Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych przy ul. Bursztynowej, Wałowej, Wesołej, Śniadeckich, Akacjowej w Gryficach oraz w m. Brodniki Małgorzata Bęgowska 2019-07-02 11:03:21
projekt budowlany - skan Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:39:37
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:37:46
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:36:15
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:33:17
zapytanie ofertowe - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:29:24
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:29:17
zapytanie ofertowe - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:23:01
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Górzyca 6 gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:21:30
dokumentacja fotograficzna Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:05:23
plan sytuacyjny Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:03:54
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:02:12
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 08:00:36
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 07:55:39
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 07:54:08
Projekt wykonawczy przebudowy istniejących piłkochwytów oraz roboty budowlane polegające na przebudowie dwóch piłkochwytów z siatki polipropylenowej na ogrodzenie panelowe 2D SPORT lub o właściwościach równoważnych, na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Sportowej w Gryficach, znajdującym się na działce nr 232 obr. ewid. Gryfice-7 jedn. ewid. Gryfice - miasto Włodzimierz Rączkowiak 2019-07-02 07:52:13
IL-1 Informacja o lasach Leszek Wójcikiewicz 2019-07-01 11:44:38
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu Leszek Wójcikiewicz 2019-07-01 11:44:17
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania Leszek Wójcikiewicz 2019-07-01 11:44:00
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników Leszek Wójcikiewicz 2019-07-01 11:43:21
Wzór informaccji IL-1 w sprawie podatku leśnego Leszek Wójcikiewicz 2019-07-01 11:42:06
Informacja o lasach - osoby fizyczne - druk IL-1 wraz z załącznkami Leszek Wójcikiewicz 2019-07-01 11:41:56
Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-06-28 13:15:22
Przetarg nieograniczony na: Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice - Szkoły Podstawowej Nr 3 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej Nr 4 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Trzygłowie (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie. Jowita Piwoni 2019-06-28 12:45:26
Zarządzenie Nr 197/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-06-27 15:16:10
Zarządzenie Nr 197/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-06-27 15:16:05
Podatek rolny - ogólnopolskie wzory formularzy od 1 lipca 2019 r. - dokument usunięty Luiza Kowalska 2019-06-26 14:01:37
Podatek rolny - ogólnopolskie wzory formularzy od 1 lipca 2019 r. Luiza Kowalska 2019-06-26 14:00:50
Podatek od nieruchomości - ogólnopolskie wzory formularzy od 1 lipca 2019 r. - dokument usunięty Luiza Kowalska 2019-06-26 13:56:24
Podatek od nieruchomości - ogólnopolskie wzory formularzy od 1 lipca 2019 r. Luiza Kowalska 2019-06-26 13:54:51
Podatek od nieruchomości - ogólnopolskie wzory formularzy od 1 lipca 2019 r. Luiza Kowalska 2019-06-26 13:51:26
Bilans skonsolidowany - dokument usunięty Małgorzata Gołąb 2019-06-26 12:20:53
Zarządzenie Nr 198/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2019-06-26 12:04:46
Zarządzenie Nr 197/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-06-26 12:02:50
Zarządzenie Nr 197/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-06-26 12:02:48
Zarządzenie Nr 196/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach stołu do ping-ponga m. Rybokarty, placu zabaw (dz. nr 21/2) Wołczyno, ogrodzenia placu zabaw (dz. nr 103/2) Przybiernówko oraz urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Tenisowej w Gryficach, gm. Gryfice Luiza Kowalska 2019-06-26 12:02:17
Zarządzenie Nr 195/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-06-26 11:55:16
Zarządzenie Nr 194/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Gryficach przy ulicy: Sportowej Luiza Kowalska 2019-06-26 11:52:56
Zarządzenie Nr 181/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-06-26 11:50:54
Zarządzenie Nr 181/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2019-06-26 11:45:43