herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykonanie usługi konserwacji 790 szt. punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Gryfice II Włodzimierz Rączkowiak 2017-12-29 14:17:39
Zarządzenie Nr 1050/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 424/88 obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2017-12-29 12:54:37
Zarządzenie Nr 1049/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 284/2 obręb Borzyszewo Luiza Kowalska 2017-12-29 12:53:19
Zarządzenie Nr 1048/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok Luiza Kowalska 2017-12-29 12:51:38
Zarządzenie Nr 1047/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na zakup i dostawę suchej karmy dla bezdomnych psów i kotów dokarmianych przez wolontariuszy na terenie gminy Gryfice w roku 2018 Luiza Kowalska 2017-12-29 12:46:59
Zarządzenie Nr 1046/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie świadczenia usług odławiania i transportu zwierząt z terenu gminy Gryfice w roku 2018 Luiza Kowalska 2017-12-29 12:44:51
Zarządzenie Nr 1045/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie świadczenia usług weterynaryjnych na rzecz zwierząt bezdomnych z terenu gminy Gryfice w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, mających miejsce na terenie gminy Gryfice w roku 2018 Luiza Kowalska 2017-12-29 12:43:18
Zarządzenie Nr 1044/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok Luiza Kowalska 2017-12-29 12:39:37
Zarządzenie Nr 1043/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 319/2 obręb Rybokarty Luiza Kowalska 2017-12-29 12:38:03
Zarządzenie Nr 1042/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 31/1 obręb nr 2 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2017-12-29 12:36:45
Zarządzenie Nr 1041/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 442/29 obręb Borzyszewo Luiza Kowalska 2017-12-29 12:35:15
Zarządzenie Nr 1040/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2017-12-29 12:33:09
Zarządzenie Nr 1040/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2017-12-29 12:32:44
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2017-12-29 12:23:50
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2017-12-29 12:15:12
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2017-12-29 11:44:52
Zarządzenie Nr 1039/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok Luiza Kowalska 2017-12-29 11:34:03
Zarządzenie Nr 1038/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Gryficach prostokątnych donic Luiza Kowalska 2017-12-29 11:32:26
Zarządzenie Nr 1037/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1011/2017 z dnia 04.12.2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice na rok 2018 Luiza Kowalska 2017-12-29 11:30:56
Zarządzenie Nr 1037/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1011/2017 z dnia 04.12.2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice na rok 2018 Luiza Kowalska 2017-12-29 11:30:48
Zarządzenie Nr 1036/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych, bazowych składek za najem pomieszczeń i budynków gospodarczych wchodzących w skład lokalowego zasobu Gminy Gryfice (stanowiących własność Gminy Gryfice) Luiza Kowalska 2017-12-29 11:28:44
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy Grzegorz Szredziński 2017-12-29 11:00:17
Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Krytej Pływalni w Gryficach Grzegorz Szredziński 2017-12-29 09:08:41
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania Włodzimierz Rączkowiak 2017-12-29 09:06:40
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania Włodzimierz Rączkowiak 2017-12-29 09:06:28
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Dostawa i montaż urządzeń aktywnych sieci, a także wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej. Włodzimierz Rączkowiak 2017-12-29 09:00:11
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Dostawa i montaż urządzeń aktywnych sieci, a także wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej. Włodzimierz Rączkowiak 2017-12-29 08:59:56
Zawiadomienie Izabela Stachowska 2017-12-28 15:37:13
Zawiadomienie Izabela Stachowska 2017-12-28 15:36:29
- dokument usunięty Izabela Stachowska 2017-12-28 15:35:55
- dokument usunięty Izabela Stachowska 2017-12-28 15:35:50
Zawiadomienie Izabela Stachowska 2017-12-28 15:35:35
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania Włodzimierz Rączkowiak 2017-12-28 14:54:35
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania Włodzimierz Rączkowiak 2017-12-28 14:54:16
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania Włodzimierz Rączkowiak 2017-12-28 14:52:42
Opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektów dotyczacych rewitalizacji na terenie gminy Gryfice. Grzegorz Szredziński 2017-12-28 11:22:52
Zawiadomienie o zwołaniu XLIII sesji Alicja Misiecka 2017-12-28 10:51:44
Zawiadomienie o zwołaniu XLIII sesji RM w dn. 29.12.2017 r. o g. 13,oo Alicja Misiecka 2017-12-28 10:49:22
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach ogłasza drugi ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż autobusu Autosan Barbara Leszczuk 2017-12-28 08:27:42
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach ogłasza drugi ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż autobusu Autosan Barbara Leszczuk 2017-12-28 08:26:36