Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowych położonych w obrębie SIKORY Alicja Misiecka 2019-05-21 09:37:33
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Gryfice nieruchomości stanowiących działki o numerach 9/26 i 9/28 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego Alicja Misiecka 2019-05-21 09:35:50
Projekt uchwały w spr. powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. opracowania wieloletniego programu gosppdarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gryfice na l. 2019-2024 Alicja Misiecka 2019-05-21 09:33:29
Projekt uchwały w spr. przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji czlonka Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Alicja Misiecka 2019-05-21 09:31:52
Projekty uchwał na IX sesję RM w dn. 28.05.2019 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2019-05-21 09:29:37
Projekty uchwał na IX sesję RM w dn. 28.05.2019 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2019-05-21 09:29:14
Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy: ul. Szafirowej, Perłowej, Kraszewskiego i w miejscowości Świeszewo. Sławomir Pawlak 2019-05-20 13:53:02
Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy: ul. Szafirowej, Perłowej, Kraszewskiego i w miejscowości Świeszewo. Sławomir Pawlak 2019-05-20 13:50:44
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 66, 49, 74, 43 obręb geodezyjny Gryfice 7. Aneta Chruścielewska 2019-05-20 12:55:55
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 31, obręb geodezyjny Jablonowo oraz działki nr 314Borzyszewo, gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2019-05-20 12:54:03
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 370, 371 obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2019-05-20 12:52:47
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 111, 126, 131 obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-05-20 12:51:42
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 145/6, 103/4, obręb geodezyjny Gryfice 5. Aneta Chruścielewska 2019-05-20 12:43:04
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA Grzegorz Szredziński 2019-05-17 13:04:04
Wykaz od WNOŚ.SP. Nr 22/2019 do Wykaz WNOŚ.SP.23/2019 Sławomir Pawlak 2019-05-17 11:59:06
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2019 r. Zbigniew Szuszkiewicz 2019-05-17 08:50:12
Zarządzenie Nr 160/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicach: Szafirowej, Perłowej, Kraszewskiego w Gryficach oraz w Świeszewie Luiza Kowalska 2019-05-16 15:08:05
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 15.05.2019 Luiza Kowalska 2019-05-16 10:49:24
Wykaz Nr WNOŚ.MR.34/2019 Sławomir Pawlak 2019-05-16 10:15:15
Wykaz od WNOŚ.MR Nr 29/2019 do Wykaz WNOŚ.MR Nr 33/2019 Sławomir Pawlak 2019-05-16 10:14:13
Wykaz od WNOŚ.MR Nr 29/2019 do Wykaz WNOŚ.MR Nr 33/2019 Sławomir Pawlak 2019-05-16 10:13:49
Wykaz od WNOŚ.MR Nr 24/2019 do Wykaz WNOŚ.MR Nr 28/2019 Sławomir Pawlak 2019-05-16 10:12:21
Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 10/2019 Sławomir Pawlak 2019-05-16 10:07:49
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 5/2019 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 9/2019 Sławomir Pawlak 2019-05-16 10:06:51
skan pozwolenia na budowę dotyczącego całego zakresu inwestycji Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-15 15:00:17
przedmiar robót dot. zakresu zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-15 14:52:49
projekt organizacji ruchu dot. zakresu zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-15 14:49:45
dokumentacja projektowa Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-15 14:47:14
dokumentacja fotograficzna miejsc wykonywania zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-15 14:45:12
wersja graficzna zakresu zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-15 14:42:55
wzór wykazu osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-15 14:40:37
wzór wykazu wykonanych robót budowlanych Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-15 14:38:52
wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-15 14:37:08
wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-15 14:35:58
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-15 14:34:28
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-15 14:18:41
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-15 14:16:39
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rzęskowo, dz. nr 424/207, 424/219, 424/257 obr. Rzęskowo jedn. ewid. Gryfice - obszar wiejski Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-15 14:15:08
Rok 2018 Luiza Kowalska 2019-05-15 13:54:57
Rok 2018 Luiza Kowalska 2019-05-15 13:53:55