Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 848/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 82/20 Rotnowo Luiza Kowalska 2021-06-24 15:04:40
Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji RM w dn. 30.06.2021 r. o g. 10:00 Izabela Sobiech 2021-06-24 14:11:24
Porządek obrad XXXVIII sesji RM z dn. 30.06.2021r. o g.10:00 Izabela Sobiech 2021-06-24 14:10:49
Porządek obrad XXXVIII - dokument usunięty Izabela Sobiech 2021-06-24 14:10:04
Porządek obrad XXXVIII sesji RM z dn. 30.06.2021r. o g.10:00 - dokument usunięty Izabela Sobiech 2021-06-24 14:09:58
Porządek obrad XXXVIII sesji RM z dn. 30.06.2021r. o g.10:00 - dokument usunięty Izabela Sobiech 2021-06-24 14:07:24
Porządek obrad XXXVIII - dokument usunięty Izabela Sobiech 2021-06-24 14:06:11
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r. Izabela Sobiech 2021-06-24 14:04:27
Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l.2021-2033 Izabela Sobiech 2021-06-24 14:03:49
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Spacerowej, Wojska Polskiego, Niepodległości, M.J. Piłsudskiego, Litewskiej, Morelowej w Gryficach oraz w miejscowości Dziadowo w dniu 23 czerwca 2021 r. Anna Żołnowska 2021-06-24 14:02:45
Projekt uchwały w spr. udzielenia dotacji na zakup sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy OSP w Gryficach, Górzycy, Ościęcinie i Trzygłowie oraz na remont strażnicy OSP w Ościęcinie Izabela Sobiech 2021-06-24 14:02:39
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXII/309/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Izabela Sobiech 2021-06-24 13:59:53
Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji RM w dn. 30.06.2021 r. o g. 10:00 Izabela Sobiech 2021-06-24 13:56:22
Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 74/2021 Anna Żołnowska 2021-06-24 08:38:56
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 69/2021 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 73/2021 Anna Żołnowska 2021-06-24 08:38:06
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 64/2021 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 68/2021 Anna Żołnowska 2021-06-24 08:36:59
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 59/2021 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 63/2021 Anna Żołnowska 2021-06-24 08:35:43
Zarządzenie Nr 847/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 62/3 Grądy Luiza Kowalska 2021-06-24 08:25:15
Zarządzenie Nr 846/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 424/227 przy ul. Sokoła, Rzęskowo Luiza Kowalska 2021-06-24 08:24:11
Zarządzenie Nr 845/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Spacerowej, Wojska Polskiego, Niepodległości, M.J. Piłsudskiego, Litewskiej, Morelowej w Gryficach oraz nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej w miejscowości Dziadowo w dniu 23 czerwca 2021 r. Luiza Kowalska 2021-06-24 08:22:34
Zarządzenie Nr 844/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 424/226 przy ul. Żurawia, Rzęskowo Luiza Kowalska 2021-06-24 08:21:06
Zarządzenie Nr 843/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie Luiza Kowalska 2021-06-24 08:20:28
Zarządzenie Nr 843/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie Luiza Kowalska 2021-06-24 08:20:26
Zarządzenie Nr 842/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok Luiza Kowalska 2021-06-24 08:19:53
Zarządzenie Nr 841/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie Luiza Kowalska 2021-06-24 08:18:21
Zarządzenie Nr 841/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie Luiza Kowalska 2021-06-24 08:18:18
Zarządzenie Nr 840/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie Luiza Kowalska 2021-06-24 08:17:59
Zarządzenie Nr 840/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie Luiza Kowalska 2021-06-24 08:17:57
Wykazy WNOŚ.IS.45/2021 do WNOŚ.IS.59/2021 Izabela Stachowska 2021-06-24 07:47:03
Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach środków trwałych powstałych w wyniku modernizacji stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Gryficach, gm. Gryfice Luiza Kowalska 2021-06-24 07:45:13
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postepowania administraycjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. ,, Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 208/2, 208/7, 208/9 w obrębie Rybokarty, Gmina Gryfice??. Katarzyna Młynarska 2021-06-23 11:57:20
Co warto wiedzieć o identyfikatorze rachmistrza - GUS | NSP 2021 Daniel Igielski 2021-06-23 09:03:02
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie Daniel Igielski 2021-06-23 09:01:42
Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy? Daniel Igielski 2021-06-23 09:00:17
Rozporządzenie nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorski9ego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2578 z 16.06.2021 r.) Izabela Stachowska 2021-06-22 13:31:11
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 186/3, 186/4, 189/1, 189/2, 190, 191/1, 193, 195, 198/1, 199, 200/3, 202 w obrębie Lubieszewo w Gminie Gryfice?? Katarzyna Młynarska 2021-06-22 12:27:06
Decyzja środowiskowa przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 186/3, 186/4, 189/1, 189/2, 190, 191/1, 193, 195, 198/1, 199, 200/3, 202 w obrębie Lubieszewo w Gminie Gryfice?? Katarzyna Młynarska 2021-06-22 12:26:27
Uchwała Nr XXXVII/369/2021 z dn. 16.06.2021 w spr. udzielenia Burmistrzowi Gryfic wotum zaufania Izabela Sobiech 2021-06-22 10:13:49
Uchwała Nr XXXVII/370/2021 z dn. 16.06.2021 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 Izabela Sobiech 2021-06-22 10:12:08
Uchwała Nr XXXVII/371/2021 z dn. 16.06.2021 w spr. udzielenia Burmistrzowi Gryfic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 Izabela Sobiech 2021-06-22 10:05:18