Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 589/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 03 września 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 338/45 w miejscowości Borzyszewo przy ulicy Rolnej, obręb geodezyjny Borzyszewo Luiza Kowalska 2020-09-08 14:23:00
Zarządzenie Nr 588/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 września 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 381/2 przy ul. Sportowej, obręb geodezyjny nr 7 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2020-09-08 14:20:32
Zarządzenie Nr 587/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 września 2020 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj Kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gryfice Szkoła Podstawowa nr 4 Gryficach Luiza Kowalska 2020-09-08 14:17:35
Zarządzenie Nr 586/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 września 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 338/46 w miejscowości Borzyszewo przy ul. Rolnej, obręb geodezyjny Borzyszewo Luiza Kowalska 2020-09-08 14:04:39
Zarządzenie Nr 586/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 września 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 338/46 w miejscowości Borzyszewo przy ul. Rolnej, obręb geodezyjny Borzyszewo Luiza Kowalska 2020-09-08 14:04:24
Zarządzenie Nr 585/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 01 września 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 Luiza Kowalska 2020-09-08 14:02:50
wzór umowy Małgorzata Bęgowska 2020-09-08 12:51:14
opinia kominiarska nr 68/20 Małgorzata Bęgowska 2020-09-08 12:35:25
opinia kominiarska nr 69/20 Małgorzata Bęgowska 2020-09-08 12:35:06
wzór oświadczenia Małgorzata Bęgowska 2020-09-08 12:34:39
wzór umowy Małgorzata Bęgowska 2020-09-08 12:34:22
formularz cenowo-ofertowy Małgorzata Bęgowska 2020-09-08 12:34:02
zapytanie ofertowe Małgorzata Bęgowska 2020-09-08 12:33:30
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją gazową, wydzielenie z lokalu łazienki (wraz instalacją wod.-kan. oraz jej wyposażeniem w sanitariaty) i kompleksowy remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Leśnej 2/1 w Gryficach oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją gazową, wydzielenie z lokalu łazienki (wraz z instalacją wod.-kan. oraz jej wyposażeniem w sanitariaty) w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Leśnej 2/3 w Gryficach Małgorzata Bęgowska 2020-09-08 12:30:29
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją gazową, wydzielenie z lokalu łazienki (wraz instalacją wod.-kan. oraz jej wyposażeniem w sanitariaty) i kompleksowy remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Leśnej 2/1 w Gryficach oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją gazową, wydzielenie z lokalu łazienki (wraz z instalacją wod.-kan. oraz jej wyposażeniem w sanitariaty) w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Leśnej 2/3 w Gryficach Małgorzata Bęgowska 2020-09-08 12:29:52
Zarządzenie nr 583/2020 Burmistrza Bryfic z dnia 26.08.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok Katarzyna Rojek 2020-09-08 12:25:01
Uchwała nr XXIV/243/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25.08.2020r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok Katarzyna Rojek 2020-09-08 12:17:59
Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowej budowy szybu windowego przy budynku Domu Kultury w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-08 11:23:06
odpowiedzi na pytania wykonawcy z dnia 03.09.2020 - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-08 11:20:56
odpowiedzi na pytania wykonawcy z dnia 03.09.2020 - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-08 11:20:46
Informacja o wyborze oferty na "Wymianę nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie" Mirosław Tyburski 2020-09-08 10:00:03
Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. płac Barbara Leszczuk 2020-09-08 08:27:46
przedmiar robót, kosztorys nakładczy Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-04 14:38:06
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-04 14:36:05
projekt budowlany Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-04 14:34:38
wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-04 14:33:15
wzór (projekt) umowy Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-04 14:32:18
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-04 14:31:07
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-04 14:29:50
Wymiana wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) nN - 0,4 kV zasilającej budynek Szkoły Podstawowej w miejscowości Prusinowo 10, gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-04 14:28:44
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert Luiza Kowalska 2020-09-04 14:01:16
Zarządzenie Nr 584/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gryfice w miejscowości Borzyszewo i Jabłonowo Luiza Kowalska 2020-09-04 08:53:27
Zarządzenie Nr 583/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-09-04 08:52:21
Zarządzenie Nr 582/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r. Luiza Kowalska 2020-09-04 08:51:18
Zarządzenie Nr 581/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-09-04 08:50:21
Zarządzenie Nr 580/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 56 zabudowaną o powierzchni 1064 m2 położoną w Gryficach obręb numer 6 przy ul. Broniszewskiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2020-09-04 08:49:11
Zarządzenie Nr 579/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 52/10 o powierzchni 20 m2 położoną w Gryficach obręb numer 5 przy ul.11 Listopada przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Luiza Kowalska 2020-09-04 08:48:10
Zarządzenie Nr 553/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany: zarządzenia nr 272/2019 z dnia 02 września 2019 r., zarządzenia nr 150/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., zarządzenia nr 110/2019 z dnia 13 marca 2019 r., zarządzenia nr 1117/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Luiza Kowalska 2020-09-04 08:44:59
Informacja o terminie dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym Leszek Wójcikiewicz 2020-09-03 09:49:37
Informacja o terminie dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym Leszek Wójcikiewicz 2020-09-03 09:48:16