herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2019-02-05 11:31:51
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2019-02-05 11:31:43
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2019-02-05 11:31:34
Plan zamówień publicznych na 2019 rok Grzegorz Szredziński 2019-02-05 08:46:09
Plan zamówień publicznych na 2019 rok Grzegorz Szredziński 2019-02-05 08:44:48
Terminy posiedzień stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2019 r. Zbigniew Szuszkiewicz 2019-02-04 11:15:30
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Włodzimierz Rączkowiak 2019-02-01 15:02:14
załącznik graficzny Małgorzata Bęgowska 2019-02-01 14:42:36
wzór umowy Małgorzata Bęgowska 2019-02-01 14:42:16
formularz ofertowo-cenowy Małgorzata Bęgowska 2019-02-01 14:41:49
zapytanie ofertowe Małgorzata Bęgowska 2019-02-01 14:41:24
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego: Borzyszewo do końca wsi Jabłonowo, ul. 3 Maja w Gryficach (dz. nr 145/6, obręb Gryfice-5), ul. Zdrojowa w Gryficach (dz. nr 444, obręb Brodniki) Małgorzata Bęgowska 2019-02-01 14:41:01
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego: Borzyszewo do końca wsi Jabłonowo, ul. 3 Maja w Gryficach (dz. nr 145/6, obręb Gryfice-5), ul. Zdrojowa w Gryficach (dz. nr 444, obręb Brodniki) Małgorzata Bęgowska 2019-02-01 14:40:41
Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18.12.2018r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2019-2040 Małgorzata Gołąb 2019-02-01 12:34:14
WPF Małgorzata Gołąb 2019-02-01 12:31:43
Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29.01.2019r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok Małgorzata Gołąb 2019-02-01 12:31:16
Zarządzenie nr 69/2019 Burmistrza Bryfic z dnia 24.01.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Małgorzata Gołąb 2019-02-01 12:28:26
Zarządzenie nr 43/2019 Burmistrza Bryfic z dnia 07.01.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok Małgorzata Gołąb 2019-02-01 12:27:32
Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 02.01.2019r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok Małgorzata Gołąb 2019-02-01 12:26:29
Zmiany budżetu Małgorzata Gołąb 2019-02-01 12:24:15
Projekt budżetu na rok 2019 - dokument usunięty Małgorzata Gołąb 2019-02-01 12:24:03
Uchwała nr IV.24.Z.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gryfice Małgorzata Gołąb 2019-02-01 12:23:50
Uchwała nr IV.23.Z.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Gryfice na 2019r. Małgorzata Gołąb 2019-02-01 12:22:28
Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18.12.2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2019 Małgorzata Gołąb 2019-02-01 12:20:11
Uchwała nr LXXXVII.532.Z.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfice na 2019 rok Małgorzata Gołąb 2019-02-01 12:18:17
Uchwała nr LXXXVII.531.Z.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfice na lata 2019-2040 Małgorzata Gołąb 2019-02-01 12:16:32
Uchwała nr LXXXVII.530.Z.2018 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Gryfice na 2019r. Małgorzata Gołąb 2019-02-01 12:12:11
Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Luiza Kowalska 2019-02-01 12:07:54
Nabór na podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Luiza Kowalska 2019-02-01 12:06:29
Nabór na podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - dokument usunięty Luiza Kowalska 2019-02-01 12:06:25
Nabór na podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - dokument usunięty Luiza Kowalska 2019-02-01 12:05:59
Projekt budżetu na rok 2019 Małgorzata Gołąb 2019-02-01 11:24:18
Projekt budżetu na rok 2019 - dokument usunięty Małgorzata Gołąb 2019-02-01 11:22:15
Budżet Małgorzata Gołąb 2019-02-01 11:21:48
Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Brodniki, Grębocin i Lubin w sprawie utworzenia Sołectwa Grębocin i Sołectwa Lubin oraz podziału Sołectwa Brodniki Luiza Kowalska 2019-02-01 09:41:00
18.02.2019 r. Konsultacje z mieszkańcami wsi Brodniki, Grębocin i Lubin w sprawie utworzenia Sołectwa Grębocin i Sołectwa Lubin oraz podziału Sołectwa Brodniki Luiza Kowalska 2019-02-01 09:39:15
Uchwała Nr V/42/2019 z 29.01.2019 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. Alicja Misiecka 2019-02-01 09:31:15
Uchwała Nr V/43/2019 z 29.01.2019 r. w spr. wyrażenia zamiaru utworzenia przez Gminę Gryfice Liceum Ogólnokształcącego w Gryficach Alicja Misiecka 2019-02-01 09:29:47
Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Kukań, Wołczyno i Krakowice w sprawie utworzenia Sołectwa Wołczyno z miejscowością Krakowice i podziału Sołectwa Kukań Luiza Kowalska 2019-02-01 09:28:51
15.02.2019 r. Konsultacje z mieszkańcami wsi Kukań, Wołczyno i Krakowice w sprawie utworzenia Sołectwa Wołczyno z miejscowością Krakowice i podziału Sołectwa Kukań Luiza Kowalska 2019-02-01 09:26:00