herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania Daniel Igielski 2019-03-21 14:27:54
Powiadomienie o wyborze oferty Daniel Igielski 2019-03-21 14:21:50
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-03-21 14:19:35
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2019-03-21 14:08:11
Rejestr zarządzeń Burmistrza Luiza Kowalska 2019-03-21 13:44:04
Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1117/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Luiza Kowalska 2019-03-21 13:42:53
Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1117/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Luiza Kowalska 2019-03-21 13:42:51
Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do użytkowania wyposażenia dla Przedszkola nr 1 w Gryficach Luiza Kowalska 2019-03-21 10:53:32
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA Grzegorz Szredziński 2019-03-21 10:14:02
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o przetargach na najem nieruchomości Sławomir Pawlak 2019-03-20 13:49:33
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o przetargach na najem nieruchomości Sławomir Pawlak 2019-03-20 10:00:53
2019 Sławomir Pawlak 2019-03-20 09:53:20
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w dniu 24.04.2019 Sławomir Pawlak 2019-03-20 09:47:55
Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji RM w dn. 26.03.2019 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2019-03-20 09:14:50
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. Alicja Misiecka 2019-03-20 09:13:28
Projekt uchwały w spr. zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców osiedli Alicja Misiecka 2019-03-20 09:12:27
Projekt uchwały w spr. planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r. Alicja Misiecka 2019-03-20 09:11:14
Projekt uchwały w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomości zwierząt na terenie Gminy Gryfice w 2019 r. Alicja Misiecka 2019-03-20 09:08:12
Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na dz. oznaczonej numerem ewid. 369/15 obręb Rzęskowo Alicja Misiecka 2019-03-20 09:06:37
Projekt uchwały w spr. przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Alicja Misiecka 2019-03-20 09:04:59
Projekty uchwał na VII sesję RM w dn. 26.03.2019 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2019-03-20 09:02:41
załącznik graficzny Małgorzata Bęgowska 2019-03-19 14:57:56
wzór umowy Małgorzata Bęgowska 2019-03-19 14:57:40
formularz ofertowo-cenowy Małgorzata Bęgowska 2019-03-19 14:57:25
zapytanie ofertowe Małgorzata Bęgowska 2019-03-19 14:56:59
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Skrajna w Borzyszewie (dz. nr 371, obręb Borzyszewo) Małgorzata Bęgowska 2019-03-19 14:56:22
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. marcu 2019 r. VII sesja RM. Zbigniew Szuszkiewicz 2019-03-19 14:48:40
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. marcu 2019 r. VII sesja RM. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2019-03-19 14:47:23
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. marcu 2019 r. VII sesja RM. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2019-03-19 14:05:22
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. marcu 2019 r. VII sesja RM - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2019-03-19 14:04:17
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. marcu 2019 r. VII sesja RM - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2019-03-19 13:28:32
Zarządzenie nr 108/2019 Burmistrza Bryfic z dnia 11.03.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Małgorzata Gołąb 2019-03-19 08:51:33
Zarządzenie nr 104/2019 Burmistrza Bryfic z dnia 28.02.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok Małgorzata Gołąb 2019-03-19 08:50:04
Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26.02.2019r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok Małgorzata Gołąb 2019-03-19 08:49:05
Zarządzenie nr 96/2019 Burmistrza Bryfic z dnia 25.02.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok Małgorzata Gołąb 2019-03-19 08:47:22
Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Bryfic z dnia 11.02.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok Małgorzata Gołąb 2019-03-19 08:46:29
Informacja o wynikach naboru - podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Karina Markowska 2019-03-19 08:38:05
Dane teleadresowe Leszek Wójcikiewicz 2019-03-18 09:33:12
Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej w Gryficach Grzegorz Szredziński 2019-03-15 13:53:39
Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Gryfice Luiza Kowalska 2019-03-15 13:52:16