Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinka sieci wraz z przyłączami na terenie działek nr 4/1, 4/2, 7, 8, 17/1, 20/28, 20/2, 20/7, 20/8, 20/26, obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2020-01-17 15:09:04
Zarządzenie Nr 375/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-01-16 12:46:31
Zarządzenie Nr 375/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-01-16 12:46:29
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2020-01-16 12:35:14
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2020-01-16 12:34:05
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2020-01-16 12:32:42
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2020-01-16 12:18:43
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2020-01-16 12:08:43
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2020-01-16 12:06:07
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku Luiza Kowalska 2020-01-16 09:52:19
Zarządzenie Nr 379/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ul. M.J. Piłsudskiego Luiza Kowalska 2020-01-16 09:45:41
Zarządzenie Nr 379/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ul. M.J. Piłsudskiego Luiza Kowalska 2020-01-16 09:45:38
Zarządzenie Nr 380/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 roku w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2020-01-15 15:20:46
Zarządzenie Nr 380/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 roku w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2020-01-15 15:19:20
Zarządzenie Nr 379/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ul. M.J. Piłsudskiego Luiza Kowalska 2020-01-15 15:14:59
Zarządzenie Nr 379/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ul. M.J. Piłsudskiego Luiza Kowalska 2020-01-15 15:14:56
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie pismo znak SZ.RUZ.421.112-8.2019.LK/IW Mirosław Tyburski 2020-01-14 15:12:13
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ogrodowej i Zdrojowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Regi w m. Gryfice - Gmina Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2020-01-13 13:51:39
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Luiza Kowalska 2020-01-10 12:45:38
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficcah znak: SZ.ZUZ.1.421.163.35.2018.EI z dnia 31.12.2019 r. Luiza Kowalska 2020-01-10 12:10:03
Luiza Kowalska 2020-01-10 08:55:59
Uchwała Nr XVII/166/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Luiza Kowalska 2020-01-10 08:52:16
Rok 2020 Luiza Kowalska 2020-01-10 08:51:16
Uchwała Nr XVII/166/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Luiza Kowalska 2020-01-10 08:51:03
Rok 2020 Luiza Kowalska 2020-01-10 08:49:38
Uchwała Nr XVII/171/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/155/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 Luiza Kowalska 2020-01-10 08:46:22
Zarządzenie Nr 378/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, działki numer 424/267 o powierzchni 0,1491 ha położonej w Rzęskowie, obręb Rzęskowo, Gmina Gryfice, posiadającej urządzoną księgę wieczystą Luiza Kowalska 2020-01-10 08:35:44
Zarządzenie Nr 377/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2020 roku Luiza Kowalska 2020-01-10 08:34:03
Zarządzenie Nr 375/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-01-10 08:32:46
Zarządzenie Nr 376/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS spółka z o.o. w 2020 roku Luiza Kowalska 2020-01-10 08:32:33
Zarządzenie Nr 375/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok Luiza Kowalska 2020-01-10 08:30:34
Zarządzenia 2020 r. Luiza Kowalska 2020-01-10 08:28:29
Zarządzenie Nr 374/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 350/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2020-01-10 08:28:14
Zarządzenie Nr 373/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2020-01-10 08:24:21
Zarządzenie Nr 372/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Ogrodowej i Zdrojowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Regi w m. Gryfice Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2020-01-10 08:23:03
Zarządzenie Nr 371/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok Luiza Kowalska 2020-01-10 08:21:38
Zarządzenie Nr 370/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 77/1 przy ul. Spacerowej, obręb 7 m. Gryfice Luiza Kowalska 2020-01-10 08:20:08
Zarządzenie Nr 369/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok Luiza Kowalska 2020-01-10 08:18:55
Kontrole zewnętrzne 2020 Luiza Kowalska 2020-01-10 08:17:30
Kontrole zewnętrzne 2019 Luiza Kowalska 2020-01-10 08:17:13