herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH WNIOSKI W SPRAWACH ULG (UMORZEŃ, ODROCZEŃ, RAT) - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-07-09 15:55:56
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH WNIOSKI PODATNIKÓW W SPRAWIE UDZIELENIA PISEMNEJ INFORMACJI O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-07-09 15:54:41
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych korekta w trakcie roku podatkowego - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-07-09 15:53:43
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH WNIOSKI PODATNIKÓW W SPRAWIE UDZIELENIA PISEMNEJ INFORMACJI O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-07-09 15:52:55
Opłata skarbowa - Wnioski w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-07-09 15:52:03
OPŁATA TARGOWA (DOT. OSÓB PRAWNYCH) WNIOSKI PODATNIKÓW W SPRAWIE UDZIELENIA PISEMNEJ INFORMACJI O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-07-09 15:50:40
OPŁATA TARGOWA (DOT. OSÓB PRAWNYCH) WNIOSKI W SPRAWACH ULG (UMORZEŃ, ODROCZEŃ, RAT) - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-07-09 15:49:13
Opłata skarbowa Wnioski w sprawie zwrotu opłaty skarbowej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-07-09 15:48:12
OPŁATA TARGOWA (DOT. OSÓB FIZYCZNYCH) WNIOSKI W SPRAWACH ULG (UMORZEŃ, ODROCZEŃ, RAT) - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-07-09 15:47:07
ODWOŁANIA I ZAŻALENIA TRYBIE POSTĘPOWANIA - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-07-09 15:46:05
DOKONANIE POTRĄCENIA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO Z WIERZYTELNOŚCI WOBEC GMINY - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-07-09 15:44:47
DOKONANIE POTRĄCENIA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO Z WIERZYTELNOŚCI WOBEC SKARBU PAŃSTWA - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-07-09 15:43:09
Wiesław Pakulniewicz Daniel Igielski 2003-07-04 16:07:47
Władysław Gliźniewicz Daniel Igielski 2003-07-04 16:05:27
Edmund Woźniak Daniel Igielski 2003-07-04 16:04:14
Krzysztof Tokarczyk Daniel Igielski 2003-07-04 16:00:36
Maria Szafrańska Daniel Igielski 2003-07-04 15:59:30
Zbigniew Prośniewski Daniel Igielski 2003-07-04 15:58:08
Hanna Olszańska Daniel Igielski 2003-07-04 15:55:29
Aleksander Matusiak Daniel Igielski 2003-07-04 15:54:29
Wiesław Malaca Daniel Igielski 2003-07-04 15:53:34
Jan Major Daniel Igielski 2003-07-04 15:52:35
Bogdan Majewski Daniel Igielski 2003-07-04 15:50:55
Magdalena Kupczyk Daniel Igielski 2003-07-04 15:49:39
Jarosław Kubiak Daniel Igielski 2003-07-04 15:48:11
Andrzej Kubalica Daniel Igielski 2003-07-04 15:47:06
Adam Kowalski Daniel Igielski 2003-07-04 15:46:02
Adam Jakubowski Daniel Igielski 2003-07-04 15:43:55
Stanisław Gołębiewski Daniel Igielski 2003-07-04 15:42:43
Edward Głos Daniel Igielski 2003-07-04 15:41:34
Joanna Borówka Daniel Igielski 2003-07-04 15:39:58
Teresa Błaszczyk Daniel Igielski 2003-07-04 15:38:37
Teresa Dorota Bezczyńska Daniel Igielski 2003-07-04 15:37:07
Radni Daniel Igielski 2003-07-04 15:34:52
Pion Ochrony Informacji Niejawnych Karina Markowska 2003-07-04 14:16:31
Zadania Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej Karina Markowska 2003-07-04 14:15:21
Radca Prawny Karina Markowska 2003-07-04 14:13:43
Zadania Gminnego Biura Reagowania Karina Markowska 2003-07-04 14:12:26
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego Karina Markowska 2003-07-04 14:10:43
Zadania Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej Karina Markowska 2003-07-04 14:09:42