herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykazy WNOŚ.SP. 01/2019 - WNOŚ.SP. 05/2019 Sławomir Pawlak 2019-01-16 08:59:45
2019 rok Sławomir Pawlak 2019-01-16 08:55:16
Wykaz WNOŚ.SP.NR 12/2019 - WNOŚ.SP.NR 14/2019 Sławomir Pawlak 2019-01-16 08:52:08
Wykaz WNOŚ.SP.NR 6/2019 - WNOŚ.SP.NR 11/2019 Sławomir Pawlak 2019-01-16 08:47:23
ROK 2019 Sławomir Pawlak 2019-01-16 08:42:03
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w dniu 14.02.2019 Sławomir Pawlak 2019-01-15 10:35:11
Rok 2019 Sławomir Pawlak 2019-01-15 09:38:38
Rok 2019 Sławomir Pawlak 2019-01-15 09:38:12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 07.01.2019 r., znak: WST.-K.420.6.2018.MK.30 o trwającym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)". Aneta Chruścielewska 2019-01-15 08:48:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 10.01.2019 r.dot. planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika naziemnego na paliwo płynne (ON) wraz z dystrybutorem o pojemności 50.000 litrów planowanego do realizacji przy ul. J. Piłsudskiego 25A w Gryficach na dz. oznacz. nr geod. 3/7 w obrębi ewid. Gryfice- 3, na terenie zakładu ,, TRANSGRYF?? Transport i Handel Dariusz Piotrowski z/s w Gryficach przy ul. J. Piłsudskiego 25A. Katarzyna Młynarska 2019-01-14 14:17:46
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 10.01.2019 r.dot. planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika naziemnego na paliwo płynne (ON) wraz z dystrybutorem o pojemności 50.000 litrów planowanego do realizacji przy ul. J. Piłsudskiego 25A w Gryficach na dz. oznacz. nr geod. 3/7 w obrębi ewid. Gryfice- 3, na terenie zakładu ,, TRANSGRYF?? Transport i Handel Dariusz Piotrowski z/s w Gryficach przy ul. J. Piłsudskiego 25A. - dokument usunięty Katarzyna Młynarska 2019-01-14 14:14:59
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 10.01.2019 r.dot. planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika naziemnego na paliwo płynne (ON) wraz z dystrybutorem o pojemności 50.000 litrów planowanego do realizacji przy ul. J. Piłsudskiego 25A w Gryficach na dz. oznacz. nr geod. 3/7 w obrębi ewid. Gryfice- 3, na terenie zakładu ,, TRANSGRYF?? Transport i Handel Dariusz Piotrowski z/s w Gryficach przy ul. J. Piłsudskiego 25A. - dokument usunięty Katarzyna Młynarska 2019-01-14 13:26:55
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 10.01.2019 r.dot. planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika naziemnego na paliwo płynne (ON) wraz z dystrybutorem o pojemności 50.000 litrów planowanego do realizacji przy ul. J. Piłsudskiego 25A w Gryficach na dz. oznacz. nr geod. 3/7 w obrębi ewid. Gryfice- 3, na terenie zakładu ,, TRANSGRYF?? Transport i Handel Dariusz Piotrowski z/s w Gryficach przy ul. J. Piłsudskiego 25A. - dokument usunięty Katarzyna Młynarska 2019-01-14 13:25:35
Rok 2019 Katarzyna Młynarska 2019-01-14 13:22:59
Rok 2019 Katarzyna Młynarska 2019-01-14 13:22:40
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu trzech zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 8/1, 281, 279/2, 282, 292, 275/4, obręb geodezyjny Lubieszewo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-01-11 10:28:34
Ogłoszenie o naborze - audytor wewnętrzny Karina Markowska 2019-01-10 14:12:19
Nabór na audytora wewnętrznego Karina Markowska 2019-01-10 14:11:35
Nabór kandydatów na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych Karina Markowska 2019-01-10 13:09:19
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim Karina Markowska 2019-01-10 13:08:43
Konkursy 2019 Karina Markowska 2019-01-10 13:07:54
Zapytanie ofertowe Leszek Wójcikiewicz 2019-01-10 11:31:14
Załącznik nr 1 - specyfikacja materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów Leszek Wójcikiewicz 2019-01-10 11:30:39
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy Leszek Wójcikiewicz 2019-01-10 11:30:03
Załącznik nr 3 - referencje Leszek Wójcikiewicz 2019-01-10 11:29:35
Załącznik nr 4 - wzór umowy Leszek Wójcikiewicz 2019-01-10 11:29:07
Zapytanie ofertowe na dostawę tuszy i tonerów do Urzędu Miejskiego w Gryficach Leszek Wójcikiewicz 2019-01-10 11:28:09
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2019-01-09 14:08:56
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2019-01-09 14:08:32
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2019-01-09 11:33:02
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2019-01-09 11:32:19
Uchwała Nr IV/37/2018 z 31.12.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2019-01-08 08:53:56
Uchwała Nr IV/38/2018 z 31.12.2018 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na lata 2018-2040 Alicja Misiecka 2019-01-08 08:52:05
Uchwała Nr IV/39/2018 z 31.12.2018 r. w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty, nie wygasają z upływem roku budżetowego Alicja Misiecka 2019-01-08 08:50:18
Uchwała Nr IV/41/2018 z 31.12.2018 r. w spr. przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujacego na terenie Gminy Gryfice" Alicja Misiecka 2019-01-08 08:48:09
Uchwała Nr IV/40/2018 z 31.12.2018 r. w spr. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na 2019 r." Alicja Misiecka 2019-01-08 08:47:50
Uchwała Nr IV/41/2018 z 31.12.2018 r. w spr. przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujacego na terenie Gminy Gryfice" Alicja Misiecka 2019-01-08 08:46:02
Sesja IV w dn. 31.12.2018 r. Alicja Misiecka 2019-01-08 08:42:06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 04.01.2019 r. r. Katarzyna Młynarska 2019-01-07 12:06:40
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Bryfic z dnia 20.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2019-01-03 12:40:02