herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Pelc Marzena Mariola Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:19:26
Pelc Marzena Mariola Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:19:10
Omelańska Jolanta Danuta Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:18:57
Omelańska Jolanta Danuta Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:18:42
Mikulska Monika Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:18:29
Mikulska Monika Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:18:21
Martynowicz Andrzej Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:18:11
Martynowicz Andrzej Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:17:59
Malczewski Tomasz Jerzy Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:17:48
Malczewski Tomasz Jerzy Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:17:33
Major Jan Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:17:20
Major Jan Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:17:12
Majewski Bogdan Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:16:55
Majewski Bogdan Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:16:43
Łabędzki Grzegorz Albert Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:16:32
Łabędzki Grzegorz Albert Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:16:13
Krajcer Mariusz Stanisław Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:16:06
Krajcer Mariusz Stanisław Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:15:47
Krajcer Leszek Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:15:37
Krajcer Leszek Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:15:20
Kaszlej Tomasz Radosław Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:15:06
Kaszlej Tomasz Radosław Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:14:51
Heilik Wincenty Jan Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:14:39
Heilik Wincenty Jan Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:14:35
Dzięgielewski Grzegorz Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:14:11
Dzięgielewski Grzegorz Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:14:02
Droździel Leszek Andrzej Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:13:51
Droździel Leszek Andrzej Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:13:38
Domagalska Teresa Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:13:29
Domagalska Teresa Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:13:11
Asztel Wiesław Jan Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:12:57
Asztel Wiesław Jan Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:12:32
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-02-06 14:54:15
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-02-06 14:53:35
Grzegorz Drążkowiak 2019-02-06 09:54:27
Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną dla inwestycji polegajacej na budowie oczyszcalni ścieków w miejscowości Baszewice, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-02-06 09:45:36
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30.01.2019 r., znak: WST.-K.420.53.2018.AL.18 dotyczące wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, gm. Gryfice". Aneta Chruścielewska 2019-02-06 08:30:54
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2019-02-05 13:20:55
Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Sienkiewicza obręb Gryfice 4 do ul. Skrajnej obręb Borzyszewo". Aneta Chruścielewska 2019-02-05 13:20:34
Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni przebudowywanej drogi gminnej realizowanej w ramach inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Sienkiewicza obręb Gryfice 4 do ul. Skrajnej obręb Borzyszewo". Aneta Chruścielewska 2019-02-05 13:00:06