herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice -II Grzegorz Szredziński 2017-08-18 13:00:33
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice -II Grzegorz Szredziński 2017-08-18 13:00:19
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice -II Grzegorz Szredziński 2017-08-18 13:00:02
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice -II Grzegorz Szredziński 2017-08-18 12:59:37
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice -II Grzegorz Szredziński 2017-08-18 12:59:22
Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2017-08-18 11:31:30
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Aneta Chruścielewska 2017-08-17 14:56:12
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice w rejonie ul. J. Piłsudskiego Aneta Chruścielewska 2017-08-17 14:54:58
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice w rejonie ul. J. Piłsudskiego Aneta Chruścielewska 2017-08-17 14:54:34
Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2017-08-17 13:59:54
Informacja o wyniku przetargów zorganizowanych w dniu 16.08.2017r. na sprzedaż nieruchomości polożonych przy ul. Ogrodowej, Malinowej, Liliowej, Kamieńskiej, Wesołej, Niechorskiej, Witosa, Podgórnej, Niepodległości oraz w Niekładziu, Borzęcinie, Gradach i Wołczynie Karolina Mikulin 2017-08-17 11:50:17
Informacja o stanie mienia komunalnego w 2016r. Małgorzata Gołąb 2017-08-17 08:29:46
Informacja o stanie mienia komunalnego w 2016r. - dokument usunięty Małgorzata Gołąb 2017-08-17 08:28:56
Informacja o stanie mienia komunalnego w 2016r. - dokument usunięty Małgorzata Gołąb 2017-08-17 08:28:50
Zarządzenie nr 906/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 08.08.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2017 rok Małgorzata Gołąb 2017-08-17 08:25:39
Zarządzenie nr 902/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach Karina Markowska 2017-08-16 15:02:34
Zarządzenie Nr 901/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok Karina Markowska 2017-08-16 14:31:00
Zarządzenie Nr 900/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla 4 zadań Karina Markowska 2017-08-16 14:25:49
Zarządzenie Nr 899/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 230/10 obręb nr 6 miasta GRYFICE Karina Markowska 2017-08-16 14:21:14
Zarządzenie Nr 898/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 29/2 obręb PRUSINOWO Karina Markowska 2017-08-16 14:17:22
Zarządzenie Nr 897/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2017 rok Karina Markowska 2017-08-16 14:12:09
Zarządzenie nr 896/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na wymianę nawierzchni odcinka jezdni ul. Grunwaldzkiej w Gryficach na dz. nr 203 obr. Gryfice 4 Karina Markowska 2017-08-16 14:01:41
Zarządzenie nr 896/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na wymianę nawierzchni odcinka jezdni ul. Grunwaldzkiej w Gryficach na dz. nr 203 obr. Gryfice 4 Karina Markowska 2017-08-16 13:52:28
Zarządzenie Nr 895/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok Karina Markowska 2017-08-16 13:40:36
Zarządzenie Nr 894/2017 Burmistza Gryfic z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę sieci wodociągowej wraz z urządzeniami do miejscowości Lubieszewo, Gmina Gryfice Karina Markowska 2017-08-16 13:24:12
Zarządzenie Nr 893/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach zwiększenie środka trwałego- boisko sportowe przy ul. Broniszewskiej w Gryficach Karina Markowska 2017-08-11 15:17:19
Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy. Grzegorz Szredziński 2017-08-11 11:50:48
Ogłoszenie o naborze - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Karina Markowska 2017-08-11 11:41:57
Nabór na inspektora ds. gospodarki nieruchomościami Karina Markowska 2017-08-11 11:37:23
oświadczenie Włodzimierz Rączkowiak 2017-08-11 10:30:33
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2017-08-11 10:29:58
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2017-08-11 10:29:18
dokumentacja projektowa Włodzimierz Rączkowiak 2017-08-11 10:28:30
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2017-08-11 10:27:47
Wymiana nawierzchni odcinka jezdni ul. Grunwaldzkiej w Gryficach na dz. nr 203 obr. Gryfice 4 Włodzimierz Rączkowiak 2017-08-11 10:25:50
Zarządzenie Nr 892/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice Karina Markowska 2017-08-11 09:56:24
Zarządenie Nr 891 Burmistrza Gryfic z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej 5 obiektów miasto Gryfice Karina Markowska 2017-08-11 09:45:45
Zarządenie Nr 891 Burmistrza Gryfic z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej 5 obiektów miasto Gryfice Karina Markowska 2017-08-11 09:44:29
Zarządzenie Nr 890/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Karina Markowska 2017-08-11 09:23:45
Zarządzenie Nr 889/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Karina Markowska 2017-08-11 09:17:10