Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,, pn. ,, Wykonanie studni nr 2a na dz. nr 5/9 obręb Raduń na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Raduniu, gmina Gryfice??. Katarzyna Młynarska 2022-08-18 12:33:19
Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,, Wykonanie studni zastępczej nr 1b na dz. nr 8/29 obręb 32052_5.0040 Barkowo na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Barkowie, gmina Gryfice??. Katarzyna Młynarska 2022-08-18 12:30:25
Uchwała Nr L/513/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2022-2035 Katarzyna Rojek 2022-08-17 13:57:35
Pełnienie kompleksowego nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola ze żłobkiem wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 515/19 przy ul. Sienkiewicza w Gryficach Agnieszka Skotnik 2022-08-17 13:38:14
Korekta nr 1 Rb-27s Katarzyna Rojek 2022-08-17 13:09:24
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 o oznaczeniu nr GRF 0004B na działce nr 212/35, obręb geodezyjny Borzyszewo gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2022-08-17 13:06:11
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile S. A. Nr 44606 na działce nr 219/1, obręb geodezyjny Gryfice ? 6. Aneta Chruścielewska 2022-08-17 13:05:32
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile S. A. Nr 44606 na działce nr 114, obręb geodezyjny Gryfice ? 9 Aneta Chruścielewska 2022-08-17 13:04:22
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 14/2, obręb geodezyjny Gryfice - 1, oraz działek nr 550, 553, obręb geodezyjny Gryfice - 4. Aneta Chruścielewska 2022-08-16 15:29:29
Transmisja z obrad L sesji Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 15 czerwca 2022 r. Leszek Wójcikiewicz 2022-08-16 11:32:22
Transmisja z obrad LI sesji Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 czerwca 2022 r. Leszek Wójcikiewicz 2022-08-16 11:31:53
Transmisja z obrad LI sesji Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 czerwca 2022 r. Leszek Wójcikiewicz 2022-08-16 11:31:27
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpniu 2022 r. Izabela Sobiech 2022-08-16 08:18:24
Uchwała Nr LII/513/2022 r. z dn. 12.08.2022 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l.2022-2035 Izabela Sobiech 2022-08-12 15:55:36
Uchwała Nr LII/512/2022 r. z dn. 12.08.2022 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 r. Izabela Sobiech 2022-08-12 15:55:26
Uchwała Nr LII/513/2022 r. z dn. 12.08.2022 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l.2022-2035 Izabela Sobiech 2022-08-12 15:53:50
Uchwała Nr LII/514/2022 r. z dn. 12.08.2022 r. w spr. udzielenia dotacji na zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej dla jednostek OSP w Gryficach, Górzycy, Ościęcinie i Rybokartach Izabela Sobiech 2022-08-12 15:52:32
Uchwała Nr LII/515/2022 r. z dn. 12.08.2022 r. w spr. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gryfice, w roku szkolnym 2022/2023 Izabela Sobiech 2022-08-12 15:51:24
Uchwała Nr LII/516/2022 r. z dn. 12.08.2022 r. w spr. zmiany uchwały Nr XLVII/472/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 Izabela Sobiech 2022-08-12 15:49:35
Sesja LII w dn. 12.08.2022 r. Izabela Sobiech 2022-08-12 15:47:45
Uchwała Nr LII/516/2022 r. w spr. zmiany uchwały Nr XLVII/472/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 - dokument usunięty Izabela Sobiech 2022-08-12 15:47:16
Sesja LII w dn. 12.08.2022 r. - dokument usunięty Izabela Sobiech 2022-08-12 15:47:13
Uchwała Nr LII/516/2022 r. w spr. zmiany uchwały Nr XLVII/472/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 - dokument usunięty Izabela Sobiech 2022-08-12 15:47:01
Uchwała Nr LII/516/2022 r. w spr. zmiany uchwały Nr XLVII/472/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 - dokument usunięty Izabela Sobiech 2022-08-12 15:46:22
Uchwała Nr LII/516/2022 r. w spr. zmiany uchwały Nr XLVII/472/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 - dokument usunięty Izabela Sobiech 2022-08-12 15:45:48
Sesja LII w dn. 12.08.2022 r. - dokument usunięty Izabela Sobiech 2022-08-12 13:24:45
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XLVII/472/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 Izabela Sobiech 2022-08-09 13:11:27
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XLVII/472/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 Izabela Sobiech 2022-08-09 13:11:14
Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2022-2035 Izabela Sobiech 2022-08-09 13:09:55
Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2022-2035 Izabela Sobiech 2022-08-09 13:09:40
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 r. Izabela Sobiech 2022-08-09 13:07:33
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 r. Izabela Sobiech 2022-08-09 13:00:18
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2022-08-05 14:42:48
Zarządzenie Nr 1240/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 02 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu użytkowego w Gryficach przy ulicy Niechorskiej 19A na działce o numerze geodezyjnym 39/9 obręb Gryfice 1, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2022-08-05 14:15:12
Zawiadomienie o zwołaniu LII sesji RM w dn. 12.08.2022 r. o g. 14:00 Izabela Sobiech 2022-08-05 10:35:59
Porządek obrad LII sesji RM z dn. 12.08.2022 g.14:00 Izabela Sobiech 2022-08-05 10:35:02
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 r. Izabela Sobiech 2022-08-05 10:33:44
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 r. Izabela Sobiech 2022-08-05 10:33:41
Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2022-2035 Izabela Sobiech 2022-08-05 10:32:46
Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2022-2035 Izabela Sobiech 2022-08-05 10:32:43