herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
powiadomienie o wyborze oferty Małgorzata Bęgowska 2019-02-20 14:13:00
Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-02-20 14:12:36
Rok 2019 Luiza Kowalska 2019-02-20 14:07:52
Analiza wyników badania ankietowego zadowolenia Klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach za okres 01 lipca 2018 r. - 31 grudnia 2018 r. Luiza Kowalska 2019-02-20 14:07:41
Analiza wyników badania ankietowego zadowolenia Klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach za okres 01 lipca 2018 r. - 31 grudnia 2018 r. Luiza Kowalska 2019-02-20 14:07:23
Analiza wyników badania ankietowego zadowolenia Klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach za okres 01 lipca 2018 r. - 31 grudnia 2018 r. - dokument usunięty Luiza Kowalska 2019-02-20 14:06:57
Analiza wyników badania ankietowego zadowolenia Klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach za okres 01 lipca 2018 r. - 31 grudnia 2018 r. - dokument usunięty Luiza Kowalska 2019-02-20 14:06:49
Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji RM w dn. 26.02.2019 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2019-02-20 12:42:11
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. Alicja Misiecka 2019-02-20 12:40:45
Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2019-2040 Alicja Misiecka 2019-02-20 12:39:32
Projekt uchwały w spr. ustalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfice". Alicja Misiecka 2019-02-20 12:38:09
Projekt uchwały w spr. zamiaru zmiany siedziby Przedszkola Nr 1 w Gryficach Alicja Misiecka 2019-02-20 12:36:15
Projekt uchwały w spr. wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji przy ul. J. Dąbskiego w Gryficach dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Alicja Misiecka 2019-02-20 12:35:00
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 62/48 obręb nr 8 m. Gryfice położonej przy ul. Morelowej Alicja Misiecka 2019-02-20 12:31:22
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 335 obręb Rzęskowo gmina Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej. Alicja Misiecka 2019-02-20 12:26:10
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Gryficach o numerze geodezyjnym 228/9 obręb nr 5 Gryfice-miasto Alicja Misiecka 2019-02-20 12:23:32
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w Gryficach o numerze geodezyjnym 695 obręb nr 4 Gryfice-miasto Alicja Misiecka 2019-02-20 12:20:56
Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 693 i 964 obręb 4 m. Gryfice ul. Łąkowa Luiza Kowalska 2019-02-20 10:43:47
Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. M. J. Piłsudskiego Luiza Kowalska 2019-02-20 10:42:57
Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-02-20 10:41:54
Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 280/5 o powierzchni 580 m2 położoną w Gryficach obręb numer 6 przy ul. Pionierskiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Luiza Kowalska 2019-02-20 10:40:56
Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji 6 lokali mieszkalnych wraz z piwnicami i 1 budynkiem gospodarczym, zlokalizowanych na działce o numerze geodezyjnym 56/2 przy ul. Litewskiej 6 Luiza Kowalska 2019-02-20 10:39:28
Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Brodniki, Grębocin i Lubin w sprawie utworzenia Sołectwa Grębocin i Sołectwa Lubin oraz podziału Sołectwa Brodniki Luiza Kowalska 2019-02-20 10:35:46
Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Kukań, Wołczyno i Krakowice w sprawie utworzenia Sołectwa Wołczyno z miejscowością Krakowice i podziału Sołectwa Kukań Luiza Kowalska 2019-02-20 10:33:27
Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-02-20 10:21:30
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-02-20 10:19:39
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-02-20 10:19:18
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2018 roku przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową Luiza Kowalska 2019-02-20 07:42:14
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2019-02-19 15:21:48
Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-02-19 12:06:27
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2019-02-19 09:23:09
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2019-02-19 09:22:53
Sesja inauguracyjna VIII kadencji RM w dn. 20.11.2018 r. o g. 11,oo Alicja Misiecka 2019-02-18 12:05:40
Sesja inauguracyjna VIII kadencji RM w dn. 20.11.2018 r. o g. 11,oo Alicja Misiecka 2019-02-18 12:04:50
Projekty uchwał na VI sesję RM w dn. 26.02.2019 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2019-02-18 12:03:54
Wykazy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowego najemcy. Sławomir Pawlak 2019-02-15 13:34:42
Powiadomienie o wyborze oferty Małgorzata Bęgowska 2019-02-15 08:25:17
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28.11.2018 r. - dokument usunięty Katarzyna Młynarska 2019-02-14 14:08:55
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Aneta Chruścielewska 2019-02-14 11:40:45
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Aneta Chruścielewska 2019-02-14 11:32:39