Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała II/8/2003 w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny


U C H W A Ł A NR II/8 / 2002

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2002 Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683); art. 6a ust. 5 i 8 pkt 1 utawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz.U. Nr z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002. ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ) Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory formularzy niezbędne do wymiaru i poboru

podatku:

1/ od nieruchomości od osób fizycznych - stanowiące załącznik nr 1

do uchwały

2/ od nieruchomości od osób prawnych - stanowiące załącznik nr 2 do

uchwały

3/ rolnego od osób fizycznych - stanowiące załącznik nr 3 do uchwały

4/ rolnego od osób prawnych - stanowiące załącznik nr 4 do uchwały

5/ leśnego od osób fizycznych - stanowiące załącznik nr 5 do uchwały

6/ leśnego od osób prawnych - stanowiące załącznik nr 6 do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Gryfice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003r.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Gryfice, dnia 25.11.2002

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 Nr 9, poz. 84 tekst jednolity oraz Dz. U. Nr 200, poz. 1683); art. 6a ust. 5 i 8 pkt 1 utawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz.U. Nr z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002. ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682)

dają uprawnienia radzie gminy określenia w drodze uchwały wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków.

Zatem proszę o podjęcie uchwały określającej wzory formularzy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 22-09-2003 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2003 13:50