herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
wykaz WNOŚ.SP.NR 108/2018 Sławomir Pawlak 2018-11-29 11:56:42
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 21 listopad 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 214/21 przy ul. Tęczowej, obręb Gryfice 6 Luiza Kowalska 2018-11-29 10:34:09
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 21 listopad 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-11-29 10:32:50
Zarządzenie nr 1339/2018 Burmistrza Bryfic z dnia 31.10.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-11-29 10:13:38
Zarządzenie nr 1338/2018 Burmistrza Bryfic z dnia 26.10.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-11-29 10:12:36
Wykaz Nr WNOŚ.AŻ.04/2018 Sławomir Pawlak 2018-11-29 10:02:14
Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 21 listopad 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Szafirowej, Litewskiej oraz w Wołczynie i Świeszewie Luiza Kowalska 2018-11-29 09:41:21
Zarządzenie Nr 1352/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 15 listopad 2018 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Gryfice na rok 2019 i wieloletniej prognozy finansowej Luiza Kowalska 2018-11-29 09:39:04
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 21 listopad 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 65/29 przy ul. Dębowej, obręb Gryfice 7 Luiza Kowalska 2018-11-29 09:37:21
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 21 listopad 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do użytkowania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach infrastrukturę techniczną strefy C Przy Redze Luiza Kowalska 2018-11-29 09:33:14
Zarządzenie Nr 1317/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przekazania wyposażenia i urządzeń ratownictwa, stanowiących własność Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-11-29 09:17:32
Zawiadomienie o zwołaniu II sesji RM w dn. 4.12.2018 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2018-11-29 09:17:01
Zawiadomienie o zwołaniu II sesji RM w dn. 4.12.2018 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2018-11-29 09:16:47
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. r. Alicja Misiecka 2018-11-29 09:15:34
Projekt uchwały w spr. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gryficach Alicja Misiecka 2018-11-29 09:13:42
Projekt uchwały w spr. powołania Komisji Budżetu i Finansów Alicja Misiecka 2018-11-29 09:12:10
Zarządzenie Nr 1343/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 13 listopad 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 139, obręb Sikory Luiza Kowalska 2018-11-29 09:08:54
Zarządzenie Nr 1343/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 13 listopad 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 139, obręb Sikory Luiza Kowalska 2018-11-29 09:08:51
Projekt uchwały w spr. powołania Przewodniczacego i Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Alicja Misiecka 2018-11-29 09:07:01
Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-11-29 09:05:50
Projekt uchwały w spr. zmiany Statutu Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-11-29 09:05:37
Projekt uchwały w spr. wynagrodzenia Burmistrza Gryfic Alicja Misiecka 2018-11-29 09:04:16
Projekt uchwały w spr. wynagrodzenia Burmistrza Gryfic - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-11-29 09:01:32
Projekt uchwały w spr. wynagrodzenia Burmistrza Gryfic - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-11-29 09:01:10
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 228/9 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz współwłaścicieli działki przyległej Alicja Misiecka 2018-11-29 08:58:30
Projekty uchwał na II sesję RM w dn. 4.12.2018 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2018-11-29 08:56:30
Zaproszenie na ostatni etap konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego "Dobre konsultacje, dobry plan" Aneta Chruścielewska 2018-11-28 15:30:10
Zaproszenie na ostatni etap konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego "Dobre konsultacje, dobry plan" Aneta Chruścielewska 2018-11-28 15:29:44
Zarządzenie nr 1321/2018 Burmistrza Bryfic z dnia 17.10.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-11-28 15:21:55
Rb-NDS Małgorzata Gołąb 2018-11-28 08:30:44
Rb-27S Małgorzata Gołąb 2018-11-28 08:30:23
Rb-28S Małgorzata Gołąb 2018-11-28 08:29:49
Rb-N Małgorzata Gołąb 2018-11-28 08:29:21
Rb-Z Małgorzata Gołąb 2018-11-28 08:28:58
Sprawozdania III kwartał Małgorzata Gołąb 2018-11-28 08:28:10
Sprawozdania III kwartał Małgorzata Gołąb 2018-11-28 08:28:00
informacja Burmistrza o wynikach przetargów Sławomir Pawlak 2018-11-26 13:59:01
wyjaśnienie nr 1 Małgorzata Bęgowska 2018-11-26 13:55:34
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-II Grzegorz Szredziński 2018-11-26 11:21:01
Dostawa sprzętu elektronicznego - zadanie doposażenie szkół Gminy Gryfice, w ramach projektu pod nazwą Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-11-26 10:57:12