Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
lokalizacja budynku Włodzimierz Rączkowiak 2020-10-27 18:41:13
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2020-10-27 18:34:08
dokumentacja fotograficzna Włodzimierz Rączkowiak 2020-10-27 18:33:10
wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2020-10-27 18:31:04
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2020-10-27 18:29:36
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2020-10-27 18:28:38
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2020-10-27 18:27:27
Uszczelnienie pokrycia dachu przy kominach w budynku wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak 2020-10-27 18:26:14
Luiza Kowalska 2020-10-27 09:35:39
WYKONANIE W SYSTEMIE ?ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ? KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE GRYFICE ?SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFICACH Agnieszka Skotnik 2020-10-26 14:22:06
WYKONANIE W SYSTEMIE ?ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ? KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE GRYFICE ?SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFICACH Agnieszka Skotnik 2020-10-26 14:20:54
WYKONANIE W SYSTEMIE ?ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ? KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE GRYFICE ?SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFICACH Agnieszka Skotnik 2020-10-26 14:19:00
Obwieszczenie Burmistrza Płotów o wszczęciu postępowania administracyjnego PPiB.6730.38.1.2020.AK dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej Karczewie I wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i telekomunikacyjną o mocy do 1,5 MWp na działce nr 27/5, obręb 0012 Karczewie, gm. Płoty Luiza Kowalska 2020-10-26 07:45:50
Obwieszczenie Burmistrza Płotów o wszczęciu postępowania administracyjnego PPiB.6730.39.1.2020.AK dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej Karczewie III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i telekomunikacyjną o mocy do 1,0 MWp na działce nr 47/1, obręb 0012 Karczewie, gm. Płoty Luiza Kowalska 2020-10-26 07:41:50
Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na najem garaży i lokalu użytkowego położonych w Gryficach przy: ul. Wiejskiej, Ks.St. Ruta, 3-go Maja oraz Niechorskiej w dniu 23 października 2020 r. Anna Żołnowska 2020-10-23 15:06:42
WYKONANIE W SYSTEMIE ?ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ? KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE GRYFICE ?SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFICACH Agnieszka Skotnik 2020-10-23 15:02:59
opinia kominiarska nr 57/20 Małgorzata Bęgowska 2020-10-23 14:15:43
opinia kominiarska nr 68/20 Małgorzata Bęgowska 2020-10-23 14:15:18
opinia kominiarska nr 69/20 Małgorzata Bęgowska 2020-10-23 14:14:55
wzór oświadczenia Małgorzata Bęgowska 2020-10-23 14:14:27
wzór umowy Małgorzata Bęgowska 2020-10-23 14:14:11
formularz cenowo-ofertowy Małgorzata Bęgowska 2020-10-23 14:13:50
zapytanie ofertowe Małgorzata Bęgowska 2020-10-23 14:13:32
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - ul. Leśna 2/1 w Gryficach, ul. Leśna 2/3 w Gryficach i Kamienna Brama 5/1 w Gryficach Małgorzata Bęgowska 2020-10-23 14:12:51
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej przedsięwzięcia pn.,, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 4/1 i 4/2 obręb Brodniki, Gmina Gryfice??. Katarzyna Młynarska 2020-10-23 12:43:30
Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji RM w dn. 27.10.2020 r. o g. 10:00 Izabela Sobiech 2020-10-22 15:43:28
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. Izabela Sobiech 2020-10-22 15:38:08
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2020-2027 Izabela Sobiech 2020-10-22 15:37:48
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Izabela Sobiech 2020-10-22 15:37:28
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/386/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Izabela Sobiech 2020-10-22 15:37:04
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Izabela Sobiech 2020-10-22 15:36:41
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na nieruchomościach zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gryfice Izabela Sobiech 2020-10-22 15:36:16
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Gryfice Izabela Sobiech 2020-10-22 15:35:52
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału Gminy Gryfice we własności sieci lokalnej oraz sieci magistralnej światłowodowej Ługowina-Resko-Płoty-Gryfice wybudowanych w ramach projektu ?Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego- w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu? Izabela Sobiech 2020-10-22 15:35:27
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Izabela Sobiech 2020-10-22 15:34:55
Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji RM w dn. 27.10.2020 r. o g. 10:00 Izabela Sobiech 2020-10-22 15:02:10
Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji RM w dn.30.09.2020 r. o g. 10:00 Izabela Sobiech 2020-10-22 15:01:18
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2020-10-22 12:55:59
Zarządzenie nr 628/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 12.10.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok Katarzyna Rojek 2020-10-22 12:22:03
Obwieszczenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. w Warszawie Włodzimierz Rączkowiak 2020-10-22 09:01:06