herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kaszlej Tomasz Radosław Leszek Wójcikiewicz 2018-06-07 11:13:18
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości w dniu 12 lipca 2018 r Sławomir Pawlak 2018-06-07 09:02:49
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w dniu 12 lipca 2018 r Sławomir Pawlak 2018-06-07 08:52:51
Wykazy WNOŚ.SP.NR 39/2018 do WNOŚ.SP.NR 42/2018 Sławomir Pawlak 2018-06-07 08:46:08
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złączy kablowych 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego SN na działkach nr 53, 104, 87/2, 128/4 obręb geodezyjny Zielin, 4/2 obręb geodezyjny Gryfice 3, 7/1 obręb geodezyjny Gryfice 2. Aneta Chruścielewska 2018-06-06 15:33:37
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 13:37:42
formularz cenowo-ofertowy - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 13:36:37
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 13:31:38
przedmiar robót - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 13:30:31
przedmiar robót - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 13:30:27
przedmiar robót - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 13:29:41
przedmiar robót - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 13:27:13
przedmiar robót - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 13:26:25
przedmiar robót - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 13:18:32
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 13:15:03
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 13:10:01
projekt umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 12:59:02
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-II Grzegorz Szredziński 2018-06-06 12:38:04
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-II Grzegorz Szredziński 2018-06-06 12:37:49
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-II Grzegorz Szredziński 2018-06-06 12:37:35
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-II Grzegorz Szredziński 2018-06-06 12:37:22
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-II Grzegorz Szredziński 2018-06-06 12:37:04
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-II Grzegorz Szredziński 2018-06-06 12:36:45
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-II Grzegorz Szredziński 2018-06-06 12:36:34
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-II Grzegorz Szredziński 2018-06-06 12:36:23
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Grzegorz Szredziński 2018-06-06 12:35:49
formularz cenowo-ofertowy - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 12:32:41
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 12:31:44
Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w Trzygłowie na działce nr 120/12 Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 12:25:27
dokumentacja formalno-prawna Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 10:13:39
dokumentacja formalno-prawna - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 10:12:49
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 09:49:36
przedmiar robót - ul. Pliszki Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 09:48:31
dokumentacja formalno-prawna - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 09:47:00
wyciąg z projektu organizacji ruchu Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 09:45:14
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 09:43:20
wyciąg z projektu wykonawczego Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 09:42:18
projekt umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 09:41:22
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 09:40:39
Budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PE fi 90 mm na działce nr 424/177 obręb Rzęskowo gm. Gryfice (ul. Pliszki) Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 09:39:29