Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 13.04.2022 Luiza Kowalska 2022-05-19 13:55:27
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 17.05.2022 Luiza Kowalska 2022-05-19 13:55:15
Gryficki Dom Kultury Luiza Kowalska 2022-05-19 13:37:43
Obwieszczenie o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonej na działce nr 66 obręb Kukań, gmina Gryfice??. Katarzyna Młynarska 2022-05-19 12:04:29
Zapytanie ofertowe - szacowanie wartości zamówienia "Wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę brukową betonową na dz. nr 120/16 obr. Gryfice-5 przed budynkiem nr 7 ul. Ks. St. Ruta i dz. nr 187/3 ul. Ks. St. Ruta 5" Maciej Gliźniewicz 2022-05-19 08:38:43
Zapytanie ofertowe - szacowanie wartości zamówienia "Wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę brukową betonową na dz. nr 120/16 obr. Gryfice-5 przed budynkiem nr 7 ul. Ks. St. Ruta i dz. nr 187/3 ul. Ks. St. Ruta 5" Maciej Gliźniewicz 2022-05-19 08:37:58
Zarządzenie Nr 1153/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 442/26 przy ul. Granicznej, obręb Borzyszewo Luiza Kowalska 2022-05-19 08:35:24
Zarządzenie Nr 1152/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 494/2 przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, obręb nr 4 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2022-05-19 08:34:35
Zarządzenie Nr 1151/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 153/2 przy ul. Trzygłowskiej, obręb nr 8 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2022-05-19 08:33:46
Zarządzenie Nr 1150/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 09 maja 2022 r. w sprawie Luiza Kowalska 2022-05-19 08:33:00
Zarządzenie Nr 1150/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 09 maja 2022 r. w sprawie Luiza Kowalska 2022-05-19 08:32:58
Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Trzygłowie, sołectwo Trzygłów z Funduszu Sołeckiego na 2022 rok Małgorzata Bęgowska 2022-05-18 15:07:57
Remont zaplecza kuchennego wraz z przebudową instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w m. Świeszewo, sołectwo Świeszewo z Funduszu Sołeckiego na 2022 rok. Małgorzata Bęgowska 2022-05-18 15:05:57
Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych, wymiana wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych, oraz zakup z dostawą i montażem siłowni zewnętrznych dla wybranych Sołectw w Gminie Gryfice Małgorzata Bęgowska 2022-05-18 14:10:00
Założenie książek obiektów budowlanych dla filii Biblioteki Małgorzata Bęgowska 2022-05-18 12:40:46
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2022 r. XLIX sesja RM Izabela Sobiech 2022-05-18 08:24:50
Zarządzenie nr 1148/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 09.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok Katarzyna Rojek 2022-05-17 11:28:54
Zarządzenie nr 1141/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 29.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok Katarzyna Rojek 2022-05-17 11:27:18
Zarządzenie Nr 1148/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 09 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok Luiza Kowalska 2022-05-17 10:30:10
Zarządzenie Nr 1148/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 09 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2022 rok Luiza Kowalska 2022-05-17 10:29:49
Uszczelnienie pokrycia dachu przy kominach oraz inne roboty naprawcze pokrycia dachu w budynku wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - postępowanie nr 2 Włodzimierz Rączkowiak 2022-05-13 15:32:01
Uszczelnienie pokrycia dachu przy kominach oraz inne roboty naprawcze pokrycia dachu w budynku wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - postępowanie nr 2 Włodzimierz Rączkowiak 2022-05-13 15:29:05
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2022-05-13 15:20:38
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2022-05-13 15:18:57
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Luiza Kowalska 2022-05-13 15:03:48
Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2022-05-13 15:02:20
Rejestr zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego Luiza Kowalska 2022-05-13 14:57:41
Rejestr zarządzeń Burmistrza Luiza Kowalska 2022-05-13 14:57:11
Rejestr zamówień publicznych o wartości powyżej 14000 Euro Luiza Kowalska 2022-05-13 14:55:52
Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw Luiza Kowalska 2022-05-13 14:55:10
Rejestr skarg i wniosków, petycji oraz innych pism wpływającyh do Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2022-05-13 14:54:29
Rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Miejską Luiza Kowalska 2022-05-13 14:52:24
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2022-05-13 14:51:20
Interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej Luiza Kowalska 2022-05-13 14:51:07
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gryfice. Luiza Kowalska 2022-05-13 14:49:33
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Luiza Kowalska 2022-05-13 14:48:46
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Luiza Kowalska 2022-05-13 14:46:28
Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) Luiza Kowalska 2022-05-13 14:45:49
Ewidencja orzeczeń sądowych dot. eksmisji z lokali, wypłacania odszkodowań Luiza Kowalska 2022-05-13 14:42:23
Ewidencja nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste Luiza Kowalska 2022-05-13 14:41:31