Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Gryfice na rok 2019 obejmującego promocję zdrowia oraz działania w obszarze aktywności fizycznej Luiza Kowalska 2019-05-07 14:08:51
Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Gryfice na rok 2019 obejmującego promocję zdrowia oraz działania w obszarze aktywności fizycznej Luiza Kowalska 2019-05-07 14:07:49
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA Grzegorz Szredziński 2019-05-07 13:21:23
Luiza Kowalska 2019-05-07 12:30:13
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-07 12:07:55
Uchwała Nr VIII/71/2019 z 30.04.2019 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-05-07 11:12:43
Uchwała Nr VIII/72/2019 z 30.04.2019 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2019-2040 Alicja Misiecka 2019-05-07 11:11:13
Uchwała Nr VIII/73/2019 z 30.04.2019 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach na wymienę pokrycią dachowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach. Alicja Misiecka 2019-05-07 10:53:28
Uchwała Nr VIII/73/2019 z 30.04.2019 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach na wymienę pokrycią dachowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach. Alicja Misiecka 2019-05-07 10:53:02
Uchwała Nr VIII/74/2019 z 30.04.2019 r. w spr. ustalenia planu sieci publicznych osmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfice oraz określenia granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. Alicja Misiecka 2019-05-07 10:50:00
Uchwała Nr VIII/75/2019 z 30.04.2019 r. w spr. określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Gryfice Alicja Misiecka 2019-05-07 10:46:36
Uchwała Nr VIII/76/2019 z 30.04.2019 r. w spr. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. Alicja Misiecka 2019-05-07 10:44:34
Uchwała Nr VIII/77/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 245/1 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Łąkowej na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2019-05-07 10:31:53
Uchwała Nr VIII/78/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 543/8 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Barakowej Alicja Misiecka 2019-05-07 10:28:56
Uchwała Nr VIII/78/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 543/8 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Barakowej Alicja Misiecka 2019-05-07 10:28:04
Uchwała Nr VIII/79/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 52/10 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2019-05-07 10:25:28
Uchwała Nr VIII/80/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego niegraniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości WOŁCZYNO nr 6 gmina Gryfice6 Alicja Misiecka 2019-05-07 10:22:23
- dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-05-07 10:19:05
Uchwała Nr VIII/80/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego niegraniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości WOŁCZYNO nr 6 gmina Gryfice6 - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-05-07 10:18:59
Uchwała Nr VIII/80/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego niegraniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości WOŁCZYNO nr 6 gmina Gryfice6 - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-05-07 10:18:33
- dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-05-07 10:14:29
Uchwała Nr VIII/81/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-05-07 10:11:07
Uchwała Nr VIII/82/2019 z 30.04.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-05-07 10:09:55
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA Grzegorz Szredziński 2019-05-07 10:09:52
Sesja VIII w dn. 30.04.2019 r. Alicja Misiecka 2019-05-07 10:05:01
Sesja VIII w dn. 30.04.2019 r. Alicja Misiecka 2019-05-07 10:04:41
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców Luiza Kowalska 2019-05-06 14:35:16
Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej w Gryficach Grzegorz Szredziński 2019-05-06 12:00:36
Serwisowanie monitoringu miejskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2019-05-06 10:19:31
projekt umowy Małgorzata Bęgowska 2019-05-02 12:01:59
projekt budowlany Małgorzata Bęgowska 2019-05-02 12:01:43
SWiOR Małgorzata Bęgowska 2019-05-02 12:01:04
formularz ofertowy Małgorzata Bęgowska 2019-05-02 12:00:38
przedmiar robót Małgorzata Bęgowska 2019-05-02 12:00:22
zapytanie ofertowe Małgorzata Bęgowska 2019-05-02 11:59:34
Budowa oświetlenia w miejscowości Gryfice na ul. Kamieńskiej-Trzygłowskiej (5 słupów od strony ul. Trzygłowskiej) - II postępowanie Małgorzata Bęgowska 2019-05-02 11:56:16
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 106 i 86/7, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-04-30 13:52:15
Informacja dla pełnomocników wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gryfice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. oraz miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania w celu ustalenia tych składów Luiza Kowalska 2019-04-29 15:39:27
Informacja dla pełnomocników wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gryfice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. oraz miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania w celu ustalenia tych składów Luiza Kowalska 2019-04-29 15:38:09
Informacja dla pełnomocników wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gryfice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. oraz miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania w celu ustalenia tych składów Luiza Kowalska 2019-04-29 15:37:01