Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXI/282/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Kołomąć gmina Gryfice na działce 82/2 Alicja Misiecka 2008-11-27 10:15:47
Uchwała Nr XXI/283/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. nieodpłatnego przejęcia od PKP S.A prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Alicja Misiecka 2008-11-27 10:13:04
Uchwała Nr XXI/284/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Skarbowi Państwa w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 10 m.Gryfice oznaczonej numerem 22 Alicja Misiecka 2008-11-27 10:11:24
Uchwała Nr XXI/285/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Broniszewskiej w Gryficach o numerze geodezyjnym 205/2 na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 204 Alicja Misiecka 2008-11-27 10:09:03
Uchwała Nr XXI/286/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. przeniesienia prawa własności działki, na której wzniesiony został garaż położonej przy ul. Sportowej w Gryficach Alicja Misiecka 2008-11-27 10:06:15
Uchwała Nr XXI/287/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. zgody na obciążenie gruntu gminnego stanowiącego działkę nr 53/18 położoną w Gryficach przy ul. 11 Listopada w obrębie geodezyjnym nr 5 służebnością gruntową Alicja Misiecka 2008-11-27 10:04:20
Uchwała Nr XXI/288/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XIII/165/2007 z dn. 18.12.2007 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r. Alicja Misiecka 2008-11-27 10:01:43
Uchwała Nr XXI/289/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XIII/166/2007 z dn. 18.12.2007 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r. Alicja Misiecka 2008-11-27 09:59:34
Uchwała Nr XXI/290/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXV/230/2005 z dn. 22.03.2005 w spr. regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów Alicja Misiecka 2008-11-27 09:57:08
Uchwała Nr XXI/291/2008 z dn.18.11.2008 w spr. nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Gryfice, a Powiatem Gryfickim w realizacji zadań z zakresu przebudowy dróg gminnych i powiatowych w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Alicja Misiecka 2008-11-27 09:54:47
Sesja XXI Alicja Misiecka 2008-11-27 09:50:39
Wyniki naboru Daniel Igielski 2008-11-20 11:32:55
Sprawozdanie Nr 8 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między Sesjami Rady Miejskiej od dnia 26 września 2008r. do dnia 10 listopada 2008r. Karina Markowska 2008-11-18 10:19:43
- dokument usunięty Karina Markowska 2008-11-18 10:16:37
- dokument usunięty Karina Markowska 2008-11-18 10:16:35
Budowa oświetlenia zewnętrznego w m. Rzęskowo Grzegorz Szredziński 2008-11-14 09:47:32
Zarządzenie nr 544/2008 z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Budowę linii kablowej oświetleniowej n/n wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi w m. Rzęskowo Karina Markowska 2008-11-13 11:52:00
Zarządzenie nr 544/2008 z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Budowę linii kablowej oświetleniowej n/n wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi w m. Rzęskowo - dokument usunięty Karina Markowska 2008-11-13 11:48:33
Zarządzenie nr 544/2008 z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Budowę linii kablowej oświetleniowej n/n wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi w m. Rzęskowo - dokument usunięty Karina Markowska 2008-11-13 11:48:16
Zarządzenie nr 543/2008 z dnia 29.10.2008 r. w sprawie ustalenia gruntu stanowiącego działkę nr 443/3 o powierzchni 982 m2 położonego w Świeszewie gmina Gryfice przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu Karina Markowska 2008-11-13 11:44:24
Zarządzenie nr 542/2008 z dnia 29.10.2008 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działki nr 426 i 427 o łącznej powierzchni 400 m2 położonych w Świeszewie gmina Gryfice przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Karina Markowska 2008-11-13 11:33:34
Zarządzenie nr 540/2008 z dnia 28.10.2008 r. w sprawie przekazania pakietu profilaktycznego "Pierwsza Pomoc " Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach Karina Markowska 2008-11-13 11:30:03
Zarządzenie nr 539/2008 z dnia 20.10.2008 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji zużytego sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Gryficach Karina Markowska 2008-11-13 11:26:33
Zarządzenie nr 537/2008 z dnia 10.10.2008 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gryfic Karina Markowska 2008-11-13 11:23:44
Zarządzenie nr 537/2008 z dnia 10.10.2008 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gryfic - dokument usunięty Karina Markowska 2008-11-13 11:23:05
Zarządzenie nr 537/2008 z dnia 10.10.2008 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gryfic - dokument usunięty Karina Markowska 2008-11-13 11:22:51
Zarządzenie nr 536/2008 z dnia 08.10.2008 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny Karina Markowska 2008-11-13 11:20:41
Zarządzenie nr 535/2008 z dnia 07.10.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok Karina Markowska 2008-11-13 11:16:46
Zarządzenie nr 533/2008 z dnia 07.10.2008 r. w sprawie przekazania muzycznych zestawów edukacyjnych Szkole Podstawowej w Górzycy Karina Markowska 2008-11-13 11:11:51
Zarządzenie nr 532/2008 z dnia 07.10.2008 r. w sprawie przekazania muzycznych zestawów edukacyjnych Szkole Podstawowej w Prusinowie Karina Markowska 2008-11-13 11:09:39
Zarządzenie nr 530/2008 z dnia 03.10.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Wykonanie remontu świetlicy w m. Rybokarty Karina Markowska 2008-11-13 11:07:19
Zarządzenie nr 529/2008 z dnia 03.10.2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2008 r. w drodze zlecenia Karina Markowska 2008-11-13 11:04:01
Zarządzenie nr 528/2008 z dnia 03.10.2008 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gryfic Karina Markowska 2008-11-13 10:09:32
Zarządzenie nr 528/2008 z dnia 03.10.2008 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gryfic - dokument usunięty Karina Markowska 2008-11-13 10:08:55
Zarządzenie nr 528/2008 z dnia 03.10.2008 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gryfic - dokument usunięty Karina Markowska 2008-11-13 10:08:26
Zarządzenie nr 528/2008 z dnia 03.10.2008 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gryfic - dokument usunięty Karina Markowska 2008-11-13 10:07:09
Zarządzenie nr 528/2008 z dnia 03.10.2008 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gryfic - dokument usunięty Karina Markowska 2008-11-13 10:06:25
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Daniel Igielski 2008-11-05 11:21:46
Budowa oświetlenia zewnętrznego w m. Rzęskowo Grzegorz Szredziński 2008-11-03 12:04:10
Udzielenie kredytu długoterminowego Grzegorz Szredziński 2008-11-03 09:55:37