herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 1124/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2018-04-04 09:44:49
Zarządzenie Nr 1123/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ulicach Bursztynowej, Szafirowej, 6 Marca, Litewskiej, M.J. Piłsudskiego Luiza Kowalska 2018-04-04 09:42:51
Zarządzenie Nr 1122/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-04-04 09:40:37
Zarządzenie Nr 1121/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Luiza Kowalska 2018-04-04 09:38:12
Zarządzenie Nr 1120/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty Luiza Kowalska 2018-04-04 09:36:29
Zarządzenie Nr 1119/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2018-04-04 09:35:09
Zarządzenie Nr 1118/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad działania systemu ewidencji finansowo-księgowej SIGID Luiza Kowalska 2018-04-04 09:26:37
Zarządzenie Nr 1117/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Luiza Kowalska 2018-04-04 09:25:29
Uchwała Nr XLVIII/499/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie przez Gminę Gryfice nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę 151/1 o pow. 17m2 położonej przy ul. Mickiewicza i będącej własnością Powiatu Gryfickiego Alicja Misiecka 2018-03-29 13:57:47
Uchwała Nr XLVIII/497/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie lolalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku usytuowanym przy Placu Zwycięstwa 37 w Gryficach, stanowiącego kotłownię oraz udziałów w gruncie pod tym budynkiem, będących własnością Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, na rzecz Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-29 13:54:48
Ucheała Nr XLVIII/504/2018 z 27.03.2018 r. w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działania Burmistrza Alicja Misiecka 2018-03-29 13:53:19
Uchwała Nr XLVIII/503/2018 z 27.03.2018 r. w spr. rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Alicja Misiecka 2018-03-29 13:51:55
Uchwała Nr XLVIII/502/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą Alicja Misiecka 2018-03-29 13:50:34
Uchwała Nr XLVIII/501/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2018-03-29 13:48:32
Uchwała Nr XLVIII/500/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości o numerach geodezyjnych 74, 80 i 120/1 położonych w obrębie Trzygłów, gmina Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-29 13:45:54
Uchwała Nr XLVIII/487/2018 z 27.03.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Alicja Misiecka 2018-03-29 13:40:57
Uchwała Nr XLVIII/487/2018 z 27.03.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-03-29 11:38:32
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-29 11:19:22
Uchwała Nr XLVIII/498/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie przez Gmine Gryfice nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę 89/114 o pow. 29 m2 położonej przy ul. Wojska Polskiego i będącej własnością Powiatu Gryfickiego Alicja Misiecka 2018-03-29 10:54:13
Uchwała Nr XLVIII/497/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie lolalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku usytuowanym przy Placu Zwycięstwa 37 w Gryficach, stanowiącego kotłownię oraz udziałów w gruncie pod tym budynkiem, będących własnością Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, na rzecz Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-29 10:51:25
Uchwała Nr XLVIII/496/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 73/2 obręb nr 7 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2018-03-29 10:48:25
Uchwała Nr XLVIII/495/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 383/2 obręb be 6 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2018-03-29 10:46:16
Uchwała Nr XLVIII/494/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 279/1 obręb nr 1 m. Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-29 10:44:12
Uchwała Nr XLVIII/493/2018 z 27.03.2018 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXII/324/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" Alicja Misiecka 2018-03-29 10:41:53
Uchwała Nr XLVIII/492/2018 z 27.03.2018 r. w spr. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Gryfice publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych Alicja Misiecka 2018-03-29 10:37:06
Uchwała Nr XLVIII/491/2018 z 27.03.2018 r. w spr. planu dofinansowania zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycideli, a także specjalności i form kształcenia objetych dofinansowaniem w 2018 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-03-29 10:34:02
Uchwała Nr XLVIII/490/2018 z 27.03.2018 r. w spr. podziału Gminy Gryfice na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Alicja Misiecka 2018-03-29 10:31:25
Uchwała Nr XLVIII/489/2018 z 27.03.2018 r. w spr. zmiany Statutu gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-29 10:27:38
Uchwała Nr XLVIII/488/2018 z 27.03.2018 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2018-2040 Alicja Misiecka 2018-03-29 10:26:33
Uchwała Nr XLVIII/487/2018 z 27.03.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-03-29 10:25:21
Uchwała Nr XLVIII/504/2018 z 27.03.2018 r. w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działania Burmistrza Gryfic - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-03-29 09:45:48
Uchwała Nr XLVIII/504/2018 z 27.03.2018 r. w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działania Burmistrza Gryfic - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-03-29 09:42:35
Sesja XLVIII w dn. 27.03.2018 r. Alicja Misiecka 2018-03-29 09:40:15
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 8/31, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-03-27 14:51:53
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 211, obręb geodezyjny Rybokarty, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-03-27 14:51:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 65, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-03-27 14:50:46
Krajcer Leszek - korekta Leszek Wójcikiewicz 2018-03-27 11:20:04
Krajcer Leszek - korekta Leszek Wójcikiewicz 2018-03-27 11:18:33
Krajcer Leszek - korekta Leszek Wójcikiewicz 2018-03-27 11:16:36
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-26 13:42:04