herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-19 12:48:52
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-19 12:48:33
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-19 12:48:06
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-19 12:47:41
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-19 12:47:08
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-19 12:25:48
Powiadomienie o wyborze oferty Daniel Igielski 2018-03-19 11:32:21
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-16 15:33:29
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-16 15:33:24
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-16 14:46:03
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-16 14:45:52
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w dniu 19 kwietnia 2018 roku Sławomir Pawlak 2018-03-16 10:54:32
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-15 13:30:56
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-15 13:30:46
Rb-NDS Małgorzata Gołąb 2018-03-15 12:14:46
Rb-PDP Małgorzata Gołąb 2018-03-15 12:14:23
Rb-ST Małgorzata Gołąb 2018-03-15 12:13:30
Rb-27S Małgorzata Gołąb 2018-03-15 12:12:55
Rb-28S Małgorzata Gołąb 2018-03-15 12:12:26
Rb-N Małgorzata Gołąb 2018-03-15 12:11:47
Rb-Z Małgorzata Gołąb 2018-03-15 12:11:24
Sprawozdania IV kwartał Małgorzata Gołąb 2018-03-15 12:10:35
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy Grzegorz Szredziński 2018-03-15 10:38:01
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy Grzegorz Szredziński 2018-03-15 10:36:59
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy Grzegorz Szredziński 2018-03-15 10:36:42
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy Grzegorz Szredziński 2018-03-15 10:36:20
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy Grzegorz Szredziński 2018-03-15 10:16:12
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy Grzegorz Szredziński 2018-03-15 10:16:01
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy Grzegorz Szredziński 2018-03-15 10:15:50
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 13.03.2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Luiza Kowalska 2018-03-15 09:36:46
Zarządzenie Nr 1102/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2018 roku w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2018-03-15 09:32:27
Archiwum Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-03-15 09:12:28
Ewidencja orzeczeń sądowych dot. eksmisji z lokali, wypłacania odszkodowań Luiza Kowalska 2018-03-15 09:11:50
Ewidencja działalności gospodarczej Luiza Kowalska 2018-03-15 09:10:59
Ewidencja Ludności Luiza Kowalska 2018-03-15 09:10:35
Ewidencja ilościowo-wartościowa gminnego zasobu nieruchomości Luiza Kowalska 2018-03-15 09:09:55
Ewidencja nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste Luiza Kowalska 2018-03-15 09:09:20
Ewidencja lokali użytkowych i garaży oddanych w najem Luiza Kowalska 2018-03-15 09:08:47
Ewidencja dzierżaw nieruchomości gruntowych Luiza Kowalska 2018-03-15 09:08:02
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Luiza Kowalska 2018-03-15 08:48:22