herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-23 19:32:45
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-23 19:31:22
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-23 19:09:24
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-23 19:07:53
Remont nawierzchni chodników wraz z wymianą krawężników ulicznych po obydwu stronach jezdni ulicy Orkana w Gryficach, w pasie działek drogowych nr 91 i 92 obr. Gryfice-4 jedn. ewid. Gryfice - miasto Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-23 19:05:25
Remont nawierzchni chodników wraz z wymianą krawężników ulicznych po obydwu stronach jezdni ulicy Orkana w Gryficach, w pasie działek drogowych nr 91 i 92 obr. Gryfice-4 jedn. ewid. Gryfice - miasto - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-23 19:04:44
Remont nawierzchni chodników wraz z wymianą krawężników ulicznych po obydwu stronach jezdni ulicy Orkana w Gryficach, w pasie działek drogowych nr 91 i 92 obr. Gryfice-4 jedn. ewid. Gryfice - miasto - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-23 19:04:36
Formularz ofertowo-cenowy Daniel Igielski 2018-07-23 14:32:06
Zapytanie ofertowe Daniel Igielski 2018-07-23 14:31:33
Dostawa sprzętu komputerowego dla OPS w Gryficach Daniel Igielski 2018-07-23 14:30:27
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej na działkach nr 62/34, 62/35, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2018-07-23 09:15:30
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr 216/2, obręb geodezyjny Gryfice 6 Aneta Chruścielewska 2018-07-23 09:12:54
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr 216/2, obręb geodezyjny Gryfice 6 Aneta Chruścielewska 2018-07-23 09:12:05
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr 216/2, obręb geodezyjny Gryfice 6 Aneta Chruścielewska 2018-07-23 09:11:39
Jowita Piwoni 2018-07-23 08:05:57
Informator podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc 2018 - dokument usunięty Jowita Piwoni 2018-07-23 08:05:25
Informator podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc 2018 - dokument usunięty Jowita Piwoni 2018-07-23 08:03:50
Informator podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc 2018 Jowita Piwoni 2018-07-23 07:43:57
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-20 16:00:05
rysunek - konstrukcja zjazdu z ul. Wierzbowej Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-20 15:59:24
sytuacja Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-20 15:58:28
ogólny plan sytuacyjny Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-20 15:57:49
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-20 15:56:56
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-20 15:55:39
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-20 15:55:01
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-20 15:53:47
zapytanie ofertowe - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-20 15:53:05
zapytanie ofertowe - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-20 15:52:58
Utwardzenie odcinka nawierzchni gruntowej ulicy Wierzbowej w Gryficach płytami drogowymi typu IOMB układanymi w systemie pasowym Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-20 15:52:04
przedmiar robót ul. Ks. Stanisława Ruta 74/1 Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-20 15:35:06
przedmiar robót ul. Ks. Stanisława Ruta 74/3 Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-20 15:33:57
projekt umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-20 15:32:49
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-20 15:32:10
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-20 15:31:22
Remont lokali mieszkalnych przy ul. Ks. St. Ruta 74/3 i ul. Ks. St. Ruta 74/1 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-20 15:30:14
informacja Burmistrza owynikach przetargu Sławomir Pawlak 2018-07-20 12:18:35
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-19 10:59:50
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-19 10:58:38
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-19 10:57:26
zapytanie ofertowe - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-07-19 10:56:45