Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 157/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 369/8 przy ulicy Dębowy Zagajnik, obręb geodezyjny Rzęskowo Luiza Kowalska 2019-05-15 08:53:29
Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2019-05-15 08:52:59
Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2019-05-15 08:52:51
Zarządzenie Nr 138/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2019-05-15 08:49:49
Zarządzenie nr 153/2019 Burmistrza Bryfic z dnia 30.04.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Małgorzata Gołąb 2019-05-14 13:00:21
Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30.04.2019r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok Małgorzata Gołąb 2019-05-14 12:51:53
Zarządzenie nr 122/2019 Burmistrza Bryfic z dnia 26.03.2019r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok Małgorzata Gołąb 2019-05-14 12:49:37
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2019-05-14 11:11:11
Wyłonienie wykonawcy Grzegorz Drążkowiak 2019-05-14 11:10:46
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2019-05-14 11:09:16
Uchwała Nr VII/69/2019 z 26.03.2019 r. w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 369/15 obręb Rzęskowo Alicja Misiecka 2019-05-14 10:25:25
Uchwała Nr VII/69/2019 z 26.03.2019 r. w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 369/15 obręb Rzęskowo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-05-14 10:20:06
Uchwała Nr VIII/712019 z 30.04.2019 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. Alicja Misiecka 2019-05-14 10:19:03
Uchwała Nr VIII/71/2019 z 30.04.2019 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-05-14 10:16:57
Wykonywanie bankowej obsługi budżeu Gminy Gryfice oraz jej jednostek organizacyjnych Grzegorz Szredziński 2019-05-14 10:10:32
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2019 r. Zbigniew Szuszkiewicz 2019-05-13 11:54:13
- dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2019-05-13 11:52:55
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2019 r. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2019-05-13 11:52:47
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018r. Małgorzata Gołąb 2019-05-13 09:57:14
Wykonywanie bankowej obsługi budżeu Gminy Gryfice oraz jej jednostek organizacyjnych Grzegorz Szredziński 2019-05-13 09:16:25
Postanowienie Nr 156/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gryfice Luiza Kowalska 2019-05-10 15:28:53
Informacja dodatkowa Urząd Miejski Małgorzata Gołąb 2019-05-10 15:16:20
informacja dodatkowa 2018 UM - dokument usunięty Małgorzata Gołąb 2019-05-10 15:15:55
informacja dodatkowa 2018 UM - dokument usunięty Małgorzata Gołąb 2019-05-10 15:13:18
informacja dodatkowa 2018 UM - dokument usunięty Małgorzata Gołąb 2019-05-10 14:17:04
Sprawozdania finansowe za rok 2018 - dokument usunięty Emilia Pyć 2019-05-10 13:47:58
Bilans jednostki budżetowej Małgorzata Gołąb 2019-05-10 12:42:13
Rachunek zysków i start Małgorzata Gołąb 2019-05-10 12:41:36
Zestawienie zmian w funduszu Małgorzata Gołąb 2019-05-10 12:40:20
Wykonywanie bankowej obsługi budżeu Gminy Gryfice oraz jej jednostek organizacyjnych Grzegorz Szredziński 2019-05-10 12:09:38
Sprawozdania finansowe za rok 2018 Emilia Pyć 2019-05-10 11:39:33
Sprawozdania finansowe za rok 2018 Emilia Pyć 2019-05-10 11:38:48
Sprawozdania finansowe za rok 2018 Emilia Pyć 2019-05-10 11:37:27
Sprawozdania finansowe za rok 2018 Emilia Pyć 2019-05-10 11:35:26
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami w obrębie Brodniki, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2019-05-10 11:00:05
Sprawozdanie finansowe Katarzyna Sohn 2019-05-10 10:15:53
Sprawozdania finansowe za rok 2018 Emilia Pyć 2019-05-10 09:08:22
Sprawozdania finansowe za rok 2018 - dokument usunięty Emilia Pyć 2019-05-10 09:07:29
Sprawozdania finansowe za rok 2018 - dokument usunięty Emilia Pyć 2019-05-10 09:07:10
Sprawozdania finansowe za rok 2018 - dokument usunięty Emilia Pyć 2019-05-10 09:01:09