herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wynikach - audytor wewnętrzny Karina Markowska 2017-02-27 14:44:24
Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. promocji i informacji Karina Markowska 2017-02-27 14:43:41
Uchwała nr XXXII/312/2017 Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2017-2040 Małgorzata Gołąb 2017-02-27 13:56:52
Zarządzenie nr 771/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16.02.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok Małgorzata Gołąb 2017-02-27 13:54:44
Uchwała nr XXXII/311/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 8.02.2017r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok Małgorzata Gołąb 2017-02-27 13:53:31
Rb-NDS Małgorzata Gołąb 2017-02-27 13:51:06
Korekta Rb-27s Małgorzata Gołąb 2017-02-27 13:50:42
Rb-27S Małgorzata Gołąb 2017-02-27 13:50:18
Korekta Rb-28s Małgorzata Gołąb 2017-02-27 13:49:58
Rb-28S Małgorzata Gołąb 2017-02-27 13:49:31
Powiadomienie o wyborze oferty Daniel Igielski 2017-02-27 13:49:12
Rb-PDP Małgorzata Gołąb 2017-02-27 13:48:44
Rb-ST Małgorzata Gołąb 2017-02-27 13:48:23
Rb-N Małgorzata Gołąb 2017-02-27 13:47:12
Rb-UZ Małgorzata Gołąb 2017-02-27 13:46:46
Rb-Z Małgorzata Gołąb 2017-02-27 13:45:52
Sprawozdania IV kw Małgorzata Gołąb 2017-02-27 13:45:04
Powiadomienie o wyborze oferty Karina Semczuk 2017-02-24 11:39:57
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2016 roku przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową Adriana Dąbrowska 2017-02-24 09:01:33
Zarządzenie Nr 580/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Gryficach wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej Adriana Dąbrowska 2017-02-24 08:59:50
Rejestr petycji Adriana Dąbrowska 2017-02-23 13:59:58
Rejestr petycji Adriana Dąbrowska 2017-02-23 13:47:02
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 27.01.2017 r. Adriana Dąbrowska 2017-02-22 11:43:08
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 27.01.2017 r. Adriana Dąbrowska 2017-02-22 11:41:40
Uchwała Nr XXXII/313/2017 z 8.02.2017 r. w spr. opłaty targowej Alicja Misiecka 2017-02-21 11:34:52
Uchwala Nr XXXII/313/2017 z 8.02.2017 r. w spr. opłaty targowej Alicja Misiecka 2017-02-21 11:32:51
Informacja o wywieszeniu wykazów na tablicy ogłoszeń Izabela Stachowska 2017-02-16 11:29:38
2017 rok Izabela Stachowska 2017-02-16 11:28:30
Protokół Nr XXIX/2016 z 26.10.2016 r. Alicja Misiecka 2017-02-16 09:12:56
Protokół Nr XXVIII/2016 z 28.09.2016 r. Alicja Misiecka 2017-02-16 09:11:52
Formularz cenowo-ofertowy Daniel Igielski 2017-02-15 14:17:31
Zapytanie ofertowe Daniel Igielski 2017-02-15 14:17:03
Dostawa UTM do Urzędu Miejskiego w Gryficach Daniel Igielski 2017-02-15 14:16:22
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na realizacji instalacji do przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego ? małego zakładu produkcji wędlin z grupy zakładów M.L.O. (zakład o charakterze marginalnym, lokalnym, ograniczonym, bez uboju i rozbioru) w budynku zlokalizowanym na działce oznacz. nr geod. 36/2 w m. Kukań ( obręb Kukań, gmina Gryfice). Katarzyna Młynarska 2017-02-15 13:54:34
Uchwała Nr XXXII/311/2017 z 8.02.2017 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 r. Alicja Misiecka 2017-02-15 10:51:05
Uchwała Nr XXXII/312/2017 z 8.02.2017 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2017-2040 Alicja Misiecka 2017-02-15 10:49:48
Uchwala Nr XXXII/313/2017 z 8.02.2017 r. w spr. opłaty targowej Alicja Misiecka 2017-02-15 10:48:00
Uchwała Nr XXXII/314/2017 z 8.02.2017 r. w spr. zmiany uchwały Nr XLIII/526/2010 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfice Alicja Misiecka 2017-02-15 10:46:48
Uchwała Nr XXXII/315/2017 z 8.02.2017 r. w spr. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Alicja Misiecka 2017-02-15 10:44:34
Uchwała Nr XXXII/316/2017 z 8.02.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2017-02-15 10:42:01