herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 773/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 53/29 obręb Brodniki Adriana Dąbrowska 2017-03-29 14:22:52
Zarządzenie Nr 764/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Adriana Dąbrowska 2017-03-29 14:21:23
Zarządzenie Nr 772/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 230/11 obręb nr 6 miasta Gryfice Adriana Dąbrowska 2017-03-29 14:21:08
Zarządzenie Nr 771/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok Adriana Dąbrowska 2017-03-29 14:14:15
Zarządzenie Nr 770/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 3/1 położnej w Gryficach, Gmina Gryfice Adriana Dąbrowska 2017-03-29 14:13:03
Zarządzenie Nr 769/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Adriana Dąbrowska 2017-03-29 14:11:42
Zarządzenie Nr 768/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Adriana Dąbrowska 2017-03-29 14:10:36
Zarządzenie Nr 767/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice Adriana Dąbrowska 2017-03-29 14:09:19
Zarządzenie Nr 766/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice Adriana Dąbrowska 2017-03-29 14:08:24
Zarządzenie Nr 765/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Adriana Dąbrowska 2017-03-29 14:06:36
Zarządzenie Nr 764/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Adriana Dąbrowska 2017-03-29 14:05:02
Zarządzenie Nr 763/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat do czesnego na studia Adriana Dąbrowska 2017-03-29 14:02:08
Zarządzenie Nr 762/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:59:37
Zarządzenie Nr 761/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Rotnowo, gmina Gryfice, o numerze geodezyjnym 255, na rzecz współwłaściciela przedmiotowej nieruchomości Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:58:18
Zarządzenie Nr 761/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Rotnowo, gmina Gryfice, o numerze geodezyjnym 255, na rzecz współwłaściciela przedmiotowej nieruchomości Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:56:31
Zarządzenie Nr 760/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2017 roku w drodze zlecenia Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:53:58
Zarządzenie Nr 759/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2017 roku w drodze zlecenia Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:52:13
Zarządzenie Nr 758/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na zakup i dostawę suchej karmy dla bezdomnych psów i kotów dokarmianych przez wolontariuszy na terenie gminy Gryfice w roku 2017 Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:50:28
Zarządzenie Nr 757/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Szafirowej i Starogrodzkiej Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:48:50
Zarządzenie Nr 756/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 445/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:47:04
Zarządzenie Nr 755/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w baudżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:43:48
Zarządzenie Nr 754/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:42:30
Zarządzenie Nr 754/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:42:10
Zarządzenie Nr 753/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu pływalni w Gryficach przy ulicy Sienkiewicza 10 Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:40:41
Zarządzenie Nr 752/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru upoważnienia do kontroli nieruchomości oraz zakresu kontroli prowadzonych przez Strażników Straży Miejskiej w Gryficach Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:39:10
Zarządzenie Nr 751/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na zakup i dostawę suchej karmy dla psów i kotów dokarmianych przez wolontariuszy na terenie gminy Gryfice w roku 2017 Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:36:22
Zarządzenie Nr 750/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na przebudowę drogi na odcinku ul. Pomorska w Gryficach (od drogi powiatowej 3204Z) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 (Borzyszewo) Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:34:47
Zarządzenie Nr 749/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:32:50
Zarządzenie Nr 748/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko audytora wewnętrznego Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:30:30
Zarządzenie Nr 747/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. promocji i informacji Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:29:06
Zarządzenie Nr 746/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 389 położonej w Gryficach ul. Szafirowa Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:27:56
Zarządzenie Nr 745/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gryfic Nr 197/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Wyceniającego wartość szacunkową nieruchomości gruntowych przyjętych do zasobu mienia komunalnego Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:25:57
Zarządzenie Nr 744/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu lokalu użytkowego o powierzchni 139,56 m2 usytuowanego na części działki nr 117, obręb nr 5 położonego w m. Gryfice, ul. Wiejska 8 przeznaczonego do wynajmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:24:11
Zarządzenie Nr 743/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:22:28
Zarządzenie Nr 742/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu lokali mieszkalnych nr 1 i 2 położonych w budynku nr 19 w Gryficach przy ul. Kamieńskiej Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:19:34
Zarządzenie Nr 741/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Grądy Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:17:02
Zarządzenie Nr 740/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 207/4 i powierzchni 35,0 m2 położoną w obrębie Nr 7 m. Gryfice, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej o numerze ewidencyjnym 207/5 Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:13:39
Zarządzenie Nr 739/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 418/2012 z dnia 28 maja 2012 r. dotyczącego wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Gryficach Adriana Dąbrowska 2017-03-29 13:10:36
Karina Semczuk 2017-03-24 14:33:45
Informacja o naborze Karina Semczuk 2017-03-24 14:30:30