunięty Karina Markowska 2005-05-31 11:01:28
Uchwała Nr XXIII/299/2001 z dnia 30.01.2001 r.w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia niezgodności z prawem § 2 uchwały Nr VII/66/99 Rady Miejskiej z dnia 11 maja 1999 r. Karina Markowska 2005-05-31 11:00:45
Majątek gminy Karina Markowska 2005-05-27 14:17:16
Uchwała Nr XII/109/2003 z dnia 09.12.2003 r.w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działek położonych w Gryficach w obrębie geodezyjnym 1 i 5 zabudowanych budynkami stacji transformatorowych. - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-05-27 13:32:53
Uchwała Nr XII/109/2003 z dnia 09.12.2003 r.w sprawie uzupełnienia składu zespołu roboczego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Gryfic Nr 122/XXVIII/2003 z dnia 18 listopada 2003r. do opracowania wiel Daniel Igielski 2005-05-27 13:30:34
Zarządzenie Nr 326/2005 Burmistrza Gryfic z dnia 29.04.2005 w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2005 rok Daniel Igielski 2005-05-27 13:27:10
Zarządzenie Nr 326/2005 Burmistrza Gryfic z dnia 29.04.2005 w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2005 rok Daniel Igielski 2005-05-27 13:22:55
Uchwała Nr XII/113/2003 z dnia 09.12.2003 r.w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Boruka z Gryfic Daniel Igielski 2005-05-24 12:50:34
Uchwała Nr XII/112/2003 z dnia 09.12.2003 r.w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Gryfic Pana Andrzeja Szczygła Daniel Igielski 2005-05-24 12:50:09
Uchwała Nr XIII/118/2003 z dnia 30.12.2003 r.w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice w latach 2004-2008 Daniel Igielski 2005-05-24 12:49:07
Uchwała Nr XV/133/2004 z dnia 30.03.2004 r.w sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszen Daniel Igielski 2005-05-24 12:48:18
Uchwała Nr XV/131/2004 z dnia 30.03.2004 r.w sprawie „Planu modernizacji i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2004-2006 Daniel Igielski 2005-05-24 12:47:34
Uchwała Nr XV/131/2004 z dnia 30.03.2004 r.w sprawie „Planu modernizacji i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2004-2006 - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-05-24 12:46:22
Uchwała Nr XIV/127/2004 z dnia 20.01.2004 r.w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2004r. Daniel Igielski 2005-05-24 12:45:16
Uchwała Nr XIV/127/2004 z dnia 20.01.2004 r.w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2004r. Daniel Igielski 2005-05-24 12:43:54
Sesja XIV - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-05-24 12:43:35