herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Leszek Wójcikiewicz 2018-07-17 09:39:23
Andrzej Szczygieł Leszek Wójcikiewicz 2018-07-17 09:39:17
Tokarczyk Krzysztof - Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Wójcikiewicz 2018-07-17 09:38:33
Tokarczyk Krzysztof - Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Wójcikiewicz 2018-07-17 09:38:19
dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-16 19:34:44
mapa z zakresem prac Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-16 19:31:21
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-16 19:29:45
projekt umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-16 19:27:53
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-16 19:26:55
zapytanie ofertowe - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-16 19:25:58
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-16 19:25:53
zapytanie ofertowe - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-16 19:23:19
Usługa mechanicznego profilowania dróg gminnych o nawierzchni brukowej (dz. nr 140, 84, 132 i 170/3 obr. geodez. Lubieszewo) w miejscowości Lubieszewo gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-16 19:21:21
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-16 15:38:36
projekt umowy - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-16 15:33:49
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-16 15:33:17
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-16 15:32:36
Remont pieca olejowego (wymiana naczynia przeponowego do kompresji wody) w m. Przybiernówko 28 i wymiana kotła pieca olejowego w m. Ościęcin 1 Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-16 15:31:26
powiadomienie o wyborze oferty - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-16 14:00:09
powiadomienie o wyborze oferty - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-16 12:56:02
Uchwała nr LI/518/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29.06.2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2018-2040 Małgorzata Gołąb 2018-07-13 12:09:06
Zarządzenie nr 1216/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 29.06.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-07-13 12:07:50
Uchwała nr LI/517/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27.06.2018r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-07-13 12:03:53
Uchwała Nr LII/531/2018 z 12.07.2018 r. w spr. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Alicja Misiecka 2018-07-13 09:23:41
Uchwała Nr LII/531/2018 z 12.07.2018 r. w spr. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Alicja Misiecka 2018-07-13 09:23:25
Uchwała Nr LII/532/2018 z 12.07.2018 r. w spr. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-07-13 09:22:08
Sesja LII w dn. 12.07.2018 r. Alicja Misiecka 2018-07-13 09:19:35
informacja Burmistrza o wynikach przetargów Sławomir Pawlak 2018-07-13 08:34:06
pozwolenie na rozbiorkę Szewska Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-12 15:25:40
wzór (projekt) umowy nr 1 Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-12 15:08:42
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-12 15:06:51
przedmiar robót Szewska Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-12 15:05:27
przedmiar robót Wałowa Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-12 15:04:41
wzór (projekt) umowy nr 2 Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-12 15:03:46
wzór (projekt) umowy nr 1 Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-12 15:02:52
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-12 15:01:09
informacja o odłączeniu budynku przy ul. Wałowej od sieci energetycznej Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-12 14:59:24
pozwolenie na rozbiorkę Szewska Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-12 14:57:08
pozwolenie na rozbiórkę Wałowa Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-12 14:56:14
dokumentacja projektowa Szewska Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-12 14:53:04