herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach VIII kadencji w latach 2018 -2023 Luiza Kowalska 2018-12-07 15:26:40
Składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach VIII kadencji w latach 2018 -2023 Luiza Kowalska 2018-12-07 15:24:52
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-II Grzegorz Szredziński 2018-12-07 12:19:50
Uchwała Nr II/2/2018 z 4.12.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-12-07 12:09:59
Uchwała Nr II/3/2018 z 4.12.2018 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2018-2040 Alicja Misiecka 2018-12-07 12:08:25
Uchwała Nr II/4/2018 z 4.12.2018 r. w spr. wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Gryficach Alicja Misiecka 2018-12-07 12:06:46
Uchwała Nr II/5/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Komisji Budżetu i Finansów Alicja Misiecka 2018-12-07 12:04:43
Uchwała Nr II/6/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska Alicja Misiecka 2018-12-07 12:00:42
Uchwała Nr II/7/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Alicja Misiecka 2018-12-07 11:59:28
Andrzej Wacław Szczygieł Leszek Wójcikiewicz 2018-12-07 11:53:36
Andrzej Wacław Szczygieł Leszek Wójcikiewicz 2018-12-07 11:53:32
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 58, obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-12-07 11:49:19
Dane teleadresowe Leszek Wójcikiewicz 2018-12-07 11:48:03
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 127, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-12-07 11:47:37
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 86/29 i 86/11, obręb geodezyjny Trzygłów, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-12-07 11:46:58
Uchwała Nr II/8/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołnia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Alicja Misiecka 2018-12-07 11:38:48
Uchwała Nr II/9/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Komisji Rewizyjnej Alicja Misiecka 2018-12-07 11:35:44
Uchwała Nr II/10/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Alicja Misiecka 2018-12-07 11:33:17
Uchwała Nr II/11/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska Alicja Misiecka 2018-12-07 11:31:15
Uchwała Nr II/11/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska Alicja Misiecka 2018-12-07 11:30:54
Uchwała Nr II/12/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Alicja Misiecka 2018-12-07 11:29:15
Uchwała Nr II/13/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Alicja Misiecka 2018-12-07 11:27:08
Uchwała Nr II/14/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Alicja Misiecka 2018-12-07 11:25:23
Uchwała Nr II/15/2018 z 4.12.2018 r. w spr. zmiany Statutu Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-12-07 11:23:46
Uchwała Nr II/16/2018 z 4.12.2018 r. w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gryfic Alicja Misiecka 2018-12-07 11:22:44
Uchwała Nr II/17/2018 z 4.12.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 228/9 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz współwłaścicieli działki przyległej Alicja Misiecka 2018-12-07 11:21:28
Uchwała Nr II/18/2018 z 4.12.2018 r. w spr. uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Gorący posiłek" na lata 2018-2023 Alicja Misiecka 2018-12-07 11:18:52
Uchwała Nr II/19/2018 z 4.12.2018 r. w spr. podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Alicja Misiecka 2018-12-07 10:57:14
Dane teleadresowe Leszek Wójcikiewicz 2018-12-07 10:55:16
Uchwała Nr II/20/2018 z 4.12.2018 r. w spr. zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Alicja Misiecka 2018-12-07 10:53:46
Uchwała Nr II/21/2018 z 4.12.2018 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach Alicja Misiecka 2018-12-07 10:50:45
Uchwała Nr II/22/2018 z 4.12.2018 r. w spr. zmiany uchwały Nr XLVIII/491/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r. Alicja Misiecka 2018-12-07 10:46:29
Sesja II w dn. 4.12.2018 r. Alicja Misiecka 2018-12-07 10:42:28
Uchwała Nr I/1/2018 z dn. 20.11.2018 r. w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryficach Alicja Misiecka 2018-12-07 10:41:40
Sesja I w dn. 20.11.2018 r. Alicja Misiecka 2018-12-07 10:20:07
Sesja I w dn. 20.11.2018 r. Alicja Misiecka 2018-12-07 10:19:53
Formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr WOA.271.228.2018.AB z dnia 06.12.2018 r.) Luiza Kowalska 2018-12-07 08:20:13
Formularz cenowo-ofertowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr WOA.271.228.2018.AB z dnia 06.12.2018 r.) Luiza Kowalska 2018-12-07 08:19:54
Wzór - umowa na Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Gryfice - Urzędu Miejskiego w Gryficach (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr WOA.271.228.2018.AB z dnia 06.12.2018 r.) Luiza Kowalska 2018-12-07 08:19:17
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr WOA.271.228.2018.AB z dnia 06.12.2018 r.) Luiza Kowalska 2018-12-07 08:18:15