herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIII/338/2017 z 15.03.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/303/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:49:14
Uchwała Nr XXXI/303/2016 z 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:48:52
Uchwała Nr XXXVII/385/2017 z 20.07.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/303/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:47:21
Uchwała Nr XXXVI/375/2017 z 21.06.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/303/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:46:18
Uchwała Nr XXXVI/375/2017 z 21.06.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/303/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:45:49
Uchwała Nr XXXIII/338/2017 z 15.03.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/303/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:44:47
Uchwała Nr XXXI/303/2016 z 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:42:20
Zapytanie ofertowe Daniel Igielski 2018-01-04 09:19:25
Sprzedaż i dostarczenie materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Gryficach Daniel Igielski 2018-01-04 09:16:46
Zapytanie ofertowe Daniel Igielski 2018-01-04 09:13:13
Sprzedaż i dostarczenie środków czystości do Urzędu Miejskiego w Gryficach Daniel Igielski 2018-01-04 09:11:50
Uchwała Nr XLII/446/2017 z 20.12.2017 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 r. Alicja Misiecka 2018-01-04 08:52:18
Uchwała Nr XLII/447/2017 z 20.12.2017 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2017-2040 Alicja Misiecka 2018-01-04 08:50:58
Uchwała Nr XLII/448/2017 z 20.12.2017 r. w spr. uchwalenia budżetu gminy Gryfice na 2018 rok Alicja Misiecka 2018-01-04 08:49:37
Uchwała Nr XLII/449/2017 z 20.12.2017 r. w spr. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2018-2040 Alicja Misiecka 2018-01-04 08:48:29
Uchwała Nr XLII/450/2017 z 20.12.2017 r. w spr. miejscowegpo planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice w rejonie ul. Piłsudskiego Alicja Misiecka 2018-01-04 08:46:42
Uchwała Nr XLII/451/2017 z 20.12.2017 r. w spr. regulaminu korzystania z fontann miejskich w gminie Gryfice Alicja Misiecka 2018-01-04 08:44:50
Uchwała Nr XLII/452/2017 z 20.12.2017 r. w spr. wyrazenia zgodyna zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 258/2 , obręb nr 7 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2018-01-04 08:43:26
Uchwała Nr XLII/453/2017 z 20.12.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 258/3, obręb nr 7 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2018-01-04 08:40:57
Uchwała Nr XLII/454/2017 z 20.12.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą Alicja Misiecka 2018-01-04 08:37:46
Uchwała XLII/454/2017 z 20.12.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-01-04 08:36:39
Uchwała XLII/454/2017 z 20.12.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-01-04 08:36:27
Uchwała Nr XLII/455/2017 z 20.12.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XLI/430/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-01-04 08:34:29
Uchwała Nr XLII/456/2017 z 20.12.2017 r. w spr. zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej w obrębie Jabłonowo Alicja Misiecka 2018-01-04 08:32:25
Uchwała Nr XLII/457/2017 z 20.12.2017 r. w spr. uchylenia uchwały w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryficach Alicja Misiecka 2018-01-04 08:30:13
Uchwała Nr XLII/458/2017 z 20.12.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXCIX/401/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie pryzjecia Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfice na lata 2017-2023 Alicja Misiecka 2018-01-04 08:28:26
Sesja XLII w dn. 20.12.2017 r. Alicja Misiecka 2018-01-04 08:25:15
Uchwała nr CXLVI.661.Z.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie budżetu Gminy Gryfice na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-01-03 09:40:33
Uchwała nr CXLVI.660.Z.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie opinii o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2018 - 2040 Małgorzata Gołąb 2018-01-03 09:24:47
Uchwała nr CXLVI.659.Z.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfice na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-01-03 09:23:30
Projekt budżetu Gminy Gryfice na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-01-03 09:21:44
Projekt budżetu Gminy Gryfice na 2018 rok - dokument usunięty Małgorzata Gołąb 2018-01-03 09:21:20
Projekt budżetu Gminy Gryfice na 2018 rok - dokument usunięty Małgorzata Gołąb 2018-01-03 09:21:10
Budżet Małgorzata Gołąb 2018-01-03 09:20:11
Budżet 2018r. Małgorzata Gołąb 2018-01-03 09:19:20
Zarządzenie Nr 1037/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1011/2017 z dnia 04.12.2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice na rok 2018 Luiza Kowalska 2018-01-02 13:52:08
Zarządzenie Nr 1040/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-01-02 13:51:19
Zarządzenie Nr 1051/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania elementów placu zabaw zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich, Wesołej, Gdańskiej, Kościuszki, Fabrycznej w Gryficach oraz w m. Dobrzyń dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach Luiza Kowalska 2018-01-02 13:50:14
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2017-12-29 14:19:56
dokumentacja do przetargu w formacie pdf Włodzimierz Rączkowiak 2017-12-29 14:19:07