herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice w rejonie ul. J. Piłsudskiego Aneta Chruścielewska 2017-04-27 11:15:08
Zarządzenie Nr 807/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji na 2017 rok dla szkoły niepublicznej- Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gryficach, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym Adriana Dąbrowska 2017-04-26 10:05:28
Zarządzenie Nr 806/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji na 2017 rok dla szkoły niepublicznej - Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej "TOP LINK", dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym Adriana Dąbrowska 2017-04-26 10:03:38
Zarządzenie Nr 805/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji na 2017 rok dla przedszkola niepublicznego - Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym Adriana Dąbrowska 2017-04-26 10:01:23
Zarządzenie Nr 804/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 257/7 obręb nr 8 miasta Gryfice Adriana Dąbrowska 2017-04-26 09:59:51
Zarządzenie Nr 803/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok Adriana Dąbrowska 2017-04-26 09:58:44
Zarządzenie Nr 803/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok Adriana Dąbrowska 2017-04-26 09:58:24
Zarządzenie Nr 802/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2016 rok Adriana Dąbrowska 2017-04-26 09:55:46
Zarządzenie Nr 801/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na "Wydruk ulotek edukacyjnych - trzy rodzaje" Adriana Dąbrowska 2017-04-26 09:53:06
Zarządzenie Nr 800/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 284/1 obręb Borzyszewo Adriana Dąbrowska 2017-04-26 09:51:27
Zarządzenie Nr 799/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych Adriana Dąbrowska 2017-04-26 09:50:05
Zarządzenie Nr 798/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Adriana Dąbrowska 2017-04-26 09:48:33
Zarządzenie Nr 797/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok Adriana Dąbrowska 2017-04-26 09:47:05
Zarządzenie Nr 796/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 36/1 obręb Wilczkowo Adriana Dąbrowska 2017-04-26 09:45:29
Zarządzenie Nr 795/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Adriana Dąbrowska 2017-04-26 09:44:20
Zarządzenie Nr 794/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017 Adriana Dąbrowska 2017-04-26 09:42:41
Zarządzenie Nr 793/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, na rok szkolny 2017/2018 Adriana Dąbrowska 2017-04-26 09:41:10
Zarządzenie Nr 792/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (zdawczo-odbiorczej) majątku Gminy Gryfice w OSP Trzygłów Adriana Dąbrowska 2017-04-26 09:39:17
Zarządzenie Nr 791/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 424/266 obręb ewidencyjny 0005 Rzęskowo położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice o powierzchni 0,1258 ha posiadająca urządzoną księgę wieczystą SZ1G/00046177/6 Adriana Dąbrowska 2017-04-26 09:37:40
Zarządzenie Nr 790/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 10 marca 2017 r. Adriana Dąbrowska 2017-04-26 09:36:13
protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2017-04-25 13:11:06
Ogłoszenie o naborze Karina Semczuk 2017-04-24 09:46:13
Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska pracy - pracownik socjalny Karina Semczuk 2017-04-24 09:44:33
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXIII/336/2017 RM w Gryficach z dn. 15 marca 2017 r. w spr. zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2017-04-21 10:14:00
Projekt uchwały w spr. Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gryfice na l. 2017-2019 Alicja Misiecka 2017-04-21 10:13:06
Projekt uchwały w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gryfice na l. 2017-2019 - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-04-21 10:11:43
Projekt uchwały w spr. ustanowienia użytku ekologicznego pn. "Moczar pod Uniborzem" Alicja Misiecka 2017-04-21 10:11:11
Projekt uchwały w spr. ustanowienia użytku ekologicznego pn. "Moczar pod Uniborzem" - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-04-21 10:10:06
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji RM w dn. 27.04.2017 r. o g. 11,oo Alicja Misiecka 2017-04-21 10:04:21
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. kwietniu 2017 r. Zbigniew Szuszkiewicz 2017-04-21 10:01:22
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 r. Alicja Misiecka 2017-04-21 10:00:41
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. kwietniu 2017 r. ? - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2017-04-21 09:59:53
Projekt uchwały w spr. sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce Alicja Misiecka 2017-04-21 09:59:23
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. kwietniu 2017 r. ? - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2017-04-21 09:59:13
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXIII/336/2017 RM w Gryficach z dn. 15 marca 2017 r. w spr. zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2017-04-21 09:57:29
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXIII/335/2017 RM w Gryficach z dn. 15 marca 2017 r.w spr. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach Alicja Misiecka 2017-04-21 09:55:30
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2017-04-21 09:54:43
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2017-04-21 09:53:59
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXIII/336/2017 RM w Gryficach z dn. 15 marca 2017 r. w spr. zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2017-04-21 09:53:20
Projekt uchwały w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gryfice na l. 2017-2019 - dokument usunięty Alicja Misiecka 2017-04-21 09:51:16