Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 153/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-05-09 11:46:26
Zarządzenie Nr 153/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-05-09 11:46:20
Zarządzenie Nr 156/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 212/54, obręb Borzyszewo Luiza Kowalska 2019-05-09 11:42:53
Zarządzenie Nr 155/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Gryficach Luiza Kowalska 2019-05-09 11:41:24
Grzegorz Drążkowiak 2019-05-09 11:10:43
Konserwacja urządzeń melioracyjnych - miasto Gryfice - 6 obiektów Grzegorz Drążkowiak 2019-05-09 11:10:05
Konserwacja urządzeń melioracyjnych - miasto Gryfice - 6 obiektów - dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2019-05-09 11:09:52
Konserwacja urządzeń melioracyjnych - miasto Gryfice - 6 obiektów - dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2019-05-09 11:09:48
Konserwacja urządzeń melioracyjnych - miasto Gryfice - 6 obiektów - dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2019-05-09 11:09:17
Bilans jednostki Małgorzata Gołąb 2019-05-09 09:32:33
Bilans z wykonania budżetu Małgorzata Gołąb 2019-05-09 09:31:57
Bilans jednostki Małgorzata Gołąb 2019-05-09 09:31:29
Bilans z wykonania budżetu Małgorzata Gołąb 2019-05-09 09:30:56
Rachunek zysków i strat Małgorzata Gołąb 2019-05-09 09:30:07
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Małgorzata Gołąb 2019-05-09 09:29:31
Informacja_dodatkowa_Miasto_Gryfice_2018r-sig-sig Małgorzata Gołąb 2019-05-09 09:28:49
Informacja_dodatkowa_Miasto_Gryfice_2018r-sig-sig - dokument usunięty Małgorzata Gołąb 2019-05-09 09:28:20
Informacja_dodatkowa_Miasto_Gryfice_2018r-sig-sig - dokument usunięty Małgorzata Gołąb 2019-05-09 09:28:07
Sprawozdania finansowe Małgorzata Gołąb 2019-05-09 09:25:33
Rb-NDS Małgorzata Gołąb 2019-05-09 09:24:28
Rb-27S Małgorzata Gołąb 2019-05-09 09:22:50
Rb-28S Małgorzata Gołąb 2019-05-09 09:22:13
Rb-NWS Małgorzata Gołąb 2019-05-09 09:21:39
Rb-N Małgorzata Gołąb 2019-05-09 09:21:04
Rb-N Małgorzata Gołąb 2019-05-09 09:20:35
Rb-Z Małgorzata Gołąb 2019-05-09 09:19:59
Sprawozdania I kwartał Małgorzata Gołąb 2019-05-09 09:18:48
Sprawozdania budżetowe Małgorzata Gołąb 2019-05-09 09:18:27
dokumentacja fotograficzna Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-08 15:18:58
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-08 15:17:53
część graficzna Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-08 15:16:28
oświadczenia dotyczące powołania się wykonawcy na zasoby innych podmiotów przy realizacji zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-08 15:15:25
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-08 15:13:49
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-08 15:12:19
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-08 15:11:26
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-08 15:09:24
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-08 15:04:55
Roboty remontowe na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - etap I (II) Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-08 15:03:19
Zarządzenie Nr 154/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na uprzątnięcia dzikiego wysypiska odpadów w miejscowości Świeszewo Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2019-05-08 11:08:48
Zarządzenie Nr 153/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-05-08 11:07:02