herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Luiza Kowalska 2018-01-05 07:40:29
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-01-04 13:58:01
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2018-01-04 13:21:31
Opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektów dotyczacych rewitalizacji na terenie gminy Gryfice. Grzegorz Szredziński 2018-01-04 13:20:36
Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla projektów dotyczących rewitalizacji na terenie gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-01-04 13:19:58
Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w zadaniu nr 6 Doradztwo zawodowe, w ramach projektu pod nazwą Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-01-04 13:17:40
Uchwała Nr V/74/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr IV/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 11:22:24
Uchwała Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 11:21:43
Uchwała Nr XI/157/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr IV/29/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 11:20:49
Uchwała Nr V/73/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr IV/29/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 11:19:50
Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 11:19:05
Uchwała Nr XIII/173/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 11:17:49
Uchwała Nr XIII/173/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 11:17:26
Uchwała Nr XIII/172/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 11:16:38
Uchwała Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XIII/172/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 11:15:26
Uchwała Nr XXVIII/361/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 11:14:04
Uchwała Nr XLII/525/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXIX/369/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 11:12:41
Uchwała Nr XXXVI/476/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXIX/369/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 11:11:54
Uchwała NR XXIX/369/2013 Rady Miejskiej Miejskiej w Gryficach z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 11:10:59
Uchwała Nr XLVI/568/2014 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 11:09:34
Uchwała Nr III/26/2014 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały XLII/523/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 11:08:07
Uchwała Nr LIV/626/2014 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/523/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 11:05:09
Uchwała Nr LIII/619/2014 z 29.08.2014 r. w spr. zmiany uchwały Nr XLII/523/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 grudnia 2013 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 11:04:27
Uchwała Nr L/599/2014 z 30.06.2014 r. o zmianie uchwały Nr XLII/523/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 11:03:38
Uchwała Nr XLII/523/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 11:02:49
Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w harmonogramie działań do Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:59:51
Uchwała Nr XVIII/166/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z 16.12.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:58:25
Uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z 9.09.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:58:05
Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.01.2015 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:57:48
Uchwała Nr XVIII/166/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z 16.12.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:57:16
Uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z 9.09.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:56:16
Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.01.2015 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:55:28
Uchwała nr XXVIII/254/2016 z 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/175/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:54:24
Uchwała Nr XXIII/210/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z 11.05.2016 r. w spr. zmiany uchwały Nr XX/175/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:54:07
Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27.01.2016 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:53:45
Uchwała nr XXVIII/254/2016 z 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/175/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:53:07
Uchwała Nr XXIII/210/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z 11.05.2016 r. w spr. zmiany uchwały Nr XX/175/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:52:22
Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27.01.2016 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:51:29
Uchwała Nr XXXVII/385/2017 z 20.07.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/303/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:49:56
Uchwała Nr XXXVI/375/2017 z 21.06.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/303/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-04 10:49:35