Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XX (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 28.04.02.2020 r. o g. 10,oo Zbigniew Szuszkiewicz 2020-04-23 11:43:26
Interpretacja indywidualna z dnia 20 marca 2020 r. Luiza Kowalska 2020-04-23 11:06:02
Interpretacja indywidualna z dnia 21 grudnia 2016 r. Luiza Kowalska 2020-04-23 11:04:08
Interpretacje indywidualne Luiza Kowalska 2020-04-23 11:01:49
Zarządzenie Nr 463/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-04-23 08:34:10
Zarządzenie Nr 463/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-04-23 08:34:07
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie zebrania dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. ,, pn.,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1037Z odc. od skrzyżowania Trzygłów do m. Kołomąć na długości około 2,7 km??. Katarzyna Młynarska 2020-04-22 10:52:21
Zarządzenie Nr 464/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2020-04-22 08:49:07
Zarządzenie Nr 463/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-04-22 08:47:33
Zarządzenie Nr 463/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-04-22 08:47:31
Zarządzenie Nr 462/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Luiza Kowalska 2020-04-22 08:47:18
Zarządzenie Nr 462/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Luiza Kowalska 2020-04-22 08:47:15
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców Luiza Kowalska 2020-04-21 13:42:56
Powiadomienie o wyborze oferty na ?Budowę altany drewnianej na rzucie ośmiokąta foremnego z zadaszeniem i podłogą wraz kosztami transportu i montażu w miejscowości Gryfice ( park japoński )? Mirosław Tyburski 2020-04-21 11:36:14
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 9 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Luiza Kowalska 2020-04-20 14:45:42
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 6 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Luiza Kowalska 2020-04-20 14:45:32
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Luiza Kowalska 2020-04-17 14:10:37
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej n.n. 0,44 kV na terenie działek nr 371, 358/56, 358/57, 358/58, 358/68, 358/69, 358/70, 358/71, 358/72, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2020-04-17 12:33:38
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi z kostki betonowej na terenie działek nr 1/8 i 31, obręb geodezyjny Jabłonowo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2020-04-17 09:41:32
Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2020-04-17 07:37:10
Sprawozdania Burmistrza 2020 r. Luiza Kowalska 2020-04-16 14:46:42
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2020-04-16 13:13:32
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przedłużeniu terminu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu oraz terminu składania uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Aneta Chruścielewska 2020-04-16 10:59:31
Zarządzenie nr 461/2020 Burmistrza Bryfic z dnia 07.04.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok Małgorzata Gołąb 2020-04-16 08:17:49
Zarządzenie nr 459/2020 Burmistrza Bryfic z dnia 31.03.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok Małgorzata Gołąb 2020-04-16 08:16:45
Zarządzenie nr 454/2020 Burmistrza Bryfic z dnia 27.03.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2020 rok Małgorzata Gołąb 2020-04-16 08:15:55
Dostawa laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfice w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I ?Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA?. Włodzimierz Rączkowiak 2020-04-15 13:49:29
Dostawa laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfice w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I ?Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA?. Włodzimierz Rączkowiak 2020-04-15 13:49:07
Dodatkowe zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych Luiza Kowalska 2020-04-14 15:21:40
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych Luiza Kowalska 2020-04-14 15:20:13
Zarządzenie Nr 461/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-04-14 14:54:18
Uzupełnienie do zapytania na ?Budowę altany drewnianej na rzucie ośmiokąta foremnego z zadaszeniem i podłogą wraz kosztami transportu i montażu w miejscowości Gryfice ( park japoński )? Mirosław Tyburski 2020-04-14 13:23:47
Dostawa laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfice w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I ?Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA?. Włodzimierz Rączkowiak 2020-04-09 17:07:47
Dostawa laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfice w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I ?Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA?. Włodzimierz Rączkowiak 2020-04-09 15:15:05
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 9 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Luiza Kowalska 2020-04-09 15:03:49
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 6 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Luiza Kowalska 2020-04-09 14:58:55
Postanowienie nr 20/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Gryfice w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Luiza Kowalska 2020-04-09 14:54:09
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r. - dokument usunięty Luiza Kowalska 2020-04-09 12:23:08
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - dokument usunięty Luiza Kowalska 2020-04-09 12:21:24
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Luiza Kowalska 2020-04-08 14:24:46