herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
dokumentacja projektowa Wałowa Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-12 14:51:43
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-12 14:45:09
Rozbiórki zespołów obiektów budowlanych na działkach 362 i 83/11 obręb Gryfice-5 jedn. ewid. Gryfice miasto, wraz z wywozem gruzu i odpadów Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-12 14:43:55
wynik postępowania - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-12 14:40:18
wynik postępowania - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-12 14:36:57
Remont podłóg na parterze Przedszkola Nr 1 w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-12 14:30:40
Remont toalet w budynku Gryfickiego Domu Kultury. Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-12 14:19:34
Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy fiansowej gminy Gryfice na l. 2018-2040 Alicja Misiecka 2018-07-12 12:58:14
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-07-12 12:57:18
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr 216/2, obręb geodezyjny Gryfice 6 Aneta Chruścielewska 2018-07-11 15:35:31
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociagu średniego ciśnienia na działce nr 10/1, obręb geodezyjny Gryfice 1. Aneta Chruścielewska 2018-07-11 15:34:37
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej na działkach nr 62/34, 62/35, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2018-07-11 15:33:14
Grzegorz Drążkowiak 2018-07-11 12:05:30
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2018-07-11 12:05:04
Wycinka 28szt. obumarłych drzew z terenu Parku miejskiego w Gryficach Grzegorz Drążkowiak 2018-07-11 12:04:40
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2018-07-11 12:04:03
Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-07-11 08:21:08
Zawiadomienie o zwołaniu LII sesji RM w dn. 12.07.2018 r. o g. 16,oo Alicja Misiecka 2018-07-10 14:46:22
Projekt uchwały w spr. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Alicja Misiecka 2018-07-10 13:05:31
Projekt uchwały w spr. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-07-10 13:04:23
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-10 12:25:36
Projekty uchwał na LII sesję RM w dn. 12.07.2018 r. o g. 16,oo Alicja Misiecka 2018-07-10 12:20:06
Zarządzenie Nr 1196/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górzycy Luiza Kowalska 2018-07-10 08:43:10
Zarządzenie Nr 1218/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie odwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Kukań z miejscowościami Wołczyno i Krakowice Luiza Kowalska 2018-07-10 08:42:32
Zarządzenie Nr 1217/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2018 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Luiza Kowalska 2018-07-10 08:41:13
Zarządzenie Nr 1216/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-07-10 08:39:29
Zarządzenie Nr 1215/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-07-10 08:37:29
Zarządzenie Nr 1214/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 375 obręb Wołczyno w miejscowości Krakowice Luiza Kowalska 2018-07-10 08:33:47
Zarządzenie Nr 1213/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 355/12 o powierzchni 0,3100 ha oraz udziału do 1/11 części w niezabudowanej działce numer 355/8 o powierzchni 0,3003 ha, obręb ewidencyjny Borzyszewo, Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2018-07-10 08:32:26
Zarządzenie Nr 1212/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Rotnowie Luiza Kowalska 2018-07-10 08:30:56
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w dniu 20 września 2018 r Sławomir Pawlak 2018-07-10 07:47:55
projekt wykonawczy - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-09 22:40:47
Remont budynku po przedszkolu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Trzygłowie gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-09 12:38:10
Remont budynku po przedszkolu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Trzygłowie gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-09 12:38:03
projekt wykonawczy - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-06 08:49:48
WNOŚ. od Nr.52/2018.KM do Nr.53/2018.KM Sławomir Pawlak 2018-07-05 15:19:07
ROK 2018 Sławomir Pawlak 2018-07-05 15:17:32
WNOŚ. od Nr. 47/2018.KM do Nr. 51/2018.KM Sławomir Pawlak 2018-07-05 15:17:02
WNOŚ. od Nr.43/2018.KM do Nr.46/2018.KM Sławomir Pawlak 2018-07-05 15:14:46
- dokument usunięty Sławomir Pawlak 2018-07-05 15:11:56