Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o gruntach - osoby fizyczne - druk IR-1 wraz z załącznikami Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:39:23
IN-1 Informacja o nieruchomosciach i obiektach budowlanych Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:38:23
ZIN-1 Zalacznik do informacji o nieruchomosciach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:38:08
ZIN-2 Zalacznik do informacji o nieruchomosciach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:37:54
ZIN-3 Zalacznik do informacji o nieruchomosciach i obiektach budowlanych - dane pozostalych podatnikow Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:37:39
Informacja o lasach - osoby fizyczne - druk IL-1 wraz z załącznkami Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:34:29
Informacja o nieruchomosciach i obiektach budowlanych - osoby fizyczne - druk IN-1 wraz z załącznikami Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:34:04
DR-1 Deklaracja na podatek rolny Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:32:48
ZDR-1 Zalacznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:32:23
Deklaracja na podatek rolny - osoby prawne - druk DR-1 wraz z załącznikami - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:31:54
ZDR-2 Zalacznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:31:31
Deklaracja na podatek rolny - osoby prawne - druk DR-1 wraz z załącznikami Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:31:11
ZDR-2 Zalacznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:30:17
Deklaracja na podatek rolny - osoby prawne - druk DR-1 wraz z załącznikami - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:29:49
Deklaracja na podatek rolny - osoby prawne - druk DR-1 wraz z załącznikami - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:27:57
Wzór informacji IN-1 formularz od nieruchomości dla osób fizycznych Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:25:40
Wzory deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości od osób prawnych oraz załączniki ZN-1 i ZN-2 obowiązujące od 1.01.2016r. Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:24:53
Wzór deklaracji DR-1 w sprawie podatku rolnego Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:24:18
Wzór informacji IR-1 w sprawie podatku rolnego Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:23:59
Wzór załącznika ZR-1 do informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:23:20
Wzór deklaracji DL-1 w sprawie podatku leśnego Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:22:26
Wzór informaccji IL-1 w sprawie podatku leśnego Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:22:09
Wzór deklaracji DL-1 w sprawie podatku leśnego Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:21:49
Wzór informaccji IL-1 w sprawie podatku leśnego Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:17:10
Informacje i deklaracje podatkowe - obowiązujące do 30 czerwca 2019 r. Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:16:14
Wzory deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości od osób prawnych oraz załączniki ZN-1 i ZN-2 obowiązujące od 1.01.2016r. Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:12:52
Wzór informaccji IL-1 w sprawie podatku leśnego Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:12:49
Wzory deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości od osób prawnych oraz załączniki ZN-1 i ZN-2 obowiązujące od 1.01.2016r. Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:10:59
Deklaracja na podatek od nieruchomosci - osoby prawne - druk DN-1 wraz z załącznikami Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:10:50
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomosci Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:08:14
ZDN-1 Zalacznik do deklaracji na podatek od nieruchomosci - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:07:53
ZDN-2 Zalacznik do deklaracji na podatek od nieruchomosci - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:07:36
Deklaracja na podatek od nieruchomosci - osoby prawne - druk DN-1 wraz z załącznikami Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:06:32
Deklaracja na podatek od nieruchomosci - osoby prawne - druk DN-1 wraz z załącznikami Leszek Wójcikiewicz 2019-07-03 09:06:03
Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-07-02 14:57:59
Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-07-02 14:57:04
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi wraz z budową miejsc postojowych, przebudowie sieci kanalizacji deszczowej oraz linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 123, 103, 124/1, 117, 206/2, obręb geodezyjny Gryfice 7. Aneta Chruścielewska 2019-07-02 14:26:45
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w obrębie Zagórcze dz. nr 137/2. Katarzyna Młynarska 2019-07-02 13:18:34
decyzja Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ul. Wałowa Małgorzata Bęgowska 2019-07-02 11:12:10
projekt umowy Małgorzata Bęgowska 2019-07-02 11:10:58