Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XVIII/241/2008 z 30.06.2008 w spr. zmiany uchwały Nr VIII/56/2003 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 3 czerwca 2003 r. dot. poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Alicja Misiecka 2008-08-05 10:17:32
Uchwała Nr XVIII/242/2008 z 30.06.2008 w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfice Alicja Misiecka 2008-08-05 10:14:32
Uchwała Nr XVIII/243/2008 z 30.06.2008 w spr. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice Alicja Misiecka 2008-08-05 10:10:29
Uchwała Nr XVIII/244/2008 z 30.06.2008 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości KUKAŃ Alicja Misiecka 2008-08-05 09:46:29
Uchwała Nr XVIII/245/2008 z 30.06.2008 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości BARKOWO Alicja Misiecka 2008-08-05 09:42:37
Uchwała Nr XVIII/246/2008 z 30.06.2008 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości SMOLĘCIN Alicja Misiecka 2008-08-05 09:37:59
Uchwała Nr XVIII/247/2008 z 30.06.2008 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Rozwoju Miejscowości GRĄDY Alicja Misiecka 2008-08-05 09:35:24
Uchwała Nr XVIII/248/2008 z 30.06.2008 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Rozwoju Miejscowości WILCZKOWO Alicja Misiecka 2008-08-05 09:32:46
Uchwała Nr XVIII/249/2008 z 30.06.2008 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Rozwoju Miejscowości ROTNOWO Alicja Misiecka 2008-08-05 09:29:31
Uchwała Nr XVIII/250/2008 z 30.06.2008 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Rozwoju Miejscowości NIEDŹWIEDZISKA Alicja Misiecka 2008-08-05 09:27:38
Uchwała Nr XVIII/251/2008 z 30.06.2008 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Rozwoju Miejscowości JASIEL Alicja Misiecka 2008-08-05 09:24:47
Uchwała Nr XVIII/252/2008 z 30.06.2008 w spr. zatwierdzenia aktualizacji planu Rozwoju Miejscowości OTOK Alicja Misiecka 2008-08-05 09:22:56
Uchwała Nr XVIII/253/2008 z 30.06.2008 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Stawno Alicja Misiecka 2008-08-05 09:18:47
Uchwała Nr XVIII/254/2008 z 30.06.2008 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy drodze wojewódzkiej Nr 110 w obrębie Rzęskowo Alicja Misiecka 2008-08-05 09:16:17
Uchwała Nr XVIII/255/2008 z 30.06.2008 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Alicja Misiecka 2008-08-05 09:14:01
Uchwała Nr XVIII/256/2008 z 30.06.2008 w spr. przyjęcia zmian w Statucie Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Alicja Misiecka 2008-08-05 09:11:42
Uchwała Nr XVIII/257/2008 z 30.06.2008 w spr. zatwierdzenia projektu pn. "Poznaj swój kraj, swoją ojczyznę tą dużą i małą - jego historię i kulturę". Alicja Misiecka 2008-08-05 09:09:17
Uchwała Nr XVIII/258/2008 z 30.06.2008 w spr. zatwierdzenia projektu pn. "Poznaj Unię Europejską". Alicja Misiecka 2008-08-05 09:04:08
Uchwała Nr XVIII/259/2008 z 30.06.2008 w spr. zatwierdzenia projektu pn."Uczyń swój świat piękniejszym".Projektowanie i wyrób biżuterii artystycznej Alicja Misiecka 2008-08-05 09:00:40
Sesja XVIII Alicja Misiecka 2008-08-05 08:51:51
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" Grzegorz Szredziński 2008-08-04 14:59:30
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" Grzegorz Szredziński 2008-08-04 14:57:35
Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w m. Trzygłów. Grzegorz Szredziński 2008-08-04 14:56:23
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" Grzegorz Szredziński 2008-08-04 10:12:42
Zarządzenie nr 469/2008 z dnia 28.07.2008r. W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji. Karina Markowska 2008-08-01 09:53:25
Zarządzenie nr 468/2008 z dnia 25.07.2008r. W sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości Karina Markowska 2008-08-01 09:51:31
Zarządzenie nr 466/2008 z dnia 22.07.2008r. W sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości Karina Markowska 2008-08-01 09:42:03
Zarządzenie nr 465/2008 z dnia 22.07.2008r. W sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości Karina Markowska 2008-08-01 09:41:03
Zarządzenie nr 463/2008 z dnia 22.07.2008r. W sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w m. Trzygłów. Karina Markowska 2008-08-01 09:39:02
Zarządzenie nr 462/2008 z dnia 14.07.2008r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 211/07 z dnia 25.09.2007 dot. nadania numeru dla nieruchomości po byłym budynku Poczty w m. Górzyca. Karina Markowska 2008-08-01 09:37:42
Zarządzenie nr 461/2008 z dnia 11.07.2008r. W sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Przebudowę lokalu użytkowego na lokale mieszkalne (socjalne) przy ul. Armii Krajowej 12 w Gryficach. Karina Markowska 2008-08-01 09:36:46
Zarzadzenie nr 457/2008 z dnia 08.07.2008r. W sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. JASIEL, obręb JASIEL . Karina Markowska 2008-08-01 09:35:27
Zarzadzenie nr 456/2008 z dnia 08.07.2008r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż Karina Markowska 2008-08-01 09:11:52
Zarządzenie nr 455/2008 z dnia 07.07.2008r. W sprawie przekazania Ludowemu Zespołowi Sportowemu ?Błękitni Trzygłów? ławek drewnianych i desek wieszakowych do szatni dla sportowców na stadionie sportowym w Trzygłowie. Karina Markowska 2008-08-01 09:10:40
Zarządzenie nr 454/2008 z dnia 03.07.2008r. W sprawie prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Piłsudskiego w Gryficach. Karina Markowska 2008-08-01 09:02:48
Zarządzenie nr 453/2008 z dnia 01.07.2008r. W sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Borzęcin, obręb Borzęcin . Karina Markowska 2008-08-01 09:01:26
Zarządzenie nr 452/2008 z dnia 01.07.2008r. W sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Rzęskowo, obręb Rzęskowo . Karina Markowska 2008-08-01 09:00:16
Zarządzenie nr 451/2008 z dnia 01.07.2008r. W sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Rzęskowo, obręb Rzęskowo . Karina Markowska 2008-08-01 08:59:13
Zarządzenie nr 450/2008 z dnia 01.07.2008r. W sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Rzęskowo, obręb Rzęskowo . Karina Markowska 2008-08-01 08:58:01
Zarządzenie nr 448/2008 z dnia 30.06.2008r. W sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice Karina Markowska 2008-08-01 08:57:08