Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 49/3 i 62/34 w ul. Zdrojowej i Liliowej, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2019-08-19 12:09:43
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w celu przyjmowania ścieków dowożonych oraz osadów ściekowych na terenie działki nr 82, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-08-19 12:02:26
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpniu 2019 r. XI nadzwyczajna sesja RM. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2019-08-19 10:28:28
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpniu 2019 r. XI nadzwyczajna sesja RM. Zbigniew Szuszkiewicz 2019-08-19 10:26:17
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpniu 2019 r. XI nadzwyczajna sesja RM. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2019-08-19 10:26:17
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpniu 2019 r. XI nadzwyczajna sesja RM. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2019-08-19 10:22:52
Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji RM w dn. 21.08.2019 r. o g. 15,oo Alicja Misiecka 2019-08-19 09:21:27
Projekt uchwały w spr. dotacji na zakup wyposażenia i sprzetu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Gryficach, Ościęcinie, Górzycy i w Trzygłowie oraz na remont strażnicy OSP w Kukaniu Alicja Misiecka 2019-08-19 09:19:39
Projekt uchwały w spr. nadania nazwy "Skwer Kresowian i Sybiraków" terenowi położonemu w Gryficach przy ul. 11 Listopada Alicja Misiecka 2019-08-19 09:18:25
Projekt uchwały w spr. zmiany Statutu Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2019-08-19 09:16:44
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczaowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-08-19 09:15:33
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczaowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-08-19 09:15:18
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczaowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-08-19 09:15:01
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczaowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-08-19 09:14:06
Projekty uchwał na sesję RM w dn. 21.08.2019 r. o g. 15,oo Alicja Misiecka 2019-08-19 08:39:15
Projekty uchwał na sesję RM w dn. 21.08.2019 r. o g. 15,oo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-08-19 08:38:43
Projekty uchwał na sesję RM w dn. 21.08.2019 r. o g. 15,oo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-08-19 08:38:23
Projekty uchwał na sesję RM w dn. 21.08.2019 r. o g. 15,oo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-08-19 08:38:04
Projekt uchwały w spr. dotacji na zakup wyposażenia i sprzetu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Gryficach, Ościęcinie, Górzycy i w Trzygłowie oraz na remont strażnicy OSP w Kukaniu - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-08-19 08:37:45
Projekt uchwały w spr. dotacji na zakup wyposażenia i sprzetu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Gryficach, Ościęcinie, Górzycy i w Trzygłowie oraz na remont strażnicy OSP w Kukaniu - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-08-19 08:37:36
Projekty uchwał na sesję RM w dn. 21.08.2019 r. o g. 15,oo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-08-19 08:34:11
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpniu 2019 r. XI nadzwyczajna sesja RM. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2019-08-19 07:47:46
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpniu 2019 r. XI nadzwyczajna sesja RM. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2019-08-19 07:43:06
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 sDR 11 na terenie działek nr 11, 14/1, 15/16, 18/34, 21/1, 21/2, obręb geodezyjny Lubin oraz na działce nr 78, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-08-16 14:36:01
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-08-16 14:11:11
formularz cenowo-ofertowy - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2019-08-16 14:10:23
przedmiar robót nr 2 Włodzimierz Rączkowiak 2019-08-16 14:06:43
przedmiar robót nr 1 Włodzimierz Rączkowiak 2019-08-16 14:05:48
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-08-16 14:04:47
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2019-08-16 14:03:23
formularz cenowo-ofertowy - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2019-08-16 14:02:34
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2019-08-16 14:01:58
Rozbudowa wewnętrznej instalacji c. o. o dodatkowe grzejniki w lokalach mieszkalnych nr 18 i 20 przy ul. Piłsudskiego 33A w Gryficach (II) Włodzimierz Rączkowiak 2019-08-16 14:00:29
Rozbudowa wewnętrznej instalacji c. o. o dodatkowe grzejniki w lokalach mieszkalnych nr 18 i 20 przy ul. Piłsudskiego 33A w Gryficach (II) - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2019-08-16 13:55:57
formularz cenowo-ofertowy - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2019-08-16 13:54:16
formularz cenowo-ofertowy - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2019-08-16 13:52:49
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2019-08-16 13:51:29
Rozbudowa wewnętrznej instalacji c. o. o dodatkowe grzejniki w lokalach mieszkalnych nr 18 i 20 przy ul. Piłsudskiego 33A w Gryficach (II) - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2019-08-16 13:47:42
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpniu 2019 r. XI nadzwyczajna sesja RM. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2019-08-16 13:44:18
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2019-08-16 13:38:08