Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
lista osób spełniających wymogi formalne Daniel Igielski 2007-12-18 12:35:15
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Daniel Igielski 2007-12-17 13:10:59
lista osób spełniających wymogi formalne Daniel Igielski 2007-12-17 10:52:01
Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej Daniel Igielski 2007-12-17 10:45:10
Uchwała Nr CLXXXIV/471/207 Składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozrachunków nieznajdujących pokrycia w planowanych Daniel Igielski 2007-12-14 09:46:37
Uchwała Nr CLXXXIV/472/207 Składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Gryfice na 2008 r. Daniel Igielski 2007-12-14 09:45:21
Konkurs ofert na prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców w celu zapobiegania uzależnieniom i przemocy. Daniel Igielski 2007-12-14 09:20:12
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Daniel Igielski 2007-12-14 09:19:26
Samochód strażacki dla OSP Świeszewo Daniel Igielski 2007-12-13 14:41:21
Formularz ofertowy Daniel Igielski 2007-12-12 14:09:38
Ogłoszenie Daniel Igielski 2007-12-12 14:09:17
Opracowanie projektu budowlano -- wykonawczego drogi gminnej Wilczkowo - Rybokarty Daniel Igielski 2007-12-12 14:08:38
Wykonanie oświetlenia drogi w m. Rotnowo Daniel Igielski 2007-12-12 14:01:53
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Daniel Igielski 2007-12-11 12:24:03
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Daniel Igielski 2007-12-11 12:23:56
Obsługa urbanistyczna Daniel Igielski 2007-12-11 10:45:42
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2008 r. w drodze zlecenia. Daniel Igielski 2007-12-07 14:37:20
Zarządzenie Nr 266/2007 Burmistrza Gryfic z dnia 30.11.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 rok Daniel Igielski 2007-12-07 10:34:09
Uchwała Nr XII/136/2007 z 27.11.2007 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2008 r. Daniel Igielski 2007-12-05 09:25:00
Uchwała Nr XII/137/2007 z 27.11.2007 w spr. upoważnienia Burmistrza Gryfic do podejmowania zobowiązań w zakresie finansowania zadań inwestycyjnych Daniel Igielski 2007-12-05 09:24:32
Uchwała Nr XII/138/2007 z 27.11.2007 w spr. obniżenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Daniel Igielski 2007-12-05 09:23:54
Uchwała Nr XII/139/2007 z 27.11.2007 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Daniel Igielski 2007-12-05 09:22:35
Uchwała Nr XII/140/2007 z 27.11.2007 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 1 punktu w złotych dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach Daniel Igielski 2007-12-05 09:22:09
Uchwała Nr XII/141/2007 z 27.11.2007 w spr. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej Daniel Igielski 2007-12-05 09:21:41
Uchwała Nr XII/142/2007 z 27.11.2007 w spr. przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyGryfice dla części terenu położonego w obrębie geoddezyjnym Smolęcin i Łopianów Daniel Igielski 2007-12-05 09:21:12
hwała Nr XII/143/2007 z 27.11.2007 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.Gryfice Daniel Igielski 2007-12-05 09:20:47
Uchwała Nr XII/144/-2007 z 27.11.2007 w spr. zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Borzyszewo gm.Gryfice Daniel Igielski 2007-12-05 09:20:09
Uchwała Nr XII/145/2007 z 27.11.2007 w spr. utworzenia Sołectwa Kołomąć oraz zmiany niektórych uchwał Daniel Igielski 2007-12-05 09:19:36
Uchwała Nr XII/146/2007 z 27.11.2007 w spr. powiadomienia skarbnika gminy i sekretarza gminy o obowiązku złożenia oświadczenia majatkowego Daniel Igielski 2007-12-05 09:19:03
Sesja XII Daniel Igielski 2007-12-05 09:18:44
Sesja XII Daniel Igielski 2007-12-05 09:18:37
Obsługa urbanistyczna Daniel Igielski 2007-12-04 15:31:56
Ogłoszenie Daniel Igielski 2007-12-03 13:40:28
Konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. windykacji Daniel Igielski 2007-12-03 13:40:10
Zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny Daniel Igielski 2007-12-03 12:24:26
Zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny Daniel Igielski 2007-12-03 12:23:39
Uchwała Nr XII/136-2007 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27.11.2007r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 rok Daniel Igielski 2007-12-03 11:30:00
Wynik konkursu Daniel Igielski 2007-11-30 08:50:53
Wynik konkursu Daniel Igielski 2007-11-30 08:50:15
SIWZ Daniel Igielski 2007-11-29 10:58:48