Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 181/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-06-26 11:45:35
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 145/6, 103/4, obręb geodezyjny Gryfice 5. Aneta Chruścielewska 2019-06-25 15:08:53
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 31, obręb geodezyjny Jablonowo oraz działki nr 314 obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2019-06-25 15:07:56
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 31, obręb geodezyjny Jablonowo oraz działki nr 314 obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2019-06-25 15:07:26
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 66, 49, 74, 43 obręb geodezyjny Gryfice 7. Aneta Chruścielewska 2019-06-25 15:05:33
Uchwała Nr X/95/2019 z 18.06.2019 r. w spr. udzielenia Burmistrzowi Gryfic wotum zaufania Alicja Misiecka 2019-06-25 13:36:23
Uchwała Nr X/96/2019 z 18.06.2019 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. Alicja Misiecka 2019-06-25 13:34:41
Uchwała Nr X/97/2019 z 18.06.2019 r. w spr. udzielenia Burmistrzowi Gryfic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 Alicja Misiecka 2019-06-25 13:32:28
Uchwała Nr X/99/2019 z 18.06.2019 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2019-2040 Alicja Misiecka 2019-06-25 13:29:58
Uchwała Nr X/98/2019 z 18.06.2019 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. Alicja Misiecka 2019-06-25 13:29:38
Uchwała Nr X/99/2019 z 18.06.2019 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2019-2040 Alicja Misiecka 2019-06-25 13:27:42
Uchwała Nr X/100/2019 z 18.06.2019 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gryficach na remont wieży głównej i wieżyczki bocznej, wykonanie instalacji odgromowej oraz remont stropów klatek schodowych Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gryficach Alicja Misiecka 2019-06-25 13:26:03
Uchwała Nr X/101/2019 z 18.06.2019 r. w spr. zmiany uchwały Nr XLVII/475/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidlowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu gminy Gryfice dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego Alicja Misiecka 2019-06-25 13:21:58
Uchwała Nr X/102/2019 z 18.06.2019 r. w spr. przekształcenia Przedszkola nr 1 w Gryficach poprzez zmianę adresu siedziby tego przedszkola Alicja Misiecka 2019-06-25 13:15:59
Uchwała Nr X/103/2019 z 18.06.2019 r. w spr. utworzenia sołectwa LUBIN oraz zmiany niektórych uchwał Alicja Misiecka 2019-06-25 13:13:56
Uchwała Nr X/104/2019 z 18.06.2019 r. w spr. utworzenia sołectwa GRĘBOCIN oraz zmiany niektórych uchwał Alicja Misiecka 2019-06-25 13:12:36
Uchwała Nr X/105/2019 z 18.06.2019 r. w spr. utworzenia sołectwa WOŁCZYNO oraz zmiany niektórych uchwał Alicja Misiecka 2019-06-25 12:43:58
Uchwała Nr X/106/2019 z 18.06.2019 r. w spr. ustalenia Miejskiego Szlaku Turystycznego "Dwóch Bram" obejmującego najważniejsze zabytki w Gryficach Alicja Misiecka 2019-06-25 12:42:17
Uchwała Nr X/107/2019 z 18.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego polozonego w budynku przy ul. Rapackiego 22 w Gryficach wraz z przynależnym udziałem do 330/10000 w częściach wspólnych budynku i działki o numerze geodezyjnym 20/3 o powierzchni 0,0906 w drodze przetargu ustnego ograniczonego Alicja Misiecka 2019-06-25 12:39:45
Uchwała Nr X/108/2019 z 18.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 75/6 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości Alicja Misiecka 2019-06-25 12:36:22
Uchwała Nr X/109/2019 z 18.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice stanowiącej działkę nr 75/7 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 m. Gryfice, służebnością gruntową Alicja Misiecka 2019-06-25 12:32:49
Uchwała Nr X/109/2019 z 18.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice, stanowiącej działkę nr 75/7 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 m. Gryfice, służebnością gruntową - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-06-25 12:29:42
Uchwała Nr X/109/2019 z 18.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice, stanowiącej działkę nr 75/7 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 m. Gryfice, służebnością gruntową - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-06-25 12:28:47
Uchwała Nr X/110/2019 z 18.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 347 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości Alicja Misiecka 2019-06-25 12:26:08
Uchwała Nr X/110/2019 z 18.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 347 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości Alicja Misiecka 2019-06-25 12:25:51
Uchwała Nr X/111/2019 z 18.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 230/13 obręb nr 6 m. Gryfice położonej przy ul. Pogodnej na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2019-06-25 12:17:09
Uchwała Nr X/112/2019 z 18.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 230/14 obręb nr 6 m. Gryfice położonej przy ul. Pogodnej Alicja Misiecka 2019-06-25 12:03:24
Uchwała Nr X/113/2019 z 18.06.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 62/50 obreb nr 8 m. Gryfice położonej przy ul. Malinowej Alicja Misiecka 2019-06-25 12:00:31
Uchwała Nr X/114/2019 z 18.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-06-25 11:58:06
Uchwała Nr X/115/2019 z 18.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-06-25 11:54:03
Montaż wraz z dostawą lamp solarnych do m. Rotnowo, Dobrzyń, Brodniki- Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2019-06-25 11:51:09
Uchwała Nr X/116/2019 z 18.06.2019 r. w spr. powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników Alicja Misiecka 2019-06-25 11:50:52
Uchwała Nr X/117/2019 z 18.06.2019 r. w spr. rozpatrzenia skargi ma działania Burmistrza Gryfic Alicja Misiecka 2019-06-25 11:49:18
Uchwała Nr X/118/2019 z 18.06.2019 r. w spr. rozpatrzenia skargi na działania Prezesa GTBS Alicja Misiecka 2019-06-25 11:48:05
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic dot. planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa fermy drobiu w Baszewicach polegającego na budowie infrastruktury nowego zakładu (fermy brojlerów kurzych) i jego wyposażenie w niezbędne instalacje na części działki nr 3 obręb Baszewice gmina Gryfice (planowana maksymalna obsada w sztukach rzeczywistych wynosi 1.050.000 kur - 15 kurników x 70.000 sztuk.) Katarzyna Młynarska 2019-06-24 13:53:15
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic dot. planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa fermy drobiu w Baszewicach polegającego na budowie infrastruktury nowego zakładu (fermy brojlerów kurzych) i jego wyposażenie w niezbędne instalacje na części działki nr 3 obręb Baszewice gmina Gryfice (planowana maksymalna obsada w sztukach rzeczywistych wynosi 1.050.000 kur - 15 kurników x 70.000 sztuk.) Katarzyna Młynarska 2019-06-24 13:52:40
powiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-24 13:36:51
powiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-06-24 13:16:03
Sesja X w dn. 18.06.2019 r. Alicja Misiecka 2019-06-24 13:03:58
Przetarg nieograniczony na: Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice - Szkoły Podstawowej Nr 3 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej Nr 4 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Trzygłowie (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie. Jowita Piwoni 2019-06-19 15:32:59