herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
informacja Burmistrza o wynikach przetargów Sławomir Pawlak 2018-06-15 11:44:12
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2018-06-15 08:52:08
Projekty uchwał na LI sesję RM w dn. 27.06.2018 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2018-06-15 08:51:02
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2018-06-15 08:50:06
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-06-14 14:40:23
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-06-14 14:35:57
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w dniu 19 lipca 2018 r Sławomir Pawlak 2018-06-14 13:47:40
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 14.06.2018 r. Luiza Kowalska 2018-06-14 13:33:38
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 14.06.2018 r. Luiza Kowalska 2018-06-14 13:30:14
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2018-06-14 11:59:39
Remont toalet w budynku Gryfickiego Domu Kultury. Grzegorz Szredziński 2018-06-14 10:59:31
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 15/7 i 48 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. Aneta Chruścielewska 2018-06-13 15:13:19
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 15/7 i 48 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. Aneta Chruścielewska 2018-06-13 15:12:14
Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) Luiza Kowalska 2018-06-13 14:42:40
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2018-06-13 13:43:04
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2018-06-13 13:37:00
formularz cenowo-ofertowy Leszek Wójcikiewicz 2018-06-11 11:27:20
Dokumentacja projektowa Leszek Wójcikiewicz 2018-06-11 11:26:36
Dokumentacja projektowa - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-11 10:25:37
Wody Polskie - Informacja o wniesieniu sprzeciwu, w drodze decyzji, do zgłoszenia wodnoprawnego, na wykonanie ziemnego stawu rybnego we wsi Kukań, działka nr 68, gmina Gryfice Luiza Kowalska 2018-06-08 15:20:21
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-08 15:16:18
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-08 15:15:45
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-08 15:14:47
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego: ul. Trzygłowskiej - Kamieńskiej w Gryficach (dz. nr 199 obr. Gryfice-8); m. Grądy (dz. nr 132 i 134); m. Baszewice (dz. nr 9/2 i 8); ul. Niekładzka w Gryficach (dz. nr 28) (II) Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-08 15:13:28
Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) Luiza Kowalska 2018-06-08 13:12:21
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-06-08 13:10:15
Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Karina Markowska 2018-06-08 11:56:08
Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Karina Markowska 2018-06-08 11:55:33
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-08 10:45:56
dokumentacja fotograficzna Leszek Wójcikiewicz 2018-06-08 10:00:44
Dokumentacja projektowa - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2018-06-08 09:59:37
Dokumentacja projektowa - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2018-06-08 09:57:54
Wykaz WNOŚ Nr.09/2018.KM Sławomir Pawlak 2018-06-07 11:33:51
Wykazy WNOŚ od Nr.03/2018.KM do Nr.08/2018.KM Sławomir Pawlak 2018-06-07 11:33:18
Wykazy WNOŚ od Nr.01/2018.KM do Nr.02/2018.KM Sławomir Pawlak 2018-06-07 11:32:00
Wykazy WNOŚ od Nr. 40/2018.KM do Nr 42/2018.KM Sławomir Pawlak 2018-06-07 11:30:14
Wykazy WNOŚ od Nr.36/2018.KM do 39/2018.KM Sławomir Pawlak 2018-06-07 11:28:29
Wykazy WNOŚ od Nr.36/2018.KM do 39/2018.KM Sławomir Pawlak 2018-06-07 11:28:00
- dokument usunięty Sławomir Pawlak 2018-06-07 11:23:11
- dokument usunięty Sławomir Pawlak 2018-06-07 11:23:08