Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Karina Semczuk 2020-09-21 14:27:02
ogłoszenie o naborze Karina Semczuk 2020-09-21 14:20:29
Nabór na stanowisko pracy pracownik socjalny Karina Semczuk 2020-09-21 14:17:16
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gryfice w miejscowości Borzyszewo i Jabłonowo Agnieszka Skotnik 2020-09-21 10:55:47
Zarządzenie Nr 595/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców miasta Gryfice w celu wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Nr 3 w Gryficach i wyboru Przewodniczących Zarządu Osiedla Nr 3 w Gryficach Luiza Kowalska 2020-09-17 15:28:13
Zarządzenie Nr 595/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców miasta Gryfice w celu wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Nr 3 w Gryficach i wyboru Przewodniczących Zarządu Osiedla Nr 3 w Gryficach Luiza Kowalska 2020-09-17 15:28:10
Zawiadomienie Burmistrza Gryfic o zebraniu wyborczym uzupełniającym do Rady Osiedla Nr 3 w Gryficach i wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 3 w Gryficach Luiza Kowalska 2020-09-17 11:53:18
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna Izabela Tomasik 2020-09-17 10:34:01
Zarządzenie Nr 599/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 września 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Raduń, Skalin, Prusinowo, Niekładź gm. Gryfice Luiza Kowalska 2020-09-17 10:25:55
Zarządzenie Nr 598/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Luiza Kowalska 2020-09-17 10:24:42
Zarządzenie Nr 598/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Luiza Kowalska 2020-09-17 10:23:59
Zarządzenie Nr 597/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 września 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 65/15 przy ulicy Bukowej, obręb geodezyjny nr 7 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2020-09-17 10:23:07
Zarządzenie Nr 596/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 września 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 591/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 7 września 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 549 przy ulicy Wybudowanie, obręb geodezyjny nr 4 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2020-09-17 10:21:49
Zarządzenie Nr 595/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców miasta Gryfice w celu wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Nr 3 w Gryficach i wyboru Przewodniczących Zarządu Osiedla Nr 3 w Gryficach Luiza Kowalska 2020-09-17 10:21:01
Zarządzenie Nr 595/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców miasta Gryfice w celu wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Nr 3 w Gryficach i wyboru Przewodniczących Zarządu Osiedla Nr 3 w Gryficach Luiza Kowalska 2020-09-17 10:20:59
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2020-09-17 07:40:59
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2020-09-17 07:39:41
przedmiar robót, kosztorys nakładczy Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-16 15:22:07
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-16 15:20:58
projekt budowlany Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-16 15:19:47
wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-16 15:18:55
wzór (projekt) umowy Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-16 15:15:24
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-16 15:12:46
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-16 15:11:48
Wymiana wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) nN - 0,4 kV zasilającej budynek Szkoły Podstawowej w miejscowości Prusinowo 10, gm. Gryfice - postępowanie nr 2 Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-16 15:10:15
Remont nawierzchni jezdni ul. Obrońców Westerplatte w Gryficach (wykonanie nakładki asfaltowej) Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-16 14:37:23
Remont nawierzchni jezdni ul. Obrońców Westerplatte w Gryficach (wykonanie nakładki asfaltowej) Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-16 14:36:24
Remont nawierzchni jezdni ul. Obrońców Westerplatte w Gryficach (wykonanie nakładki asfaltowej) Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-16 14:36:03
Remont nawierzchni jezdni ul. Obrońców Westerplatte w Gryficach (wykonanie nakładki asfaltowej) Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-16 14:35:42
Remont nawierzchni jezdni ul. Obrońców Westerplatte w Gryficach (wykonanie nakładki asfaltowej) Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-16 14:35:15
Remont nawierzchni jezdni ul. Obrońców Westerplatte w Gryficach (wykonanie nakładki asfaltowej) Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-16 14:34:50
Remont nawierzchni jezdni ul. Obrońców Westerplatte w Gryficach (wykonanie nakładki asfaltowej) Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-16 14:34:19
Remont nawierzchni jezdni ul. Obrońców Westerplatte w Gryficach (wykonanie nakładki asfaltowej) Włodzimierz Rączkowiak 2020-09-16 14:32:54
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 332/21 obręb Borzyszewo, Gmina Gryfice. Anna Żołnowska 2020-09-16 14:06:30
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 343 obręb Borzyszewo, Gmina Gryfice. Anna Żołnowska 2020-09-16 14:03:50
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 4/1 i 4/2 obręb Brodniki, Gmina Gryfice. Anna Żołnowska 2020-09-16 14:00:30
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 8,82,86 obręb Lubieszewo. Anna Żołnowska 2020-09-16 13:57:07
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 36/1 obręb Kołomąć, Gmina Gryfice. Anna Żołnowska 2020-09-16 13:54:01
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 36/1 obręb Kołomąć, Gmina Gryfice. Anna Żołnowska 2020-09-16 13:53:36
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 25MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 66/7 obręb Trzygłów, Gmina Gryfice. Anna Żołnowska 2020-09-16 13:51:10