herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kubacki Lucjan Stanisław Leszek Wójcikiewicz 2018-10-09 11:40:02
Kubiak Jarosław Stanisław Leszek Wójcikiewicz 2018-10-09 11:39:50
Łabędzki Grzegorz Leszek Wójcikiewicz 2018-10-09 11:39:39
Malczewski Tomasz Jerzy Leszek Wójcikiewicz 2018-10-09 11:39:25
Mikulska Monika Leszek Wójcikiewicz 2018-10-09 11:39:13
Pelc Marzena Mariola Leszek Wójcikiewicz 2018-10-09 11:39:02
Pietrzek Wiesław Bogusław Leszek Wójcikiewicz 2018-10-09 11:38:50
Sawicki Grzegorz Hanryk Leszek Wójcikiewicz 2018-10-09 11:38:30
Smoleńska Beata Leszek Wójcikiewicz 2018-10-09 11:38:18
Sokołowski Zdzisław Kaziemierz Leszek Wójcikiewicz 2018-10-09 11:38:00
Walczak Elżbieta Leszek Wójcikiewicz 2018-10-09 11:37:30
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-09 11:22:32
Burmistrz Gryfic Leszek Wójcikiewicz 2018-10-09 09:47:10
Burmistrz Gryfic Leszek Wójcikiewicz 2018-10-09 09:47:04
Radni Leszek Wójcikiewicz 2018-10-09 09:46:52
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - koniec VI kadencji Leszek Wójcikiewicz 2018-10-09 09:46:31
Oświadczenia majątkowe - rok 2018 Leszek Wójcikiewicz 2018-10-09 09:43:53
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego cisnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na działce nr 63 i 62/34, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2018-10-09 09:26:48
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociagu średniego ciśnienia na działce nr 28 i 17/2 przy ul. Niekładzkiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. Aneta Chruścielewska 2018-10-09 09:25:35
Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-09 08:19:13
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-08 15:17:28
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-08 15:15:32
formularz cenowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-08 15:14:29
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-08 15:13:55
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-08 15:13:13
Zakup i dostawa materiałów drogowych na potrzeby Gminy Gryfice, udzielane w dwóch częściach. Część 2. zamówienia: zakup i dostawa materiałów na potrzeby Sołectwa Świeszewo Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-08 15:12:16
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-08 15:10:16
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-08 15:08:46
formularz cenowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-08 15:07:57
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-08 14:55:57
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-08 14:55:07
Zakup i dostawa materiałów drogowych na potrzeby Gminy Gryfice, udzielane w dwóch częściach. Część 1. zamówienia: zakup i dostawa materiałów na potrzeby Sołectwa Trzygłów Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-08 14:54:05
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-08 13:43:39
Informacja o posiedzeniu i szkoleniu Obwodowych Komisji Wyborczych utworzonych ds. przeprowadzenia głosowania i utworzonych ds. ustalenia wyników głosowania Luiza Kowalska 2018-10-08 08:11:47
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-05 13:42:09
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-10-05 13:27:27
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA II Grzegorz Szredziński 2018-10-05 12:59:00
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Gryficach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-10-05 12:36:13
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryficach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Gryficach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-10-05 12:35:48
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-10-05 12:19:38