Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 706/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2020 rok Luiza Kowalska 2021-01-26 11:21:25
Protokół wyboru oferty Leszek Wójcikiewicz 2021-01-22 10:55:39
Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji RM w dn. 27.01.2021 r. o g. 10:00 Izabela Sobiech 2021-01-22 10:24:57
Porządek obrad XXXII sesji RM w dn 27.01.2021 r. o g.10:00 Izabela Sobiech 2021-01-22 10:23:38
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r. Izabela Sobiech 2021-01-22 10:20:04
Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l.2021-2027 Izabela Sobiech 2021-01-22 10:17:55
Projekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Izabela Sobiech 2021-01-22 10:15:20
Projekt uchwały w spr. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" Izabela Sobiech 2021-01-22 10:09:09
Projekt uchwały w spr. uchylenia uchwały Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 maja 2019 roku w spr. upoważnienia Burmistrza Gryfic do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych Izabela Sobiech 2021-01-22 10:07:10
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Rzęskowo Izabela Sobiech 2021-01-22 10:04:19
Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce ozn. nr ewidencyjnym 44, 40 i 27 obręb Borzyszewo Izabela Sobiech 2021-01-22 10:02:32
Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gryfic Izabela Sobiech 2021-01-22 10:00:42
Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach Izabela Sobiech 2021-01-22 09:59:32
Projekt uchwały w spr. uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie Izabela Sobiech 2021-01-22 09:57:52
Projekt uchwały w spr. uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie Izabela Sobiech 2021-01-22 09:56:56
Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach na 2021 r. Izabela Sobiech 2021-01-22 09:55:24
Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji RM w dn. 27.01.2021 r. o g. 10:00 Izabela Sobiech 2021-01-22 09:53:00
Uchwała Nr XXV/268/2020 z 30.09.2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4701 z 28.10.2020 r.) Luiza Kowalska 2021-01-21 09:56:22
Uchwała Nr XXX/295/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/166/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Luiza Kowalska 2021-01-21 09:35:37
Uchwała Nr XXX/295/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/166/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Luiza Kowalska 2021-01-21 09:34:36
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Agnieszka Skotnik 2021-01-20 12:02:43
Uchwała nr XXX/292/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16.12.2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2021-2027 Katarzyna Rojek 2021-01-19 08:29:41
Zarządzenie nr 699/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 04.01.2021 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok Katarzyna Rojek 2021-01-19 08:25:42
Uchwała nr XXX/291/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2021 Katarzyna Rojek 2021-01-19 08:21:28
Uchwała nr LXXXIII.461.Z.2020 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfice na 2021 rok Katarzyna Rojek 2021-01-19 08:06:37
Uchwała nr LXXXIII.460.Z.2020 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2021-2027 Katarzyna Rojek 2021-01-19 08:04:06
Uchwała nr LXXXIII.459.Z.2020 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfice na 2021 r. Katarzyna Rojek 2021-01-19 08:01:17
Wykaz aktów prawa miejscowego - stan na dzień 18.01.2021 r. Luiza Kowalska 2021-01-18 15:20:56
Wykaz aktów prawa miejscowego - stan na dzień 18.01.2021 r. Luiza Kowalska 2021-01-18 15:20:38
Informacja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach Grzegorz Drążkowiak 2021-01-18 15:10:24
Zarządzenie Nr 705/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 58/9 przy ul. Żwirki i Wigury, obręb Brodniki Luiza Kowalska 2021-01-18 15:02:51
Zarządzenie Nr 704/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie obsługi geodezyjnej Gminy Gryfice w 2021 roku Luiza Kowalska 2021-01-18 15:01:27
Zarządzenie Nr 703/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania placówkom oświatowym Gminy Gryfice sprzętu dezynfekującego Luiza Kowalska 2021-01-18 14:59:51
Zarządzenie Nr 702/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 położonej przy ulicy Sportowej 8 w miejscowości Gryfice, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany Luiza Kowalska 2021-01-18 14:59:03
Protokół Nr XXVIII/2020 z 30.10.2020 r. Izabela Sobiech 2021-01-18 11:14:07
Protokół Nr XXVII/2020 z 30.10.2020 r. Izabela Sobiech 2021-01-18 11:13:10
Protokół Nr XXVI/2020 z 27.10.2020 r. Izabela Sobiech 2021-01-18 11:11:39
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej o konstrukcji strunobetonowej o wysokości do 49,5 m wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 327/1, 328/2, 324/1, obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2021-01-18 10:53:57
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie działek nr 11/5, 12/1, 12/2 obręb geodezyjny Gryfice 2, oraz na terenie działek 43, 3/11, 76 obręb geodezyjny Gryfice 10 Aneta Chruścielewska 2021-01-18 10:50:47
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Prusinowo, Niekładź na terenie działek: 13/5, 13/4, 1 /2, 2/10, 13/3 obr. Niekładź, oraz 30, 31/11, 21/22, 21/24,21/27, 21/32, 21/35, 21/36, 21/37, 21/38, 23/1, 29/11 obr. Prusinowo. Aneta Chruścielewska 2021-01-18 10:48:20