herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja XXXVII Karina Markowska 2006-09-13 15:34:45
Przetarg nieograniczony na budowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Trzygłów Karina Markowska 2006-09-12 16:05:36
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gryfice Karina Markowska 2006-09-08 09:39:37
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2006 roku w drodze zlecenia. Karina Markowska 2006-09-04 15:53:17
Budowa parkingu przy boisku sportowym w Prusinowie Karina Markowska 2006-09-04 15:47:42
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 223 pod zabudowę położonej w Gryficach przy ul. J.Dąbskiego Karina Markowska 2006-08-28 14:35:13
Wyniku konkursu Karina Markowska 2006-08-24 11:04:46
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Karina Markowska 2006-08-24 11:04:19
Andrzej Szczygieł - Burmistrz Gryfic Karina Markowska 2006-08-24 10:33:10
Władysław Gliźniewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej Karina Markowska 2006-08-24 10:32:32
Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2006 Karina Markowska 2006-08-14 15:44:43
przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz upgrade oprogramowania antywirusowego Karina Markowska 2006-08-10 15:42:54
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie rozbudowy, modernizacji, konserwacji i dzierżwawy łączy systemu monitoringu wizyjnego w Gryficach Karina Markowska 2006-08-10 09:38:54
Zarządzenie Nr 642/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 31.07.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2006 rok Karina Markowska 2006-08-09 11:42:06
Ogłaszenie wyników konkursu na realizację zadania z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006. Karina Markowska 2006-08-08 15:22:24
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Broniszewskiej w Gryficach Karina Markowska 2006-08-02 15:01:32
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GRYFICACH PRZY ul. M.J. Piłsudskiego Karina Markowska 2006-07-28 13:01:48
Przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność działek niezabudowanych położonych w Gryficach przy ul.Niepodległości Karina Markowska 2006-07-28 13:00:49
Przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność działek niezabudowanych położonych w Gryficach przy ul.Bursztynowej Karina Markowska 2006-07-28 13:00:06
Ogłoszenie o wyborze oferty Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Gminy Gryfice Karina Markowska 2006-07-25 14:41:21
Ogłoszenie o wyborze oferty Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Gminy Gryfice Karina Markowska 2006-07-25 14:40:23
Modernizacja oświetlenia przy ul. Sportowej-garaże w Gryficach Karina Markowska 2006-07-25 14:04:52
Ogłoszenie o wyborze oferty Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Gminy Gryfice Karina Markowska 2006-07-25 14:02:16
Nabór na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Karina Markowska 2006-07-21 15:01:10
Ogłoszenie Karina Markowska 2006-07-21 15:01:08
Zarządzenie Nr 619/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 30.06.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2006 rok Karina Markowska 2006-07-18 09:33:31
Zarządzenie Nr 619/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 30.06.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2006 rok Karina Markowska 2006-07-18 09:32:02
Uchwała Nr XXXVI/381/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27.06.2006r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006 rok Karina Markowska 2006-07-18 09:30:59
- dokument usunięty Karina Markowska 2006-07-14 15:23:53
Skład Komisji Rewizyjnej Karina Markowska 2006-07-14 13:48:56
Ogłoszenia o zamówieniu- usługi przewozowe, dowóz uczniów do szkół Karina Markowska 2006-07-12 16:01:48
Ośrodek Pomocy Społecznej - dokument usunięty Karina Markowska 2006-07-04 14:59:13
Uchwała Nr XXXVI/387/2006 z 27.06.2006 w spr. przejęcia przez Gmine Gryfice nieruchomości polozonej w obrebie 9 miasta Gryfice stanowiącej działkę Nr 123 - nieczynne torowisko Karina Markowska 2006-07-04 10:08:25
Uchwała Nr XXXVI/386/2006 z 27.06.2006 w spr. nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gryfice nieruchomosci połozonej w obrębie geod. RADUŃ Karina Markowska 2006-07-04 10:08:04
Uchwała Nr XXXVI/385/2006 z 27.06.2006 w spr. realizacji inwestycji (Raduń-Skalin) Karina Markowska 2006-07-04 10:07:39
Uchwała Nr XXXVI/384/2006 z 27.06.2006 w spr. zm. do harmonogramu zadań i kosztów ich realizacji stanowiącego zał. nr 1 do Gm. Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. Karina Markowska 2006-07-04 10:06:30
Uchwała Nr XXXVI/383/2006 z 27.06.2006 w spr. szczególowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Gryfice Karina Markowska 2006-07-04 10:06:11
Uchwała Nr XXXVI/382/2006 z 27.06.2006 w spr. zaciagnięcia kredytu długoterminowego Karina Markowska 2006-07-04 10:05:34
Uchwała Nr XXXVI/381/2006 z 27.06.2006 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006 r. Karina Markowska 2006-07-04 10:04:42
Uchwała Nr XXXVI/380/2006 z 27.06.2006 w spr. Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Karina Markowska 2006-07-04 10:02:59