Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 570/2008 z dnia 12.12.2008 r. w sprawie przekazania tablic korkowych Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach Karina Markowska 2008-12-29 10:46:52
Zarządzenie nr 569/2008 z dnia 09.12.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w m. Brodniki Karina Markowska 2008-12-29 10:45:16
Zarządzenie nr 568/2008 z dnia 09.12.2008 r. w sprawie przekazania cyfrowego aparatu fotograficznego Gimnazjum nr 2 w Gryficach Karina Markowska 2008-12-29 10:42:29
Zarządzenie nr 566/2008 z dnia 04.12.2008 r. w sprawie przekazania kamery cyfrowej i tablicy korkowej Gimnazjum nr 2 w Gryficach Karina Markowska 2008-12-29 10:39:57
Zarządzenie nr 565/2008 z dnia 02.12.2008 r. w sprawie przekazania kuchenki elektrycznej oraz stołu Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach Karina Markowska 2008-12-29 10:38:05
Zarządzenie nr 564/2008 z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice Karina Markowska 2008-12-29 10:35:57
Zarządzenie nr 563/2008 z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok Karina Markowska 2008-12-29 10:34:06
Sprawozdanie Nr 9 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między Sesjami Rady Miejskiej od dnia 11 listopada 2008r. do dnia 15 grudnia 2008r. Karina Markowska 2008-12-23 08:21:12
Zarządzenie Nr 563/2008 Burmistrza Gryfic z dnia 28.11.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok Małgorzata Gołąb 2008-12-19 13:04:57
Obsługa urbanistyczna Grzegorz Szredziński 2008-12-18 11:47:27
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej "Udzielenie pomocy bezdomnym" Daniel Igielski 2008-12-12 13:05:54
Udzielenie kredytu długoterminowego Grzegorz Szredziński 2008-12-09 08:58:10
Zarządzenie nr 562/2008 z dnia 26.11.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru ofert na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego Karina Markowska 2008-12-08 13:21:48
Zarządzenie nr 561/2008 z dnia 26.11.2008 r. w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2009 ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez organizacje pozarządowe prowadzące oraz ogłoszenie konkursów ofert na realizację tych zadań Karina Markowska 2008-12-08 13:18:53
Zarządzenie nr 560/2008 z dnia 24.11.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchmości zabudowanej, położonej w m. Rybokarty Karina Markowska 2008-12-08 13:15:01
Zarządzenie nr 559/2008 z dnia 24.11.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, położonej w m. Niekładź Karina Markowska 2008-12-08 13:13:31
Zarządzenie nr 558/2008 z dnia 24.11.2008 r. w sprawie wykonania remontów komunalnych budynków w ramach przyznanych dodatkowych środków finansowych Karina Markowska 2008-12-08 13:10:15
Zarządzenie nr 557/2008 z dnia 20.11.2008 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy wg stanu na dzień 31.12.2008 r. Karina Markowska 2008-12-08 13:06:06
Zarządzenie nr 556/2008 z dnia 19.11.2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2008 rok Karina Markowska 2008-12-08 13:03:24
Zarządzenie nr 554/2008 z dnia 10.11.2008 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu Karina Markowska 2008-12-08 13:02:00
Zarządzenie nr 553/2008 z dnia 07.11.2008 r. w sprawie przekazania - przejęcia samochodu marki MERCEDES - BENZ do OSP Gryfice Karina Markowska 2008-12-08 12:11:51
Informacja Burmistrza Gryfic na temat aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego Alicja Bojówka 2008-12-04 10:53:49
Zarządzenie nr 551/2008 z dnia 05.11.2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy wg stanu na dzień 31.12.2008 Karina Markowska 2008-12-03 14:02:35
Zarządzenie nr 550/2008 z dnia 31.10.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczenia kosztów używania samochodów prywatnych dla celów służbowych Karina Markowska 2008-12-03 14:00:31
Zarządzenie nr 548/2008 z dnia 31.10.2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice Karina Markowska 2008-12-03 13:56:16
Zarządzenie nr 547/2008 z dnia 31.10.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok Karina Markowska 2008-12-03 13:53:54
Zarządzenie nr 546/2008 z dnia 30.10.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 1 ul. Niechorskiej Karina Markowska 2008-12-03 13:52:07
Zarządzenie nr 545/2008 z dnia 30.10.2008 r. w sprawie przekazania radiomagnetofonów Gimnazjum nr 1 w Gryficach Karina Markowska 2008-12-03 13:44:19
Prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w celi zapobiegania uzależnieniom i przemocy. Daniel Igielski 2008-11-28 11:37:58
Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie miasta Gryfice - prowadzenie Klubu Abstynenta Daniel Igielski 2008-11-28 11:36:27
Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie miasta Gryfice - prowadzenie Klubu Abstynenta Daniel Igielski 2008-11-28 11:36:01
Udzielenie kredytu długoterminowego Grzegorz Szredziński 2008-11-28 09:24:49
Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2008r. Małgorzata Gołąb 2008-11-27 14:49:02
Uchwała Nr XXI/277/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18.11.2008r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 rok Małgorzata Gołąb 2008-11-27 14:44:39
Zarządzenie Nr 547/2008 Burmistrza Gryfic z dnia 31.10.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok Małgorzata Gołąb 2008-11-27 13:04:05
Uchwała Nr XXI/277/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2008 r. Alicja Misiecka 2008-11-27 10:36:57
Uchwała Nr XXI/278/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Alicja Misiecka 2008-11-27 10:34:08
Uchwała Nr XXI/279/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w 2009 r. Alicja Misiecka 2008-11-27 10:21:19
Uchwała Nr XXI/280/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Alicja Misiecka 2008-11-27 10:19:46
Uchwała Nr XXI/281/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Otok gmina Gryfice stanowiących działki nr 157/13 i nr 157/14 Alicja Misiecka 2008-11-27 10:18:34