herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Luiza Kowalska 2018-09-28 11:10:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24.09.2018 r., znak: WST-K.420.6.2018.MK.23 w sprawie wezwania do uzupełnienia raportu o oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów). z dnia Aneta Chruścielewska 2018-09-28 11:08:28
Informacja Burmistrza Gryfic z dnia 27 września 2018 r. w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych Luiza Kowalska 2018-09-27 19:15:20
Druk zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21-10-2018 r. Luiza Kowalska 2018-09-27 19:09:49
Druk zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21-10-2018 r. Luiza Kowalska 2018-09-27 19:08:29
Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 27.09.2018 r. o nadaniu numerów list kandydatów do Rady Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-09-27 14:27:29
Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 27.09.2018 r. o nadaniu numerów list kandydatów do Rady Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-09-27 14:26:23
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Luiza Kowalska 2018-09-27 13:56:23
Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gryfic zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Luiza Kowalska 2018-09-27 13:47:40
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2018-09-27 13:33:56
powiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-27 13:33:08
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku od km 13+100 do km 14+300??. Katarzyna Młynarska 2018-09-27 13:04:04
Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2018-09-27 11:55:05
Zarządzenie Nr 1278/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza Luiza Kowalska 2018-09-27 10:18:57
Zarządzenie Nr 1277/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok i lata następne Luiza Kowalska 2018-09-27 10:16:39
Zarządzenie Nr 1276/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 9 września 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 386/4 obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2018-09-27 10:11:40
Zarządzenie Nr 1275/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-09-27 10:10:08
Zarządzenie Nr 1264/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołanie pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wyborów samorządowych 2018 Luiza Kowalska 2018-09-27 10:05:55
Zarządzenie Nr 1272/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 355/24 o powierzchni 0,1319 ha oraz udziału do 2/24 części w niezabudowanej działce numer 355/21 o powierzchni 0,2356 ha, obręb ewidencyjny Borzyszewo, Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2018-09-27 10:01:57
Zarządzenie Nr 1272/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 355/24 o powierzchni 0,1319 ha oraz udziału do 2/24 części w niezabudowanej działce numer 355/21 o powierzchni 0,2356 ha, obręb ewidencyjny Borzyszewo, Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2018-09-27 10:01:47
Zarządzenie Nr 1271/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przedłużenia ważności list osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego na rok 2018 Luiza Kowalska 2018-09-27 10:00:23
Zarządzenie Nr 1271/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przedłużenia ważności list osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego na rok 2018 Luiza Kowalska 2018-09-27 09:59:17
Zarządzenie Nr 1270/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia zapytania o cenę na wycinkę 1 drzewa gatunek kasztanowiec biały z dz. nr 199 obręb Rotnowo Luiza Kowalska 2018-09-27 09:59:08
Zarządzenie Nr 1270/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia zapytania o cenę na wycinkę 1 drzewa gatunek kasztanowiec biały z dz. nr 199 obręb Rotnowo Luiza Kowalska 2018-09-27 09:57:41
Zarządzenie Nr 1269/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-09-27 09:57:31
Zarządzenie Nr 1268/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych Luiza Kowalska 2018-09-27 09:56:29
Zarządzenie Nr 1269/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-09-27 09:55:40
Zarządzenie Nr 1269/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-09-27 09:54:06
Zarządzenie Nr 1268/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych Luiza Kowalska 2018-09-27 09:49:37
Zarządzenie Nr 1267/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-09-27 09:49:32
Zarządzenie Nr 1267/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-09-27 09:48:00
Zarządzenie Nr 1266/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r. Luiza Kowalska 2018-09-27 09:47:20
Zarządzenie Nr 1266/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r. Luiza Kowalska 2018-09-27 09:46:05
Zarządzenie Nr 1265/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-09-27 09:45:45
Zarządzenie Nr 1265/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-09-27 09:45:40
wykaz WNOŚ.SP.NR 57 /2018 Sławomir Pawlak 2018-09-27 07:52:35
wykaz WNOŚ.SP.NR 55/2018- WNOŚ.SP.NR 56/2018 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Sławomir Pawlak 2018-09-27 07:47:31
dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-26 11:46:27
dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-26 11:44:57
dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-26 11:37:29