Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Serwisowanie monitoringu miejskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2019-05-24 09:29:07
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych oraz informacja o godzinach pracy w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r. Luiza Kowalska 2019-05-24 08:35:42
Postanowienie Nr 192/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Gryfice Luiza Kowalska 2019-05-24 07:52:26
Postanowienie Nr 191/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Gryfice Luiza Kowalska 2019-05-24 07:50:50
Wykonywanie bankowej obsługi budżeu Gminy Gryfice oraz jej jednostek organizacyjnych Grzegorz Szredziński 2019-05-23 15:09:53
Rozkład jazdy - bezpłatny transport w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r. Luiza Kowalska 2019-05-23 10:53:37
Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej kierowanej do rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej jak i rodzin, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także do rodzin z dziećmi, objętych procedurą Niebieska Karta Luiza Kowalska 2019-05-23 10:50:32
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2019-05-22 13:50:45
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXX/279/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi Alicja Misiecka 2019-05-22 12:18:50
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Alicja Misiecka 2019-05-22 12:15:42
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXX/279/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 listopada 2016 r., w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-05-22 12:12:50
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-05-22 12:12:37
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXX/279/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 listopada 2016 r., w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-05-22 12:08:06
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2019 r.- IX sesja RM. Zbigniew Szuszkiewicz 2019-05-22 10:57:25
Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji RM w dn. 28.05.2019 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2019-05-22 10:04:22
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-05-22 10:01:10
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXX/279/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 listopada 2016 r., w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi - dokument usunięty Alicja Misiecka 2019-05-22 09:58:02
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. Alicja Misiecka 2019-05-21 13:12:59
Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2019-2040 Alicja Misiecka 2019-05-21 13:11:51
Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2019-2040 Alicja Misiecka 2019-05-21 13:11:18
Projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 ( ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) Alicja Misiecka 2019-05-21 09:46:05
Projekt uchwały w spr. upoważnienia Burmistrza Gryfic do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych Alicja Misiecka 2019-05-21 09:43:17
Projekt uchwały w spr. upoważnienia Burmistrza Gryfic do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych Alicja Misiecka 2019-05-21 09:42:50
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/393/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 4 marvca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Alicja Misiecka 2019-05-21 09:40:09
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowych położonych w obrębie SIKORY Alicja Misiecka 2019-05-21 09:37:33
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Gryfice nieruchomości stanowiących działki o numerach 9/26 i 9/28 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego Alicja Misiecka 2019-05-21 09:35:50
Projekt uchwały w spr. powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. opracowania wieloletniego programu gosppdarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gryfice na l. 2019-2024 Alicja Misiecka 2019-05-21 09:33:29
Projekt uchwały w spr. przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji czlonka Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Alicja Misiecka 2019-05-21 09:31:52
Projekty uchwał na IX sesję RM w dn. 28.05.2019 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2019-05-21 09:29:37
Projekty uchwał na IX sesję RM w dn. 28.05.2019 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2019-05-21 09:29:14
Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy: ul. Szafirowej, Perłowej, Kraszewskiego i w miejscowości Świeszewo. Sławomir Pawlak 2019-05-20 13:53:02
Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy: ul. Szafirowej, Perłowej, Kraszewskiego i w miejscowości Świeszewo. Sławomir Pawlak 2019-05-20 13:50:44
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 66, 49, 74, 43 obręb geodezyjny Gryfice 7. Aneta Chruścielewska 2019-05-20 12:55:55
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 31, obręb geodezyjny Jablonowo oraz działki nr 314Borzyszewo, gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2019-05-20 12:54:03
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 370, 371 obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2019-05-20 12:52:47
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 111, 126, 131 obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-05-20 12:51:42
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 145/6, 103/4, obręb geodezyjny Gryfice 5. Aneta Chruścielewska 2019-05-20 12:43:04
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA Grzegorz Szredziński 2019-05-17 13:04:04
Wykaz od WNOŚ.SP. Nr 22/2019 do Wykaz WNOŚ.SP.23/2019 Sławomir Pawlak 2019-05-17 11:59:06
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2019 r. Zbigniew Szuszkiewicz 2019-05-17 08:50:12