herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LIV/545/2018 z 26.09.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na przyspieszenie przyznanie mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice dla Państwa A. i K. G. Alicja Misiecka 2018-10-02 10:39:13
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-01 22:05:06
założenia wyjściowe do kosztorysowania Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-01 22:03:23
ogólna charakterystyka obiektu i robót budowlanych Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-01 22:01:58
mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem zadania Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-01 21:46:29
plan sytuacyjny Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-01 21:44:46
oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-01 21:41:25
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-01 21:38:58
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-01 21:37:50
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-01 21:36:49
Remont nawierzchni chodników wraz z wymianą krawężników ulicznych po obydwu stronach jezdni ulicy Orkana w Gryficach, w pasie działek drogowych nr 91 i 92 obr. Gryfice-4 jedn. ewid. Gryfice - miasto (III) Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-01 21:34:42
Protokół z losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-01 19:29:11
Protokół z losowania dodatkowo zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-01 19:25:50
Uchwała Nr LIV/539/2018 z 26.09.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-10-01 12:39:49
Uchwała Nr LIV/539/2018 z 26.09.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-10-01 12:39:11
Uchwała Nr LIV/540/2018 z 26.09.2018 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2018-2040 Alicja Misiecka 2018-10-01 12:36:54
Uchwała Nr LIV/541/2018 z 26.09.2018 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 stycznia 2011 r. dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-10-01 11:05:06
Uchwała Nr LIV/542/2018 z 26.09.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych w obrębie geodezyjnym nr 3 m. Gryfice położonych przy ul. M.J. Piłsudskiego Alicja Misiecka 2018-10-01 11:01:09
Uchwała Nr LIV/543/2018 z 26.09.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawami Alicja Misiecka 2018-10-01 10:57:48
Uchwała Nr LIV/544/2018 z 26.09.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie przez Gminę Gryfice nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 4/2 o pow. 0,6525 ha położonej w obrębie Rzęsin i będącej własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Alicja Misiecka 2018-10-01 10:55:42
Uchwała Nr LIV/545/2018 z 26.09.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na przyspieszenie przyznanie mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice dla Państwa A. i K. G. Alicja Misiecka 2018-10-01 10:51:57
Sesja LIV w dn. 26.09.2018 r. Alicja Misiecka 2018-10-01 10:46:42
powiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-01 09:52:14
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-01 09:41:50
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-01 09:41:21
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-01 09:40:34
Dostawa i montaż lampy solarnej (1 komplet) na dz. nr 459 w m. Świeszewo, Sołectwo Świeszewo, gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-01 09:39:52
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-28 15:16:28
założenia wyjściowe do kosztorysowania Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-28 15:15:54
ogólna charakterystyka obiektu i robót budowlanych Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-28 15:15:01
mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem zadania Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-28 15:13:27
plan sytuacyjny Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-28 15:12:08
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-28 15:11:29
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-28 15:10:12
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-28 15:09:34
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-28 15:08:50
Remont nawierzchni chodników przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 8 i 9 przy ul. Brackiej w Gryficach na terenie działki gminnej nr 75/3 obr. Gryfice-5 jedn. ewid. Gryfice - miasto (II) Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-28 15:07:55
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców Luiza Kowalska 2018-09-28 14:58:56
Informacja dot. Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach Luiza Kowalska 2018-09-28 14:22:29
Informacja o wynikach naboru - podinspektor ds. księgowości Karina Markowska 2018-09-28 11:38:09