Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 240/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2019-08-16 08:16:21
Zarządzenie Nr 239/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza Luiza Kowalska 2019-08-16 08:15:17
Zarządzenie Nr 238/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Gryfice w sołectwach Wołczyno i Kukań Luiza Kowalska 2019-08-16 08:08:41
Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Barkowo Luiza Kowalska 2019-08-16 08:06:22
Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Najpiękniejszy balkon, posesja, zagroda, teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej Luiza Kowalska 2019-08-16 08:03:25
Zarządzenie Nr 192/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza Luiza Kowalska 2019-08-16 08:03:11
Zarządzenie Nr 236/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej o rozstrzygnięcia IV edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza w Gminie Gryfice oraz konkursu Najpiękniejszy balkon, posesja, zagroda, teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej Luiza Kowalska 2019-08-16 08:02:42
Zarządzenie Nr 235/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 424/224 przy ul. Żurawiej, obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2019-08-16 08:01:26
Zarządzenie Nr 234/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 07 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ul. M.J. Piłsudskiego Luiza Kowalska 2019-08-16 08:00:12
Zarządzenie Nr 233/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 02 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2019-08-16 07:59:00
Zarządzenie Nr 243/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Luiza Kowalska 2019-08-14 15:22:05
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r. Luiza Kowalska 2019-08-14 15:19:07
Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Barkowo Luiza Kowalska 2019-08-14 15:18:11
Zarządzenie Nr 238/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Gryfice w sołectwach Wołczyno i Kukań Luiza Kowalska 2019-08-14 15:15:24
Zarządzenie Nr 232/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 02 sierpnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Gryfice w sołectwach Brodniki, Grębocin i Lubin Luiza Kowalska 2019-08-14 15:12:50
Zarządzenie Nr 231/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 02 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 214/18 przy ul. Tęczowej, obręb Gryfice 6 Luiza Kowalska 2019-08-14 15:08:13
Zarządzenie Nr 230/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-08-14 15:06:09
Zarządzenie Nr 229/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 62/27 przy ul. Liliowej, obręb 8 m. Gryfice Luiza Kowalska 2019-08-14 15:04:31
Zarządzenie Nr 228/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 355/24 przy ul. Skrajnej, obręb Borzyszewo Luiza Kowalska 2019-08-14 15:02:30
Zarządzenie Nr 227/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Luiza Kowalska 2019-08-14 15:00:14
Zarządzenie Nr 226/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-08-14 14:57:20
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-08-14 10:56:38
Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2019-08-14 10:51:04
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice Aneta Chruścielewska 2019-08-14 10:34:14
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie d odcinka gazociagu niskiego ciśnienia dn 125 PE 100 SDR 17,6 i dn 90 PE 100 SDR 17,6 na terenie działek nr 216/2, 214/30, obręb geodezyjny Gryfice 6. Aneta Chruścielewska 2019-08-14 10:30:15
Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2019-08-14 10:03:05
Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2019-08-14 10:02:48
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA. Grzegorz Szredziński 2019-08-14 10:02:17
Ogłoszenie o naborze - poodinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej Karina Markowska 2019-08-13 11:24:21
Nabór na podinspektora ds. gospodarki mieszkaniowej Karina Markowska 2019-08-13 11:11:23
Dane teleadresowe Leszek Wójcikiewicz 2019-08-12 11:01:20
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA. Grzegorz Szredziński 2019-08-12 10:32:09
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 82, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. na terenie działek nr Aneta Chruścielewska 2019-08-08 12:00:25
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 125 PE i dn 40 PE na terenie działek nr 358/50, 358/49, 358/6, 358/14, 358/10, 358/42, 371, 302, 350, 355/21, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-08-08 11:22:11
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu niskiego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 444/3, 212/45, 371, 254/9, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-08-08 11:17:32
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 60/2019 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 62/2019 Anna Żołnowska 2019-08-08 08:59:30
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 55/2019 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 59/2019 Anna Żołnowska 2019-08-08 08:58:22
Ogłoszenia Burmistrza o przetargach na najem nieruchomości Sławomir Pawlak 2019-08-08 08:19:14
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci n.n. 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na terenie działki nr 109, obręb geodezyjny Ościęcin, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-08-07 13:20:19
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na terenie działek nr 422/2, 451/1 przy ul. Sienkiewicza, obręb geodezyjny Gryfice 4. Aneta Chruścielewska 2019-08-07 13:18:37