herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rejestr zamówień publicznych o wartości powyżej 14000 Euro Luiza Kowalska 2018-03-15 08:45:20
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Luiza Kowalska 2018-03-15 08:44:16
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy Luiza Kowalska 2018-03-15 08:43:39
Rejestr aktów stanu cywilnego (urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób) Luiza Kowalska 2018-03-15 08:43:03
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Luiza Kowalska 2018-03-15 08:42:07
Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Luiza Kowalska 2018-03-15 08:41:41
Rejestr wyborców Luiza Kowalska 2018-03-15 08:40:53
Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-03-15 08:34:14
Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw Luiza Kowalska 2018-03-15 08:33:41
Rejestr skarg i wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu Luiza Kowalska 2018-03-15 08:32:47
Rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Miejską Luiza Kowalska 2018-03-15 08:31:40
Rejestr interpelacji i wniosków Radnych Luiza Kowalska 2018-03-15 08:30:46
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-14 15:25:27
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-14 15:25:18
Zarządzenie nr 1122/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 06.03.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-03-14 13:33:51
Zarządzenie nr 1115/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-03-14 13:33:06
Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy (Dz.U.2003.34.282) Leszek Wójcikiewicz 2018-03-14 11:47:06
Wzór oświadczenia majątkowego burmistrza, z-cy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza (Dz.U.2003.34.282) Leszek Wójcikiewicz 2018-03-14 11:46:57
Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy (Dz.U.2003.34.282) Leszek Wójcikiewicz 2018-03-14 11:46:18
Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy (Dz.U.2003.34.282) Leszek Wójcikiewicz 2018-03-14 11:46:03
Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy (Dz.U.2003.34.282) Leszek Wójcikiewicz 2018-03-14 11:45:42
Wzór oświadczenia majątkowego burmistrza, z-cy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza (Dz.U.2003.34.282) Leszek Wójcikiewicz 2018-03-14 11:45:15
Wzór oświadczenia majątkowego burmistrza, z-cy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza (Dz.U.2003.34.282) Leszek Wójcikiewicz 2018-03-14 11:44:26
Wzory oświadczeń majątkowych od 31.10.2017 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-03-14 11:43:52
Uchwała nr XLVII/472/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.02.2018r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-03-14 10:11:22
Protokół Nr XLIV z 24.01.2018 r. Alicja Misiecka 2018-03-14 09:11:46
Protokół Nr XLIII z 29.12.2017 r. Alicja Misiecka 2018-03-14 09:10:35
Protokół Nr XLII z 20.12.2017 r. Alicja Misiecka 2018-03-14 09:09:13
Karina Semczuk 2018-03-13 15:18:12
Powiadomienie o wyborze oferty Karina Semczuk 2018-03-13 15:16:48
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-13 08:54:38
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-13 08:54:31
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-13 08:44:03
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-13 08:43:52
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-12 13:44:46
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-12 13:44:05
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-12 13:42:58
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego: ul. Trzygłowskiej - Kamieńskiej w Gryficach (dz. nr 199 obr. Gryfice-8); m. Grądy (dz. nr 132 i 134); m. Baszewice (dz. nr 9/2 i 8); ul. Niekładzka w Gryficach (dz. nr 28) Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-12 13:41:54
Ogłoszenie o naborze - inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Karina Markowska 2018-03-09 11:17:33
Ogłoszenie o naborze - inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkohoolowych - dokument usunięty Karina Markowska 2018-03-09 11:11:21