Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 113/2019 Burmistrza Bryfic z dnia 18.03.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-04-25 07:37:17
Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-04-25 07:33:38
Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-04-25 07:32:26
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w dniu 24.05.2019 Sławomir Pawlak 2019-04-24 13:16:37
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-04-24 12:38:32
Luiza Kowalska 2019-04-24 12:38:05
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-04-24 11:29:39
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-04-24 11:28:29
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-04-24 11:28:25
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. Alicja Misiecka 2019-04-24 11:28:13
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-04-24 11:27:39
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-04-24 11:25:04
Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji RM na dzień 30.04.2019 r. g. 10,oo Alicja Misiecka 2019-04-24 11:12:47
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 52/10 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2019-04-24 11:07:32
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczpnego lokalu miezkalnego nr 1 położonego w m. Wołczyno nr 6 gmina Gryfice Alicja Misiecka 2019-04-24 11:05:07
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 245/1 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Łąkowej na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2019-04-24 10:59:41
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 543/8 obręb nr 4 m. Gryfice polozonej przy ul. Barakowej Alicja Misiecka 2019-04-24 10:57:15
Projekt uchwały w spr. określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Gryfice Alicja Misiecka 2019-04-24 10:54:10
Projekt uchwały w spr. ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfice oraz określenie granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. Alicja Misiecka 2019-04-24 10:52:40
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-04-24 10:48:26
Projekty uchwał na VIII sesje RM w dn. 30.04.2019 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2019-04-24 10:42:22
informacja z otwarcia ofert Włodzimierz Rączkowiak 2019-04-24 08:53:59
Luiza Kowalska 2019-04-24 07:59:39
Luiza Kowalska 2019-04-24 07:58:28
DANE KONTAKTOWE ORAZ HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO GMINY GRYFICE Luiza Kowalska 2019-04-23 12:07:46
DANE KONTAKTOWE ORAZ HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO GMINY GRYFICE Luiza Kowalska 2019-04-23 12:06:43
DANE KONTAKTOWE ORAZ HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO GMINY GRYFICE Luiza Kowalska 2019-04-23 12:03:32
DANE KONTAKTOWE ORAZ HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO GMINY GRYFICE Luiza Kowalska 2019-04-23 11:56:38
DANE KONTAKTOWE ORAZ HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO GMINY GRYFICE Luiza Kowalska 2019-04-23 11:55:28
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Luiza Kowalska 2019-04-18 15:38:58
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - ponowne wyłożenie. Leszek Wójcikiewicz 2019-04-18 15:14:07
test - dokument usunięty Luiza Kowalska 2019-04-18 15:05:46
test - dokument usunięty Luiza Kowalska 2019-04-18 15:05:30
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - ponowne wyłożenie. Leszek Wójcikiewicz 2019-04-18 14:58:18
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - ponowne wyłożenie. Leszek Wójcikiewicz 2019-04-18 14:57:27
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Daniel Igielski 2019-04-18 14:17:22
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Daniel Igielski 2019-04-18 14:15:42
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Luiza Kowalska 2019-04-18 13:58:10
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Luiza Kowalska 2019-04-18 13:50:10
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Luiza Kowalska 2019-04-18 13:49:34