Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomosci w dniu 3 października 2019 r Anna Żołnowska 2019-08-22 09:26:30
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomosci w dniu 3 października 2019 r Anna Żołnowska 2019-08-22 09:22:06
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomosci w dniu 3 października 2019 r Anna Żołnowska 2019-08-22 09:21:26
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-08-22 08:54:23
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu 2019 Luiza Kowalska 2019-08-22 08:36:51
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu 2019 Luiza Kowalska 2019-08-22 08:32:49
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Serwis informacyjny Luiza Kowalska 2019-08-22 08:25:48
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Serwis informacyjny Luiza Kowalska 2019-08-22 08:25:14
Informacja o wynikach naboru - Naczelnik Wydziału Luiza Kowalska 2019-08-22 08:14:13
Zarządzenie Nr 253/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 9 o powierzchni 0,8876 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2019-08-22 08:10:44
Zarządzenie Nr 252/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 6/6 o powierzchni 0,6637 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2019-08-22 08:09:10
Zarządzenie Nr 251/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 6/5 o powierzchni 0,7416 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2019-08-22 08:08:21
Zarządzenie Nr 250/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 6/3 o powierzchni 0,9154 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2019-08-22 08:07:29
Zarządzenie Nr 249/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 1/3 o powierzchni 0,5064 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2019-08-22 08:06:38
Zarządzenie Nr 248/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 1/8 o powierzchni 0,7702 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2019-08-22 08:05:43
Zarządzenie Nr 247/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 1/4 o powierzchni 0,4948 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2019-08-22 08:04:44
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zawieszeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa fermy drobiu w Baszewicach?? polegającego na budowie infrastruktury nowego zakładu (fermy brojlerów kurzych) i jego wyposażenie w niezbędne instalacje na części działki nr 3 obręb Baszewice ( gmina Gryfice). Katarzyna Młynarska 2019-08-21 14:22:42
Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2019-2040 Alicja Misiecka 2019-08-21 11:58:56
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżece gminy na 2019 r. Alicja Misiecka 2019-08-21 11:57:30
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 49/3 i 62/34 w ul. Zdrojowej i Liliowej, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2019-08-19 12:09:43
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w celu przyjmowania ścieków dowożonych oraz osadów ściekowych na terenie działki nr 82, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-08-19 12:02:26
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpniu 2019 r. XI nadzwyczajna sesja RM. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2019-08-19 10:28:28
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpniu 2019 r. XI nadzwyczajna sesja RM. Zbigniew Szuszkiewicz 2019-08-19 10:26:17
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpniu 2019 r. XI nadzwyczajna sesja RM. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2019-08-19 10:26:17
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpniu 2019 r. XI nadzwyczajna sesja RM. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2019-08-19 10:22:52
Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji RM w dn. 21.08.2019 r. o g. 15,oo Alicja Misiecka 2019-08-19 09:21:27
Projekt uchwały w spr. dotacji na zakup wyposażenia i sprzetu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Gryficach, Ościęcinie, Górzycy i w Trzygłowie oraz na remont strażnicy OSP w Kukaniu Alicja Misiecka 2019-08-19 09:19:39
Projekt uchwały w spr. nadania nazwy "Skwer Kresowian i Sybiraków" terenowi położonemu w Gryficach przy ul. 11 Listopada Alicja Misiecka 2019-08-19 09:18:25
Projekt uchwały w spr. zmiany Statutu Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2019-08-19 09:16:44
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczaowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-08-19 09:15:33
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczaowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-08-19 09:15:18
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczaowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-08-19 09:15:01
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczaowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-08-19 09:14:06
Projekty uchwał na sesję RM w dn. 21.08.2019 r. o g. 15,oo Alicja Misiecka 2019-08-19 08:39:15
Projekty uchwał na sesję RM w dn. 21.08.2019 r. o g. 15,oo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-08-19 08:38:43
Projekty uchwał na sesję RM w dn. 21.08.2019 r. o g. 15,oo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-08-19 08:38:23
Projekty uchwał na sesję RM w dn. 21.08.2019 r. o g. 15,oo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-08-19 08:38:04
Projekt uchwały w spr. dotacji na zakup wyposażenia i sprzetu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Gryficach, Ościęcinie, Górzycy i w Trzygłowie oraz na remont strażnicy OSP w Kukaniu - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-08-19 08:37:45
Projekt uchwały w spr. dotacji na zakup wyposażenia i sprzetu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Gryficach, Ościęcinie, Górzycy i w Trzygłowie oraz na remont strażnicy OSP w Kukaniu - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-08-19 08:37:36
Projekty uchwał na sesję RM w dn. 21.08.2019 r. o g. 15,oo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-08-19 08:34:11