Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Likwidacja barier architektonicznych w SP nr 3 Grzegorz Szredziński 2009-01-28 10:34:36
Sprawozdania Burmistrza 2009 r. Karina Markowska 2009-01-28 10:25:47
Likwidacja barier architektonicznych w SP nr 3 Grzegorz Szredziński 2009-01-27 15:22:31
Wykaz Aktów Prawa Miejscowego - dokument usunięty Daniel Igielski 2009-01-22 13:27:35
Wykaz Aktów Prawa Miejscowego - dokument usunięty Daniel Igielski 2009-01-22 13:27:13
Wykaz Aktów Prawa Miejscowego - dokument usunięty Daniel Igielski 2009-01-22 13:26:56
Wykaz Aktów Prawa Miejscowego - dokument usunięty Daniel Igielski 2009-01-22 13:26:30
Obsługa urbanistyczna Daniel Igielski 2009-01-22 13:24:41
Obsługa urbanistyczna Grzegorz Szredziński 2009-01-14 10:27:10
Zarządzenie nr 581/2008 z dnia 31.12.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok Karina Markowska 2009-01-12 11:05:11
Zarządzenie nr 580/2008 z dnia 31.12.2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2008 rok Karina Markowska 2009-01-12 11:02:58
Zarządzenie nr 578/2008 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie przekazania w zarządzanie budynku mieszkalnego położonego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33 w Gryficach Karina Markowska 2009-01-12 11:00:28
Zarządzenie nr 578/2008 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie przekazania w zarządzanie budynku mieszkalnego położonego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33 w Gryficach Karina Markowska 2009-01-12 10:57:30
Zarządzenie nr 577/2008 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie przekazania w zarządzanie budynku mieszkalnego położonego w Niekładziu Karina Markowska 2009-01-12 10:52:23
Zarządzenie nr 576/2008 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w m. Rzęskowo Karina Markowska 2009-01-12 10:47:19
Zarządzenie nr 574/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2009 r. w drodze zlecenia Karina Markowska 2009-01-12 10:45:30
Uchwała Nr XXII/292/2008 z 30.12.2008 w spr. uchwalenia budżetu gminy Gryfice na 2009 r. Alicja Misiecka 2009-01-12 10:44:12
Uchwała Nr XXII/293/2008 z 30.12.2008 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2008 r. Alicja Misiecka 2009-01-12 10:42:57
Uchwała Nr XXII/294/2008 z 30.12.2008 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasaja z upływem roku budżetowego Alicja Misiecka 2009-01-12 10:39:51
Uchwała Nr XXII/295/2008 z 30.12.2008 w spr. powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w/s opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gryfice na lata 2009-2013 Alicja Misiecka 2009-01-12 09:49:33
Uchwała Nr XXII/296/2008 z 30.12.2008 r. w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 29 stycznia 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych Alicja Misiecka 2009-01-12 09:47:45
Uchwała Nr XXII/297/2008 z 30.12.2008 w spr. określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfice na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Alicja Misiecka 2009-01-12 09:45:23
Uchwała Nr XXII/298/2008 z 30.12.2008 w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r. Alicja Misiecka 2009-01-12 09:43:14
Uchwała Nr XXII/299/2008 z 30.12.2008 w spr. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r. Alicja Misiecka 2009-01-12 09:40:23
Uchwała Nr XXII/300/2008 z 30.12.2008 w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę Nr 424/13 położoną w obrębie geodezyjnym Rzęskowo gmina Gryfice - służebnością drogową Alicja Misiecka 2009-01-12 09:38:59
Uchwała Nr XXII/301/2008 z 30.12.2008 w spr. przyjęcia "Programu Wspólpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w 2009 r." Alicja Misiecka 2009-01-12 09:36:14
Uchwała Nr XXII/302/2008 z 30.12.2008 w spr. zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Gryfice do tworzonej Lokalnej Grupy Działania oraz udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Szczygłowi Burmistrzowi Gryfic do pełnego reprezentowania Gminy Gryfice w Lokalnej Grupie Działania Alicja Misiecka 2009-01-12 09:25:25
Sesja XXII Alicja Misiecka 2009-01-12 09:20:49
Obsługa urbanistyczna Grzegorz Szredziński 2009-01-08 13:10:18
Obsługa urbanistyczna Grzegorz Szredziński 2009-01-08 13:08:54
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2009 r. w drodze zlecenia. Daniel Igielski 2009-01-05 12:14:29
Ogłoszenie o wyborze oferty Dorota Wawrzyniak 2009-01-02 11:05:49
Skrzynka Podawcza Daniel Igielski 2008-12-31 09:55:58
Dane teleadresowe - dokument usunięty Daniel Igielski 2008-12-30 10:11:17
Dane teleadresowe - dokument usunięty Daniel Igielski 2008-12-30 10:09:48
Dane teleadresowe - dokument usunięty Daniel Igielski 2008-12-30 10:09:43
Dane teleadresowe - dokument usunięty Daniel Igielski 2008-12-30 10:09:25
Zarządzenie nr 573/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie przekazania wózka do kredowania linii na boisko piłkarskie Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach Karina Markowska 2008-12-29 11:02:05
Zarządzenie nr 572/2008 z dnia 12.12.2008 r. w sprawie przekazania manekina do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej Gimnazjum nr 2 w Gryficach Karina Markowska 2008-12-29 10:52:15
Zarządzenie nr 571/2008 z dnia 12.12.2008 r. w sprawie przekazania telewizora i barometra Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach Karina Markowska 2008-12-29 10:48:51