herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2019-02-14 09:49:45
Wykaz WNOŚ.SP.NR 15/2019 Sławomir Pawlak 2019-02-14 08:28:05
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w dniu 14.03.2019 Sławomir Pawlak 2019-02-14 08:23:03
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 08.02.2019 r. Katarzyna Młynarska 2019-02-13 14:12:06
Rejestr zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego Luiza Kowalska 2019-02-13 13:00:06
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2019-02-13 12:56:43
Powiadomienie o wyborze oferty - dokument usunięty Małgorzata Bęgowska 2019-02-13 12:42:43
Powiadomienie o wyborze oferty - dokument usunięty Małgorzata Bęgowska 2019-02-13 12:40:15
Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/119 przy ul. Orlej, obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2019-02-13 09:34:05
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2019-02-13 07:34:57
Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potzreby Krytej Pływalni w Gryficach Grzegorz Szredziński 2019-02-12 13:06:31
Śiwadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Gryfice Grzegorz Szredziński 2019-02-12 13:06:10
Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 450/4, obręb Borzyszewo Luiza Kowalska 2019-02-12 08:55:33
Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/119 przy ul. Orlej, obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2019-02-12 08:54:24
Zarządzenie Nr 1219/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2019-02-12 08:44:10
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu korzystania z komputerów służbowych, dostępu do sieci Internet i poczty e-mail Luiza Kowalska 2019-02-12 08:43:10
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu korzystania z komputerów służbowych, dostępu do sieci Internet i poczty e-mail Luiza Kowalska 2019-02-12 08:43:07
Dane teleadresowe Leszek Wójcikiewicz 2019-02-12 08:24:44
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Realizacji punktu skupu złomu stalowego i złomu metali kolorowych przy ul. Piłsudskiego 30A w miejscowości Gryfice. Katarzyna Młynarska 2019-02-11 14:42:13
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Realizacji punktu skupu złomu stalowego i złomu metali kolorowych przy ul. Piłsudskiego 30A w miejscowości Gryfice. - dokument usunięty Katarzyna Młynarska 2019-02-11 14:41:55
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Gryfice przy ul. Piłsudskiego 34 Katarzyna Młynarska 2019-02-11 14:40:05
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Gryfice przy ul. Piłsudskiego 34 - dokument usunięty Katarzyna Młynarska 2019-02-11 14:39:47
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic dot. planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu złomu w m. Gryfice przy ul. Piastów Katarzyna Młynarska 2019-02-11 14:38:16
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic dot. planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu złomu w m. Gryfice przy ul. Piastów - dokument usunięty Katarzyna Młynarska 2019-02-11 14:37:53
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek administracji publicznej i biurowy, budowie kotłowni gazowej wraz z kominem zewnętrznym oraz dobudowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego na dziłkach nr 11/12, 11/26 wraz z lokalizacją miejsc postojowych na terenie działki nr 11/9 przy ul. Koszarowej, obręb geodezyjny Gryfice 2 Aneta Chruścielewska 2019-02-11 14:33:07
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie zaplecza socjalnego boiska sportowego na działce nr 86/28, obręb geodezyjny Trzygłów, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-02-11 14:14:58
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu trzech zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 8/1, 281, 279/2, 282, 292, 275/4, obręb geodezyjny Lubieszewo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-02-11 14:14:10
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2017r., na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f oraz g ustawy o finansach publicznych. Andrzej Szczepankiewicz 2019-02-11 08:34:48
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2017r., na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f oraz g ustawy o finansach publicznych. Andrzej Szczepankiewicz 2019-02-11 08:33:27
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2017r., na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f oraz g ustawy o finansach publicznych. Andrzej Szczepankiewicz 2019-02-11 08:32:06
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na działkach nr 49/3, 62/35, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2019-02-07 12:09:24
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Aneta Chruścielewska 2019-02-07 10:46:14
Walczak Elżbieta Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:21:09
Walczak Elżbieta Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:20:59
Szczygieł Andrzej Kazimierz Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:20:47
Szczygieł Andrzej Kazimierz Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:20:38
Smoleńska Beata Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:20:27
Smoleńska Beata Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:20:16
Pietrzak Wiesław Bogusław Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:19:51
Pietrzak Wiesław Bogusław Leszek Wójcikiewicz 2019-02-07 09:19:37