Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-06-17 14:02:19
Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-06-17 14:02:14
Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-06-17 13:59:59
Projekt uchwały w spr. utworzenia sołectwa Wołczyno oraz zmiany niektórych uchwał Alicja Misiecka 2019-06-13 14:13:10
Wykazy WNOŚ.MR.45/2019 - WNOŚ.MR.47/2019 nieruchomości przeznaczone na sprzedaż w drodze bezprzetargowej Karolina Mikulin 2019-06-13 10:43:34
Wykazy WNOŚ.MR.43/2019 - WNOŚ.MR.44/2019 nieruchomości przeznaczone na sprzedaż w przetargach nieograniczonych Karolina Mikulin 2019-06-13 10:42:30
Wykazy WNOŚ.MR.41/2019 - WNOŚ.MR.42/2019 nieruchomości przeznaczone na sprzedaż w przetargach ograniczonych Karolina Mikulin 2019-06-13 10:39:20
Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr2/Grc w Gryficach w sprawie listy członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej. Anna Żołnowska 2019-06-13 08:01:30
Zawiadomienie o zwołaniu X sesji RM w dn. 18.06.2019 r. g. 10.oo Alicja Misiecka 2019-06-12 14:11:51
Zawiadomienie o zwołaniu X sesji RM w dniu 18.06.2019 r. g.10,oo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-06-12 14:09:49
Zawiadomienie o zwołaniu X sesji RM w dniu 18.06.2019 r. g.10,oo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-06-12 14:09:23
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. Alicja Misiecka 2019-06-12 13:30:40
Projekt uchwały w spr. przyznania dotacji dla Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gryficach na remont wieży głównej i wieżyczki bocznej, wykonanie instalacji odgromowej oraz remont stropów klatek schodowych Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gryficach Alicja Misiecka 2019-06-12 13:28:31
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XLVII/475/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidlowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu gminy Gryfice dla publicznych i niepublicznych : szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego Alicja Misiecka 2019-06-12 13:24:15
Zarządzenie Nr 177/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dz. Nr 239/22 ul. Zdrojowa, Gryfice 8, Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2019-06-12 13:20:57
Zarządzenie Nr 177/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dz. Nr 239/22 ul. Zdrojowa, Gryfice 8, Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2019-06-12 13:20:49
Projekt uchwały w spr. przekształcenia Przedszkola nr 1 w Gryficach poprzez zmianę adresu siedziby tego przedszkola Alicja Misiecka 2019-06-12 13:16:34
Projekt uchwały w spr. utworzenia sołectwa Grębocin oraz zmiany niektórych uchwał Alicja Misiecka 2019-06-12 13:14:37
Projekt uchwały w spr. utworzenia sołectwa Lubin oraz zmiany niektórych uchwał Alicja Misiecka 2019-06-12 13:14:18
Projekt uchwały w spr. utworzenia sołectwa Grębocin oraz zmiany niektórych uchwał Alicja Misiecka 2019-06-12 13:13:04
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego położonego w budynku przy ul. Rapackiego 22 w Gryficach wraz z przynależnym udziałem do 330/10000 w częściach wspólnych budynku i działki o numerze geodezyjnym 20/3 o powierzchni 0,0906 ha w drodze przetargu ograniczonego Alicja Misiecka 2019-06-12 13:11:33
Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Najpiękniejszy balkon, posesja, zagroda, teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej Luiza Kowalska 2019-06-12 13:10:46
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego położonego w budynku przy ul. Rapackiego 22 w Gryficach wraz z przynależnym udziałem do 330/10000 w częściach wspólnych budynku i działki o numerze geodezyjnym 20/3 o powierzchni 0,0906 ha w drodze przetargu ograniczonego Alicja Misiecka 2019-06-12 13:10:37
Zarządzenie Nr 192/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza Luiza Kowalska 2019-06-12 13:10:15
Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Najpiękniejszy balkon, posesja, zagroda, teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej Luiza Kowalska 2019-06-12 13:08:24
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 75/6 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości Alicja Misiecka 2019-06-12 13:07:32
Zarządzenie Nr 192/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza Luiza Kowalska 2019-06-12 13:06:57
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice stanowiącej działkę nr 75/7 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 m. Gryfice, służebnością gruntową Alicja Misiecka 2019-06-12 13:05:06
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 347 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości Alicja Misiecka 2019-06-12 13:02:22
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 347 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości Alicja Misiecka 2019-06-12 13:02:02
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 230/13 obręb nr 6 m. Gryfice położonej przy ul. Pogodnej na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2019-06-12 12:59:21
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 230/13 obręb nr 6 m. Gryfice położonej przy ul. Pogodnej na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2019-06-12 12:59:01
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 230/14 obręb nr 6 m. Gryfice położonej przy ul. Pogodnej Alicja Misiecka 2019-06-12 12:56:28
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 230/14 obręb nr 6 m. Gryfice położonej przy ul. Pogodnej Alicja Misiecka 2019-06-12 12:55:57
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 62/50 obręb nr 8 m. Gryfice położonej przy ul. Malinowej Alicja Misiecka 2019-06-12 12:53:33
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 62/50 obręb nr 8 m. Gryfice położonej przy ul. Malinowej Alicja Misiecka 2019-06-12 12:52:44
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-06-12 12:39:09
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-06-12 12:37:56
Projekt uchwały w spr. powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników Alicja Misiecka 2019-06-12 12:36:03
Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gryfic Alicja Misiecka 2019-06-12 12:34:14